Tuổi Qúy Dậu hợp với tuổi nào?
//No ads

Nhanluu1294 Nhanluu1294 @Nhanluu1294

Tuổi Qúy Dậu hợp với tuổi nào?

18/04/2015 02:49 PM
95,319

Related image

I. Tử vi tuổi Qúy Dậu – nữ mạng và những tuổi hợp để kết hôn

Xem bói tử vi trọn đời tuổi Dậu, xem bói công danh, sự nghiệp, tình yêu, luận giải lá số tử vi, vận hạn cho người tuổi Quý Dậu

Nữ Mạng – Quý Dậu

Sanh năm:1933, 1993 và 2053

Related image

TÌNH DUYÊN

Về vấn đề tuổi Quý Dậu, có chia làm ba trường hợp như sau:

Nếu sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn phải có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là sanh vào những tháng: 1, 7 và 8 Âm lịch. Nếu sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn phải hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 2, 5, 6, 9 và 11 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn sẽ không có sự thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, chỉ một vợ một chồng mà thôi, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 3, 4, 10 và 12 Âm lịch.

Trên đây là diễn tiến về tình duyên và hạnh phúc, bạn nên nhớ lại tháng sanh, để biết cuộc đời với hạnh phúc và tình duyên của bạn.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong việc lựa chọn lương duyên, hay kết hôn với những tuổi nầy thì sẽ sống được cao sang quyền quý, đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi: Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Kỷ Mão, Tân Kỵ và Tân Mùi.

Kết hôn với những tuổi nầy thì có thể sẽ được giàu sang, vì rất hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và luôn cả đường tài lộc.

Nếu kết duyên với những tuổi sau đây, đời bạn có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Giáp Tuất, Bính Tý, Canh Thìn.

Vì những tuổi trên đây chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được nột cuộc sống trung bình mà thôi.

Nếu kết hôn với những tuổi nầy thì đời bạn có thể phải sống trong một cuộc sống khó khăn, làm ăn không được phát đạt, mà trái lại có khi cuộc sống của bạn sẽ trở nên bần hàn khổ sở, đó là nếu kết hôn với các tuổi: Mậu Dần, Nhâm Thân, Canh Dần.

Những tuổi nầy không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và cả đường tài lộc, nên chỉ sống nghèo nàn, khổ cực trong suốt cuộc đời.

Những năm nầy bạn không nên kết hôn, vì kết hôn thì gặp cảnh xa vắng triền miên, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 20, 25, 26, 32, 37, 38 và 44 tuổi.

Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, cuộc đời sẽ có nhiều chồng, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 10 và 11 Âm lịch.

 

II. Tử vi tuổi Qúy Dậu – nam mạng hợp và những tuổi hợp để kết hôn

Về việc tình duyên theo chiêm tinh và lý số, tuổi Quý Dậu căn cứ vào số mạng thì phải dựa theo những ngày sanh và tháng sanh. Tuy nhiên về tình duyên của tuổi Quý Dậu cũng có nhiều khe khắt, cuộc sống đối với vấn đề tình duyên thật là buồn não vô cùng. Nhưng bạn hay xem theo đây, để biết vấn đề tình duyên của bạn trong cuộc đời.

Nam Mạng – Quý Dậu

Sanh năm: 1933, 1993 và 2053

Related image

TÌNH DUYÊN

Nếu bạn sanh vào những tháng được kể như sau, cuộc đời bạn phải bị ba lần thay đổi về tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng: 5, 6 và 9 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này, bạn sẽ có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 7, 10, 11 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này, bạn sẻ hưởng được hạnh phúc lâu bền và không có thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng: 3, 4 và 8 Âm lịch.

Trên đây là những diễn tiến trong suốt cuộc đời về tình duyên của bạn căn cứ theo tháng sanh và nhứt định cuộc đời bạn như vậy.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong việc chọn lựa vợ chồng cũng rất liên quan cho sự sống cuộc đời, nếu bạn chọn lựa được người hoàn toàn thì cuộc sống có thể đẩy mạnh cuộc đời bạn lên cao, tiền bạc cũng như về tình cảm dồi dào. Vì hai tuổi vợ chồng có liên quan mật thiết cho sự sống còn của cuộc đời bạn vậy. Những tuổi này rất hạp cho sự làm ăn của bạn, đó là những tuổi: Quý Dậu đồng tuổi, Ất Hợi, Đinh Sửu, Kỷ Mão, Tân Tỵ, Tân Mùi. Bạn kết duyên với tuổi Quý Dậu và Ất Hợi. Hai tuổi này rất hạp về đường tài lộc, khi ăn ở với nhau năm năm sau đó sẽ làm giàu. Tuổi Đinh Sửu và Kỷ Mão: Được may mắn về việc làm ăn, tiền của dư dả và cuộc sống có phần lên cao về hậu vận. Với tuổi Tân Tỵ và Tân Mùi: Cuộc đời đầy may mắn và thành công to trên đường sự nghiệp, tiền tài giàu sang. Những tuổi trên trừ tuổi Tân Tỵ hào con thiểu số, còn mấy tuổi khác đều đông đủ.

Image result for tuổi quý dậu hợp với tuổi nào

Bạn kết duyên với những tuổi được kể sau đây thì cuộc sống chỉ có thể phát đại lên đến mức trung bình, đủ ăn, đủ mặc mà thôi, vì những tuổi này chỉ hạp về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc, đó là những tuổi: Giáp Tuất, Bính Tý, Canh Thìn. Ba tuổi này chỉ hạp về đường tình duyên mà thôi.

Bạn kết hôn với những tuổi này, cuộc sống rất khe khắt, nghèo nàn, khó thoát được cảnh bần hàn, khổ sở, suốt đời không được khá, đó là bạn kết duyên với những tuổi: Mậu Dần, Nhâm Thân, Canh Dần, Giáp Thân. Bạn kết hôn với những tuổi này cuộc sống không được phát triển mạnh và khó khăn trong mọi việc làm ăn.

Có những năm rất xung khắc với tuổi bạn, luận việc hôn nhân không thành hay thành thì phải chịu cách xa, xa vắng khó mà ở với nhau trọn đời được, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 18, 22, 24, 30, 34, 36 và 42 tuổi. Những năm này là những năm khắc tuổi về đường tình duyên.

Bạn sanh vào những tháng này cuộc đời bạn có số đào hoa, có nhiều thê thiếp hay tình yêu, hay ít ra cũng đa đoan về việc vợ con, đó là bạn sanh vào những tháng: 1, 5, 6, 9, 10 và 11 Âm lịch, là những tháng có số đào hoa của tuổi Quý Dậu.

Related image

XEM THÊM TỬ VI TRỌN ĐỜI TUỔI QUÝ DẬU

Tuổi Quý Dậu là người thông minh, sáng suốt. Người này có khả năng nhạy bén, xử lý vấn đề thông suốt nhẹ nhàng. Họ không chịu bó tay trước các vấn đề. Là người cứng cỏi, họ không sợ sệt, luồn cúi và nịnh bợ ai Tuổi Quý Dậu sinh giờ tốt thì có tài văn, võ, có số quan tướng, được hưởng vinh hoa phú quý vào trung, hậu vận.

Người tuổi Quý Dậu càng về hậu vận càng khá. Con người vui vẻ, nói năng khéo léo và họ chẳng giữ kín được việc gì. Họ luôn xởi lởi, bộc bạch, vui miệng nói ngay, khó giữ được gì trong bụng.

Tuổi Quý Dậu là người trung hậu, đảm đang thành thạo nghề nghiệp. Nếu không có số quan trường (vì không được giờ sinh tốt) thì họ vẫn là người khéo léo, thành thạo nghề nghiệp. Họ có tài tháo vát và càng về sau cuộc sống của họ càng no đủ, khá giả, nhà cửa đàng hoàng.

Người tuổi này cũng phải hết sức lưu tâm, thận trọng trong hành xử và hành nghiệp để tâm làm điều thiện lương để tránh được số phận lao tù có thể xảy ra trong đời mình.

Người tuổi Quý Dậu được Phật A Di Đà ban phúc (theo thuyết Phật giáo). Người này có thể hưởng thọ ngoài 70 tuổi. Cuộc đời người này không gặp may trong cuộc sông vợ chồng. Họ không gặp điều như ý trong hôn nhân Nếu họ coi trọng quá đáng sự không hài hòa trong cuộc sông hạnh phúc thì rất dễ lỡ dở, thay đổi chứ khó chung tình nên phải đời sau mới được yên ổn.Sau này nuôi con cái cũng vất vả, lao đao.

Người tuổi Quý Dậu nên tìm người có tuổi Đinh Sửu, Tân Tỵ hay Đinh Tỵ thì có thể sông chung lâu bền, nhưng cũng phải rộng lòng vị tha và coi nhẹ sự bất hòa quan điểm, tính tình của nhau mới hy vọng không phải chia phôi, ly dị.

Tuổi Quý Dậu có thể liên kết hợp tác với các người tuổi Hợi ví dụ như Quý Hợi, Đinh Hợi, Tân Hợi.
Người tuổi Quý Dậu có thể có bạn thân là các người tuổi Sửu, ví dụ như Đinh Sửu, Ất Sửu.

Tóm lại Quý Dậu nếu sinh giờ tốt có sau quan tướng, có tài vãn, võ. Người có mồm mép hùng biện. Cuộc sống hạnh phúc thì không vừa ý. Đời sông no đủ, con người khéo léo, tài nghệ. Sô’ cũng gặp lao tù một lần trong đời nếu sinh giờ xấu.

Người được thọ trường, phú quý, hậu vận khá nhiều, so với tiền, trung vận.

Tuy nhiên tuổi này cũng cần lưu ý các năm đại hạn ở vào các tuổi 22, 23 và ở tuổi 42, 43 Đặc biệt lưu tâm vào đại hạn năm 63 nguy đến tính mạng để hưởng thọ ngoài 70 tuổi.

Image result for tuổi quý dậu hợp với tuổi nào

Những vận hạn cơ bản trong các năm của tuổi Dậu:

* Gặp năm Tý:
– Hao tiền của vào các việc hiếu, hỷ, tiếp đãi.
* Gặp năm Sửu:
– Có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, quan chức song bấp bênh lên xuống không ổn định
* Gặp năm Dần:
– Nếu làm nghề buôn bán thì phát đạt tốt.
– Mọi điều thuận lợi.
* Gặp năm Mão:
– Hao tài, tốn của lớn.
– Gặp nhiều rủi ro.
* Gặp năm Thìn:
– Có cơ hội thăng quan tiến chức, nghề nghiệp, nhưng vất vả bận rộn nhiều việc.
* Gặp năm Tỵ:
– Có cơ hội thăng tiến nhưng hữu danh vô thực, chả có quyền hành gì.
* Gặp năm Ngọ:
– Bị mất chức, công việc thay đổi.
– Tai tiếng.
* Gặp năm Mùi:
– Có cơ hội tiến phát nghề nghiệp hoặc quan chức.
* Gặp năm Thân:
– Kinh doanh bất lợi.
– Gặp nhiều điều bất trắc.
* Gặp năm Dậu:
– Kinh doanh thì thua lỗ, không lời.
* Gặp năm Tuất:
– Dễ có dịp đi xa.
– Có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, chức vụ.
* Gặp năm Hợi:
– Bất lợi nhiều việc.
– Lao đao, lo lắng nhiều điều.

Lưu ý: Trên đây chỉ là những vận hạn rất cơ bản trong 12 năm của tuổi Dậu. Các tuổi Dậu có những thay đổi ít nhiều trong từng Can tuổi. Nó cũng không phải luôn luôn xảy ra đúng hàng năm mà có thể xảy ra năm trước hoặc năm sau. Vì vậy chỉ để tham khảo chung để đề phòng hay lưu tâm chú ý tránh để đỡ hay để xử lý khéo léo cơ hội đến với mình.

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
nu sinh nam 1993 co hop voi nam sinh 1989
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Nữ sinh 1993,có hợp nam sinh 1988 k
nam sinh nam1993 hop voi tuoi nao vay a
không hợp 93 khac 89
Nu sinh 1993 co hop nam sinh 1988 khong
Thiet ko anh ,vk em 93.em 89.
Nữ sinh năm 1993 và nam sinh năm 1984 co hơpj và két hôn có dược không
hơn 1 tháng trước - Thích (11) - Trả lời
nghe noi ko hop
1993va 1984 co hop nhau khong
sinh nam 1993 co hop voi 1992 khong
hơn 1 tháng trước - Thích (15) - Trả lời
Nam sinh nam 1993 co hop voi nu sinh nam 1995 khong
hơn 1 tháng trước - Thích (19) - Trả lời
hop ban ak
Nam sinh 1993 có hợp với nữ sinh 1997 không???Mình rất mong nhận được câu trả lời chính xác.Cám ơn!
hơn 1 tháng trước - Thích (4) - Trả lời
93 voi 97 qua hop ku ok dj ban 2 tuoi do lay nhau la hop nhat
tùy thôi bạn ak,hợp hay không là ở cả 2 người ak,ko phải ai cũng như ai
Theo mih ngj la hop . Vj nam sjh 93 lay nu sjh 97 sau nay se hak puk .truog sjh bat lao .v..v
nam quy dâu sinh thang 9 duong lich hop voi nu 97 thang 7 không?
hơn 1 tháng trước - Thích (2) - Trả lời
93 va 97 la rat hop rui nhung 2 pan co y nhau that hay ko?
bạn đừng làm ngánh nặng thêm cho mình,bất cứ tháng năm nào miễn là yêu nhau chân thật
.cho hoj nam 20tuoi co viec lam tot ko ha.co gap kho khan chj nhieu ko rua
hơn 1 tháng trước - Thích (15) - Trả lời
Cái này còn phụ thuộc vào nhiều thứ: thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hí hí! :)
nữ 1993 có hợp nam 1991 không ạ?
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
Sao tra loi nau vay a
Cho chau hoi La tinh duyen the nao a
Cho chau hoi La tuoi mui co hop voi tuoi dau ko a
nữ 1993 có hợp trai 1994 không
hơn 1 tháng trước - Thích (21) - Trả lời
ad xem cho e với, nữ 24/11/1993 và nam 18/10/1994 (âm lịch) hợp k ạ
phũ kinh, ăn k được đạp đổ
nữ quý dậu sinh năm 1993 có hợp với nam sinh năm 1985 ko
hơn 1 tháng trước - Thích (20) - Trả lời
minh lm wen co dc k
ok. con trâu và con gà rất hợp nữa nà đằng khác. tuổi dậu chỉ khắc với: Tý, ngọ, mão.
Lay anh la hop nhat, chúc em hanh phuc
nu 1993 hop nam 1989 khong
hơn 1 tháng trước - Thích (9) - Trả lời
93 lấy 89 c ó hợp ko?
93 hợp voi 89 lắm bạn ak vi 89 la nam con rắn gà lại hợp vơi nam rắn mà cuong tron
Nam 1993 có hợp với nữ 1996 k vậy
hơn 1 tháng trước - Thích (21) - Trả lời
chao bn. mk ngi 2tuoi nay ckj hop ve duog tjh duyen thuj bn a. chua ve taj loc thj ko dk hop cko may. ^^
Nu 1994 co hop nam 1993 k ak.
hơn 1 tháng trước - Thích (16) - Trả lời
Nữ 1994 có hợp với nam 1993 k ạk?
nam 94, nữ 93 thì còn được
tuổi gà với chó quả thật là k đc hợp làm những hộp hay k là do suy ngĩ của 2 người .đã iu nhìu thì k bao giờ ngĩ đến việc đó. chủ yếu là 2 ng iu nhau
nam 93 co hop nu 94?
Thế là Quý Dậu không hợp với Nhâm Thân sao ?
hơn 1 tháng trước - Thích (11) - Trả lời
Mình Là Tuổi Sửu Có Hợp kg Em ơi
hợp hay không là do hai bạn nhé.duyên số đến tránh cũng không được đâu
Cko hoj tuoj nu 1993 co hop voi nam 1985 k?rat m0ng moj nguoi giup minh na
hơn 1 tháng trước - Thích (12) - Trả lời
Bạn Đang Ở Đâu Để Mình Hỏi Thăm Sức Khỏe
co hop dax pan ak
qá hợp lun á
em sinh 93 có hợp với 86 không ạ
hơn 1 tháng trước - Thích (7) - Trả lời
Thế Bạn Có Hợp Tuổi Mình Không
hop e ak
Hợp hay không thì còn tùy hai bạn nữa nhé.
Sn 1993 co hop voi 1995 khong
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
sn 1993 co hot voi 1997 khong
nu nam1997 co hop voi 1993 k va co ket hon dk k
hơn 1 tháng trước - Thích (17) - Trả lời
minh 93 nhung t yeu nguoi 90.the có hop không
Bạn tham khảo nhé: Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời, nhiều người hay mến thương, trong ngoài sắp đặt yên thuận, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tự giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ
Nu 1993 hop voi nam 1988 ko?
hơn 1 tháng trước - Thích (5) - Trả lời
hợp b ạ
93 hop voi 86 ko ak
Nam 88 :Mậu thìn tuế,dương nam, mệnh đại lâm Mộc,cung Chấn Nữ 93;tuổi Quý dậu,âm nữ, Kiếm phong kim,cung Cấn Đầu tiên,xét cung dơn giản thôi,lấy nhau không có cơ hội chăn nuôi,nuôi vật toàn chết,còi cọc,không có hêu lợi gì Tuổi mậu chí được hợp âm dương với Quý thôi. Luận câu :Kiếm phong,Sa trung lưỡng ban Kim.Mộc mạng nhược phùng,tức khắc hiềm Đó là khắc tuổi,cây bị kiếm chặt,1 còn,1 mất.2 tuổi này không thể hợp hôn.
sinh năm 1993 có hợp với người sinh năm 1990 không ạ
hơn 1 tháng trước - Thích (3) - Trả lời
nữ Kỷ Tỵ có hợp với nam Quý Dậu không bạn?
Bạn tham khảo nhé: XEM CHO Nam 1990 + Nữ 1993 * Nam sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ + Mệnh Lộ Bàng Thổ + Bát Tự Cung Đoài + Bát Trạch Cung Khảm. * Nữ sinh năm 1993 tuổi Quý Dậu + Mệnh Kiếm Phong Kim + Cung mệnh là Cấn 1. Xét về tuổi ( tức là chi ) : không xung khắc, không lục hại => Kết luận: bình thường 2. Xét về Can: Nam 1990 hàng Can là Canh Nữ 1993 hàng can là Quý => Kết luận: bình thường, vì can không xung không phá không hợp 3. Xét về Mệnh Nam 1990 mệnh Lộ bàng thổ. Nữ 1993 mệnh Kiếm phong kim => Kết luận: tiểu cát, vì lộ bàng thổ sinh không được nhiều cho kiếm phong kim 4. Về Cung Phi Bát tự Nam sinh năm 1990 Cung Đoài Nữ sinh năm 1993 Cung mệnh là Cấn. => Kết luận: Xấu vì ra tuyệt thể 5. Cung Phi Bát Trạch ( xem thêm ) : Nam sinh năm 1990 Cung Khảm Nữ sinh năm 1993 Cung mệnh là Cấn. => Kết luận: Xấu vì ra Ngũ Quỷ 6. Tổng Đoán: Đôi này lấy nhau không đẹp
TUOI QUY DAU HOP TUOI GI
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
Trong bài viết trên đã chỉ khác rõ hồi, bạn tham khảo thêm nhé!
Tuổi quy dậu có hợp với tuổi quý hợi không vậy ạ?
hơn 1 tháng trước - Thích (18) - Trả lời
sinh nam 1993 hop voi tuoi nao
Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn lập nên sự nghiệp.
93 hop voi 97 ko nhj?
hơn 1 tháng trước - Thích (3) - Trả lời
Bạn chỉ Hợp tuổi sửu thôi
93 vs 97 à. Giờ là tìm 1 em 97 thôi.
hơn 1 tháng trước - Thích (20) - Trả lời
tuoi quy dau hop voi tuoi nao thi co cuoc song giau sang phu quy
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
Bài viết trên khá chi tiết, bạn tham khảo thêm nhé1
nữ 93 nam 89 có hợp ko ạ
hơn 1 tháng trước - Thích (18) - Trả lời
Tuổi bạn : Năm kỷ tỵ,Mệnh Đại lâm mộc,Cung khôn,Niên mệnh Năm sinh thổ Tuổi người khác :Năm quý dậu,mệnh kiếm phong kim,Cung đoài,Niên mệnh Năm sinh Kim Về mệnh : Âm mộc và âm kinh--Tương khắc Về thiên can : Kỷ và quý-----------Bình Về địa chi : Tỵ và dậu---------------Tam hợp Về cung : Khôn và đoài ------------Thiên Y tốt Về Niên mệnh Năm sinh Kim : Thổ và kim tương sinh
Nam 93 có hợp với nữ 94 k ak...mong cho e câu trả lời sớm nhất
hơn 1 tháng trước - Thích (5) - Trả lời
Nam93 co hop nu94 k
Nữ 93 và nam 82 có hợp nhau ko ạ....
hơn 1 tháng trước - Thích (16) - Trả lời
93 và 98 hợp k ạ ?
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
nam 93 hop nu 93 ko ak
hơn 1 tháng trước - Thích (3) - Trả lời
nam 1993 và nữ 1993 có hợp không ?
hơn 1 tháng trước - Thích (7) - Trả lời
Nam tuổi quý dậu 1993 có hợp với nữ tuổi canh ngọ 1990 k vậy?
hơn 1 tháng trước - Thích (3) - Trả lời
minh nhân thân ny mình quy đầu phải làm sao?
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
mình 92 ny mình là năm quý dậu hợp tuổi ?
hơn 1 tháng trước - Thích (12) - Trả lời
sao mình nữ 95 yêu trai 93 mà trắc trở quá vậy ? hay là ngày giờ sinh cuả mình không hợp nhỉ ?
hơn 1 tháng trước - Thích (17) - Trả lời
mình chưa yêu ai.. ai yêu mình đi..
Vi 2 menh lo khac nhau len nhii chak tro dung dui
Nam 1993 menh kim khắc nữ 1995 mệnh hỏa
Ban hợp nhất la tuổi nam 1991.
nam 93 thì phải lấy vk tuổi 91_95_99_97 phải k ak ???
hơn 1 tháng trước - Thích (20) - Trả lời
nam sinh năm 1993 phải lấy vợ sn 1991 voi 1995 vội 1997 với 1999 phải k ak
hơn 1 tháng trước - Thích (16) - Trả lời
chuẩn luôn
minh . them la dong tuoi . nam duoi ma an nua nha
cho hỏi nữ quý dậu- nam canh ngọ có hợp k vậy ạ. nữ sinh tháng 3. nam tháng 8
hơn 1 tháng trước - Thích (19) - Trả lời
cho em hỏi 93 hợp với 90 không ak
hơn 1 tháng trước - Thích (5) - Trả lời
Hình như là đại kị
e cug mun hoi câu này. nghe đâu kỵ
ko hợp tí nào
ti . ngo . mao . dau . bon tuoi khac nhau
tuoi quy dau thi co hop vs tuoi mau dan khong
hơn 1 tháng trước - Thích (18) - Trả lời
nam tuoi 1993 co hop voi nu tuoi 1998 khong vay ms ng cha loi giup e dk khong
hơn 1 tháng trước - Thích (19) - Trả lời
Ko yêu thì hợp cưới VỀ ăn cơm ngồi đánh nhau đây
Tôi cũng như bạn
nữ 1993 nam 1989 có hợp khộng
vay co hop nhau k
Nu nu tuoi 1993 nnam tuoi 1985 co hop khong
hơn 1 tháng trước - Thích (22) - Trả lời
nữ 1993 nam 1985 có hợp không
93 hop voi 93 thoy bn
93với,88thi sao mn
Nữ 93vơi88 thì sao mn
nu sinh 12 thang 7 nam1993 hop vs tuoi nao
Nam93hoptuoinaonhat
Toi sinh To sinh 1993 thi yeu tuoi nao la hop
hơn 1 tháng trước - Thích (21) - Trả lời
yêu anh là hợp nhất , anh tuổi dê.
Yêu tuổi 91 nké
Nu93 nam94 co hop ko
yêu bác sĩ phán cưới là hợp nhất khỏi xem thầy :v
93 lay 94 uoc khong
Tuoi 1967 co hop voi tuoi 1968khong
Yêu thì tuổi nào cũng đc bạn ạ Nhưng lấy thì lấy Tân mùi là hợp nhất :D
toi nu sinh nam 1993 yeu nam tuoi 1986
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi quy hoi voi tuoi quy dau co hop nhau Không
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
TRONG TAT CA TUOI HAP CUA TUOI DAU THI TUOI NAO LA HAP NHAT
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Co hop voi tuoi 92 khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Nam 93 thì hợp tuổi nào nhất vậy.
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
nu tuoi quy dau ket hon voi nam nham tuat co tot khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tan dau
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
A ơi e là làm 93 có hợp với nữ 95 ka
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
ko hợp với năm đó đâu
cho e hoi 1993 co hap voi 1992 k ak
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
năm đó cũng ko hợp
Năm Qúy dậu lấy tuổi nào
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
năm nay thì nên lấy tuổi 98 hoặc 99
Tuoi quy dau hop voi tuoi nao
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Nữ93 co hop nam 86 k?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
tôi sinh vào tháng 1 dương năm 1994 nhưng âm lại là tháng 12 năm 1993 vậy lấy người sinh năm bao nhiêu thì đẹp. sang năm 2016 có lấy chồng được không
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
được chứ
93 co hop vs 96 k a
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
ko hợp đâu
nam sinh 1993 co hop voi nu sinh 1994 khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
lay tuoi nay xau lam
Nam Quý Dậu có hợp với Nữ Canh Ngọ k vậy?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
lấy tuổi canh ngọ chỉ có khổ
nam sinh ngày 2-7-1993 có hợp với nữ 27-7-1997 không ạ .
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
tuoi quy dau hop voi tuoi nao ve tinh duyen
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
nu 93 nam 91 co hop khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
93 hop voi 87 k
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tai sao e sinh vao thang 4 lai pai di hai lan do.vay ma o tren mag noi sinh vao thag 4 thi hp
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
nếu sinh tháng đó thì hợp
Tuoi dan co hop voi dau k
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
nam tuoi 1993 co hop voi nu 1996 k ạ. tra loi giup mih zs
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
nếu cưới nữ 96 thì 1 bên tuổi người đó xấu lắm ko hợp cho sau này đâu
93 co họp voi 94 ko a
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Nu 93 co họp voi nam 94 khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuổi quý dậu có hợp với tuổi 94 ko ak
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Toi sinh nam 1993 co hop voi 1988 không
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Xem để ngẫm thôi. Chứ quan trọng nhất là sống với nhau như thế nào .
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
vậy thì nói gì nữa lấy nhau thì phải hòa thuận với nhau biết chăm lo cho người đó
nam 93 hợp với nữ 93 không ad
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Bằng tuổi năm duỗi mà ăn
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuổi dậy hợp tuổi nào nhỉ
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
1993 lay 1978 đươc khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi 1993lay 1978 đươc kg
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi 93 nen lay tuoi 85(đinh sửư) là họp nhat
Tuoi 93 co hop voi tuoi 88 k ak
93 voi 80 hop ko a
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
trai tuoi dau hop duyen tuoi nao
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Nữ 93 với nam 91 là hợp đúng không ạ. Có cần phải xem ngày sinh không ạ
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
boi hop vs tuoi no tuoi kia.vay ma y ai cug bao k hop dau.vay gio van ế dài.
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
93 đâu rồi cơ mà cũng chưa muốn lấy vk
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi 1993 ket hon voi tuoi 1994 co duoc o
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
8/2/93 với 28/3/93 có hợp k mn
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi 1993 và 1993 dk ko
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Lấy vk hop tuổi nào
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Vo tuoi quy dau chong tuoi quy hoi
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Nữ 93 không hợp với nam 94 mà.
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Cho e hoi nu tuoi 1993 nam 1989 co hop nhau khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Nữ 93 có hợp với tuổi 91 ko
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
93 ne ai hop tuổi nk đi nhỉ
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Sao toi93 co ay 97 noi boi hop noi bao khong hop la sao
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi93 co hop voi 88 khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
tuoi quy dau hop voi tuoi nao
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Chất ở giá cho sông
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
Nam Tuoi 1993 co hop voi nu1999 khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
tuổi 1993 rất hợp với năm 1999
tuoi quy dau co hop voi tuoi canh ngo khong a!
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Nam 93 có hợp với nữ 88 ko vậy bạn.
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
J sinh tháng 7 và 8 âm lịch thì ko có moi tinh đầu rồi cưới dc mà chỉ ven rồi cũng chia tay moi tinh thứ 3 mới cưới ha
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
cho e hỏi tuổi quý đâu 4/3/1993 có hợp vs nữ sinh ngày 29/2/2001 hay hok
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
năm 93 ko hợp vọp năm 2001
mình là người trả lời hồi nãy đó
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
thực ra tên thực của mình là nhân chứ ko phải là thanh minh sinh năm 1999
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
nữ ngày âm 8/3/1993 dương 8/5/1993có hợp với nam ngày âm 19/11/1987 dương 8/1/1988 ko ạ?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
à e nhầm em ngày âm là 19/3/1993
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý