Cách trình bày header footer chuẩn nhất

Hoaibui2395 Hoaibui2395 @Hoaibui2395

Cách trình bày header footer chuẩn nhất

19/04/2015 12:47 PM
15,208

Nếu bạn muốn sử dụng nhiều hơn một kiểu header và footer trong một văn bản, hãy chia file Word của bạn thành những section nhỏ mà ở mỗi section bạn có thể định dạng tuỳ ý mà không làm ảnh hưởng đến những phần khác của văn bản.
CÁCH TRÌNH BÀY HEADER FOOTER


Sử dụng nhiều kiểu header và footer trong cùng một tài liệu

 
Ví dụ về các kiểu header khác nhau ở các trang.

 

Theo mặc định, header footer sẽ giống nhau ở mọi trang của tài liệu. Dưới đây là cách chia tài liệu thành các section trong Microsoft Word phiên bản 2007 và 2010 để từng section có các kiểu header footer khác nhau (các phiên bản Microsoft Word cũ hơn vẫn theo cùng nguyên tắc này nhưng có thao tác hơi khác do có sự khác biệt trong giao diện giữa các phiên bản).


1. Mở thẻ Page Layout trên thanh ribbon chính:
 

2. Giả sử bạn đã nhập xong một phần nội dung của tài liệu và muốn những phần nội dung tiếp theo được có kiểu header footer khác với phần đầu. Bạn hãy đặt dấu nháy con trỏ ở cuối phần nội dung đầu tiên.


3. Bạn nhấn vào tùy chọn Breaks và chọn một trong 4 lệnh của phần Section Breaks: Next Page (ngắt sang trang mới), Continuous (ngắt ngay vị trí dấu nháy), Even Page (ngắt trang chẵn), Odd Page (ngắt trang lẻ).
 

Trong ví dụ này, ta sẽ chọn lệnh Next Page để ngắt một section ở trang mới ngay phía sau dấu nháy con trỏ:
 

4. Lúc này, tài liệu đã được chia làm 2 section với Section 1 là phần nội dung đầu của bạn, những phần nội dụng tiếp theo sẽ được nhập vào Section 2 trở đi. Bây giờ, bạn hãy nhấp đúp chuột vào phần header hoặc footer của bất kỳ trang nào trong Section 1 để mở thẻ Header & Footer Tools trên thanh ribbon chính. Trên header này, bạn chọn mục Different First Page rồi gõ nội dung mong muốn cho header của Section 1.


 

5. Tiếp theo bạn nhấn Next để chuyển sang header của Section 2:


 

6. Tại đây, bạn bỏ tuỳ chọn Link to Previous. Kể từ lúc này, header của các trang trong Section 2 sẽ hoàn toàn không liên quan đến header của các trang trong Section 1.


 

Phần footer cũng được cấu hình theo cách hoàn toàn tương tự. Tóm lại, để sử dụng nhiều kiểu header footer khác nhau trong cùng một tài liệu, bạn hãy nhớ hai bước cơ bản: (1) Ngắt tài liệu thành các section nhỏ sử dụng Section Break(2) Bỏ tuỳ chọn Link to Previous header footer của mỗi section.
 

Trình bày tiêu đề đầu trang - Header


 • Khi muốn trình bày tiêu đề bày đầu trang hoặc chân trang bạn hãy vào trình đơn View và chọn Header and Footer.

Truy cập vào trình đơn View và chọn Header and Footer

 • Khung soạn thảo văn bản của bạn sẽ chuyển sang chế độ định dạng phần đầu trang, tại đây bạn có thể chèn bất cứ gì mình muốn bằng cách nhập các ký tự từ bàn phím hoặc sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ Header and Footer như chèn các thông tin về tài liệu của bạn - Insert autoText, chèn số trang - Insert Page Number, chèn ngày tháng - Insert Date và thời gian - Insert Time,...

Thanh công cụ Header and Footer

 • Nếu muốn chèn một đường gạch bên dưới phần Header này để trang trí thì bạn có thể sử dụng công cụ Line để vẽ hoặc dùng cộng cụ chèn đường bao bên dưới - Bottom Border.

Chèn một đường gạch bên dưới phần Header

Trình bày thông tin chân trang - Footer

 • Sau khi đã trình bày xong phần đầu trang, bạn hãy nhấn vào nút Switch between Header and Footer để chuyển sang phần chân trang.

Switch between Header and Footer

 • Bây giờ soạn thảo văn bản của bạn sẽ chuyển sang chế độ định dạng phần chân trang - Footer, tại đây bạn có thể chèn bất cứ gì mình muốn bằng cách nhập các ký tự từ bàn phím hoặc sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ Header and Footer như chèn các thông tin về tài liệu của bạn - Insert autoText, chèn số trang - Insert page Number, chèn ngày tháng - Insert Date và thời gian - Insert Time,...

Nếu muốn chèn dòng chữ Trang và số trang bên phải thì bạn hãy nhấn phím Tab trên bàn phím để chuyển dấu nháy của con trỏ chuột sang vị trí bên phải và nhập từ Trang sau đó nhấn phím Space Bar để tạo khoảng cách và sau cùng chọn lệnh Insert Page Number trên thanh công cụ Header and Footer để chèn số trang vào.

