Tử vi trọn đời tuổi Tân Mùi nữ mạng

Nhanluu1294 Nhanluu1294 @Nhanluu1294

Tử vi trọn đời tuổi Tân Mùi nữ mạng

18/04/2015 01:03 PM
17,047

Tử vi trọn đời TUỔI MÙI: Nữ Mạng - Tân MùiNữ Mạng - Tân Mùi


Sanh năm: 1931, 1991 và 2051
Cung KHẢM
Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi)
Xương CON DÊ. Tướng tinh CON GẤU

Phật Bà Quan Âm độ mạng

Đoán xem số mạng Tân Mùi,
Cung Khảm mạng Thổ đặt ngoài đường đi.
Sanh đặng mùa Hạ lo chi,
Tháng chạp, tháng chín, không thì tháng ba.
Thổ vương tứ quý bốn mùa,
Sanh đặng tháng sáu ai mà dám đương.
Tân Mùi tâm tánh hiền lương,
Giận ai nói dữ mà lòng xót thương.
Tháng Giêng tháng hai lỗi thời,
Bị Mộc khắc Thổ cực đời số ta.
Anh em chẳng đặng thuận hòa,
Ở gần gây gỗ đi xa nhớ hoài.
Vợ chồng chẳng hạp âm dương,
Sánh thương tuổi nhỏ sót thương đáo đầu.
Tuổi này bốn chục về sau,
Vinh hoa phú qúy hưởng ngáy giàu sang.


CUỘC SỐNG

Tuổi Tân Mùi, cuộc đời có lắm đau xót và khổ tâm vào lúc tiền vận, trung vận cũng có nhiều thương đau trong cuộc sống. Tuổi nầy có phần gặp nhiều sự nguy ngập trong cuộc sống và lúc ở tuổi trung vận, cho đến hậu vận, mới tạo nên được sự nghiệp và mới có thành công vững chắc được.

Tóm lại: Tuổi Tân Mùi, tiền vận và trung vận không được nhiều may mắn, tạo nên sự nghiệp bảo đảm cho cuộc đời, cho đến hậu vận mới được kết quả chắc chắn về tài lộc và lẫn cả tình cảm.

Tuổi Tân Mùi làm ăn được khá vào thời trung vận trở đi. Số hưởng thọ trung bình từ 66 đến 75 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu có làm được nhiều việc phúc đức, ăn ở hiền lành thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ.

TÌNH DUYÊN

Về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, tuổi Tân Mùi chia ra làm ba trường hợp như sau:

Nếu sanh vào những tháng này thì cuộc đời phải có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là tuổi Tân Mùi sanh vào những tháng: 4 và 9 Âm lịch. Nếu sanh và những tháng nầy thì cuộc đời phải có thay đổi hai lần về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là tuổi Tân Mùi sanh vào những tháng: 1, 2, 5, 8, 10 và 12 Âm lịch. Nhưng nếu tuổi Tân Mùi sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời hưởng được hoàn toàn hạnh phúc, không có thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là tuổi Tân Mùi sanh vào những tháng: 3, 6, 7 và 11 Âm lịch.

Trên đây là những diễn tiến trong cuộc đời bạn về vấn đề tình duyên và hạnh phúc.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH

Phần gia đạo, vào tiền vận không được hoàn toàn êm ấm. Phần công danh nếu có cũng chỉ ở vào mức độ bình thường, không được lên cao và đầy đủ.

Phần sự nghiệp có cơ hội phát triển về vấn đề tài lộc, sự nghiệp được hoàn thành và vững chắc vào tuổi 30 tuổi trở đi. Tiền bạc có cơ hội phát triển mạnh mẽ và khoảng 35 tuổi trở đi. Bắt dầu từ tuổi nầy, có nhiều triển vọng tốt đẹp về sự nghiệp, lẫn tiền tài.

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN

Trong việc làm ăn hay hùn hạp,bạn nên lựa chọn những tuổi sau đây mà làm ăn hay phát triển về vấn đề tiền bạc, thì chắc sẽ có nhiều kết quả tốt đẹp cho cuộc đời bạn, đó là các tuổi hạp với tuổi Tân Mùi trong một khía cạnh làm ăn cũng như nghề nghiệp, đó là các tuổi: Quý Dậu, Ất Hợi và Bính Tý.

