Các kiểu đan khăn len vặn thừng đẹp

Nhanluu1294 Nhanluu1294 @Nhanluu1294

Các kiểu đan khăn len vặn thừng đẹp

19/04/2015 01:28 PM
2,309

Một kiểu vặn thừng mới được kết hợp một cách khéo léo đã tạo ra 1 mẫu hoa văn cực đẹp theo kiểu Albani. Với mẫu hoa văn như một cái gì đó hết sức thiêng liêng để giành cho ngày lễ tình nhân valentine. Với mẫu len này bạn sẽ trở lên quý phái và ấm áp trong màu đông này.

Cách đan khăn len kiểu vặn thừng

Cách 1:


 

Chú ý kí hiệu:

BC (back cross, đan trên 3 mũi) = Trượt hay dời (Slip) 1 mũi sang vặn thừng (CN) và giữ trước sau. Đan knit 2 mũi, sau đó đan purl 1 mũi từ vặn thừng.


CB4 = Trượt (Slip) 2 mũi sang vặn thừng và giữ mặt sau. Đan knit 2 mũi tiếp theo, sau đó đan knit 2 mũi từ vặn thừng.


CF4 = Trượt (Slip) 2 mũi sang vặn thừng và giữ mặt trước, đan kit 2 mũi tiếp theo, sau đó đan knit 2 mũi từ vặn thừng.


CN = cable needle = Vặn thừng (Kim xoắn).


FC (front cross, đan trên 3 mũi) = Trượt hay dời (Slip) 2 mũi sang vặn thừng và giữ mặt trước. Đan purl 1 mũi, sau đó đan knit 2 mũi từ vặn thừng.


K = Knit (Mũi lên).

K# = # tương ứng với số mũi

P = Purl (Mũi xuống).

P# = # tương ứng với số mũi


LT (Left Twist, đan knit trên tất cả các mũi) = Trượt (Slip) 1 mũi sang vặn thừng và giữ mặt trước. Đan knit 1 mũi. Đan knit 1 mũi nữa từ vặn thừng.


LT2 (Left Twist, có 1 mũi purl) = Trượt (Slip0 1 mũi sang vặn thừng và giữ mặt trước. Đan purl 1 mũi. Đan knit 1 mũi từ vặn thừng.


RT (Right Twist, đan knit tất cả các mũi) = Trượt (Slip) 1 mũi sang vặn thừng và giữ mặt sau. Đan knit mũi tiếp hteo. Đan knit 1 mũi từ vặn thừng.


RT2 (Right Twist, có 1 mũi purl) = Trượt (Slip) 1 mũi sang vặn thừng và giữ mặt sau. Đan knit mũi tiếp theo. Đan purl 1 mũi từ vặn thừng.

Cách đan:

Dùng que đan 5mm, bắt 52 mũi.

Bắt đầu đan viềm dưới:

Hàng (viềm) 1, 3, 5: * K1, P1 *.

Hàng (viềm) 2, 4, 6: * P1, K1 *

Bắt đầu hàng setup:

Hàng (setup) 1: (K1, P1) 2 lần, K1, P8, K1, P4, K6, P4, K6, P4, K1, P8, K1, (K1, P1) 2 lần.

Hàng (setup) 2: (P1, K1) 2 lần, P1, K8, P1, RT, LT, P6, CF4, P6, RT, LT, P1, K8, P1, (P1, K1) 2 lần.

Hàng (setup) 3: (K1, P1) 2 lần, K1, P8, K1, P4, K6, P4, K6, P4, K1, P8, K1, (K1, P1) 2 lần

Bắt đầu đan hoa văn: 

Hàng 1: (P1, K1) 2 lần, P1, CB4, CF4, P1, LT, RT, P5, BC, FC, P5, LT, RT, P1, CB4, CF4, P1, (P1, K1) 2 lần
Hàng 2: (K1, P1) 2 lần, K1, P8, K1, P4, K5, P2, K2, P2, K5, P4, K1, P8, K1, (K1, P1) 2 lần
Hàng 3: (P1, K1) 2 lần, P1, K8, P1, RT, LT, P4, BC, P2, FC, P4, RT, LT, P1, K8, P1, (P1, K1) 2 lần
Hàng 4: (K1, P1) 2 lần, K1, P8, K1, P4, (K4, P2) 2 lần, K4, P4, K1, P8, K1, (K1, P1) 2 lần
Hàng 5: (P1, K1) 2 lần, P1, CB4, CF4, P1, LT, RT, P3, BC, P4, FC, P3, LT, RT, P1, CB4, CF4, P1, (P1, K1) 2 lần
Hàng 6: (K1, P1) 2 lần, K1, P8, K1, P4, K3, P2, K6, P2, K3, P4, K1, P8, K1, (K1, P1) 2 lần
Hàng 7: (P1, K1) 2 lần, P1, K8, P1, RT, LT, P2, (BC) 2 lần, (FC) 2 lần, P2, RT, LT, P1, K8, P1, (P1, K1) 2 lần
Hàng 8: (K1, P1) 2 lần, K1, P8, K1, P4, K2, (P2, K1, P2, K2) 2 lần, P4, K1, P8, K1, (K1, P1) 2 lần
Hàng 9: (P1, K1) 2 lần, P1, CF4, CB4, P1, LT, RT, P1, (BC) 2 lần, P2, (FC) 2 lần, P1, LT, RT, P1, CF4, CB4, P1, (P1, K1) 2 lần
Hàng 10: (P1, K1) 2 lần, K1, P8, K1, P4, (K1, P2) 2 lần, K4, (P2, K1) 2 lần, P4, K1, P8, K1, (P1, K1) 2 lần
Hàng 11: (P1, K1) 2 lần, P1, K8, P1, RT, LT, P1, K1, LT2, FC, P2, BC, RT2, K1, P1, RT, LT, P1, K8, P1, (P1, K1) 2 lần

Hàng 12: (K1, P1) 2 lần, K1, P8, K1, P4, (K1, P1) 2 lần, K1, P2, K2, P2, K1, (P1, K1) 2 lần, P4, K1, P8, K1, (K1, P1) 2 lần
Hàng 13: (P1, K1) 2 lần, P1, CF4, CB4, P1, LT, RT, P1, K1, P1, LT2, FC, BC, RT2, P1, K1, P1, LT, RT, P1, CF4, CB4, P1, (P1, K1) 2 lần
Hàng 14: (K1, P1) 2 lần, K1, P8, K1, P4, K1, P1, K2, P1, K1, P4, K1, P1, K2, P1, K1, P4, K1, P8, K1, (K1, P1) 2 lần
Hàng 15: (P1, K1) 2 lần, P1, K8, P1, RT, LT, P1, LT2, RT2, P1, CF4, P1, LT2, RT2, P1, RT, LT, P1, K8, P1, (P1, K1) 2 lần.
Hàng 16: (K1, P1) 2 lần, K1, P8, K1, P4, K2, RT, K2, P4, K2, LT, K2, P4, K1, P8, K1, (K1, P1) 2 lần
Lặp lại từ Hàng 1 tới hàng 16 cho 1 hoa văn, Đan cho đến khi có độ dài vừa ý. 
Đặt mũi đan lên mũi đan được giữ. Thực hiện đan lặp lại để được nửa còn lại của chiếc khăn. (khăn hoàn chỉnh là được ghép từ 2 nửa khăn đan rời).
Sau khi đan nửa còn lại xong sử dụng mũi đan Kitcherner (hoặc một phương pháp ghép khác mà bạn thích).
Chiết khăn nhẹ nhàng để có được hình trái tim như hoa nở
Chart hình (bạn nên download chart hình về xem cho rõ)
Còn đây là sản phẩm
Các bạn có thể xem bản gốc tiếng anh và download chart hình ở dưới nhé!
 
Cách 2:


Thường khi đan cho nam giới dùng que đan số 3, nhưng tuỳ theo ý định kiểu dáng, kích cỡ của các bạn, có thể lựa chọn que khác

Chart

Bắt 38 mũi
- Hàng 1 & 3: (1 lên, 1 xuống) lặp lại đến hết hàng.
- Hàng 2 & 4: (1 xuống, 1 lên) lặp lại đến hết hàng.
----> 4 hàng này để tạo viền khăn.
- Hàng 5: (1 lên, 1 xuống) x 2 lần, (6 lên, 6 xuống) x 2 lần, 6 lên, (1 lên, 1 xuống) x 2 lần.
- Hàng 6: (1 xuống, 1 lên) x 2 lần, (6 xuống, vặn thừng phải 3/3) x 2 lần, 6 xuống, (1 xuống, 1 lên) x 2 lần.
----> vặn thừng phải 3/3 như sau: nhấc 3 mũi len sang kim vặn thừng, giữ phía sau khăn, đan 3 mũi lên tiếp theo ở kim chính như bt, sau đó quay lại đan 3 mũi lên ở kim vặn thừng.
- Hàng 7: giống hàng 5.
- Hàng 8: (1 xuống, 1 lên) x 2 lần, (6 xuống, 6 lên) x 2 lần, 6 xuống, (1 xuống, 1 lên) x 2 lần.
- Hàng 9: (1 lên, 1 xuống) x 2 lần, (vặn thừng phải 3/3, 6 xuống) x 2 lần, vặn thừng phải 3/3, (1 lên, 1 xuống) x 2 lần.
- Hàng 10: giống hàng 8.
- Hàng 11: giống hàng 5.
- Hàng 12: giống hàng 8.
* Lặp lại (hàng 5 đến hàng 12) 38 lần nữa (thực ra số lần lặp lại là tùy độ dài mình muốn thôi).
* Lặp lại (hàng 5 đến hàng 10) 1 lần nữa.
* Lặp lại (hàng 1 đến hàng 4) 1 lần nữa.
* Chiết khăn

Mặt trước (2 vặn thừng)
az24.vn/hoidap

Mặt sau ( 3 vặn thừng)

az24.vn/hoidap


Ban đầu có thể hơi ko đẹp 1 chút, nhưng chịu khó đến vài hàng sau là ra hình hài ngay

Đây là khăn khi hoàn thành

az24.vn/hoidap

Cách 3:

Đan nhiều sọc vặn thừng thuận nghịch xen kẽ nhau 

Cũng như nhiều người yêu thích đan móc, đan vặn thừng là một trong những thách thức hấp dẫn đầu tiên đối với mình. Khi mà mới chỉ đan được các mặt len trơn tru thì nhìn những đường vặn thừng uốn lượn gồ ghề cảm thấy đẹp mê ly và cả hãi hùng ghê gớm, hí hí… Đẹp vì thấy những đường hoa văn như đắp nổi bằng len, như trạm trổ bằng len vậy. Còn hãi hùng là vì sợ nó khó lắm, không có hoa tay thì uốn len làm sao cho nó cong đều như thế được
, sau đan được vặn thừng rồi thì hãi nó vặn vẹo mỏi hết cả tay
rồi nhìn chằm chằm vào công thức mỏi hết cả mắt
và rồi lẩm nhẩm đếm với căn trái phải thuận nghịch loạn hết cả óc


Có điều với cá tính hay chê, hay dè bỉu cố hữu
Mình vẫn rất ghét vặn thừng thường chỉ có một mặt đẹp, mặt bên kia xấu òm, hix… Cứ xem đoạn video này mà xem, cô người mẫu quàng cái khăn văn thừng đẹp, nó lỡ xoay mặt trái ra là cô í vội vàng vặn nó lại đúng mặt phải. Giời ạ, quàng khăn mà cứ phải nhằm nhằm giữ dáng cho khăn nữa thì điên chết! Đẹp thì đẹp thật đấy, với điều kiện lúc nào cũng phải ở mặt phải, mặc áo thì không sao chứ quàng khăn là hơi ớn

Vì thế mà ngay từ mẫu khăn vặn thừng đầu tiên, mình đã gắng tìm mẫu nào có kiểu vặn thừng ở cả hai mặt khăn. Kiếm được đúng một mẫu này và đan đi đan lại 3 cái cho anh xã vẫn chỉ mẫu này  Mặt phải 2 sọc vặn thừng:

Photobucket

Mặt trái 3 sọc vặn thừng:

Photobucket

Chiếc khăn đan vặn thừng đầu tay:


Đan 4 dòng hạt gạo biên dưới của khăn. Rồi đan vào chính khăn:

Dòng 1: 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 6 lên, 6 xuống, 6 lên, 6 xuống, 6 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên.

Dòng 2: 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 6 xuống, 3/3 vặn thừng lên nghiêng phải, 6 xuống, 3/3 vặn thừng lên nghiêng phải, 6 xuống, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên.

Dòng 3: giống dòng 1

Dòng 4: 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 6 xuống, 6 lên, 6 xuống, 6 lên, 6 xuống, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên.

Dòng 5: 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 3/3 vặn thừng lên nghiêng phải, 6 xuống, 3/3 vặn thừng lên nghiêng phải, 6 xuống, 3/3 vặn thừng lên nghiêng phải, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên.

Dòng 6: giống dòng 4

Dòng 7: giống dòng 1

Dòng 8: giống dòng 4.

Lặp lại 8 dòng cho tới chiều dài vừa ý.


MỜI BẠN THAM KHẢO THÊM:

Các kiểu áo len vặn thừng dành cho teenboy (Phần 2)

  • font size giảm kích thước phông chữ tăng kích thước phông chữ
  • In
  • Email
  • Bình luận

Teenboy có thể tha hồ lựa chọn những chiếc áo vặn thừng cổ tròn hay cổ tim kết hợp với sơ mi bẻ cổ để tạo nên phong cách chín chắn và lịch lãm.

Ngược lại, teenboy ưa phong cách phủi bụi lại có thể chọn cho mình những chiếc áo vặn thừng cổ lọ ấm áp kết hợp cùng áo khoác dạ để chống chọi với cái lạnh hay những chiếc cardigan vặn thừng cá tính.


Ấm áp và khỏe khoắn khi kết hợp áo khoác và len vặn thừng.

- See more at: http://hoatay.net/news/fashion-news/item/458-cac-kieu-ao-len-van-thung-danh-cho-teenboy#sthash.Q7PS9P45.dpuf

4 bước đơn giản làm khăn len không cần đan

Bạn cần chuẩn bị các nguyên vật liệu như sau:
- Len sợi trung bình - to với màu sắc bạn yêu thích
- Kéo, kim, chỉ.

Bước 1: Bện sam len:

Bạn bện 3 sợi len vào với nhau để có được những sam len (giống như khi bạn tết tóc vậy). Số sam len nhiều ít tùy theo sợi len của bạn to hay nhỏ để tạo ra khăn to hay nhỏ, thường 5 đến 9 sam là vừa.

Ở hai đầu sam len bạn để thừa một đoạn len dài chừng 7 – 13cm làm tua rua cho khăn.

Bước 2: Khâu các sam len vào nhau:

Bện xong các sam len, bạn khâu chúng lại với nhau, lần lượt khâu hai sam một, đặt các múi sam song song với nhau rồi đưa kim xuyên qua khai cạnh sam sát nhau.

Bạn nhớ dùng chỉ cùng màu hoặc bạn cũng có thể tước một sợi len nhỏ trong sợi len to (gồm nhiều sợi nhỏ) để dùng làm chỉ khâu cùng chất cùng màu.

Chiếc khăn này được khâu từ 5 sam len.

Bước 3: Cắt rua:

Cắt phần rua hai bên cho đều nhau và thẳng chân rua.

Bước 4: Buộc khuy len:

Một đầu khăn để nguyên rua còn một đầu cần làm khuy len, bạn chia đôi phần rua và buộc thắt nút hai phần riêng cho chặt.


Để đoạn rua dài chừng 3 -5cm vừa với độ rộng khuy cài của khăn, bạn buộc chung hai nhóm rua len (ở một bên đầu khăn bạn vừa buộc) lại với nhau một nút thật chặt.

Vậy là bạn đã có một chiếc khăn len điệu đà và ấm áp cho ngày lạnh rồi, bạn có thể làm khăn dài không cần khuy cài (tùy theo độ dài của sam len) hoặc khăn ngắn có khuy cài như thế này.

Với cách làm khăn len đơn giản như thế này thì dù không biết đan bạn vẫn có thể làm được nhiều chiếc khăn đủ màu sắc cho mình hay cho những người bạn yêu thương. Khi đeo khăn bạn cài khuy len trước cổ như một chiếc nơ điệu hoặc cài lệch sang một bên cũng rất đẹp đấy!
Chúc các bạn thành công và làm được những chiếc khăn len thật đẹp cho mùa đông này nhé!

 


Cách quàng khăn len dài cho ngày đông ấm áp
Các kiểu khăn len cho nam cực hot năm 2012
Xu hướng khăn len năm 2013
Cách làm khăn len không cần đan đơn giản cực kì
BST khăn len đẹp và cách biến tấu
Hướng dẫn học đan khăn len cơ bản(ST)
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý