Ý nghĩa của hơn 400 biểu tượng Chat Facebook icon mới nhất 2015

seminoon seminoon @seminoon

Ý nghĩa của hơn 400 biểu tượng Chat Facebook icon mới nhất 2015

21/05/2015 12:00 AM
1,223

Biểu tượng này bạn có thể dùng thể hiện cảm xúc, mô tả hình vui nhộn trong Chat, viết Status, Comment… Dưới đây là danh sách các biểu tượng Facebook vui nhộn mới nhất 2015.

Các bạn kéo xuống dưới cùng để xem HƯỚNG DẪN SỬ D���NG biểu tượng trên FB và Comment thử ngay cuối bài nhé.

Icon Facebook: Facebook Smiley FaceIcon Facebook: Facebook big smile - Grin emoticonIcon Facebook: Facebook Sad EmoticonIcon Facebook: Facebook Cry EmoticonIcon Facebook: Facebook Tounge Out EmoticonIcon Facebook: Facebook Angel Smiley EmoticonIcon Facebook: Facebook Devil EmoticonIcon Facebook: Facebook Confused SmileyIcon Facebook: Facebook Wink SmileyIcon Facebook: Facebook Gasp EmoticonIcon Facebook: Facebook squint emoticonIcon Facebook: Facebook angry smileyIcon Facebook: Facebook Kiss Emoticon

Icon Facebook: Facebook Heart EmoticonIcon Facebook: Facebook Kiki SmileyIcon Facebook: Glasses Smiley for FacebookIcon Facebook: Facebook Sunglasses SmileyIcon Facebook: Facebook Shark EmoticonIcon Facebook: Facebook Robot SmileyIcon Facebook: Facebook Grumpy SmileyIcon Facebook: Facebook Pacman EmoticonIcon Facebook: Facebook Unsure SmileyIcon Facebook: Facebook Curly Lips EmoticonIcon Facebook: Facebook Blush EmoticonIcon Facebook: Thumb Up (y) Like Facebook EmoticonIcon Facebook: Poop - New Facebook Emoticon

Icon Facebook: Chris Putnam emoticonIcon Facebook: Facebook Penguin EmoticonIcon Facebook: Peace Fingers EmoticonIcon Facebook: Facebook Sun EmoticonIcon Facebook: Facebook Cloud IconIcon Facebook: Umbrella EmoticonIcon Facebook: Facebook Thunder EmoticonIcon Facebook: Stars Facebook EmoticonsIcon Facebook: White star Facebook emoticonIcon Facebook: Snowflake Emoji for FacebookIcon Facebook: Facebook Snowman EmoticonIcon Facebook: Cup Of Coffee Facebook EmoticonIcon Facebook: Hot plate emoticon

Icon Facebook: Boat emoticonIcon Facebook: Fuel pump emoticonIcon Facebook: Airplane Facebook emoticonIcon Facebook: Fountain emoticonIcon Facebook: Tent emoticonIcon Facebook: Facebook church emoticonIcon Facebook: Telephone Facebook EmoticonIcon Facebook: Envelope emoticonIcon Facebook: Scissors emoticonIcon Facebook: Toilet emoticon for FacebookIcon Facebook: Bath emoticonIcon Facebook: Red bikini undearwear emoticon for FacebookIcon Facebook: Lipstick emoticon

Icon Facebook: T-shirt emoticonIcon Facebook: Kimono emojiIcon Facebook: Dress emoticonIcon Facebook: Boots emoticonIcon Facebook: High heels emoticonIcon Facebook: Sandal emoticonIcon Facebook: Briefcase emoticonIcon Facebook: HandbagIcon Facebook: Tie emoticon for FacebookIcon Facebook: Top hat Facebook emoticonsIcon Facebook: Womans hat emojiIcon Facebook: Crown emoticonIcon Facebook: Ring emoticon