Đánh số trang

Nếu muốn chèn một đường gạch ngang bên trên phần Footer này thì bạn có thể sử dụng công cụ Line để vẽ hoặc dùng công cụ chèn đường bao bên trên - Top Border.

Chèn một đường gạch ngang bên trên Footer

 • Sau khi trình bày xong phần đầu trang và chân trang, bạn hãy nhấn nút Close trên thanh công cụ Header and Footer để chuyển sang màn hình soạn thảo văn bản.

Trong một số trường hợp khi xây dựng một văn bản (thường là các đề án, luận văn...), ta có nhu cầu trình bày phong phú và đa dạng trong cùng một tập tin văn bản, ví dụ như thiết lập nhiều hệ thống lề cho văn bản; hướng giấy khi in ấn; nhiều hệ thống header, footer khác nhau; nhiều hệ thống thứ tự số trang và thiết lập chế độ bảo vệ khác nhau cho mỗi đoạn... trong cùng một văn bản.

Có thể bằng cách này hay cách khác, bạn dùng các công cụ trong ứng dụng thực hiện được các tính năng trên, tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng một phương pháp chia đoạn và sẽ thực hiện các chức năng trên từng đoạn nhờ công cụ chia đoạn Section.

1. Chia văn bản thành nhiều Section (đoạn, phần).

Đặt con trỏ vào vị trí muốn chia đoạn, sau đó chọn thực đơn Insert, chọn Break, ta có các lựa chọn như sau:


Để chèn thêm section, ta chọn 4 lựa chọn ở mục Section break types, cụ thể như sau

- Next page: Section mới bắt đầu từ đầu trang tiếp theo.

- Continuous: Section mới bắt đầu ngay tại vị trí con trỏ.

- Even page: Section mới bắt đầu từ trang chẵn tiếp theo.

- Odd page: Section mới bắt đầu từ trang lẻ tiếp theo.

Sau khi thực hiện xong thao tác trên, văn bản đã được chia thành hai phần, phần sau cách phần trước bởi ranh giới là dấu Section break mà ta vừa chèn vào (có thể nhìn thấy dấu phân cách này khi ta chọn thực đơn View và chọn Nomal, số thứ tự của section cũng thể hiện trên thanh trạng thái). Bằng cách này, ta có thể chia một tập tin văn bản thành nhiều Section theo ý muốn.

2. Thiết lập nhiều hệ thống lề (Margin) và hướng giấy in (Orientation) trong cùng một văn bản.

Ta có thể thiết lập mỗi một section có một hệ thống lề (Margin) khác nhau theo ý muốn, cách làm như sau:

Đặt con trỏ vào Section muốn thiết lập lề, chọn File, chọn Page setup, chọn thẻ Margin. Ta thiết lập lề cho trang in bình thường theo ý muốn, và cuối cùng, muốn chế độ lề vừa thiết lập chỉ áp dụng cho Section chứa con trỏ thì tại mục Apply to ta chọn This section (hình minh hoạ), nếu muốn chế độ căn lề áp dụng cho toàn bộ văn bản ta chọn Whole document. Tương tự ta cũng thiết lập được hướng giấy in cho riêng từng Section tại thẻ Paper size.
3. Thiết lập nhiều hệ thống tiêu đề trên và tiêu đề dưới (header and footer) cho các Section.

Tại Section sau, ta muốn có tiêu đề trên và tiêu đề dưới khác với Section trước ta làm như sau:

Đặt con trỏ tại Section sau, chọn thực đơn View, chọn Header and footer, trước khi soạn vào nội dung tiêu đề chúng ta nhấn vào nút Same as previous cho nút này đang ở chế độ lún xuống thành chế độ bình thường nhằm loại bỏ tuỳ chọn các Header và footer của tất cả các Section đều giống nhau (hình minh hoạ).Lúc này các Header và footer mà ta gõ vào, sẽ khác với các Header và footer của Section trước đó. Bằng cách này, ta có thể tạo các Header và footer cho riêng từng section.

4. Thiết lập nhiều hệ thống số trang trên cùng một văn bản.

Ta có thể tạo mỗi một Section có một hệ thống số thứ tự của trang (page number) khác nhau, cách làm như sau:

Đặt con trỏ tại Section muốn tạo hệ thống số trang riêng, chọn thực đơn Insert, chọn Page numbers, cửa sổ Page numbers hiện ra, chọn nút Format. Tại mục Page numbering của của sổ Page Number Format, ta đánh dấu vào mục Start at và chọn số thứ tự đầu tiên của trang đầu tiên của Section (hình minh hoạ). Khi hoàn thành, Section này sẽ có một hệ thống số thứ tự trang riêng theo ý muốn của bạn.5. Thiết lập chế độ bảo vệ nội dung cho từng đoạn văn bản.

Sau khi đã tạo được các Section cần bảo vệ nội dung, ta làm như sau:

Chọn thự đơn Tools, chọn Protect Document, hộp thoại Protect Document hiện ra, ta đánh dấu vào mục Forms, khi đó nút Sections mới được cho phép kích hoạt (sáng lên), ta chọn vào nút Sections.
Hộp thoại Sections Protection hiện ra, trong đó có các Section được đánh số theo thứ tự từ 1 đến 9. Để bảo vệ Section nào, bạn hãy đánh dấu vào Section đó, thí dụ Section 2.Trở lại hộp thoại Protect Document, bạn nhập mật khẩu vào ô Password (Options). Hộp thoại Confirm Password hiện ra, bạn gõ lại mật khẩu cũ một lần nữa trong ô Reenter Password to open.

Sau khi hoàn thành các bước này, văn bản đã được bảo vệ theo từng Section theo ý đồ của bạn, tất cả nội dung trong đoạn được bảo vệ sẽ không thể sửa chữa (tất nhiên là trừ chính bạn).

Muốn sửa chữa nội dung của văn bản, bạn chọn thực đơn Tools, chọn Unprotect Document. Hộp thoại Unprotect Document hiện ra, gõ đúng mật khẩu vào ô Password ta mới có thể sửa chữa được đoạn văn bản mà ta bảo vệ.


MỜI BẠN THAM KHẢO THÊM:


Chèn Header, Footer trong bài thuyết trình

Bạn có thể chèn chữ (như là tiêu đề của bài thuyết trình, tên người thuyết trình, tên công ty,….) vào phần đầu hoặc phần cuối của một hoặc nhiều slide, hand-out (tài liệu in các slide của bài thuyết trình) hay note page (trang ghi chú)  trong bài thuyết trình của bạn.

>> Bài 9 – Sắp xếp bố cục slide hiệu quả bằng Layout
>> Bài 11 – Tạo hiệu ứng sinh động (animation)
>> Học PowerPoint tổng hợp 

I. Cách chèn footer (chân trang) vào một slide

1. Trong thẻ  Insert, ở nhóm Text, nhấn vào Header & Footer.

Chen header & footer

2. Khi cửa sổ Header and Footer mở ra, ở thẻ Slide, tích chọn trước các ô giá trị bạn muốn cho hiển thị. Có các giá trị là:

 • Date and time (ngày, giờ): Nếu muốn tự động update ngày giờ, bạn để nguyên dấu chọn ở “Update automatically”, nếu muốn cố định ngày bạn tích chọn “Fixed” và viết vào khung bên dưới thông tin ngày tháng  bạn muốn nó hiển thị trên slide.
 • Slide number (số thứ tự của slide)
 • Footer (nội dung chân trang):Khi tích chọn Footer bạn phải nhập nội dung cho Footer (chẳng hạn tên công ty, tên người thuyết trình,…)

3. Để nội dung trong footer không xuất hiện trên tiêu đề của slide, bạn tích chọn “Don’t show on title slide

4. Làm theo lựa chọn sau:

 • Nếu muốn footer chỉ xuất hiện trên slide mà bạn đã chọn, nhấn Apply.
 • Nếu muốn footer xuất hiện trên tất cả các slide, nhấn Apply to All.

II. Cách chèn header (đầu trang), footer (chân trang) hoặc cả hai vào một hand-out hay note page

1. Trong thẻ  Insert, ở nhóm Text, nhấn vào Header & Footer.

Chen header & footer

2. Khi cửa sổ Header and Footer mở ra, ở thẻ  Notes and Handoutstích chọn trước các ô giá trị bạn muốn cho hiển thị. Có các giá trị là:

 • Date and time (ngày, giờ): Nếu muốn tự động update ngày giờ, bạn để nguyên dấu chọn ở “Update automatically”, nếu muốn cố định ngày bạn tích chọn “Fixed” và viết vào khung bên dưới thông tin ngày tháng  bạn muốn nó hiển thị trên slide.
 • Header (đầu trang): Khi tích chọn Header bạn phải nhập nội dung cho Header  (chẳng hạn tên công ty, tên người thuyết trình,…)
 • Page number (số thứ tự của trang)
 • Footer (chân trang):Khi tích chọn Footer bạn phải nhập nội dung cho Footer (chẳng hạn tên công ty, tên người thuyết trình,…)

3. Nhấn Apply to all.

Ghi chú: Trong cửa sổ Header and Footer, bạn thấy một góc là Preview, góc này cho bạn thấy thông tin Header và Footer sẽ hiển thị ở vị trí nào trên slide, handout, hay note page của bài thuyết trình.

Hướng dẫn làm Header and Footer trong Word
Cách đánh số trang ngắt quãng trong word 2007
Cách đánh số trang trong word 2007 đơn giản nhất
Cách đánh số trang trong word 2010 thao tác cực nhanh
Cách chọn vùng in trong Excel 2007 chuẩn nhất
Cách đánh số thứ tự trang trong excel trong 2007(ST)
http://www.buaxua.vn | Xem thêm tại: http://www.buaxua.vn/Tin-hoc-van-phong/Cach-trinh-bay-tieu-de-dau-trang-va-chan-trang-trong-MS-word-2003.html
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý