Tuổi Tân Mùi 1991 nữ mạng

seminoon seminoon @seminoon

Tuổi Tân Mùi 1991 nữ mạng

18/04/2015 02:49 PM
7,636
Tử vi trọn đời tuổi Tân Mùi 1991 nữ mạng như thế nào? Tình yêu của tuổi Tân Mùi 1991 ra sao? Công danh sự nghiệp nữ giới tuổi Tân Mùi 1991 có sáng lạn không?

Tuổi Tân Mùi 1991 nữ mạng.

SANH NĂM: 1931 đến 1991 và 2051 Cung KHẢM Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON GẤU

Phật Bà Quan Âm độ mạng: Đoán xem số mạng Tân Mùi, Cung Khảm mạng Thổ đặt ngoài đường đi. Sanh đặng mùa Hạ lo chi, Tháng chạp, tháng chín, không thì tháng ba. Thổ vương tứ quý bốn mùa, Sanh đặng tháng sáu ai mà dám đương. Tân Mùi tâm tánh hiền lương, Giận ai nói dữ mà lòng xót thương. Tháng Giêng tháng hai lỗi thời, Bị Mộc khắc Thổ cực đời số ta. Anh em chẳng đặng thuận hòa, Ở gần gây gỗ đi xa nhớ hoài. Vợ chồng chẳng hạp âm dương, Sánh thương tuổi nhỏ sót thương đáo đầu. Tuổi này bốn chục về sau, Vinh hoa phú qúy hưởng ngáy giàu sang.

CUỘC SỐNG: T uổi Tân Mùi, cuộc đời có lắm đau xót và khổ tâm vào lúc tiền vận, trung vận cũng có nhiều thương đau trong cuộc sống. Tuổi nầy có phần gặp nhiều sự nguy ngập trong cuộc sống và lúc ở tuổi trung vận, cho đến hậu vận, mới tạo nên được sự nghiệp và mới có thành công vững chắc được. Tóm lại: Tuổi Tân Mùi, tiền vận và trung vận không được nhiều may mắn, tạo nên sự nghiệp bảo đảm cho cuộc đời, cho đến hậu vận mới được kết quả chắc chắn về tài lộc và lẫn cả tình cảm. Tuổi Tân Mùi làm ăn được khá vào thời trung vận trở đi. Số hưởng thọ trung bình từ 66 đến 75 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu có làm được nhiều việc phúc đức, ăn ở hiền lành thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ.

TÌNH DUYÊN: V ề vấn đề tình duyên và hạnh phúc, tuổi Tân Mùi chia ra làm ba trường hợp như sau: Nếu sanh vào những tháng này thì cuộc đời phải có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là tuổi Tân Mùi sanh vào những tháng: 4 và 9 Âm lịch. Nếu sanh và những tháng nầy thì cuộc đời phải có thay đổi hai lần về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là tuổi Tân Mùi sanh vào những tháng: 1, 2, 5, 8, 10 và 12 Âm lịch. Nhưng nếu tuổi Tân Mùi sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời hưởng được hoàn toàn hạnh phúc, không có thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là tuổi Tân Mùi sanh vào những tháng: 3, 6, 7 và 11 Âm lịch. Trên đây là những diễn tiến trong cuộc đời bạn về vấn đề tình duyên và hạnh phúc.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH: P hần gia đạo, vào tiền vận không được hoàn toàn êm ấm. Phần công danh nếu có cũng chỉ ở vào mức độ bình thường, không được lên cao và đầy đủ. Phần sự nghiệp có cơ hội phát triển về vấn đề tài lộc, sự nghiệp được hoàn thành và vững chắc vào tuổi 30 tuổi trở đi. Tiền bạc có cơ hội phát triển mạnh mẽ và khoảng 35 tuổi trở đi. Bắt dầu từ tuổi nầy, có nhiều triển vọng tốt đẹp về sự nghiệp, lẫn tiền tài.