Icon Facebook: No smoking Facebook emoticonIcon Facebook: Soccer ball emoticonIcon Facebook: Baseball emoticonIcon Facebook: Golf emoticonIcon Facebook: Football emoticonIcon Facebook: Basketball emoticonIcon Facebook: Tennis emoticonIcon Facebook: Billiard emoticonIcon Facebook: Target emoticonIcon Facebook: Skis emoticonIcon Facebook: Racing flags emoticonIcon Facebook: Finish line emoticonIcon Facebook: Trophy emoticon

Icon Facebook: Warning sign emoticon for FacebookIcon Facebook: No entry emoticonIcon Facebook: exclamation point EmojiIcon Facebook: Exclamation mark emoticonIcon Facebook: Red exclamation point emoticonIcon Facebook: Question mark emoticonIcon Facebook: Cross mark emoticonIcon Facebook: Cross mark Facebook emojiIcon Facebook: Multiplication Facebook symbolIcon Facebook: Heart suit emoticonIcon Facebook: Spades emoticonIcon Facebook: Diamond suit emoticon for FacebookIcon Facebook: Clubs suit emoticon

Icon Facebook: A-ok signIcon Facebook: Dislike EmoticonIcon Facebook: Facebook Clenched Fist EmoticonIcon Facebook: Index finger emoticonIcon Facebook: High Five EmoticonIcon Facebook: Two hands reaching upIcon Facebook: Muscle armIcon Facebook: Fist EmoticonIcon Facebook: A pair of hands clapping.Icon Facebook: Finger pointing upIcon Facebook: Index fingerIcon Facebook: Finger pointing left emoticonIcon Facebook: Finger pointing down Emoticon

Icon Facebook: Broken Heart EmoticonIcon Facebook: Facebook Blue Heart IconIcon Facebook: Green Heart EmoticonIcon Facebook: Yellow Heart EmoticonIcon Facebook: Purple Heart EmoticonIcon Facebook: Triple Heart EmoticonIcon Facebook: Stabbed HeartIcon Facebook: Cool heart iconIcon Facebook: Wrapped Heart EmoticonIcon Facebook: Sparkling Heart IconIcon Facebook: Revolving hearts EmojiIcon Facebook: White heart in red squareIcon Facebook: Love letter Facebook emoticon

Icon Facebook: Couple in loveIcon Facebook: Lip Mark EmoticonIcon Facebook: Lips EmoticonIcon Facebook: Emoticon in loveIcon Facebook: Emoticon Blowing A KissIcon Facebook: Kiss emoticon for FacebookIcon Facebook: Happy Facebook smiley red in faceIcon Facebook: Smirking smileyIcon Facebook: SatisfiedIcon Facebook: Smiling face for FacebookIcon Facebook: Big smile emoticonIcon Facebook: Disappointed emoticonIcon Facebook: Crying Emoji smiley for Facebook

Icon Facebook: Medic Facebook smileyIcon Facebook: Emoticon with cold sweatIcon Facebook: Fear EmoticonIcon Facebook: Relieved emoticonIcon Facebook: Sleepy smileyIcon Facebook: Scared Facebook EmoticonIcon Facebook: Emoticon screaming in fearIcon Facebook: Dizzy emoticonIcon Facebook: Emoticon Shedding TearsIcon Facebook: Angry face emoticonIcon Facebook: Emoticon with eyes wide openIcon Facebook: Astonished EmoticonIcon Facebook: Big Grin Emoticon

Icon Facebook: Tongue out and winkingIcon Facebook: Tongue out emoticonIcon Facebook: Winking EmoticonIcon Facebook: Sad FaceIcon Facebook: Unamused EmoticonIcon Facebook: Emoticon crying tears of joyIcon Facebook: Red Angry EmoticonIcon Facebook: Purple Devil EmoticonIcon Facebook: Alien EmoticonIcon Facebook: Green Monster EmoticonIcon Facebook: Ghost EmoticonIcon Facebook: Angel EmojiIcon Facebook: Girl with bunny ears

Icon Facebook: Guardsman EmoticonIcon Facebook: Man With TurbanIcon Facebook: Santa Claus EmoticonIcon Facebook: Policeman EmoticonIcon Facebook: Construction Worker EmoticonIcon Facebook: Princess EmoticonIcon Facebook: Older ManIcon Facebook: Older womanIcon Facebook: Man emoticonIcon Facebook: Emoticon of womanIcon Facebook: Boy emoticonIcon Facebook: Girl emoticon for FacebookIcon Facebook: Baby Face

Icon Facebook: Blonde Girl EmoticonIcon Facebook: Boy and girl holding handsIcon Facebook: Man and woman holding handsIcon Facebook: Dancer EmoticonIcon Facebook: Ear EmoticonIcon Facebook: Nose EmoticonIcon Facebook: Eyes EmoticonIcon Facebook: Star EmoticonIcon Facebook: Moon EmoticonIcon Facebook: Facebook Music Note EmoticonIcon Facebook: Music Notes EmoticonIcon Facebook: Zzz EmoticonIcon Facebook: Fire Emoticon

Icon Facebook: Bell EmoticonIcon Facebook: Balloon EmoticonIcon Facebook: Happy New Year EmoticonIcon Facebook: Cocktail Glass EmoticonIcon Facebook: Beer EmoticonIcon Facebook: Beer EmojiIcon Facebook: Bottle emoticonIcon Facebook: Teacup emoticonIcon Facebook: Fork and knife emoticonIcon Facebook: Bread emoticonIcon Facebook: Frying Pan - Cooking emoticonIcon Facebook: French fries emoticonIcon Facebook: The food pot emoticon

Icon Facebook: Bowl of sushiIcon Facebook: Spaghetti foodIcon Facebook: Steaming bowlIcon Facebook: Facebook cake emoticonIcon Facebook: Shaved iceIcon Facebook: Ice cream emoticonIcon Facebook: Hamburger EmoticonIcon Facebook: Red Apple EmoticonIcon Facebook: Strawberry EmoticonIcon Facebook: Orange EmoticonIcon Facebook: Watermelon emoticonIcon Facebook: Tomato iconIcon Facebook: Aubergine

Icon Facebook: Seedling EmoticonIcon Facebook: Palm EmoticonIcon Facebook: Cactus EmoticonIcon Facebook: Maple Leaf EmoticonIcon Facebook: Fallen Leaf EmoticonIcon Facebook: Fluttering LeafIcon Facebook: Cherry BlossomIcon Facebook: Facebook Rose EmoticonIcon Facebook: Tulip EmoticonIcon Facebook: Sunflower EmoticonIcon Facebook: Hibiscus EmoticonIcon Facebook: Bouquet EmoticonIcon Facebook: Christmas Tree Emoticon

Icon Facebook: Puppy EmoticonIcon Facebook: Teddy Bear EmoticonIcon Facebook: Monkey FaceIcon Facebook: Mouse EmoticonIcon Facebook: Hamster EmoticonIcon Facebook: Wolf EmoticonIcon Facebook: Tiger EmoticonIcon Facebook: Horse faceIcon Facebook: Pig EmoticonIcon Facebook: Cat EmoticonIcon Facebook: Bunny EmoticonIcon Facebook: Poodle EmoticonIcon Facebook: Sheep Emoticon

Icon Facebook: Penguin faceIcon Facebook: Koala EmoticonIcon Facebook: Cow EmoticonIcon Facebook: Wild boar EmoticonIcon Facebook: Chicken EmoticonIcon Facebook: Yellow ChickIcon Facebook: Bird EmoticonIcon Facebook: Elephant EmoticonIcon Facebook: Horse EmoticonIcon Facebook: Monkey EmoticonIcon Facebook: Camel EmoticonIcon Facebook: Dolphin EmoticonIcon Facebook: Whale emoticon

