Cân bằng cặp mắt

Hoaibui2395 Hoaibui2395 @Hoaibui2395

Cân bằng cặp mắt

18/04/2015 10:39 AM
140
Nhiều người mắt này thấp hơn mắt kia, to hơn hoặc tròn hơn mắt kia. Một trong số các cách dễ nhất để sửa điều này là dùng bóng mắt nâu sẫm, nâu vàng nhạt, nâu hoặc xám bằng cọ mắt, rồi nhẹ nhàng vẽ lại con mắt đó.

Nếu mắt này cao hơn mắt kia, bạn có thể kẻ đường mỗi mắt tại lông mi thấp hơn, và làm cho đường hơi đậm hơn trên con mắt cao hơn đó.

Nếu một mắt ít tròn hơn mắt kia, bạn có thể kẻ đường mỗi mắt tại lông mi thấp hơn, và làm cho đường hơi đậm trên con mắt cao hơn đó.

Nếu một mắt ít tròn hơn mắt kia, kẻ đường cả hai mắt tại lông mi trên. Chú ý đến mắt dẹt hơn bằng cách làm cho đường đậm hơn tại tâm mắt.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý