Tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 trọn đời và năm 2012

seminoon seminoon @seminoon

Tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 trọn đời và năm 2012

18/04/2015 03:11 PM
495
Tử vi trọn đời tuổi Kỷ Dậu ra sao? Tuổi Kỷ Dậu năm 2012 như thế nào?

TỬ VI TRỌN ĐỜI TUỔI KỶ DẬU

NAM MẠNG

Sanh năm: 1909, 1969 và 2029

Cung KHÔN. Trực CHẤP
Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn)
Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY
Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc)
Xương CON GÀ. Tướng tinh CON THỎ

Phật Bà Quan Âm độ mạng

Kỷ Dậu mạng Thổ cung Khôn,
Đại trạch đất lớn ở thì say mê.
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi chẳng chê,
Tỵ Ngọ sáu tháng đặng bề an thân.
Thu Đông hưu tù phân vân,
Hai mùa làm đặng công thần cũng lo.
Số này lúc nhỏ lao đao,
Hậu vận sung sướng phong lưu thanh nhàn.
Tánh người ngay thẳng chẳng gian,
Lại thêm có số tu hành, thọ thân.
Tha phương lập nghiệp mới nên,
Cửa nhà an ổn, gia môn thuận hòa.
Số này hưởng lộc tuổi già,
Cũng như áo gấm lại càng thêm hoa.

CUỘC SỐNG
T uổi Kỷ Dậu cuộc đời được sung sướng về thể xác và tiền bạc được dồi dào, tuổi nhỏ cũng có nhiều lao đao lận đận. Từ trung vận trở đi mới được thành công và sống an nhàn.

Tài lộc được tốt đẹp, công danh sự nghiệp ở vào mức độ trung bình, Số hưởng thọ trung bình từ 54 đến 66 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu làm hiền, ăn ở phước đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ giảm kỷ.

TÌNH DUYÊN
T heo khoa lý số thì tuổi Kỵ Dậu về vần đề tình duyên sẽ diễn tiến trong suốt cuộc đời như sau: Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, thì trong cuộc đời bạn có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 4, 8, 9 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, thì cuộc đời bạn có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 5 và 10 Âm lịch. Và nếu bạn sanh vào những tháng nầy, thì cuộc đời bạn chỉ một lần lập gia đình và trọn đời một vợ một chồng, sống hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 6, 7 và 11 Âm lịch.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH
P hần gia đạo được yên hòa, công danh tuổi nhỏ lên cao, nhưng sau đó lại bị lu mờ và sống an thân cho đến lúc tuổi về chiều.

Sự nghiệp thành công và vững chắc vào số tuổi 40 trở đi, tiền bạc được dư dả và sống cuộc đời sung túc cho đến hết cuộc đời.

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
Sau đây là những tuổi hạp với tuổi Kỷ Dậu trong sự làm ăn, đó là những tuổi Tân Hợi, Nhâm Tý, Giáp Dần, Đinh Tỵ.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Việc vợ chồng nên chọn những tuổi này thì làm ăn được tốt, đó là những tuổi Tân Hợi, Nhâm Tý, Giáp Dần, Đinh Tỵ.

Bạn kết duyên với những tuổi này thì đời bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là bạn kết hôn với các tuổi: Canh Tuất, Bính Thìn, Nhâm Tuất.

Đó là bạn kết duyên với những tuổi: Quý Sửu, Kỷ Mùi, Tân Sửu. Những tuổi này rất khắc kỵ và không hạp với tuổi bạn về cả hai phương diện tài lộc cũng như tình duyên.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Tuổi Kỷ Dậu gặp tuổi kỵ trong sự làm ăn thì nên tránh hay không nên giao thiệp về tiền bạc. Gặp tuổi kỵ về tình duyên thì nên âm thầm ăn ở với nhau, không nên làm lễ thành hôn hay ra mắt thân tộc một cách linh đình. Gặp tuổi kỵ trong vấn đề con cái thì phải cúng sao giải hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn của từng năm thì sẽ giải được hạn, bạn nhớ đừng nên bỏ qua có thể có hại.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
Tuổi Kỷ Dậu có những năm khó khăn nhứt trong cuộc đời là những năm vào số tuổi 23, 26, 28, 36 và 42 tuổi, những năm này, làm ăn có thể bị thất bại và gặp phải nhiều sự khó khăn trong cuôc sống.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
Tuổi Kỷ Dậu có những ngày, giờ xuất hành hạp nhứt. mang lại được nhiều tốt đẹp trong cuộc sống, đó là những ngày chẵn, tháng chẵn và giờ chẵn, xuất hành vào ngày giờ và tháng kể trên sẽ không bao giờ gặp sự thất bại và có nhiều kết quả về đường tài lộc, công danh, sự nghiệp lẫn tiền tài.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
Từ 20 đến 25 tuổi: 20 tuổi, năm này vượng phát về vấn đề tình cảm, tài lộc yếu kém, 21 và 22 tuổi, những năm này trung bình, 23 và 24 tuổi có thành công về công danh, gia đạo, 25 tuổi được nhiều may mắn.

Từ 26 đến 30 tuổi: Thời gian này bổn mạng khá tốt đẹp, cuộc sống được đầy đủ và có nhiều may mắn, việc làm ăn có kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, coi chừng cuối năm 30 tuổi có thể lâm trọng bệnh bất ngờ.

Từ 31 đến 35 tuổi: Những năm này công việc làm ăn bình thường, tiền bạc trung bình. Vấn đề quan trọng xảy ra cho cuộc sống, bổn mạng vững vàng và có nhiều tốt đẹp trong cuộc đời bạn.

Từ 36 đến 40 tuổi: Những năm này cẩn thận, sẽ có đại nạn hay gặp nhiều xui xẻo, nên cẩn thận cho lắm, đừng nên làm lớn có thể bị thất bại, những năm này bất tiện cho việc đi xa, kỵ mùa Đông, mùa này làm ăn không được khá, coi chừng có kẻ rấp rang.

Từ 41 đến 45 tuổi: Trong khoảng thời gian này bạ sẽ gặp được nhiều cơ hội, tạo được nhiều tiền bạc và giữ vững được tiền bạc, việc làm ăn, buôn bán, giao dịch được trôi chảy, không có trở ngại. Đây là những năm đẹp nhất trong đời bạn.

Từ 46 đến 57 tuổi: Thời gian này trung bình, không có việc gì quan trọng xảy ra, hoặc những chuyện làm bạn có nhiều bực mình, nên cẩn thận về bổn mạng. Những năm này có phần hơi kém về tài lộc, cũng như về những việc bất lợi thình lình xảy ra, có thể làm cho bổn mạng và tài lộc của bạn có phần suy yếu.

Từ 58 đến 60 tuổi: Tuổi 58, thường đau bịnh, rất đại kỵ vào những tháng 5 và 10, nên cẩn thận đề phòng bản thể những tháng này rất kỵ, nên phòng ngừa kẻo hao tài.

NỮ MẠNG

Sanh năm: 1909, 2029 và 2029
Cung LY
Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn)
Xương CON GÀ. Tướng tinh CON THỎ

Phật Bà Quan Âm độ mạng

Kỷ Dậu mạng Thổ cung Ly,
Đất ở nhà lớn dễ gì tìm ra.
Hạp thì Thìn, Tuất, Sửu, Mùi,
Tỵ, Ngọ sáu tháng hạp mùa thuận sanh.
Thu Đông chẳng hạp chẳng an,
Tuy làm giàu có cũng là cực thân.
Đầu tiên là có của kho,
Thế mà chẳng đặng vững bền tiêu hao.
Nhà của nhiều lớp rã tan,
Sắm rồi bán đó chẳng bền vè sau.
Nhưng mà nhờ đức Phật Trời,
Làm ăn có của ở thời vận sau.
Lỗi sanh vô phước xấu phần,
Chơi bạn không tốt nhiều lần hại ta.
Vợ chồng chẳng được thuận hòa,
Thế mà co cái đầy đ àng phải lo.

CUỘC SỐNG
Tuổi Kỷ Dậu cuộc đời có nhiều hay đẹp về hậu vận, trung vận và tiền vận hơi có nhiều vất vả lao đao về cuộc sống. Tóm lại, tuổi Kỷ Dậu chỉ có phúc và được hưởng sung sướng trọn vẹn vào hậu vận, cuộc sống vào tiền vận và hậu vận có nhiều kết quả tốt đẹp. Nhất là về hậu vận sẽ được gặp nhiều may mắn như ý muốn.

Tuổi Kỷ Dậu hưởng thọ trung bình từ 62 đến 66 là mức tối đa, nếu có làm được nhiều việc lành thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ.

TÌNH DUYÊN
Về vấn đề tình duyên, tuổi Kỷ Dậu có ba trường hợp như sau:

Nếu sanh vào những tháng sau đây, bạn sẽ có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1 và 9 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy bạn sẽ phải hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 2, 3, 5 và 10 Âm lịch. Nhưng nếu bạn sanh vào những tháng nầy cuộc đời bạn sẽ hưởng được hoàn toàn hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 4, 6, 7, 8, 11 và 12 Âm lịch.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH
Phần gia đạo hoàn toàn được tốt đạp về hậu vận, trung vận có nhiều lo buồn. Công danh không có lên cao và chỉ ở vào mức độ bình thường mà thôi.

Sự nghiệp có nhiều sôi động vào trung vận, hậu vận mới thành công về vấn đề sự nghiệp. Tiền bạc có phần sung túc và kết quả rất khả quan, và có nhiều tốt đẹp.

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
Sau đây những tuổi hạp cho sự làm ăn của bạn, nên hợp tác làm ăn hay giao dịch tiền bạc với những tuổi nầy thì có nhiều tốt đẹp cho cuộc đời, đó là hợp tác hay giao dịch về tiền bạc với các tuổi: Tân Hợi, Nhâm Tý và Giáp Dần.

Những tuổi trên rất hạp với tuổi Kỷ Dậu về đường tài lộc.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Tuổi Kỷ Dậu nếu kết duyên với những tuổi nầy thì cuộc sống có thể tạo được sang giàu, đó là các tuổi: Tân Hợi, Nhâm Kỵ, Giáp Dần, Đinh Tỵ và Mậu Thân.

Vì những tuổi trên đây rất hạp với tuổi bạn về vấn đề tình duyên lẫn cả tài lộc, nên dễ tạo được cuộc sống sang giàu.

Nếu kết duyên với những tuổi nầy, bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi: Canh Tuất, Bính Thìn. Vì những tuổi nầy chỉ hạp với bạn về đường tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi.

Nếu bạn kết duyên với những tuổi nầy, đời sống của bạn sẽ không tạo được một cuộc sống hoàn toàn êm ấm, trái lại sẽ phải chịu cảnh nghèo túng liên miên, đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi: Quý Sửu, Đinh Mùi và Tân Sửu.

Những tuổi kể trên không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà cũng không hạp cả về đường tài lộc, nên chì sống trong sự nghèo túng mà thôi.

Những năm nầy bạn không nên kết hôn vì kết hôn bạn sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 18, 24, 29, 30, 36 và 41 tuổi.

Nếu sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn sẽ có nhiều chồng hay sẽ phải gặp sự khó khăn trong việc lập gia đình, đó là những bạn nào sanh vào sanh vào những tháng: 1, 2, 4, và 5 Âm lịch.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Nếu kết hôn hay hợp tác làm ăn với những tuổi nầy bạn sẽ gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là bạn hợp tác hay kết hôn với các tuổi: Kỷ Dậu, Ất Mão, Mậu Ngọ, Đinh Mão, Bính Ngọ và Quý Mão.

Trên đây là các tuổi rất đại kỵ trong cuộc đời, không nên kết duyên hay hợp tác làm ăn.

Gặp tuổi đại kỵ trong việc hôn nhân không nên làm lễ thành hôn, hay ra mắt gia đình, thân tộc. Trong việc làm ăn thì không nên giao dịch về tiền bạc. Trong gia đình, thì nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
Tuổi Kỷ Dậu có những năm khó khăn nhứt là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 24, 30, 40 tuổi. Những năm nầy nên đề phòng bịnh tật hay tai nạn, có hao tài vào những năm kể trên.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
Tuổi Kỷ Dậu xuất trình vào những giờ chẵn, ngày lẻ và tháng lẻ. Xuất trình vào những ngày, giờ và tháng kể trên chắc chắn sẽ gặp được nhiều sự may mắn.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
Từ 20 đến 25 tuổi: Khoảng thời gian nầy, có nhiều buồn bực, nên nhịn nhục, việc tiền bạc hơi yếu kém, không tạo được một cuộc sống hoàn hảo tốt đẹp như ý muốn.

Từ 26 đến 30 tuổi: Thời gian nầy có nhiều may mắn và có cơ hội tạo lấy sự nghiệp, cuộc đời có thể tự tạo lấy được một cuộc sống cá nhân cho mình hoàn toàn như ý muốn, nhất là về phương diện tình cảm.

Từ 31 đến 35 tuổi: Năm 31 tuổi, năm nầy có hao tài tốn của. Việc làm ăn không có nhiều tốt đẹp lắm. Năm 32 tuổi, năm nầy bạn chỉ ở vào mức độ bình thường của cuộc sống. Năm 33 tuổi, năm nầy đề phòng tai nạn hay bịnh tật. Năm 34 và 35 tuổi, hai năm nầy việc làm ăn trung bình.

Từ 36 đến 40 tuổi: Thời gian nầy việc làm ăn và vấn đề tình cảm có phát triển mạnh mẽ. Đường tài lộc có lên cao, cuộc sống có cơ hội tạo nên danh phận cho sự nghiệp và cuộc đời.

Từ 41 đến 45 tuổi: Năm 41 tuổi, nhiều triển vọng tốt đẹp cho vấn đề công danh và sự nghiệp. Năm 42 và 43 tuổi, hai năm nầy có kết quả tốt đẹp về đường danh phận cũng như về vấn đề tình duyên và sự nghiệp. Năm 44 và 45 tuổi, có hay đẹp, cuộc sống có phần chắc chắn về cuộc đời cũng như về đời sống có phần chắc chắn về cuộc đời cũng như về đời sống, tiền bạc dồi dào.

Từ 46 đến 50 tuổi: Năm 46 tuổi, có triển vọng tốt đẹp cho cuộc sống, bạn nên cẩn thận về đường tài lộc. Những năm nầy bổn mạng yếu kém, kỵ mùa Thu. Năm 47 và 48 tuổi, hai năm nầy công việc làm ăn bình thường. Năm 49 và 50 tuổi, hai năm nầy có kết quả về gương tài lộc lẫn tình cảm.

Từ 51 đến 55 tuổi: Thời gian nầy gia đạo hơi có sự bê bối, không nên đi xa hay giao dịch lớn về tiền bạc, những năm nầy nên lo việc gia đình là hơn.

Từ 56 đến 60 tuổi: Thời gian nầy phần bổn mạng có sự suy yếu rõ rệt, có thể được nhiều phúc đức về tài lộc và con cái, nên thành khẩn cầu trời, để được hưởng an vui trong ít năm nữa.


TUỔI KỶ DẬU NĂM 2012

Tử vi tuổi Dậu năm Nhâm Thìn (2012)

Vận Thế
Người tuổi Dậu năm nay vận thế thịnh vượng, quý nhân tương trợ, , cong danh hiển đạt, sự nghiệp cao thăng, chính tài thiên tài đều tốt đẹp. Công tác sự nghiệp có bước phát triển thuận lợi, có thể thu hoạch được lợi ích to lớn ngoài ý muốn, nên nố lực nắm bắt thời cơ.

Năm nay phạm Hàm Trì và Tiểu Hao chủ ý bất lợi hợp tác, phòng bị cướp đoạt hoặc lừa đảo. Đừng để mê tâm sắc dục, dễ sản sinh nhiều chuyện bất lợi bản thân và gia đình.

Tài vận

Năm nay có Ngọc Đường, thuận lợi sự nghiệp, tài lộ cũng hanh thông, duy quãng giữa năm có chút tổn tài, nên để ý vấn đề tài chính, như thế mới đề phòng được thất tài, đề phòng cẩn thận sẽ ổn vì năm nay có Địa Giải có thể chuyển hóa nguy hiểm, tài nguyên quảng tiến, ngoài ra, năm nay tất nên đề phòng hao phí nhiều tâm lực, ký kết văn kiện hợp đồng cần xem xét kỹ, tránh sơ suất mà thành tổn thất.

Tình Cảm

Năm nay Đào Hoa thịnh vượng, lại là Chính Đào Hoa. Nếu đã có bạn tình, nên cẩn thận duy trì tình cảm đã có, trân quý những điều duyên phận giữa hai người. Đề phòng người thứ ba xuất hiện; Người tuổi dậu năm nay do phạm Hàm Trì, có nhiều tranh chấp mẫu thuẫn xuất hiện, nên có sự thông cảm giải quyết, tránh ảnh hưởng cuộc sống gia đình.

Sự Nghiệp

Tuổi gà năm nay Cát Tinh giáng lâm, phú quý công danh, hiển đạt rõ ràng, như muốn lên cao hoặc di chuyển vị trí công việc, tất nên có sự chuẩn bị sớm, nên tích cực nỗ lực làm việc, sự nghiệp tất có cơ hội thành tựu. Năm nay nên khống chế tình cách, thói quen của mình, đừng ham mê tửu sắc, tránh thân bại danh liệt, phạm vào quan phi phá tài.

Quý Dậu 1993: Năm nay hợp Thái Tuế vận thế ổn, hoặc tập tốt. Tuy nhiên khó tránh nhưng nguy cơ tiềm ẩn, kiếp tài tức là tranh đoạt, trong học tập hoặc công việc dễ có sự tranh đoạt, hoặc bị kẻ khác ám toán. Nữ tuổi Quý Dậu đề phòng Đào Hoa Kiếp, không nên vì các lời đường mật bề ngoài mà tin theo.

Tân Dậu 1981: Năm nay Sự Nghiệp và Tài vận cuộc sống nói chung đều có lợi, nên thực tiễn mà nắm lấy vận tốt, tài nguyên cổn cổn, tuy nhiên năm nay nên đề phòng luyến ái ngoại ý, người đã kết hôn, hoặc đã có bạn tình chú ý không nên thân cận với người khác giới, tránh thành hiểu lầm, sức khỏe tốt.

Kỷ Dậu 1969: Năm nay vận thế thịnh vượng, nên khai triển những dự định mới, đầu tư, lập nghiệp, sửa nhà đều có lợi; Song năm nay không hợp để hợp tác đầu tư, cẩn thận bị lừa đảo, tổn tài thất lợi, sức khỏe không có gì lớn, tránh vất vả lao lực quá sức, sắp xếp thời gian nghỉ ngơi cho đúng.

Vận thời tuổi Dậu trong 12 tháng năm Nhâm Thìn (2012)

Tháng 1: Vận thế có nhiều biến động, công tác, sự nghiệp đều có điều không thuận ý, khi quyết định các vấn đề nên cẩn thận, không chỉ nhìn trước mắt, nên có cái nhìn lâu dài, tránh ảnh hưởng về sau. Tài vận cũng tạm được, đầu tư thì nên cẩn thận là được, vận Thiên Tài không tốt, không nên tiến đầu tư mạo hiểm; Ngoài ra cần cẩn thận tránh xa tửu sắc để khỏi dính vào quan tư phá tài.

Tháng 2: Vận thế cực xấu, là xấu nhất trong năm; Công việc áp lực rất lớn, sự nghiệp có nhiều biến động lớn, không lúc nào rảnh rỗi, chính tài vận không mấy tốt, sự nghiệp phát triển thực lực làm căn bản, giao dịch nên lấy lợi mỏng làm an ổn, phòng bị quan phi. Người tuổi Dậu năm nay đi xe nên cẩn thận tỉnh táo, nên tuân thủ giao thông an toàn.

Tháng 3: Vận thế bắt đầu chuyển tốt, lại có quý nhân tương trợ, mọi sự đều có thể phùng hung hóa cát. Có chăng là một số sự biến hóa khiến cho khó đoán trước, cho nên mọi sự đừng quá cấp tiến, tốt nhất là chế định cho phát triển phì hợp với các quy hoạch, như vậy công tác và sự nghiệp sẽ có sự trợ giúp thiết thực. Chính tài vận lợi, hoạch tài không bằng, không nên đầu tư hoặc tiến hành các giao dịch mạo hiểm. Cảm tình có bước phát triển mới, nên bồi dưỡng tâm tư.

Tháng 4: vận thế vượng thịnh, tháng này công tác và sự nghiệp nhất định có bước tiến mới, cảm tình thêm tài vận cũng lối nhau mà tới, công tác không nên hợp tác, cẩn thận phòng bị lừa dối. Tài vận chính tài tốt, thu nhập khá nhiều, có chăng chỉ không nên cho vay tiền, về hoạch tài cũng đừng quá ảo vọng. Cảm tình có sự tranh cãi, nên thường xuyên thông cảm, dẹp bỏ mâu thuẫn, tránh bị người thứ ba xen vào.

Tháng 5: Vận thế bất lợi, sự nghiệp lâm vào những trở ngại khá lớn, khó có thể tiến triển. Cuộc sống có nhiều điều phiền nhiễu, nên cẩn thận, phòng quan phi phá tài, tổn thương tai ách. Tài vận cũng không tốt, cẩn thận có họa phá tài, tiền tài cũng dễ bị cướp đoạt, không nên cho vay mượn, không nên đầu tư! Nhất đinh cần chú ý đến tài chính, tránh xuất hiện nguy cơ nghiêm trọng về tiền tài. Cảm tình đào hoa vượng, dễ xảy ra một số vấn đề lộn xộn nhỏ, nên có sự kiên nhẫn và tâm bao dung, tự nhiên có thể tốt đẹp, người độc thân nên nắm lấy cơ hội, kết lương duyên.

Tháng 6: Vận thế có chút xấu, làm bất cứ việc gì cũng nên cẩn thận cho tốt, nên nhìn trước sau mà làm, nhất định không được làm bừa ẩu tả, nên có tinh thần chuẩn bị đón chờ các việc bất ngờ, ung dung đối mặt, dũng cảm kiên trì, nhẫn nại giải quyết, tài vận bình thường, song không nên tiến hành đầu tư, thiên tài vận tốt, có thể thử vận may.

Tháng 7: Vận thế cát hung lẫn lộn, trong thuận có nghịch, cuộc sống sự nghiệp diện mạo đều có chuyển biến tốt, song thực tế ngáng trở trùng trùng, may có Cát Tinh chiếu rọi, có thể hóa hiểm thành yên. Chẳng qu do số lượng Hung Tinh quá đông, nhất thiết đều nên cẩn thận, mọi sự đều ổn định. Ngoài ra nên chú ý dây dưa vào thị phi, nên tránh tranh cãi đưa đến phân tranh, thậm chí dẫn đến quan họa hoạch phá tài. Tài vận có khá hơn, song nếu đầu tư vẫn nên cẩn thận, phòng cho vay tiền khó đòi lại, tránh bị tổn thương.

Tháng 8: Vận thế rất ảm đạm, nên an ổn giữ mình, trong sự nghiệp nên giữ ổn là hơn, vọng động dễ đem lại thất bại hoặc phá tài, công tác áp lực khá lớn, không nên có sự ấm ức ở trong lòng, chỉ nên nỗ lực công tác, cuối cùng cũng có được thu hoạch. Tài vận chính tài có chút lợi, đầu tư nên giữ nguyên tác ổn định. Xung động tất tổn tài thất l���i. Tháng này nên cùng các bạn bè khác giao lưu, tránh mất mát tình cảm, người độc thân tình cảm thất thường, cảm tình nên có lý trí.

Tháng 9: Vận thế tốt xấu khó phân, đề phòng bị tiểu nhân hãm hại, công tác và sự nghiệp có khả năng có sự biến động, nên có tư duy thực tiễn, dừng có mơ mộng viển vông, phàm mọi sự đều lấy cẩn thận làm đầu, lấy tĩnh chế động, không dây dưa chuyện khác. Tài vận tốt, vận hoạch tài cũng được, có thể tiến hành các đầu lâu dài như chứng khoán, cổ phiếu, kỳ phiếu…

Tháng 10: Vận thế chuyển tốt, sự nghiệp cũng có bước phát triển, tài súc tăng tiến, tín dụng tăng mạnh, như có thể vận dụng tâm lực mưu hoạch, tích cực tiến thủ, tất có thu hoạch về khá nhiều. Tài vận lý tưởng, hợp với tiến hành đầu tư, có thu hoạch lớn. Cảm tình sinh hoạt thuận lợi, duyên phận tốt, chú ý sức khỏe bản thân.

Tháng 11: Vận thế hanh thông, sự nghiệp phát triển đắc lực, đứng trên nền tảng ổn định mà phát triển tích cực tiến thủ, mở rộng phát triển. Tài vận rất tốt, tài nguyên cực lớn, cũng có thể tiến hành đầu tư thu lợi. Cảm tĩnh đào hao đại vượng, người nam nên đề phòng đào hoa xấu, tửu sắc phá tài, người độc thân nam nữ nên nắm lấy cơ hội, lấy đây làm bước chuyển mình, hôn nhân có thể tốc thành.

Tháng 12: Được Quý Nhân trợ lực, vạn sự hanh thông. Chỉ cần dùng tâm cơ nỗ lực phát triển kinh doanh, sự nghiệp có bước phát triển mang tính đột phá, nên nắm vững cơ hội, có được sự quan tâm cấp trên, mọi việc tất thành. Tài vận cũng rất tốt, đầu tư mở rộng, kinh doanh đều tốt, tài lợi phong hậu.

(ST)


Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
cho hỏi tuổi kỉ dậu năm 1969 năm 2013 là sao gì muốn làm ăn mở tiệm dược không
hơn 1 tháng trước - Thích (11) - Trả lời
luudinhquan
Vc dang ran lut ve t c
Chuyen t/c vc cuoi nam nham thin ra sao
480
hơn 1 tháng trước - Thích (18) - Trả lời
Muon biet ky dau thang nay da quyet dinh dc ro rang minh can j jo nay trong cs
hơn 1 tháng trước - Thích (3) - Trả lời
Tuoibky dau da can luc thanh khan chua
hơn 1 tháng trước - Thích (2) - Trả lời
xin cho tui biết nữ kỷ dậu sinh năm 69 năm nay sao gì hạn gì ?
hơn 1 tháng trước - Thích (2) - Trả lời
Thang nay tui co loc kg?
hơn 1 tháng trước - Thích (10) - Trả lời
Toi tuoi ky dau toi gap tuoi qui meo co hop kg?
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
Nam tuoi ky dau sanh nam 1969 lay vo tuoi tan hoi 1971 co hap khong ?
hơn 1 tháng trước - Thích (4) - Trả lời
tuoi ky dau 1969 lay vo 1974 co hop k?
hơn 1 tháng trước - Thích (16) - Trả lời
em hoi em tuoi ky dau sinh nam 1969co nguoi ban toi qui mao sinh 1963 co hop khong a xin mot loi khuyen cho em
hơn 1 tháng trước - Thích (9) - Trả lời
Bạn tham khảo bài viết : Tuổi kỷ dậu hợp tuổi nào sau đây nha: http://www.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiKi.aspx?m=0&StoreID=6588
cho hỏi tuổi kỷ dậu (1969)có chồng tuổi giáp Dần (1974) có ở đời không ?
hơn 1 tháng trước - Thích (20) - Trả lời
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý