Đăng nhập Đăng ký
" gieo que hot nhất hôm nay "
1

ẤT SỬUNam25 tuổi - Âm nam (sanh từ 20-1-1985 đến 08-2-1986)MẠNG : Hải trung kim (vàng giữa biển)THIÊN CAN : Ất gặp Kỷ : Mộc gặp Thổ, khắc

18,443 lượt xem - 1 bình luận
Thêm ảnh Sửa bài Xóa bài Báo nội dung xấu
Like
Repost Share
tomom

ẤT SỬUNam25 tuổi - Âm nam (sanh từ 20-1-1985 đến 08-2-1986)MẠNG : Hải trung kim (vàng giữa biển)THIÊN CAN : Ất gặp Kỷ : Mộc gặp Thổ, khắc

2

MẬU THÌN  Nam22 tuổi - Dương nam (sanh từ 17-2-1988 đến 05-2-1989)MẠNG : Đại lâm mộc (Cây rừng lớn)THIÊN CAN : Mậu gặp Kỷ: đồng

2,135 lượt xem - 1 bình luận
Thêm ảnh Sửa bài Xóa bài Báo nội dung xấu
Like
Repost Share
tomom

MẬU THÌN  Nam22 tuổi - Dương nam (sanh từ 17-2-1988 đến 05-2-1989)MẠNG : Đại lâm mộc (Cây rừng lớn)THIÊN CAN : Mậu gặp Kỷ: đồng

3

TÂN DẬU   Nam29 tuổi - Âm nam (sanh từ 15-2-1981 đến 24-1-1982)MẠNG : Thạch lựu mộc (Cây thạch lựu)THIÊN CAN : Tân gặp Kỷ : Kim gặp

27,373 lượt xem - 2 bình luận
Thêm ảnh Sửa bài Xóa bài Báo nội dung xấu
Like
Repost Share
Xem thêm (1) bình luận
tomom

TÂN DẬU   Nam29 tuổi - Âm nam (sanh từ 15-2-1981 đến 24-1-1982)MẠNG : Thạch lựu mộc (Cây thạch lựu)THIÊN CAN : Tân gặp Kỷ : Kim gặp

4

ĐINH MÃO Nam  23 tuổi - Âm nam (sanh từ 29-1-1987 đến 16-2-1988)MẠNG : Lư trung hỏa (Lửa trong lò)THIÊN CAN : Đinh gặp Kỷ : Hỏa gặp

1,714 lượt xem - 1 bình luận
Thêm ảnh Sửa bài Xóa bài Báo nội dung xấu
Like
Repost Share
tomom

ĐINH MÃO Nam  23 tuổi - Âm nam (sanh từ 29-1-1987 đến 16-2-1988)MẠNG : Lư trung hỏa (Lửa trong lò)THIÊN CAN : Đinh gặp Kỷ : Hỏa gặp

5

QUÝ HỢI (NAM)27 tuổi - Âm nam (sanh từ 13-2-1983 đến 01-2-1984)MẠNG : Đại hải thủy (Nước biển lớn)THIÊN CAN : Quý gặp Kỷ. : Thủy gặp Thổ,

7,490 lượt xem
Thêm ảnh Sửa bài Xóa bài Báo nội dung xấu
Like
Repost Share
tomom

QUÝ HỢI (NAM)27 tuổi - Âm nam (sanh từ 13-2-1983 đến 01-2-1984)MẠNG : Đại hải thủy (Nước biển lớn)THIÊN CAN : Quý gặp Kỷ. : Thủy gặp Thổ,

6

TÂN MÙI   Nam19 tuổi - Âm nam (Sanh từ 15-2-1991 đến 3-2-1992)MẠNG : Lộ bàng thổ (Đất đường đi)THIÊN CAN : Tân gặp Kỷ : Kim gặp

2,117 lượt xem - 1 bình luận
Thêm ảnh Sửa bài Xóa bài Báo nội dung xấu
Like
Repost Share
tomom

TÂN MÙI   Nam19 tuổi - Âm nam (Sanh từ 15-2-1991 đến 3-2-1992)MẠNG : Lộ bàng thổ (Đất đường đi)THIÊN CAN : Tân gặp Kỷ : Kim gặp

7

Bà con ơi, muốn biết tuổi Tý năm nay ra sao. Vào đây xem ngay!!!!GIÁP TÝNam26 tuổi - Dương nam ( Sanh từ 2-2-1984 đến 19-1-1985 )MẠNG : Hải

36,014 lượt xem - 1 bình luận
Thêm ảnh Sửa bài Xóa bài Báo nội dung xấu
Like
Repost Share
tomom

Bà con ơi, muốn biết tuổi Tý năm nay ra sao. Vào đây xem ngay!!!!GIÁP TÝNam26 tuổi - Dương nam ( Sanh từ 2-2-1984 đến 19-1-1985 )MẠNG : Hải

8

BÍNH DẦN24 tuổi - Dương nam (sanh từ 09-2-1986 đến 28-1-1987)MẠNG : Lư trung hỏa (Lửa lò)THIÊN CAN : Bính gặp Kỷ : Hỏa gặp Thổ : sinh xuất,

10,514 lượt xem - 5 bình luận
Thêm ảnh Sửa bài Xóa bài Báo nội dung xấu
Like
Repost Share
Xem thêm (4) bình luận
tomom

BÍNH DẦN24 tuổi - Dương nam (sanh từ 09-2-1986 đến 28-1-1987)MẠNG : Lư trung hỏa (Lửa lò)THIÊN CAN : Bính gặp Kỷ : Hỏa gặp Thổ : sinh xuất,

9

KỶ TỴ Nam21 tuổi - Âm nam (sanh từ 06-2-1989 đến 26-1-1990)MẠNG : Đại lâm mộc (Cây rừng lón )THIÊN CAN : Kỷ gặp Kỷ : đồng hành, trung

2,883 lượt xem - 2 bình luận
Thêm ảnh Sửa bài Xóa bài Báo nội dung xấu
Like
Repost Share
Xem thêm (1) bình luận
tomom

KỶ TỴ Nam21 tuổi - Âm nam (sanh từ 06-2-1989 đến 26-1-1990)MẠNG : Đại lâm mộc (Cây rừng lón )THIÊN CAN : Kỷ gặp Kỷ : đồng hành, trung