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: T rong việc làm ăn hay hùn hạp,bạn nên lựa chọn những tuổi sau đây mà làm ăn hay phát triển về vấn đề tiền bạc, thì chắc sẽ có nhiều kết quả tốt đẹp cho cuộc đời bạn, đó là các tuổi hạp với tuổi Tân Mùi trong một khía cạnh làm ăn cũng như nghề nghiệp, đó là các tuổi: Quý Dậu, Ất Hợi và Bính Tý. Những tuổi nầy rất hạp với tuổi Tân Mùi về vấn đề làm ăn cũng như về sự phát triển tài lộc, không sợ sự thất bại về tiền bạc cũng như về tình cảm.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc kết duyên, hay sự lựa chọn vợ chồng, bạn cần nên lựa chọn những tuổi nầy thì cuộc đời sẽ sống được cao sang quyền quý, không sợ thất bại, cuộc đời tạo được nhiều may mắn và thành công hoàn toàn trong nghề nghiệp cũng như trong tình cảm, đó là bạn kết hôn với tuổi: Quý Dậu, Ất Hợi, Bính Tý, Kỷ Mão, Canh Ngọ, Kỷ Tỵ. Cuộc sống bạn được đẩy mạnh cuộc đời lên cao độ của giai tầng xã hội. Với tuổi Bính Tý, Kỷ Mão, bạn tạo được một đời sống hoàn toàn tốt đẹp và đầy đủ khả năng làm cho cuộc sống của bạn trở nên giàu có. Với tuổi Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, cuộc sống êm đềm trong hạnh phúc và tiền bạc có phần dư dả. Nếu bạn kết duyên với những tuổi nầy, việc hôn nhân và đời sống của bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, khó tạo được một cuộc sống cao sang quyền quý, đó là bạn kết hôn với các tuổi: Nhâm Thân, Mậu Dần và Bính Dần. Những tuổi trên chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc, nên chỉ hưởng được một cuộc sống trung bình mà thôi. Nếu bạn kết duyên với những tuổi nầy, cuộc sống của bạn có thể khó tạo được một sự sống hoàn toàn êm đẹp, mà luôn luôn gặp cảnh nghèo khổ triền miên trong cuộc đời, đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi: Giáp Tuất, Bính Tuất, Ất Dậu. Những tuổi nầy không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn vấn đề tài lộc. Những năm mà bạn ở vào số tuổi nầy, bạn không nên kết hôn vì gặp năm xung khắc tuổi, nếu kết hôn trong những năm đó bạn sẽ gặp cảnh xa vắng hay có nhiều lo buồn về việc chồng, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 15, 19, 21, 31, 33 và 39 tuổi. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, cuộc đời bạn sẽ có nhiều chồng hay có số đa phu, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 4 và 5 Âm lịch. Sanh vào những tháng trên chắc chắn cuộc đời bạn phải có nhiều chồng, hay ít ra cũng rất khó nhọc về việc lập gia đình.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: T rong sự làm ăn hay kết duyên, bạn nên tránh những tuổi nầy, chẳng những xung khắc mà còn làm cho cuộc đời phải chịu cảnh biệt ly hay tuyệt mạng nữa, đó là các tuổi: Tân Mùi đồng tuổi, Đinh Sửu, Mậu Thìn và Ất Sửu. Nếu kết duyên hay làm ăn với những tuổi nầy thì có thể phải gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời. Gặp tuổi kỵ trong vấn đề hạnh phúc, hôn nhân thì đừng làm lễ hôn nhân linh đình hay ra mắt cha mẹ. Trong việc làm ăn thì nên tránh sự giao dịch về tiền bạc. Trong gia đình nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn hằng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: T uổi Tân Mùi, có những năm khó khăn nhất, làm ăn không được khá, trong cuộc sống có nhiều khó khăn trong làm ăn hay trong mọi cuộc sống ở trên cuộc đời, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 25, 28, 32 và 40 tuổi.

NGÀY, GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT: T uổi Tân Mùi có những ngày giờ xuất hành hạp nhất là những ngày lẻ, tháng lẻ và giờ lẻ. Xuất hành theo ngày, giờ và tháng kể trên, làm ăn, giao dịch về tiền bạc, khỏi sợ thất bại trong việc làm ăn cũng như vấn đề tiền bạc.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM:

T ừ 18 đến 25 tuổi: Năm 18 tuổi, sẽ gặp được một chuyện vui về vấn đề tình cảm. Qua năm 19 tuổi, là năm bạn sẽ có một mối tình thơ mộng nhất trong đời, nhưng mối tình nầy lại chỉ là một mối tình thoáng qua. Chỉ đến năm 20 tuổi có thể bạn sẽ yêu bất ngờ hoặc được một người ngỏ lời cầu hôn mà bạn không thể nào ngờ, nhưng rồi mối tình đó lại là mối tình lớn ở trong đời bạn. Nhất định năm 21 tuổi bạn sẽ kết hôn, vì năm nầy là năm vượng phát nhất về vấn đề tình cảm của tuổi bạn. Năm 23 tuổi, tất cả đều ở mức trung bình. Nếu đã có gia đình thì đi xa rất tốt, còn trái lại, nếu còn độc thân thì kỵ đi xa trong năm nầy. Năm 24 tuổi, đại kỵ hiệp hôn. Kết hôn trong năm nầy sẽ không được tốt. Năm 25 tuổi, kỵ mùa Đông, tiền bạc trung bình.

T ừ 26 đến 30 tuổi: Đây là những năm đẹp nhất của tuổi bạn, trong những năm nầy hạnh phúc tròn vẹn, tiền bạc dồi dào, gia đình sung túc. Đã có gia đình sẽ sinh quý tử và làm ăn phát đạt thêm. Những năm gặp toàn chuyện may mắn và vui tươi.

T ừ 31 đến 35 tuổi: Năm 31 tuổi, đề phòng có bạo bệnh bất ngờ. Năm 32 và 33 tuổi, hai năm rất xấu, coi chừng bị lừa gạt và bị hao tài. Sẽ có bệnh nặng trong những năm này. Năm 34 tuổi, không nên phiêu lưu tình cảm trong năm nầy có hại. Năm 35 tuổi, mực sống trở lại trung bình. Có hoạch tài nhỏ trong năm này.

T ừ 36 đến 40 tuổi: Năm 36 tuổi, năm nầy được khá về phần tài lộc lẫn tình cảm, việc làm ăn có nhiều kết quả tốt đẹp. Những tháng 4 và 8 là những tháng đại lợi của tuổi Tân Mùi. Năm 37 tuổi, năm này làm ăn có phần vượng phát về tài lộc, bổn mạng suy yếu, cuộc sống có phần tốt đẹp nhưng hay thường có đau bệnh. Năm 38 tuổi, năm nầy có nhiều kết quả về phần tài lộc và tình cảm. Nhưng việc làm ăn không được nhiều may mắn lắm. Năm 39 tuổi, năm nầy không được may và đại kỵ vào những tháng 4, 6 và 8, những tháng khác trung bình. Năm 40 tuổi, năm nầy có phần vượng phát về tài lộc vào những tháng 6 và 10, ngoài ra những tháng khác trung bình.

T ừ 41 đến 45 tuổi: Năm 41 tuổi, hy vọng thành công về sự nghiệp, cuộc đời, tình cảm và tài lộc khá tốt trong năm nầy. Năm 42 tuổi, có nhiều thắc mắc, nên làm ăn việc nhỏ thì tốt, việc lớn sẽ bị thất bại. Năm 43 tuổi, năm nầy toàn vẹn và khá hay đẹp cho việc làm ăn và sự phát triển nghề nghiệp. Năm 44 tuổi, năm xấu, kỵ đi xa hay giao dịch về tiền bạc, tháng 7 và 10 có hao tài. Năm 45 tuổi, khá vượng phát về đường tài lộc vào những tháng đầu năm, giữa năm và cuối năm tốt.

Từ 46 đến 50 tuổi: Năm 46 tuổi, năm quá xấu, bổn mạng có phần suy yếu rõ rệt, nên tránh những sự đụng chạm về tiền bạc hay việc làm ăn có tính cách trọng đại. Năm 47 tuổi, giữa năm có phần nguy ngập về bổn mạng cũng như về tình cảm và tài lộc, đầu năm và cuối năm bình thường. Năm 48 tuổi, năm nầy không nên làm việc gì có tính cách trọng đại, những tháng đầu năm xấu, giữa năm trung bình, cuối năm tốt. 49 tuổi, năm nầy đại kỵ tháng Giêng, thángHai, tháng Ba có nhiều rối rắm việc gia đình, những tháng khác trung bình. Năm 50 tuổi, năm nầy bạn có phần phát triển về tài lộc, tình cảm được tốt.

T ừ 51 đến 55 tuổi: Năm 51 tuổi, có bệnh hoạn, việc làm ăn có phần thất bại, đừng nên đi xa hay giao dịch về tiền bạc, có hại. Năm 52 tuổi, năm này làm ăn được trung bình. Năm 54 tuổi, năm nầy không được phát triển về phần tài lộc, nên làm ăn, đi xa thì tốt. Năm 55 tuổi, năm nầy làm ăn được tốt, bổn mạng khá, có suy yếu vào tháng 9 và 10.

T ừ 56 đến 60 tuổi: Năm 56 tuổi, năm nầy có phần tốt đẹp về phần tài lộc và tình cảm. Năm 57 tuổi, kỵ vào tháng 7, 8 và 9, những tháng khác trung bình. Năm 58 và 59 tuổi, hai năm có nhiều bê bối cho bổn mạng và tài lộc nên cẩn thận việc đi xa và giao dịch về tiền bạc. Năm 60 tuổi, yên tĩnh không có gì quan trọng xảy ra cho cuộc đời.

Tử vi trọn đời tuổi Tân Mùi 1991 nữ mạng.

Nữ Mạng : Hạn Thái Âm thuộc Thủy khắc xuất Thổ Mệnh. Thái Âm lợi về Công Danh, Tài Lộc, càng đi xa càng có lợi. Nhưng không lợi cho những người đã có vấn đề Tim Mạch, Mắt và Khí Huyết – dễ đau đầu, mất ngủ, tinh thần giao động, tâm trí bất an. Nên điều độ giờ giấc, không nên xử dũng nhiều giờ trên Màn Hình. Tiểu Vận ngộ Triệt : dễ có trở ngại trong học hành thi cử, việc làm, mưu sự. Nhưng lợi cho người nào đang khó khăn, bế tắc sẽ gặp may mắn, hanh thông và có dịp thay đổi Họat Động. Vì Kình Đà Cô Quả Đào Hồng chen lẫn : nên lưu ý mặt Tình Cảm ( Hồng Hỉ + Đà ), sức khoẻ, cẩn thận khi di chuyển trong các tháng ( 3, 7, 9, 11) ; nhất là những người sinh vào tháng 8, giờ sinh ( Tỵ, Mùi ), vì Thiên Hình, Không Kiếp cùng hội tụ trong Tiểu Vận dễ đem đến rủi ro, tật bệnh bất ngờ !. Tài Lộc vượng vào giữa Thu. Sau may mắn dễ có muộn phiền.
Phong Thủy : Quẻ Càn giống Đinh Sửu 1937 Nữ 76 tuổi.

(ST)Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
năm 2013 tuổi tân mùi 1991 nữ mạng sinh vào tháng 8 có gặp trỏ ngại gì trong đường công danh không?
hơn 1 tháng trước - Thích (2) - Trả lời
E sinh nam 91 lay chong tuoi nao la hop nhat?
hơn 1 tháng trước - Thích (7) - Trả lời
e lay chog tuoi ngua hop nhat nhug nen ngjen cuu ky tuoi nay ve tung thag tug mua tug thag de co ng chog tot
em sinh vao ngay 23 t8 n91 am, vay sau nay e co cuoc song the nao ak. em cam on.
hơn 1 tháng trước - Thích (16) - Trả lời
nhung ai tuoi 91 nhay het vao day, a day tuoi 87.
Quý Cô tuổi Tân Mùi là người có đời sống nội tâm sâu đậm, làm việc gì cũng suy nghĩtrước sau, dê chu toàn nhiệm vụ. Có Thái dương, Văn khúc chiếu mạng, là ngư: thông minh, ham học hỏi, có cơ hội sẽ tiến xa trên đường h vấn. Số cũng phải xa gia đình mới dễ tạo sự nghiệp. Nếu còn đi học cũng tự mình lo liệu, có nhiều thành côn" Nếu đã đi làm thì chịu nhiều thay đổi, khó ở yên một nơi. Bản tính hiền lành, ăn nói có duyên và có nhan sắc. Đặc biệt, Quý Cô là người đẹp nhưng không đua đòi, không bị thời trang cuốn hút, tự tin ở mình, có lòng chung thủy trong tình yêu. Thuận sanh mùa Hạ vào các tháng thuộc Thổ (3, 9,12 Âm lịch), là người tốt số, có chổng giàu sang, tài giỏi, cuộc sống phú quý vinh hoa. Nghịch sanh, phải bôn ba đây đó nhưng không đến nỗi cực thân. Dù thuận hay nghịch mùa sanh, hầu hết Quý Cô cũng sung sướng hơn người và Trung niên là thời gian phát đạt bởi tâm tính hiền lành, biết thương người nghèo khổ, luôn giữ nếp sống hiền lương, đạo đức. Tuổi già hưởng nhiểu phúc lộc.
Em sinh ngay 4/10/1991 am lich em muon biet tinh duyen , gia dao, cong danh su nghiep cua minh sau nay the nao ah
hơn 1 tháng trước - Thích (18) - Trả lời
hào PNN, em với bạn trai em cùng đều là tuổi Tân Mùi, em sinh vào 18/3/91 AL, còn anh ấy sinh vào 11/8/91 AL. 2 đứa em tính là sẽ tiến tới hôn nhân, PNN cho em hỏi là nếu tụi em tiến tới hôn nhân thì có cách nào để làm giảm sự xung khắc trong tuổi của tụi em hay không ạ?Tại em nghe nhiều người nói lấy đồng tuổi thì một là giàu, hai là nghèo. Không biết điều đó có đúng không ạ?
hơn 1 tháng trước - Thích (20) - Trả lời
Mình sinh vào 18/3/1991 ÂL vào lúc khoảng từ 0h~1h sáng, còn bạn trai mình sinh vào 11/8/1991 ÂL vào khoảng 5h~6h sáng, mong PNN giúp mình có hướng hóa giải cho tụi mình
Chào bạn, Theo cách tính dân gian, Tân Mùi là Lộ Bàng Thổ (đất bên đường), cùng mệnh có thể sinh trưởng, nhưng đây là cách tính đơn giản, tính chính xác không cao, cần kết hợp nhiều yếu tố khác. Cách tính khác là quy đổi năm ra mệnh quái, tức là bạn mệnh Càn, còn bạn trai mệnh Ly. Người ta cho rằng Càn kết hợp với Ly thành Tuyệt mệnh, với nghĩa là chết người. Nhưng thực tế, đây là thuyết "Lữ tài hợp hôn pháp", do sau đời Ngụy Tấn, các bộ tộc phía Tây ồ ạt tiến vào Trung Nguyên, đến đời Đường việc các bộ tộc thiểu số cầu hôn với con cháu hoàng thất và các đại thần ngày một tăng. Đường Thái Tông lệnh cho Lữ Tài tạo ra bảng hợp hôn, lấy lý do để từ chối sự cầu hôn của bộ tộc thiểu số. Vì thế bảng hợp hôn của Lữ Tài còn gọi là "Giảm man kinh" (Sách giảm bớt man di). Mục đích khi đó rất rõ ràng, tiếc là sau đó nhiều người dựa vào đây để truyền bá rộng rãi. Xin nói với bạn tuổi nào cũng có thể lấy nhau được. Quan trọng là kết hợp cần có hướng hóa giải. Bạn muốn chính xác cần cung cấp thông tin theo lịch dương, bao gồm năm - tháng - ngày - giờ sinh, khi đó mới có thể phân tích chi tiết và có hướng hóa giải dễ dàng hơn. Chúc bạn mọi điều tốt lành.
Cho em hỏi một chút với ạ. Em sinh vào tầm 5h sáng ngày 13/10/1991 AL năm. Vậy sự nghiệp và chuyện tình duyên của em thế nào ạ? Kết hôn thì kết hôn với tuổi nào thì hợp nhất ạ. Mong PNN giải đáp giúp em. Em cảm ơn ạ
hơn 1 tháng trước - Thích (17) - Trả lời
em sinh ngày 2/7/1991.chi xem giúp em với
ket hon voi anh day nay, em tuoi 91 tan mui hop voi anh, tuoi 87 dinh mao.
Em có thể lựa chọn kết hôn với các tuổi Quý dậu, Ất hợi, Bính tý, Kỷ mão, Kỷ tỵ, Canh ngọ. Về vận mệnh chung em có thể tham khảo thêm bài viết trên nhé!
tuổi tân mùi năm nay có xin dược việc làm không?
hơn 1 tháng trước - Thích (18) - Trả lời
Tùy vào khả năng và vận của từng người bạn nhé!
Em sinh ngày 26/4/1991 là 12/3/1991 âm lịch em đã học xong năm nay em có xin được việc làm hay không có lấy được chồng không em xin cảm ơn.
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
Chị em sinh ngày 2/7/1991 .xem giùm em với . nữ mạng chị ah
nếu tiếp tục đi nêu những câu hỏi như thế này thì em sẽ ko xin được việc,mà có lấy chồng thì chồng cũng bỏ vì em mê tín quá đáng.Thân chào
cho e hỏi tuổi hợp nhất với mùi là tuổi gì ạ. đọc ở trên trung chứng quả, coi bên bản đồ tu hành xung thì tuổi trên có xung khắc nên k biết ntn giúp e nha,
hơn 1 tháng trước - Thích (14) - Trả lời
Tam hợp là tức 3 tuổi này hạp nhau không co xung khắc. Tứ hành xung là là 4 tuổi này không hạp nhau.Còn muốn luân sâu sắc thì còn phải hiểu thêm về Âm hay Dương và mạng thuộc hành gì trong ngũ hành.
Cái này về sau thì k biết nhưng giờ tui lấy chồng sinh năm 1988 tuổi thìn.đang rất hạnh phúc
em tuổi tân mùi kết hôn với nam tuổi tân mùi có hợp không
hơn 1 tháng trước - Thích (19) - Trả lời
vớ vẫn
tuổi mình đây.......
cùng tuổi thì nên, cùng tên thì đừng nhé bạn
nhảm nhí
hơn 1 tháng trước - Thích (20) - Trả lời
có đúng tuổi tân mùi là khó lấy chồng hay không
hơn 1 tháng trước - Thích (19) - Trả lời
Duoc ban cu cuoi di nam nay fep
Xem tuoi tan mui co phai kho lay chong khong
Tuổi Tân Mùi năm nay lấy chồng được không ạ ?
hơn 1 tháng trước - Thích (14) - Trả lời
TuouCuoi nam lay chog co tot ko
E tuoi tan mui ket hon voi nam bính dần có hợp k?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tan mui hap voi nghe nghiep gi
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Hoi đap ve tuổi tan mui co khác voi tuổi canh ty va mau than khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Sang nam toi tuoi mui lam an co gi tro ngai ko
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Ve dg con cai cua toi se ntn nhung toi co ve vat va ve dg con cn toi rat nghich toi muon giai dap cho toi xem nguyen nhan sao chau trai
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuổi tân mùi lây chồng at sưủ được không
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tan mui hai tuổi này k nấy nhau dc sao?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
được con àk , lấy anh đi
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý