Xem bói tình duyên tuổi Giáp Tuất qua ngày tháng năm sinh

Hoaibui2395 Hoaibui2395 @Hoaibui2395

Xem bói tình duyên tuổi Giáp Tuất qua ngày tháng năm sinh

18/04/2015 02:57 PM
3,523
Tình duyên tuổi Giáp Tuất như thế nào? Bói tình duyên tuổi Giáp Tuất qua ngày tháng năm sinh có chính xác không?

Xem bói tình duyên tuổi Giáp Tuất qua ngày tháng năm sinh.

Bạn chỉ cần có 1 chiếc máy tính… Bắt đầu xem bói tình yêu nhé!

Bạn xem bói tình yêu bằng cách lấy số ngày tháng năm sinh của bạn + ngày tháng năm sinh của người ấy, kết quả ra số chẵn thì chia 2, ra số lẻ thì cộng thêm 1 rồi chia cho 2 cho đến khi nào kết quả ra 2 chữ số từ 10 đến 19.

Ví dụ: Tớ ngày 07/12/1987 và nửa kia của mình sinh ngày 11/7/1992, mình lấy 2 dãy số này cộng với nhau:

07121987+ 11071992 = 18193979 bạn để ý nhé chữ số cuối cùng của dãy số này là 9=> số lẻ bạn cộng dãy số này với 1 rồi lấy dãy số này chia cho 2: 18193980/2=9099690 ==> số cuối cùng của dãy này là số 0 vậy là số chẵn bạn chia cho 2: 9099690 / 2= 4549845
…….70/2 = 35+1=36/2=18

vậy số cuối cùng lại là số lẻ, lại tiếp tục các bước trên. các bạn cứ chia hết cho đến khi dãy số chỉ còn 2 chữ số từ 10 đến 19. Như vậy sau khi chia hết kết quả xem bói tình yêu của mình là số 18.

TYdep3.jpg
Ảnh minh họa

Dưới đây là kết qủa xem bói tình yêu các con số của hai bạn:

10 Tình bạn

11. Thầm lặng

12. Bạn bè

13. Có tình cảm

14. Tình yêu

15.Đơn phương

16. Ghét

17. Chờ đợi

18. Vợ chồng

19. Bình thường

Tình duyên 1994 nam mạng.

TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình duyên, buổi đầu có nhiều khổ đau hay trở ngại mới thành gia thất, Số được đ àn bà chú ý và sa ngã nhiều hơn là tự mình tạo lấy hạnh phúc. Tuy nhiên dù có hạnh phúc, nhưng cuộc sống thường xảy ra những mặc cảm giữa hạnh phúc, làm cho giữa tình chồng và vợ không được hoàn toàn êm ấm cho lắm. Nhưng theo khoa toán số thì số tuổi này về vấn đề tình duyên phải như sau. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy; thì trong cuộc đời bạn có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 2, 3 và 9 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời bạn có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 4, 6, 7, 8, 10 và 11 Âm lịch. Nhưng nếu bạn sanh vào những tháng nầy, thì cuộc đời bạn hoàn toàn được hưởng lấy hạnh phúc cho đến suốt cuộc đời bạn sẽ sống hạnh phúc hay sẽ còn thay đổi nữa.Trên đây là bản nhận xét tuổi Giáp Tuất qua cuộc đời thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Bạn nên nhớ lại xem mình sanh vào tháng nào, nếu có đúng như trên thì cuộc đời bạn sẽ sống hạnh phúc hay sẽ còn thay đổi nữa.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG: Trong việc hôn nhơn và hạnh phúc, bạn cần lựa chọn việc lương duyên cho hợp với tuổi mình mới có thể đẩy mạnh sự sống vào con đường hoa gấm của cuộc đời, đó là bạn phải kết duyên và xây dựng hạnh phúc với những tuổi này thì cuộc đời bạn mới được vinh hiển. Đó là bạn kết duyên với những tuổi Ất Hợi, Bính Tý, Mậu Dần, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Nhâm Thân. Bạn kết duyên với tuổi Ất Hợi và Bính Tý, cuộc đời bạn được dễ dàng trong sự làm ăn và sau giàu sang phú quý. Với tuổi Mậu Dần và Tân Tỵ. Cuộc sống trở lên hoàn toàn đầy đủ, công danh lên cao, sự nghiệp tiền tài tốt đẹp. Với tuổi Nhâm Ngọ, bạn có cơ hội phát triển về vấn đề nghề nghiệp, có thể hưởng được phú quý trong cuộc đời.Đó là những tuổi hạp cho sự kết duyên và có thể thành công trong mọi công việc trên lãnh vực nghề nghiệp và cuộc đời.Nhưng nếu bạn kết duyên với những tuổi này cuộc đời bạn chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là bạn kết duyên với những tuổi: Giáp Tuất, Canh Thìn, Mậu Thìn. Những tuổi này chỉ hạp về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc, cuộc đời của bạn chỉ có thể sống vừa đầy đủ mà thôi.Sau đây là những tuổi mà bạn kết hôn sẽ có thể gặp phải một cuộc đời luôn luôn sống trong sự nghèo khổ, cuộc sống của bạn như đi trong đ êm, luôn luôn phải lâm vào tình trạng túng thiếu triền miên, công danh và sự nghiệp sẽ gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống bạn phải sống trong một cảnh đời miễn cưỡng u tối mịt mù. Đó là bạn kết duyên với những tuổi: Quý Mùi, Tân Mùi, đó là những tuổi có nhiều xung khắc với tuởi bạn không đem lại sự tốt đẹp hay vượng phát về tài lộc cũng như về công danh sự nghiệp.Có những năm xung khắc với tuổi bạn về vấn đề tình duyên, những năm này bạn không nên cưới vợ hay tính việc hôn nhơn sẽ không thành mà trái lại còn xảy ra nhiều đau khổ cho cuộc sống, đó là những năm mà bạn ở vào độ tuổi: 15, 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tuổi. Những năm ở vào số tuổi này rất khắc về việc hôn nhơn.Bạn sanh vào những tháng này , cuộc đời bạn sẽ có nhiều vợ, nhiều thê thiếp hay ít ra cũng đa đoan về việc vợ con, đó là bạn sanh vào những tháng 2, 3, 6, 7, 8 và 10 Âm lịch. Bạn sanh vào những tháng này cuộc sống của bạn có số đ ào hoa, có nhiều vợ hay nhiều thê thiếp.

Tình duyên 1994 nữ mạng.

TÌNH DUYÊN: V ề vấn đề tình duyên, tuổi Giáp Tuất có ba trường hợp như sau: Nếu bạn sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời sẽ có thay đổi ba lần về tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 3, 6, 8 và 10 Âm lịch. Nếu sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời sẽ có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 2, 4, 7, 9 và 11 Âm lịch. Nhưng nếu bạn sanh vào những tháng nầy, thì cuộc đời bạn sẽ hưởng được hoàn toàn hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng; 1, 5 và 12 Âm lịch.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc hôn nhân và hạnh phúc nếu bạn lựa chọn hay kết hôn với những tuổi sau đây, cuộc đời bạn được sống trong sự cao sang quyền quý của cuộc đời, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Ất Hợi, Bính Tý, Mậu Dần, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ và Nhâm Thân. Những tuổi trên đây rất hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và hạp luôn cả về tài lộc, nên kết duyên với những tuổi nầy thì sẽ được sống cao sang quyền quý. Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy thì đời sống của bạn có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là các tuổi: Giáp Tuất, Canh Thìn. Những tuổi nầy chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp với tuổi bạn về đường tài lộc, nên chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Nếu bạn kết duyên với những tuổi nầy, bạn có thể phải sống trong một cuộc sống khó khăn và chật vật, nghèo khổ, đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi: Quý Mùi, Tân Mùi. Những tuổi kể trên, không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và không hạp cả về tài lộc, nên cuộc sống bạn chỉ lẩn quẩn trong cuộc sống nghèo nàn, làm ăn khó khăn. Những năm ở vào tuổi nầy, bạn không nên kết hôn bạn có thể sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 17, 21, 29, và 33. Sanh vào những tháng nầy bạn sẽ có nhiều chồng, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 7, 8, 10 và 11 Âm lịch. Sanh vào những tháng trên, tuổi bạn có số đa phu, hay có nhiều chồng, luôn luôn gặp phải những sự khó khăn, trắc trở trong việc lập gia đình.

(ST)


Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
nu sinh ngay 15 thang 11 nam 1994 ten la vu thi lan anh va nam sinh ngay 1 thang 5 nam 1984 ten la tang van cong co hop nhau khong va tinh cam hai nguoi se nhu the nao ?
hơn 1 tháng trước - Thích (21) - Trả lời
minh tên huong sinh ngay 11=9-1994 tuc ngay 6-8 âm có hop voi nam sinh ngay 31-12-1990 khong tl cho minh biet voi yeu nhau cung lau lam roi ma bgio có ng noi bọn minh k hop cảm thây hoang mang lam
ban oi minh xem sao ho noi gái 94 không hop trai 92
lam quach van an
nu sinh ngay 30 thang 6 nam 1994 ten la nguyen thi hong man, nam sinh ngay 3 thang 8 nam 1994 ten la hoang cong dao. lieu co hop tuoi nhau khong? co tro thanh vo chong duoc k?
hơn 1 tháng trước - Thích (9) - Trả lời
tuong doi hop
mong cho tinh cua mih dc hp
hơn 1 tháng trước - Thích (9) - Trả lời
Tui tuoi tuat sanh năm 1994 ket hon nam 2010 chông toi sanh năm 1990 vay toi có giàu có hay la trung binh va toi co them chong hay không
hơn 1 tháng trước - Thích (7) - Trả lời
Cuoc doi nhu the nao?
hơn 1 tháng trước - Thích (3) - Trả lời
Nu sinh ngay 16 thang 11 nam 1994 ten la truong thi thu hien va nam 7 thang 2 nam 1989 tran duc trung. 2nguoi co hop nhau khong?va tinh cam cua 2nguoj se nhu the nao?
hơn 1 tháng trước - Thích (22) - Trả lời
nam sinh ngay 30 thang11 nam1994 ten la nguyen huu loc,nu sinh ngay 21 thang 4 nam 1998 ten nguyen thi ngoc thanh. lieu co ho hop nhau khong? co thanh vo chon duoc khong?
hơn 1 tháng trước - Thích (19) - Trả lời
anh chi nak khi hay nguoi yeu nhau thi muon ket hon viet hop hay khong khong quang trong dau
=)) bs tl ba dao qua
Duoc ban ah!neu bay gio ban lam cho nguoi do mang bau.
nu sinh ngay 21 thag 4 nam 1994 ten la huynh thi thu men,nam sinh ngay 25 thang 3 nam 1992 ten la tran minh thuc co hop voi nhau khong va tinh cam cua hai nguoi se nhu the nao?
hơn 1 tháng trước - Thích (21) - Trả lời
Việc tình yêu cũng như làm ăn sẽ thuận lợi, tốt đẹp nếu tuổi Nhâm Thân kết hợp với tuổi Giáp Tuất. Hai tuổi của bạn rất đẹp và có nhiều khả năng tiến đến hôn nhân. Hai bạn hãy trân trọng tình cảm của mình. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc!
Minh sihh 28-8 1994 a ay sjnh 25-2-1994way mjnh va a ay co hop nhau k?va co the ket hon trong nam naj k???
hơn 1 tháng trước - Thích (6) - Trả lời
dung hok
hơn 1 tháng trước - Thích (19) - Trả lời
minh sinh ngay 20/6.ny minh cung sinh vao ngay 20/6...deu la 1994.lieu co den duoc vs nhau khong.buon qua'
hơn 1 tháng trước - Thích (21) - Trả lời
toi mun hoi ve duong tinh duyen va cuoc doi toi nhu the nao co hanh phuc va giau sang khong
hơn 1 tháng trước - Thích (6) - Trả lời
minh ten HA VAN BEN.sinh ngay 23 thang 6 nam 1994 vay cho minh hoi con duong tinh duyen va tai loc cua minh nhu the nao
hơn 1 tháng trước - Thích (6) - Trả lời
Toi sinh ngay 16_12_1994 nguoi yeu toi sinh ngay 13_6_1995 vay co hop khong
hơn 1 tháng trước - Thích (22) - Trả lời
nữ sinh ngày 21 tháng 5 nam 1994 ten dao thi huyen an nam sinh 29 thang 9 1993 ten tran tien manh co hop nhau khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Gái hơn hai, trai hơn 1, như vậy là rất hợp đó bạn
nu sinh 09/10/1994 ten nguyen thi hong anh ay 12/10/1993 ten pham cong dung co hop nhau khong va lay nhau thi se nhu the nao
hơn 1 tháng trước - Thích (2) - Trả lời
dương nam 26/12/1994 nữ 21/04/1996 âm là 26/11/1996 04/03/1996 cho miqnh hỏi 2 tuổi này có hợp nhau k
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
Toi sinh ngay 14 thang 1 nam 1994 nguoi yeu toi sinh ngay 9 thang 9 nam 1994 hoi chung toi co hop nhau khong
hơn 1 tháng trước - Thích (22) - Trả lời
Toi sinh ngay 30 thang 9 nam 1994 duog lich co hop voi nguoi sinh ngay 24 thang 5 nam 1990 khong
nu sinh ngay 20 thang 5 nam 1994 ten la luong thi thuyet va nam sinh ngay 5 thang 10 nam 1993 ten la le van viet co hop nhau k neu 2 nguoi yeu nhau thi se nhu the nao.
hơn 1 tháng trước - Thích (12) - Trả lời
em muon bit e va nguoi em yeu em sinh nam 1994 va nguoi do nam 1994 nhu the nao hop khong
hơn 1 tháng trước - Thích (15) - Trả lời
quan trọng là tính cách, chứ về tuổi tác thì bình thường
Mh sinh ngay 9-4 nam 1994.nguoi ay sinh 12-6 nam 1993 hk pjt co hop hk? Hay gjaj cho e pjt.
hơn 1 tháng trước - Thích (11) - Trả lời
Có 2 lần thay đổi tình duyên, hợp ất hợi, bính tý, mậu dần, tân tỵ...tuổi 1993 không hợp cũng không khắc.,Có thể lấy nhau nhưng sống hạnh phúc hay không là do hai bạn nhé
nu sinh ngay 6 thang 9 nam 1994 va nam sinh nay 14 thang 5 nam 1983 lieu t va nguoi ay co hop nhau k co thanh vo chong duoc k?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Hợp tuổi nhưng khắc mệnh vẫn có thể lấy được nhau nhưng còn thế nào nữa thì tùy tính cách hai bạn nhé
toi sinh ngay 17/112/1994 toi yeu mot nguoi sinh ngay 8/7/1993.va toi va anh. ay co hop. nhau. khong
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
toi sinh ngay 1 thang5 nam 1994 yeu co sin ngay 27 thang 3 nam 1998
Hợp tuổi nhưng khắc mệnh.Quan trọng là tình yêu của hai bạn thôi
Minh ten nguyen thanh huy co quen mot ban ten do thi ngoc anh co den voi nhau duoc khonh.
hơn 1 tháng trước - Thích (6) - Trả lời
HOANG THI HEO
hơn 1 tháng trước - Thích (9) - Trả lời
Bao nhieu tuoi toi lay duoc chong,nguoi day nhu the nao,co yeu thuong toi khong
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
Cái này còn tùy duyên nàng ạ. Không nói trước được điều gì
toi sinh ngay 19/011994 nguoi teu thi sinh vao ngay 03/12/1994 vay hai tuoi nay co hop nhau va den voi nhau thuan loi ko
hơn 1 tháng trước - Thích (9) - Trả lời
Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở với nhau đặng sự ấm êm. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng cảnh no ấm và an vui. Chúc mừng hai bạn nhé!
tôi nam sinh ngày 28/05/1994 , người tôi yêu 06/04/1994 vậy hai tuôi này hợp nhau không . 2 ng tình đầu của nhau , cưới có phải cưới 2 lần không bạn .
hơn 1 tháng trước - Thích (5) - Trả lời
Toi sinh ngay 24/8/1994,nguoi toi yeu sinh ngay 23/7/1992 vay hai tuoi nay co hop nhau khong.toi khong phai moi tinh đau cua anh ay nhung anh ay la moi tinh đau cua toi
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Mình là nữ sinh ngày 05/10/1994 có lấy được nam 01/06/1994. Nếu lấy nhau thì cuộc sống sẽ ra sao
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Nam giáp tuat 30/12/1994
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Nam giáp tuat 20 thang 6
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
nam giap tuat 26.08.1994 co lay duoc nu 1996 hay o
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
minh nam 05/05/1994 có lấy được nữ sinh ngay 30/01/2001 khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
E sn 1996 con n.y e sn 1994 co hop nhau k do
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý