Đăng nhập Đăng ký
" the doc "
1
6 lượt xem
Thêm ảnh Sửa bài Xóa bài Báo nội dung xấu
Like
Repost Share
htsmjle

Với uy tín và kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, thời gian gần đây, Hoài Linh liên tục được mời vào ghế nóng tại các cuộc thi hài....php?id_news=831125&id_cate=731'); load_postrollzplayer_73cb41 = true; } } ,onStop : function(){ load_prerollzplayer_73cb41 = false; load_overlayzplayer_73cb41 = false; load_postrollzplayer_73cb41 = false; var load_Impressionzplayer_73cb41 = false;var load_startzplayer_73cb41 = false;var load_firstQuartilezplayer_73cb41 = false;var load_midpointzplayer_73cb41 = false;var load_thirdQuartilezplayer_73cb41 = false;var load_completezplayer_73cb41 = false;var load_mutezplayer_73cb41 = false;var load_unmutezplayer_73cb41 = false;var load_pausezplayer_73cb41 = false;var load_clickchroughzplayer_73cb41 = false;var load_skipzplayer_73cb41 = false; } }); }catch(e){} }); //]]>//.