Hướng dẫn học kế toán thuế

Hoaibui2395 Hoaibui2395 @Hoaibui2395

Hướng dẫn học kế toán thuế

19/04/2015 01:31 PM
207
Cùng tham khảo những hướng dẫn học kế toán thuế nhé các bạn.Cách tính thuế giá trị gia tăng và viết hóa đơn giá trị gia tăngTỰ HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ MÔN BÀI

tự học kế toán thuế

Kế toán phải update các thông tư nghị định liên tục. Đặc biệt là các phần mềm
1. Cơ sở pháp lý:
Nghị quyết 473/NQ-HĐNN ngày 10/9/1991
Nghị định 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002
Thông tư 42/2003/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi bổ sung thông tư 96/2002 ngày 24/10/2002
Thông tư 28/2011/TT-BTC ( mới nhất)
Cách tìm tông tư: google  số thông tư
2. Thuế môn bài và đối tượng nộp thuế:
Thuế môn bài là loại thuế được thu một lần vào đầu năm. Khoản thu này có ý nghĩa chứng nhận về việc các tổ chức, cá nhân được phép sản xuất, kinh doanh và thuộc diện quản lý thuế của cơ quan thuế.
Đối tượng nộp thuế môn bài: là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ VN thuộc mọi thành phần kinh tế thuộc đối tượng nộp thuế môn bài
Mức thuế môn bài: ( nhìn trên giấy phép ĐKKD xem vốn điều lệ thế nào)
3. Quy định của mức thuế môn bài
Các tổ chức kinh doanh nộp thuế môn bài theo 4 bậc, căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy phép ĐKKD.
Bậc thuế môn bàiVốn đăng kýMức thuế môn bài cho cả năm   
Bậc 1:          Trên 10 tỷ                  3 triệu   
Bậc 2:          Từ 5 tỷ – 10 tỷ           2 triệu   
Bậc 3:          Từ 2 -5 tỷ                  1.5 triệu   
Bậc 4:          Dưới 2 tỷ                   1 triệu
4. Hồ sơ kê khai thuế môn bài:
Làm tờ khai theo mẫu 01/MBAI ( theo thông tư 28/2011)     và nộp tiền theo mẫu C1-02/NS ( Thông Tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011)
Ví dụ: Công ty CP nghiên cứu hỗ trợ Hà Nội có mã số thuế: 0100100248
Địa chỉ: số 19 ngõ 3 phường Khương Mai,. Thanh Xuân, Hn
Số điện thoại: 04 629 633 40
Có đăng ký vốn điều lệ trên giấy phép đkkd 1, 8 tỷ năm 2009.
Yêu cầu: Lập tờ khai thuế môn bài 2010.
Bài làm:
Mẫu số: 01/MBAI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của  Bộ Tài chính)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI
[01] Kỳ tính thuế: năm 2010 
[02]  Lần đầu                 [03]  Bổ sung lần thứ  
[04] Người nộp thuế : Công ty cổ phần hỗ trợ Hà Nội
[05] Mã số thuế: 0100100248
[06] Địa chỉ:  Số 12, ngõ 322, phường Khương Mai, Hà Nội...............................................................................................
[07] Quận/huyện:Thanh Xuân ................... [08] Tỉnh/Thành phố: ....Hà Nội.................................
[09] Điện thoại: .....04.629. 633.40................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................
[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................
[13] Mã số thuế: .............................................................................................
[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................
[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:....................................ngày ...................................
      [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)
                                                                                                                          Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STTCHỈ TIÊUMÃ SỐVỐN ĐĂNG KÝBẬC
 MÔN BÀIMỨC THUẾ
 MÔN BÀI   
(1)(2)(3)(4)(5)(6)   
1
Người nộp thuế môn bài
Công ty cổ phần nghiên cứu và hỗ trợ Hà Nội
[10]
1.800.000
4
1.000.000   
2
Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
 (ghi rõ tên, địa chỉ)
[11]   
3Tổng số thuế môn bài phải nộp:
[12]1.000.000
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
                      Ngày 1 tháng 1 năm 2010
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
                    ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
                       Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)
Sau khi làm xong tờ khai, in làm 3 tờ mang nộp cơ quan thuế
Tiếp sau, nộp tiền, làm xong in thành 2 bản, 1 tờ cầm về làm căn cứ hạch toán ( mẫu Mẫu số: C1-02/NS): Max chương, mã ngành  phải hỏi người quản lý thuế của bạn, nó luôn cố định, còn mã tiểu mục thì khác)
Mã Chương: 754
Mã ngành: 195 ( bây giờ theo thông tư 85 là thông tư 85 thì ko có khoản mục này trong mẫu nữa) Xem chi tiết TT 85/2011/BTC ngày 17 /6/2011
Mã tiểu mục: khác nhauu giữa các loại thuế, môn bài, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp
Nếu ko xin đc thì làm như sau: Vào xem ở Quyết định 33/2008/
Từ năm 2011 theo TT28 quy định:
Doanh nghiệp không thay đổi vốn điều lệ thì không phải nộp tờ khai thuế môn bài, chỉ phải nộp tiền thuế.
Còn các doanh nghiệp mới thành lập và có thay đổi vốn điều lệ thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế tiền thuế mb
Chú ý: đối với doanh nghiệp có thành lập thêm chi nhánh, cửa hàng mà có phát sinh thêm doanh thu thì nộp theo mức thống nhất 1 000 000 đ /1 năm ( nếu thành lập cùng địa bàn trụ sở chính thì sẽ nộp tại trụ sở chính; nếu khác địa bàn ( khác quận huyên ) thì nộp tại địa điểm đó)
5. Thời gian nộp thuế môn bài
Tháng 1 đầu năm
Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì nộp ngày trong tháng đăng ký. Chú ý: nếu thành lập vào 6 tháng đầu năm, thì nộp cả năm. Còn nếu thành lập vào 6 tháng cuối năm thì nộp nửa năm.
6. Hạch toán thuế môn bài
Căn cứ vào tờ khai thuế môn bài đã nộp cho cơ quan thuế hạch toán như sau:
Nơ TK 6421 000 000
Có TK 33381 000 000
Căn cứ vào giấy nộp tiền.
Nợ TK 33381 000 000
Có TK 111,112…1 000 000


 HƯỚNG DẪN TỰ HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ : KÊ KHAI THUẾ GTGT

Cách tính thuế GTGT và viết hóa đơn GTGT

Viết thuần thục hóa đơn, nếu đơn giá có VAT rồi thì chia ngược lại để lấy đơn giá chưa có V, VD: đơn vé xe buýt đã bao gồm VAT là 3000 thì giá chưa bào gồm thuế là 3000/1,1
Công thức tính thuế đối với trường hợp giá bán ghi trên hóa đơn đặc thù là giá đã có thuế GTGT thì căn cứ giá bán có thuế GTGT để tính ra giá bán chưa có thuế GTGT ( hoặc trong thực tế khi giám đốc đưa hợp đồng trong đó giá đã bao gồm thuế VAT cho các kế toán viết hóa đơn)
Giá chưa có thuế = Giá thanh toán chia / (1+thuế xuất)
Công thứ tính VAT hàng nhập khẩu :
Tổng tiền hàng + Thuế NK + thuế TTĐB = Tổng tiền x thuế suất 
Ví dụ:
1. Công ty CP nghiên cứu hỗ trợ doanh nghiệp HN, địa chỉ, số 19 ngõ 322 Lê trọng tấn, Khương Mai , Thanh Xuân, Hà Nội. MÃ số thuế 0100100248. Ngày 16 tháng 1 năm 2010, Bán hàng cho công ty:
Công ty TNHH thương mai và dịch vụ kỹ thuật cao tài phát,
địa chỉ số 96 tổ 5 Quận 1 phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
Mã số thuế 0102185007. 
Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt.
Tên hàng hóa: Điều hào LJ 12 số lượng 2 bộ, đơn giá 6 400 000/bộ ( đã bao gồm VAT 10%)
Yêu cầu: viết hóa đơn trên
BL: Nếu thanh toán bằng tiền mặt thi
Ví dụ 2: 
Bán:
Điều hào Panasonic 18, số lượng: 1 bộ, đơn giá( đã bao gồm VAT 10%): 9 966 000 đ
Điều hòa LJ 1 chiếc x 10 010 000đ ( đã bao gồm VAT 10%)
Chú ý: Liên quan đến hóa đơn chứng từ thì phải đọc TT153/2020 và nghị đinh 51/2010

2. Đối tượng nộp hồ sơ khai thuế GTGT:

Là các tổ chức các nhân có tổ chức hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT ở VN và tổ chức cá nhân khác có nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT và các tổ chức cá nhân khấu trừ thuế, làm thủ tục về thuế thay người nộp thuế

3. Hướng dẫn lập hồ sơ kê khai thuế

Kỳ kê khai : theo tháng
Thời hạn kê khai và nộp thuế: chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo sau tháng phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.
Hồ sơ khai thuế GTGT thông thường: tờ khai theo mẫu GTGT theo mẫu 01/GTGT, trogn đó gồm các phụ lục: 
Phụ lục 01-1/GTGT: bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra
Phụ lục 01-2/GTGT: bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
Và các phụ lục khác nếu doanh nghiệp sử dụng đ

4. Hướng dẫn thực hành kê khai

Cách tải phần mền hỗ trợ kê khai (HTKK), phiên bản mới nhát 3.1.1: 
Google ->gõ:  dayhocketoan.com (pass: dayhocketoan.com) -> tìm góc HTKK ->tải : sau khi tải về sẽ có biểu tượng hình 3 quyển sách, HTKK_v3.1.1
Cách cài đặt: Tích vào biểu tượng hình 3 quyển sách, tích tiếp vào file màu vàng-> setup.exe-> next ->finish. Sau khi cài đặt xong, biểu tượng HTKK hiển thị ra màn hình máy tính, khởi động lại máy.
Thực hành kê khai:…Trên HTKK thuế, chọn mục thuế GTGT -> tick vào tơ khai GTGT 01/GTGT
Khi doanh nghiệp đc cấp mã số thuế thì hàng tháng phải làm  tờ khai thuế GTGT, có 2 trường hợp sảy ra:
Doanh nghiệp không có phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ: cách làm: tik vào chỉ tiêu 21 trên tờ khai thuế GTGT. Sau khi làm xong in thành 3 bộ mang nộp cơ quan thuế.
Doanh nghiệp có phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ:
Chú ý: trước khi kê 2 bản bán ra mua vào thì phải chuyển số thuế GTGT còn đc khấu trừ kỳ trước trên tờ khai nếu có
Nếu tờ khải kỳ trước dư ở chỉ tiêu 40 thì số tiền này phải nộp cho nhà nước, ko đc chuyển sang kỳ sau
Nếu kỳ trước có số tiền dư ở 43 thì số tiền này đc chuyển sang chỉ tiêu 22 của tháng hiện tại
Hướng dẫn kê khai phụ lục 01-1/GTGT
Phân biệt sự giống và khác nhau giữa hàng hóa dịch vụ giữa hàng hóa ko chịu thuế và chịu thuế )%. Đọc thông tư 129.
Giống nhau: Đều ko phải nộp thuế VAT đầu ra
Khác nhau:
Ko chịu thuếVAT 0%
1.Phần thuế suất khi viết hóa đơn gạch chéo
Tiền thuế viết số 0 
2. Các hóa đơn đầu vào sẽ không đc khấu trừ VAT
3. Nhà nước chưa đánh thuế
1. Phần thuế suất 0%.
Tiên thuế thì gạch chéo
2. Các hóa đơn đầu vào đc khấu trừ VAT
3. Bị nhà nước đánh thuế ở mức 0%
Mục 5: Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai GTGT, Người nộp thuế kê khai toàn bộ các hóa đơn bán hàng hóa dich vụ, bán hàng đại lý đối với đl bán đúng giá hưởng hoa hồng và các hóa đơn xuất hàng ủy thác nhập khẩu
Lưu ý: số liệu trên chỉ tiêu này không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT
Hóa đơn điều chỉnh tăng hoặc giảm số lượng, giá bán của cơ sở kinh doanh bán hàng hóa dịch vụ đối với hóa đơn giá trị gia tăng đã xuất bán trước đó, ghi âm cột doanh thu và cột thuế GTGT trên bảng kê, còn hóa đơn điều chỉnh tăng kê bình thường
Hóa đơn nhận trả lại hàng của đơn vị mua hàng( liên 2 nhận từ người mua khi trả lại hàng họ phải viết 3 hóa đơn GTGT ghi lại hàng trả), ghi âm cột doanh thu và cột thuế GTGT trên bảng kê bán ra ( liên 3 của minh đã xuất từ trước)
Đối với hóa đơn GTGT bị thu hồi kèm theo biên bản thu hồi hóa đơn. ( ví dụ trường hợp bán cho đối tượng ko có hóa đơn, trả lại hàng) ghi âm cột doanh thu và cột thuế GTGT trên bảng kê
Đối với hóa đơn đã kê khai các kỳ trước do sai sót( sai sót ko làm tăng, giảm thuế VAT phải nộp hoặc số thuế VAT còn đc khấu trừ, còn được hoàn) phải hủy để lập lại hóa đơn thay thế thì ghi âm trên cột doanh thu và cột thuế VAT trên bảng kê
Đối với hóa đơn xuất tiêu dung nội bộ( theo giá bán cho khi nộp thuế, còn theo kế toán thì theo giá vốn), xuất khuyến mại ( so sánh giữa hạch toán kế toán và hạch toán thuế) , quảng cáo, biếu tặng kê khai bình thường
Đối với hóa đơn dịch vụ bán lẻ trực tiếp cho đối tượng tiêu dùng, như: điện, nước, dịch vụ bưu điện, dịch vụ khách sạn, ăn uống, vận chuyển hành khách, kinh doanh vàng bạc đá quý, ngoại tệ và bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng khác thì đc kê khai tổng hợp danh sách bán lẻ trong ngày, ko phải kê khai theo từng lần thanh toán
Hướng dẫn kê khai phụ lục 01-2/GTGT: bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào
Chỉ tiêu 1: ...
Các điều kiện khấu trừ thuế:
Về chứng từ: hợp lý, hợp lê và hợp pháp ( tính hợp lệ quan trọng nhất: là phải ghi đầy đủ nội dung trên hóa đơn và phải là hóa đơn liên 2 gốc
Về thời gian: hóa đơn đầu vào được kê khai trong vòng 6 tháng kể từ tháng phát sinh
Về trị giá: phải thanh toán qua ngân hàng nếu tổng trị giá hóa đơn trên 20 triệu
Chú ý:
Hóa đơn thông thường không kê vào mục này 
Đối với hóa đơn có phí, kê khai bình thường nhưng tiền phí ko kê vào, bởi vì phí ko chịu thuế.
Đối với hóa đơn đặc thù như vé xe vé tàu thì phải chia ngược lại để tính số thuế GTGT
Đối với hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm giá, số lượng của hóa đơn đã mua hàng trước đó: hóa đơn đc giảm thì ghi ấm cột doanh thu và số thuế GTGT trên bảng kê, hóa đơn điều chỉnh tăng kê bình thường
Đối với hóa đơn xuất trả lại hàng của đơn vị bán hàng: ghi âm cột doanh số và số thuế GTGT trên bảng kê
2. Chỉ tiêu 2:
3.chỉ tiêu 3:...
Sau khi kê xong 2 bảng bán ra mua vào, số liệu tự động nhảy sang tờ khai
Nếu kê vào mục 3 của bảng kê mua vào, thì bắt buộc phải thêm phụ lục 01-4A/GTGT
Cách 1: kê hai bảng bán ra, mua vào trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai ( giống như trường hợp đã kê bên trên)
 Cách 2:  kê hai bảng bán ra, mua vào ngoài excel, sau đó tải bảng kê vào phần mền hỗ trợ kê khai – ko bắt buộc, do kế toán lựa chọn cho phù hợp
Cách làm: trên hỗ trợ kê khai thuế, chọn mục trợ giúp -> bảng kê bán ra, sau khi kê xong phải ghi lại tên file( tên file ko đc ghi có dấu) -> save as ...-> “bangkebanrathang2”, ... phải đóng file đó lại trước khi tải dữ liệu vào phần mền hỗ trợ kê khai
Cách tải dữ liệu vào phần mền: Mở phần mền HTKK, chọn mục Thuế GTGT -> chọn GTGT 01-> chọn phụ lục...-> tích vào “tải bảng kê” bên góc trên trái màn hình ---> “thêm dữ liệu mới, xóa dữ liệu đã có” --> bấm vào nút “...” để tìm file -> “ tải dữ liệu”
Cách sao lưu dữ liệu:
Vào my computer -> ổ C -> program -> HTKK 300 ->data file -> copy foder mã số thuế vào usb rồi sang máy cần sao lưu paste, như vậy thì nó sẽ lưu giữ toàn bộ dữ liệu. 
Còn  chỉ muốn lấy những tháng cần thiết thôi thì tích vào forder màu vàng và chỉ copy mục nhỏ( có hình quả cầu màu vàng) mà cần thiết thôi.


Những kĩ năng cần có của nhân viên kế toán
Kinh nghiệm phỏng vấn xin việc kế toán
Những câu hỏi phỏng vấn kế toán thường gặp
Các bước tổ chức bộ máy kế toán
Cách tự học kế toán đúng phương pháp nhất

(St)
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý