Đăng nhập Đăng ký
daotaocanbo8368

daotaocanbo

@daotaocanbo8368

  • Top Ngày
  • Top Tuần
  • Top Tháng

daotaocanbo8368 daotaocanbo @daotaocanbo8368

Những yêu cầu khi giám sát giai đoạn lập dự án đầu tư
0 9
Giám sát giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình
    a)Kiểm tra nội dung lập nhiệm vụ thiết kế;
    b)Kiểm tra nội dung dự án trước khi trình thẩm định bao gồm các vấn đề:    
•    Sự phù hợp của dự án với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng; trường hợp chưa có các quy hoạch trên thì phải có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đó.
•    Nội dung thuyết minh của dự án phải phù hợp với quy định tại Điều 6 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP;
•    Sự phù hợp với Báo cáo đầu tư xây dựng công trình đã được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư đối với dự án phải lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình.
•    Sự phù hợp của thiết kế cơ sở về quy hoạch xây dựng, quy mô xây dựng, công nghệ, công suất thiết kế, cấp công trình; các số liệu sử dụng trong thiết kế, các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng; các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật so với yêu cầu của dự án;
•    Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với phương án kiến trúc đã được lựa chọn thông qua thi tuyển đối với trường hợp có thi tuyển phương án kiến trúc phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư;
•    Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế trong thiết kế cơ sở;
•    Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế theo quy định.
c) Nghiệm thu dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế cơ sở
•    Đánh giá chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình;
•    Kiểm tra hình thức và số lượng dự án đầu tư xây dựng công trình.
21,655 lượt xem
Thêm ảnh Sửa bài Xóa bài Báo nội dung xấu
Like
Repost Share
daotaocanbo8368

Giám sát giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình    a)Kiểm tra nội dung lập nhiệm vụ thiết kế;   

Liên quan

1
14,562 lượt xem - 1 bình luận
Thêm ảnh Sửa bài Xóa bài Báo nội dung xấu
Like
Repost Share
mesu

Bầu Thủy là ai? Nguyễn Xuân Thủy sinh ngày 17-5-1988, vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Hà Nội. Hiện nay, Xuân Thủy là tổng giám đốc

2

12.00