Những tuổi nầy rất hạp với tuổi Tân Mùi về vấn đề làm ăn cũng như về sự phát triển tài lộc, không sợ sự thất bại về tiền bạc cũng như về tình cảm.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong việc kết duyên, hay sự lựa chọn vợ chồng, bạn cần nên lựa chọn những tuổi nầy thì cuộc đời sẽ sống được cao sang quyền quý, không sợ thất bại, cuộc đời tạo được nhiều may mắn và thành công hoàn toàn trong nghề nghiệp cũng như trong tình cảm, đó là bạn kết hôn với tuổi: Quý Dậu, Ất Hợi, Bính Tý, Kỷ Mão, Canh Ngọ, Kỷ Tỵ.

Cuộc sống bạn được đẩy mạnh cuộc đời lên cao độ của giai tầng xã hội. Với tuổi Bính Tý, Kỷ Mão, bạn tạo được một đời sống hoàn toàn tốt đẹp và đầy đủ khả năng làm cho cuộc sống của bạn trở nên giàu có. Với tuổi Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, cuộc sống êm đềm trong hạnh phúc và tiền bạc có phần dư dả.

Nếu bạn kết duyên với những tuổi nầy, việc hôn nhân và đời sống của bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, khó tạo được một cuộc sống cao sang quyền quý, đó là bạn kết hôn với các tuổi: Nhâm Thân, Mậu Dần và Bính Dần.

Những tuổi trên chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc, nên chỉ hưởng được một cuộc sống trung bình mà thôi.

Nếu bạn kết duyên với những tuổi nầy, cuộc sống của bạn có thể khó tạo được một sự sống hoàn toàn êm đẹp, mà luôn luôn gặp cảnh nghèo khổ triền miên trong cuộc đời, đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi: Giáp Tuất, Bính Tuất, Ất Dậu. Những tuổi nầy không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn vấn đề tài lộc.

Những năm mà bạn ở vào số tuổi nầy, bạn không nên kết hôn vì gặp năm xung khắc tuổi, nếu kết hôn trong những năm đó bạn sẽ gặp cảnh xa vắng hay có nhiều lo buồn về việc chồng, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 15, 19, 21, 31, 33 và 39 tuổi.

Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, cuộc đời bạn sẽ có nhiều chồng hay có số đa phu, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 4 và 5 Âm lịch. Sanh vào những tháng trên chắc chắn cuộc đời bạn phải có nhiều chồng, hay ít ra cũng rất khó nhọc về việc lập gia đình.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ

Trong sự làm ăn hay kết duyên, bạn nên tránh những tuổi nầy, chẳng những xung khắc mà còn làm cho cuộc đời phải chịu cảnh biệt ly hay tuyệt mạng nữa, đó là các tuổi: Tân Mùi đồng tuổi, Đinh Sửu, Mậu Thìn và Ất Sửu. Nếu kết duyên hay làm ăn với những tuổi nầy thì có thể phải gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời.

Gặp tuổi kỵ trong vấn đề hạnh phúc, hôn nhân thì đừng làm lễ hôn nhân linh đình hay ra mắt cha mẹ. Trong việc làm ăn thì nên tránh sự giao dịch về tiền bạc. Trong gia đình nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn hằng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT

Tuổi Tân Mùi, có những năm khó khăn nhất, làm ăn không được khá, trong cuộc sống có nhiều khó khăn trong làm ăn hay trong mọi cuộc sống ở trên cu���c đời, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 25, 28, 32 và 40 tuổi.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT

Tuổi Tân Mùi có những ngày giờ xuất hành hạp nhất là những ngày lẻ, tháng lẻ và giờ lẻ. Xuất hành theo ngày, giờ và tháng kể trên, làm ăn, giao dịch về tiền bạc, khỏi sợ thất bại trong việc làm ăn cũng như vấn đề tiền bạc.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM

Từ 18 đến 25 tuổi: Năm 18 tuổi, sẽ gặp được một chuyện vui về vấn đề tình cảm. Qua năm 19 tuổi, là năm bạn sẽ có một mối tình thơ mộng nhất trong đời, nhưng mối tình nầy lại chỉ là một mối tình thoáng qua. Chỉ đến năm 20 tuổi có thể bạn sẽ yêu bất ngờ hoặc được một người ngỏ lời cầu hôn mà bạn không thể nào ngờ, nhưng rồi mối tình đó lại là mối tình lớn ở trong đời bạn. Nhất định năm 21 tuổi bạn sẽ kết hôn, vì năm nầy là năm vượng phát nhất về vấn đề tình cảm của tuổi bạn. Năm 23 tuổi, tất cả đều ở mức trung bình. Nếu đã có gia đình thì đi xa rất tốt, còn trái lại, nếu còn độc thân thì kỵ đi xa trong năm nầy. Năm 24 tuổi, đại kỵ hiệp hôn. Kết hôn trong năm nầy sẽ không được tốt. Năm 25 tuổi, kỵ mùa Đông, tiền bạc trung bình.

Từ 26 đến 30 tuổi: Đây là những năm đẹp nhất của tuổi bạn, trong những năm nầy hạnh phúc tròn vẹn, tiền bạc dồi dào, gia đình sung túc. Đã có gia đình sẽ sinh quý tử và làm ăn phát đạt thêm. Những năm gặp toàn chuyện may mắn và vui tươi.

Từ 31 đến 35 tuổi: Năm 31 tuổi, đề phòng có bạo bệnh bất ngờ. Năm 32 và 33 tuổi, hai năm rất xấu, coi chừng bị lừa gạt và bị hao tài. Sẽ có bệnh nặng trong những năm này. Năm 34 tuổi, không nên phiêu lưu tình cảm trong năm nầy có hại. Năm 35 tuổi, mực sống trở lại trung bình. Có hoạch tài nhỏ trong năm này.

Từ 36 đến 40 tuổi: Năm 36 tuổi, năm nầy được khá về phần tài lộc lẫn tình cảm, việc làm ăn có nhiều kết quả tốt đẹp. Những tháng 4 và 8 là những tháng đại lợi của tuổi Tân Mùi. Năm 37 tuổi, năm này làm ăn có phần vượng phát về tài lộc, bổn mạng suy yếu, cuộc sống có phần tốt đẹp nhưng hay thường có đau bệnh. Năm 38 tuổi, năm nầy có nhiều kết quả về phần tài lộc và tình cảm. Nhưng việc làm ăn không được nhiều may mắn lắm. Năm 39 tuổi, năm nầy không được may và đại kỵ vào những tháng 4, 6 và 8, những tháng khác trung bình. Năm 40 tuổi, năm nầy có phần vượng phát về tài lộc vào những tháng 6 và 10, ngoài ra những tháng khác trung bình.

Từ 41 đến 45 tuổi: Năm 41 tuổi, hy vọng thành công về sự nghiệp, cuộc đời, tình cảm và tài lộc khá tốt trong năm nầy. Năm 42 tuổi, có nhiều thắc mắc, nên làm ăn việc nhỏ thì tốt, việc lớn sẽ bị thất bại. Năm 43 tuổi, năm nầy toàn vẹn và khá hay đẹp cho việc làm ăn và sự phát triển nghề nghiệp. Năm 44 tuổi, năm xấu, kỵ đi xa hay giao dịch về tiền bạc, tháng 7 và 10 có hao tài. Năm 45 tuổi, khá vượng phát về đường tài lộc vào những tháng đầu năm, giữa năm và cuối năm tốt.

Từ 46 đến 50 tuổi: Năm 46 tuổi, năm quá xấu, bổn mạng có phần suy yếu rõ rệt, nên tránh những sự đụng chạm về tiền bạc hay việc làm ăn có tính cách trọng đại. Năm 47 tuổi, giữa năm có phần nguy ngập về bổn mạng cũng như về tình cảm và tài lộc, đầu năm và cuối năm bình thường. Năm 48 tuổi, năm nầy không nên làm việc gì có tính cách trọng đại, những tháng đầu năm xấu, giữa năm trung bình, cuối năm tốt. 49 tuổi, năm nầy đại kỵ tháng Giêng, thángHai, tháng Ba có nhiều rối rắm việc gia đình, những tháng khác trung bình. Năm 50 tuổi, năm nầy bạn có phần phát triển về tài lộc, tình cảm được tốt.

Từ 51 đến 55 tuổi: Năm 51 tuổi, có bệnh hoạn, việc làm ăn có phần thất bại, đừng nên đi xa hay giao dịch về tiền bạc, có hại. Năm 52 tuổi, năm này làm ăn được trung bình. Năm 54 tuổi, năm nầy không được phát triển về phần tài lộc, nên làm ăn, đi xa thì tốt. Năm 55 tuổi, năm nầy làm ăn được tốt, bổn mạng khá, có suy yếu vào tháng 9 và 10.

Từ 56 đến 60 tuổi: Năm 56 tuổi, năm nầy có phần tốt đẹp về phần tài lộc và tình cảm. Năm 57 tuổi, kỵ vào tháng 7, 8 và 9, những tháng khác trung bình. Năm 58 và 59 tuổi, hai năm có nhiều bê bối cho bổn mạng và tài lộc nên cẩn thận việc đi xa và giao dịch về tiền bạc. Năm 60 tuổi, yên tĩnh không có gì quan trọng xảy ra cho cuộc đời.
(Theo tetviet.com.vn)
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
vao nam 2013 em tuoi tan mui muon ket hon voi nguoi ky mao co duoc khong
hơn 1 tháng trước - Thích (15) - Trả lời
Han van tuoi tan mui,nu mang nam2012
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
Toi nu tuoi tan mui ket hon voi nam binh dan co hop khong?
hơn 1 tháng trước - Thích (11) - Trả lời
khong hop ban chi hop tuoi binh ty ca ve tinh cam tien tai
me too :). chac hop do ban.
tuoi tan mui muon ket hon voi tan mui co duoc ko
hơn 1 tháng trước - Thích (15) - Trả lời
minh cung the/k bjt nua
neu nan 24tuoi chau muon ket hon thi co van de gj khong.chau tuoi tan mui 91 va sinh thang 2
hơn 1 tháng trước - Thích (3) - Trả lời
Nam nay neu e ket hon voi ky mao co sao k
hơn 1 tháng trước - Thích (18) - Trả lời
hihi noi vay thui chu dung tin wa nhe hic
hơn 1 tháng trước - Thích (6) - Trả lời
Chuẩn đấy bạn
em tuổi tân mùi kết hôn với tuổi kỷ tỵ vào tháng 11 âm lịch có vấn đề gì không?
hơn 1 tháng trước - Thích (19) - Trả lời
em muốn hỏi là em có đọc thấy câu :" sinh đặng tháng 6 ai mà dám đương" nghĩa là sao a?
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
Nu thang 7 tan mui ket hon mau thin thang 4 co duoc khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Yêu nhau và lấy nhau đó mới chính là hạnh phúc Nếu yêu nhau mà coi tuổi không hợp rồi chia tay, đó là tình yêu sao? Có người người ta vì tình yêu mà đấu tranh với tất cả để bảo vệ tình yêu đó; có người phải vượt xa xôi để đến được với người mình yêu. Còn người việt nam có người lại vì một cái tuổi lại xa nhau. Hợp lý chỗ nào nhỉ
Tuoi tan mui co the ket hon voi tuoi at suu khong?
hơn 1 tháng trước - Thích (3) - Trả lời
Tùy thuộc vào sự lựa chọn của 2 người
tuoi tan mui nu lay chong tuoi at suu thang n5 co duoc khong
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
được bạn à
tan mui ket duyen binh dan duoc khong za? lay chong nam 23t
hơn 1 tháng trước - Thích (22) - Trả lời
Kị 1,3,6,8 mà .Nếu muốn lấy cần rước dâu 2 lần, Hợp mệnh nhau nhé.Hỏa sinh thổ mà.còn hạnh phúc hay không còn tùy 2 bạn nữa nhé
mình cũng tân mùi. mình nghĩ bói có rất nhiều cái hay và suy ngẫm. tuy nhiên nếu lạm dụng nhiều sẽ có kết quả trái chiều.k ai sinh ra đã hợp nhau chỉ đơn giản họ yêu nhau nên họ học cách nhẫn nhịn và hiểu nhau thôi. một câu nói rất hay mình coppi lại thôi và mình cũng đã học rất nhiều từ câu nói ây. các bạn đã chọn ai thì đừng buông tay dù cho cs có lắm đổi thay. hãy cgang tu hôm nay để có kết quả tốt của ngày mai..... đó chính là tình yêu các bạn ạ. 😊
ai cug nui tui tan mui hop vs kj mao mjx cug tan mui ket hon rui co hop j dau k gay lon thj dah lon jo ly than luon tin qa la chet ai cug co so het k lua dc dau
hơn 1 tháng trước - Thích (3) - Trả lời
bay gio em
quan trọng là hai người ấy chứ
ghê vậy, em cũng tưởng 91 với 87 hợp nhau lắm chứ @@
Chung e yeu nhau duoc 2nam roi.luc quyet dinh cuoi thi bo me a ay di xem boi ns tuoi 2dua khong hop nhau k the lay duoc.a ay sn 1992-nham than con e sn 1991-tan mui.ma ba boi cung chi tra cung cua 2dua e la cung cua 2 dua em la cung khon va kham k hop 2cung nay xau(tuyet mang)nen k cho yeu nua mac du chung e van con rat yey nhau.xin hoi la chung e co hop nhau k.
hơn 1 tháng trước - Thích (7) - Trả lời
Chào bạn! Hai tuổi này hợp tuổi lẫn hợp mệnh.Dĩ nhiên là còn tùy thuộc vào cung chấn.Nhưng chẳng lẽ cứ nói không hợp là bỏ nhau sau.Nói thật với bạn số phận hay tuyệt mạng con người có định sẵn ngày giờ rồi.Nếu như gia đình ngăn cản mà hai người ko quyết tâm ko vượt qua được thì đành chấp nhận thôi bạn à
nữ 91 lấy nam 97 được khôg mấy ban :(
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
Định tảo hôn à.kinh thế.thích thì nhích thôi.giới trẻ bây giờ sợ quá
Nam 86 không lấy được nữ 91 à các thày?
hơn 1 tháng trước - Thích (14) - Trả lời
Chồng tuổi Bính Dần, vợ tuổi Tân Mùi (chồng hơn vợ 5 tuổi): Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
Tan mui 91 họp tuổi nao
Cho em hỏi: nữ tân mùi kết hôn với nam canh ngọ trong năm ất mùi mà có con trong năm nay có được không ạ?
hơn 1 tháng trước - Thích (14) - Trả lời
lấy tuổi gì hợp nhất
Tuoi tan mui nu lay tuoi nao la hop nhat
Tuoi tan mui nu lay tuoi nao la hop nhat
Cho em hoi nu tuoi 91 lay chong tuoi 87 co hop o a
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Cho em hoi nu 91 ket hon voi tuoi 87 co hop o a
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Cho em hoi nu 91 ket hon voi tuoi 87 co hop o a
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Cho em hoi:nu tan mui ket hon voi nam canh ngo co con trong nam nao thi tot nhat
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
chuẩn
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Em tuoi BINH TY ma tuoi Tan Mui cu noi dữ va noi xấu va con bầy miu ham hai nưa tuoi Tan Mui e thay ghet ai la noi dữ phai ko a
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Em va tuoi binh dian co hanh phuc giau sang k
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Cho e hỏi nữ tân mùi 1991 lấy nam 1992 có tốt ko ạ
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Vat va that
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
E sinh 20-1-1991 nam nay theo nge buon bán co dc ko.. nen di mo hang vao ngay nao la tot
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Hazz . Mình sinh tháng 2 âm lịch chắc chở đủ điều và giờ vẫn chưa lập gia đình . Phải làm sao đây ?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
nam 1986 có lấy được nữ 1991 không ạ
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
tuoi tan mui hop voi tuoi nao
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý