Đăng nhập Đăng ký
daotaocanbo8368

daotaocanbo

@daotaocanbo8368

  • Top Ngày
  • Top Tuần
  • Top Tháng

daotaocanbo8368 daotaocanbo @daotaocanbo8368

Những yêu cầu của kỹ sư tư vấn giám sát cần có
0 9
Kỹ sư tư vấn với phương châm  mang đến cho khách hàng một sản phẩm có chất lượng cao và thoả mãn về hiệu quả kinh tế. Để đạt được mục đích ấy, rõ ràng con người là trên hết. Đã từ lâu một câu nói đã trở thành yếu tố quan trọng trong hoạt động quản lý liên quan đến 5 chử M:
-    Người (Men);
-    Tiền(Money);
-    Máy móc(Machine);
-    Phương pháp(Methode);
-    Nguyên vật liệu(Material).
Trong hoạt động tư vấn, con người là yếu tố đầu tiên. Con người là thống lĩnh bởi vì kỹ sư tư vấn chỉ bán thời gian và trí tuệ tài năng. Ngày nay, tư vấn đã trở thành một trong những nội dung của công nghệ quản lý(CNQL), mà CNQL là một trong tám ngành của công nghệ cao (CNC) của thế kỹ XXI. Bởi vậy, kỹ sư tư vấn phải có những phẩm chất sau:
1. Phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt:
•    Phải có lòng yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu sự nghiệp xây dựng;có thái độ khoa học và năng lực tổng hợp phân tích; trong sạch, có tình cảm cao thượng chính trực vì người và làm việc công bằng; có tính cách tốt, dễ công sự hợp tác cùng đồng nghiệp và các bên có liên quan;
•    Kỹ sư tư vấn phải đặt việc phục vụ lợi ích nhân dân lên trên lợi ích cá nhân và dùng những hiểu biết về trí tuệ và tài năng để làm lợi cho nhân dân;
•    Kỹ sư tư vấn phải mang nghề nghiệp để phục vụ khách hàng, chung thuỷ với khách hàng và phải đại diện trung thực cho những lợi ích của họ;
•    Phẩm chất cao quý nhất của kỹ sư tư vấn là liêm khiết, công bằng, lịch sự nhã nhặn trong quan hệ và giao tiếp .
2. Phải có trình độ kỹ thuật và kiến thức nghề nghiệp
•    Kỹ sư tư vấn phải có quá trình học tập tốt và có kiến thức sâu rộng về nghề nghiệp, bởi vì các dự án xây dựng ngày nay tương đối lớn, quy tụ nhiều chức năng, yêu cầu ứng dụng khoa học kỹ thuật phức tạp, nếu kỹ sư tư vấn không có đầy đủ kiến thức khoa học kỹ thuật, kiến thức quản lý kinh tế và kiến thức pháp luật làm cơ sở thì không thể hoàn thành nhiệm vụ tư vấn. Do vậy, kỹ sư tư vấn phải co trình độ đại học trở lên và phải qua hoạt động thực tiễn ít nhất5 năm và được phải được đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ tư vấn và có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát;
•    Kỹ sư tư vấn phải có kinh nghiệm thực tiễn phong phú về nghề nghiệp: Trong thực tế xây dựng cũng như kết quả nghiên cứu tổng kết cho thấy rằng, những sai sót thường xẩy ra trong xây dựng là do trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm nghề nghiệp của các nhà tư vấn còn non trẻ thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Vì vậy, tiêu chí phải có kinh nghiệm thực tiễn được đặt lên hàng đầu trong tiêu chuẩn trình độ kỹ thuật và kiến thức nghề nghiệp của kỹ sư tư vấn;
•    Kỹ sư tư vấn phải có lòng yêu nghề, say mê với nghề, có tư duy nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và luôn luôn học tập  để nâng cao trình độ kỹ thuật và nghiệp vụ tư vấn;
•    Kỹ sư tư vấn phải là người có trình độ ngoại ngữ: Ngôn ngữ là chìa khoá của sự hiểu biết, do vậy kỹ sư tư vấn phải chủ động học tập ngoại ngữ để phục vụ cho  nghề nghiệp. Không có ngoại ngữ thì không thể làm tốt công tác tư vấn.
3. Kỹ sư tư vấn phải là những người có kỹ năng về:
•    Kỹ năng xử lý thông tin giao tiếp ( communi cation), đây là yêu cầu rất cần thiết đối với kỹ sư tư vấn. Kỹ năng này thể hiện trên những khía cạnh sau:
+ Dễ dàng tiếp xúc và hoà đồng với mọi người;
+ Có khả năng hiểu biết và cộng tác nhanh chóng với mọi người;
+ Có thái độ tôn trọng và độ lượng với mọi người;
+ Biết lắng nghe và dể dàng giao tiếp với mọi người;
+ Có khả năng thuyết phục và thúc đẩy.
•    Kỹ năng hợp tác (cooperation);   
•     Kỹ năng xây dựng lòng tin( confidence);
•    Kỹ năng tổ chức công tác;
•    Kỹ năng lập báo cáo, lập văn bản và lưu giữ hồ sơ;
•    Kỹ năng xử lý các tình huống rủi ro trong hoạt dộng xây dựng.
 Những kỹ năng này đòi hởi Kỹ sư tư vấn phải luôn luôn học tập, rèn luyện trong hoạt động nghề nghiệp để vươn tới sự hoàn hảo, xứng đáng với sự tôn vinh của cộng đồng là Kỹ sư trí tuệ cao.
4. Phải có sức khoẻ và trí tuệ tốt
 Kỹ sư tư vấn thường được gọi là nhân tài trí tuệ cao, bởi họ chỉ có thời gian và trí tuệ, bởi vậy kỹ sư tư vấn phải là những người có sức khoẻ và tài năng. Có sức khoẻ mới có thể làm việc theo thời gian, có trí tuệ mới có thể minh mẫn trong tư duy và kỹ thuật.
•    Có sức khoẻ tức là tráng kiện về thể lực và minh mẫn về tinh thần;
•    Có trí tuệ tức là:
+ Có khả năng học tập và tiếp thu nhanh chóng, để dàng;
+ Có khả năng quan sát, thu thập, lựa chọn, đánh giá các sự kiện;
+ Có khả năng phán đoán,tổng hợp và khái quát tình hình, sự kiện;
+ Có khả năng lý luận và tư duy độc lập.
Trong xây dựng, kỹ sư giám sát càng đòi hỏi phải có sức khoẻ tốt, bởi vì hiện trường lưu động, nhiệm vụ nặng nề và điều kiện làm việc trên hiện trường không đầy đủ. Kỹ sư giám sát công trình xây dựng phải có khả năng chịu đựng các điều kiện sống và làm việc khắc nghiệt trên công trường. Không có sức khoẻ và không có trí tuệ thì không thể làm được kỹ sư tư vấn nói chung và kỹ sư tư vấn giám sát nói riêng.
5. Kỹ sư tư vấn phải có nguyên tắc làm việc
•    Học tập, nắm vững và quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, các tiêu chuẩn, quy chuẩn  xây dưng và các văn bản có liên quan, cụ thể như sau:
     + Luật Xây dựng;   
    + Nghị định 209/2005/NĐ-CP ngày16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
    + Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
    + Các thông tư  của Bộ Xây dựng liên quan đến hoạt động xay dựng;
    + Các luật khác có liên quan đến hoạt động xây dựng.
•    Trung thành với nghề nghiệp đã chọn để kiên trì nguyên tắc: chí công vô tư trong quá trình giám sát hoạt đông xây dựng;
•    Tiêu chí của Kỹ sư tư vấn giám sát là: Lấy hoạt động của các hạng mục công trình xây dựng làm đối tượng, lấy pháp luật, tiêu chuẩn quy phạm xây dựng làm chổ dựa, lấy việc nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế của dự án xây dựng làm mục đích;
•    Không ngừng học tập, nghiên cứu và nâng cao nghiệp vụ giám sát, kiên trì phong cách làm việc khoa học, lấy số liệu khoa học làm cơ sở để đấnh giá chất lượng công trình;
•    Tôn trọng sự thật khách quan, phản ánh chân thực tình trạng giám sát công trình xây dựng và cùng đồng nghiệp giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh;
•    Luôn lắng nghe và luôn thấu hiểu các ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng, thực hiện chỉ thị của cơ quan quản lý xây dựng, kịp thời tổng kết bài học kinh nghiệm để nâng cao trình độ và nghiệp vụ giám sát
21,802 lượt xem
Thêm ảnh Sửa bài Xóa bài Báo nội dung xấu
Like
Repost Share
daotaocanbo8368

Kỹ sư tư vấn với phương châm  mang đến cho khách hàng một sản phẩm có chất lượng cao và thoả mãn về hiệu quả kinh tế. Để đạt được

Liên quan

1
14,562 lượt xem - 1 bình luận
Thêm ảnh Sửa bài Xóa bài Báo nội dung xấu
Like
Repost Share
mesu

Bầu Thủy là ai? Nguyễn Xuân Thủy sinh ngày 17-5-1988, vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Hà Nội. Hiện nay, Xuân Thủy là tổng giám đốc

2

12.00