Icon Facebook: Tropical FishIcon Facebook: Fish EmoticonIcon Facebook: BlowfishIcon Facebook: OctopusIcon Facebook: Seashell EmoticonIcon Facebook: Frog FaceIcon Facebook: Snake EmoticonIcon Facebook: Bug EmoticonIcon Facebook: Wind EmoticonIcon Facebook: Wave EmoticonIcon Facebook: Droplets EmoticonIcon Facebook: Snowflake Facebook EmoticonIcon Facebook: Rainbow Facebook Emoticon

Icon Facebook: Phone emoticonIcon Facebook: Fax emoticonIcon Facebook: Speakers emoticonIcon Facebook: Emoticon of radioIcon Facebook: Camera EmojiIcon Facebook: Movie emoticonIcon Facebook: VHS emoticonIcon Facebook: SatelliteIcon Facebook: Facebook TV EmoticonIcon Facebook: PC Facebook EmoticonIcon Facebook: Floppy disk emoticonIcon Facebook: CD or DVD EmoticonIcon Facebook: Tablet or smartphone emoticon

Icon Facebook: Present emoticonIcon Facebook: Carp streamersIcon Facebook: Anger symbol emoticonIcon Facebook: Nail Polish EmoticonIcon Facebook: Footprints Facebook EmoticonIcon Facebook: Clover EmoticonIcon Facebook: Graduation HatIcon Facebook: Pumpkin EmoticonIcon Facebook: Skull emoticonIcon Facebook: Automated Teller MachineIcon Facebook: Money bag emoticonIcon Facebook: Dollar emoticonIcon Facebook: Yen bill

Icon Facebook: Bicycle emoticonIcon Facebook: Automobile emoticonIcon Facebook: Car Facebook emoticonIcon Facebook: Truck emoticonIcon Facebook: Bus emoticonIcon Facebook: Fire truck emoticonIcon Facebook: Police car emoticonIcon Facebook: Ambulance emoticonIcon Facebook: Taxi emoticonIcon Facebook: Train emoticonIcon Facebook: Tram carIcon Facebook: Speed trainIcon Facebook: Station emoji

Icon Facebook: Speedboat emojiIcon Facebook: Ship emoticonIcon Facebook: Roller coasterIcon Facebook: Rocket emojiIcon Facebook: Ticket emoticonIcon Facebook: Bus stop signIcon Facebook: Traffic lightsIcon Facebook: Construction sign on roadIcon Facebook: Barber signIcon Facebook: Antenna signalIcon Facebook: No under 18 emoticonIcon Facebook: Vibration mode emoticonIcon Facebook: Phone off emoticon

Icon Facebook: Sunrise emoticonIcon Facebook: Sunrise over mountainsIcon Facebook: Sunset emoticonIcon Facebook: Dusk emojiIcon Facebook: Starry night emoticonIcon Facebook: Snow mountain emoticonIcon Facebook: Japanese castle emojiIcon Facebook: Japanese building emojiIcon Facebook: Castle emoticonIcon Facebook: Bank emoticonIcon Facebook: Statue of Liberty emoticon for FacebookIcon Facebook: Ferris wheel emoticonIcon Facebook: Tokyo tower emoji

Icon Facebook: Hotel emoticonIcon Facebook: Love hotel emojiIcon Facebook: Office emoticonIcon Facebook: School emoticonIcon Facebook: Factory emoticonIcon Facebook: Hospital emoticonIcon Facebook: Department store emoticonIcon Facebook: Convenience storeIcon Facebook: Wedding emoticonIcon Facebook: House emojiIcon Facebook: House emoticonIcon Facebook: Mailbox emoticonIcon Facebook: Mailbox with raised flag

Icon Facebook: Postbox emojiIcon Facebook: Mail emoticon for FacebookIcon Facebook: Incoming mail Facebok emoticonIcon Facebook: Memo signIcon Facebook: School bag emoticonIcon Facebook: Open book emoticonIcon Facebook: Paint paletteIcon Facebook: Microphone emoticonIcon Facebook: Megaphone emoticonIcon Facebook: Headphones emoticonIcon Facebook: Saxophone emoticonIcon Facebook: Trumpet emoticonIcon Facebook: Guitar emoticon for Facebook

Icon Facebook: Public address systemIcon Facebook: Lock emojiIcon Facebook: Closed lock with a keyIcon Facebook: Key Facebook emoticonIcon Facebook: Open lock emoticonIcon Facebook: Magnifying glass emoticonIcon Facebook: Light bulb emoticonIcon Facebook: Dollar sign for FacebookIcon Facebook:  Pistol emoticonIcon Facebook: Bomb emoticonIcon Facebook: Cigarette emoticonIcon Facebook: Pill emoticonIcon Facebook: Syringe emoji

Icon Facebook: Mask emoticonIcon Facebook: Clapper boardIcon Facebook: Film roleIcon Facebook: RestroomIcon Facebook: Mens emoticonIcon Facebook: Womens emoticonIcon Facebook: Child emoticonIcon Facebook: VS emoticon versusIcon Facebook: Up emojiIcon Facebook: Cool emoticon signIcon Facebook: Wheelchair emoticonIcon Facebook: Curly loops signIcon Facebook: WC emoticon

Icon Facebook: Congratulations emoticonIcon Facebook: Secret Facebook emoticonIcon Facebook: Free service symbolIcon Facebook: Available Facebook symbolsIcon Facebook: Destination emoticonIcon Facebook: Finger pointIcon Facebook: Full emoticonIcon Facebook: Sale emoticonIcon Facebook: Have nothing emoticonIcon Facebook: Month symbolIcon Facebook: Own emoticonIcon Facebook: Request emoticonIcon Facebook: Working emoticon for Facebook

Icon Facebook: Good bargain symbolIcon Facebook: Square symbolIcon Facebook: CircleIcon Facebook: Rightwards arrowIcon Facebook: Downwards arrowIcon Facebook: Leftwards arrowIcon Facebook: Upwards arrowIcon Facebook: Northeast arrowIcon Facebook: Northwest arrowIcon Facebook: Southeast arrowIcon Facebook: Southwest arrowIcon Facebook: Up right arrowIcon Facebook: Arrow pointing down right

Icon Facebook: Ribbon emoticonIcon Facebook: Closed umbrella emojiIcon Facebook: Droplet emojiIcon Facebook: Hammer Facebook emoticonIcon Facebook: Seat emoticonIcon Facebook: Part alternation markIcon Facebook: Trident emoticonIcon Facebook: Noob signIcon Facebook: Mahjong tile red dragonIcon Facebook: Gem stoneIcon Facebook: Diamond emoticonIcon Facebook: Blue diamond emojiIcon Facebook: Orange diamond

Bạn muốn sử dụng biểu tượng nào thì click vào ô màu chứa kí tự đại diện cho biểu tượng rồi copy (CTRL+C) mã đó. Sau đó qua Facebook dán (CTRL+V) vào Status hoặc Chat,..

Bộ biểu tượng này rất đa dạng. Biểu tượng cảm xúc mặt vui, buồn, giận, sầu thảm,… Biểu tượng hoạt hình trái tim, tình cảm, quần áo, nhà cửa, chim chóc, giầy dép, sấm sét, mây mưa, tolet, bồn cầu, biểu tượng robot, chiết lá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, biểu tượng ngôi sao, rồng rắng, sâu bọ. biểu tượng voi ngựa khỉ gà ếch nhái ốc mực.

Các biểu tượng mũi tên, viên thuốc, điếu thuốc, biểu tượng ăng-ten, radio, tivi truyền hình, biểu tượng rừng rú cây cối, cỏ ba lá cỏ bốn lá, icon cây xương rồng, xương cá gì đầy đủ, biểu tượng ông già bà già đàn bà trẻ con phụ nữ có hết.

Biểu tượng icon Facebook đèn đóm nhạc nhẽo, kem, sinh tố, coctail, chó mèo heo lợn, icon cá mập facebook, cá heo cá hú cá diêu hồng, icon nhà lầu xe hơi ba bánh bốn bánh nói chung có tất!… tất cả đều chỉ việc copy và paste vào Facebook.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý