Tuổi Canh Ngọ thì phải chọn đối tượng kết hôn như thế nào?

Hoaibui2395 Hoaibui2395 @Hoaibui2395

Tuổi Canh Ngọ thì phải chọn đối tượng kết hôn như thế nào?

27/05/2015 12:00 AM
3,607

Nam tuổi Canh Ngọ nên chọn vợ tuổi nào để hôn nhân gặp nhiều may mắn và hạnh phúc? Hãy cùng tham khảo những gợi ý dưới đây.

1. Đại kỵ

Nam tuổi Canh Ngọ kỵ cưới vợ những tuổi dưới đây:

- Chồng tuổi Canh Ngọ, vợ tuổi Nhâm Thân (chồng hơn vợ 2 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

- Chồng tuổi Canh Ngọ, vợ tuổi Quý Dậu (chồng hơn vợ 3 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)

- Chồng tuổi Canh Ngọ, vợ tuổi Mậu Dần (chồng hơn vợ 8 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

- Chồng tuổi Canh Ngọ, vợ tuổi Giáp Thân (chồng hơn vợ 14 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

- Chồng tuổi Canh Ngọ, vợ tuổi Ất Dậu (chồng hơn vợ 15 tuổi): Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng)

- Chồng tuổi Canh Ngọ, vợ tuổi Bính Dần (vợ hơn chồng 4 tuổi): Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

Lưu ý:

- Nam tuổi Canh Ngọ kỵ cưới vợ năm 21, 25, 27, 33, 37, 39 và 43 tuổi

- Nữ tuổi Canh Ngọ kỵ có chồng năm 17, 22, 23, 29, 34, 35 và 41 tuổi

Nếu kết hôn vào những tuổi kỵ thì hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.

- Nam tuổi Canh Ngọ sinh tháng 1, 2, 3, 4, 8, 9 và tháng 12 âm lịch có số Lưu Thê (nhiều vợ)

- Nữ tuổi Canh Ngọ sinh tháng 1, 2, 4, 5 có số Lưu Phu (nhiều chồng)

2. Những tuổi khác

- Chồng tuổi Canh Ngọ, vợ tuổi Canh Ngọ (vợ chồng bằng tuổi): Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau không được tốt, gặp số Nhì Bần Tiện. Vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh nghèo túng một thời gian. Nếu biết cố gắng, chăm chỉ làm ăn mới được no ấm. Tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp về lời ăn tiếng nói, ở với nhau nên kiên nhẫn, nhường nhịn mới có thể chung sống thuận hòa.

- Chồng tuổi Canh Ngọ, vợ tuổi Tân Mùi (chồng hơn vợ 1 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau khá tốt, gặp số Nhất Phú Quý. Vợ chồng có phước thì hưởng giàu, thiếu phước thì cũng khá giả. Tuy nhiên, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, nên yêu thương, nhường nhịn lẫn nhau mới làm nên sự nghiệp.

- Chồng tuổi Canh Ngọ, vợ tuổi Giáp Tuất (chồng hơn vợ 4 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển. Vợ chồng có danh giá, chức tước, làm việc gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Tính tình hai vợ chồng tương đối hòa hợp, có thể chung sống thuận hòa.

- Chồng tuổi Canh Ngọ, vợ tuổi Ất Hợi (chồng hơn vợ 5 tuổi): Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau không được tốt, gặp số Nhì Bần Tiện. Vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh nghèo túng một thời gian. Nếu biết cố gắng, chăm chỉ làm ăn mới được no ấm. Tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, ở với nhau nếu biết chăm chỉ làm ăn sẽ được hưởng cuộc sống no ấm.

- Chồng tuổi Canh Ngọ, vợ tuổi Bính Tý (chồng hơn vợ 6 tuổi): Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau không được tốt, gặp số Nhì Bần Tiện. Vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh nghèo túng một thời gian. Nếu biết cố gắng, chăm chỉ làm ăn mới được no ấm. Tính tình vợ chồng hay xung khắc, nên chú ý nhường nhịn nhau để chung sống hòa thuận.

- Chồng tuổi Canh Ngọ, vợ tuổi Đinh Sửu (chồng hơn vợ 7 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau khá tốt, gặp số Nhất Phú Quý. Vợ chồng có phước thì hưởng giàu, thiếu phước thì cũng khá giả. Tính tình hai vợ chồng tương đối hòa hợp, cùng chung sống với nhau sẽ làm nên sự nghiệp vẻ vang.

- Chồng tuổi Canh Ngọ, vợ tuổi Kỷ Mão (chồng hơn vợ 9 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Hai vợ chồng làm ăn dễ dàng, có quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn về tiền bạc. Tuy nhiên, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, ở với nhau nên kiên nhẫn, chăm chỉ làm ăn mới có cuộc sống hạnh phúc.

- Chồng tuổi Canh Ngọ, vợ tuổi Kỷ Tỵ (vợ hơn chồng 1 tuổi): Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau không được tốt, gặp số Nhì Bần Tiện. Vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh nghèo túng một thời gian. Nếu biết cố gắng, chăm chỉ làm ăn mới được no ấm. Tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, ở với nhau nếu biết chăm chỉ làm ăn sẽ được hưởng cuộc sống no ấm.

- Chồng tuổi Canh Ngọ, vợn tuổi Mậu Thìn (vợ hơn chồng 2 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển. Vợ chồng có danh giá, chức tước, làm việc gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Tính tình hai vợ chồng tương đối hòa hợp, có thể chung sống thuận hòa.

- Chồng tuổi Canh Ngọ, vợ tuổi Đinh Mão (vợ hơn chồng 3 tuổi): Vợ chồng tuổi này ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Hai vợ chồng làm ăn dễ dàng, có quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn về tiền bạc. Tuy nhiên, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, ở với nhau nên kiên nhẫn, chăm chỉ làm ăn mới có cuộc sống hạnh phúc.

Chú thích:

- Nhất Phú Quý (giàu có hay dư giả): Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhất Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng tốt, được hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh giàu sang, phú quý.

Nếu vợ chồng có số mạng tốt nhưng lại không được hưởng phúc của cha mẹ thì cũng có sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no. Trái lại, nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt, lại không được hưởng phúc đức của cha mẹ thì cuộc sống bình thường, chỉ đủ ăn.

- Nhì Bần Tiện (nghèo hèn hay thiếu thốn): Vợ chồng ở với nhau gặp số Nhì Bần Tiện, số mạng vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống phải chịu cảnh khốn khổ, thiếu thốn, nghèo hèn.

Nếu số mạng vợ chồng tốt nhưng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống bình thường, đủ ăn đủ tiêu. Ngược lại, nếu vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống vẫn được hưởng no ấm, đủ đầy.

- Tam Vinh Hiển (quyền tước hay chức phận): Vợ chồng ở với nhau gặp số Tam Vinh Hiển, lại có số mạng tốt và được hưởng phúc đức từ cha mẹ sẽ được hưởng cuộc sống cao sang, có chức quyền, được nhiều người kính trọng.

Nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cuộc sống cũng khá giả và có địa vị trong xã hội. Tuy nhiên, nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì chỉ có chút danh tiếng tầm thường.

- Tứ Đạt Đạo (dễ làm ăn): Vợ chồng ở với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo và có số mạng tốt, lại được hưởng thêm phúc đức từ cha mẹ thì sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, cuộc sống giàu sang, phú quý. Vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc từ cha mẹ thì cuộc sống khá giả, gia đình êm ấm. Nếu số mạng hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phúc từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống vơ chồng chỉ đủ ăn, không quá chật vật.

- biệt ly hay tuyệt mạng (khó có thể chung sống, một trong hai người sẽ chết trước): Vợ chồng ở với nhau gặp số tuyệt mạng hay biệt ly, lại thêm số mạng không tốt và không được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn.

Nếu vợ chồng số mạng không tốt nhưng được hưởng phúc đức từ cha mẹ thì cũng khó lòng ở với nhau cả đời. Nếu vợ chồng có số mạng tốt và đươc hưởng phúc đức từ cha mẹ thì có thể sống với nhau nhưng cũng không thể tránh khỏi cuộc sống gia đình không êm ấm, một trong hai người thường bị ốm đau, bệnh tật.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
gaicanhngolaychongtuoinaothihop
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Ba bình síu nửa ba về mang một chai nước nọt về cho boong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
nữ tuổi canh ngọ chọn đối tượng kết hôn như thế nào
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý