Tuổi Tân Dậu hợp với tuổi nào?

Nhanluu1294 Nhanluu1294 @Nhanluu1294

Tuổi Tân Dậu hợp với tuổi nào?

18/04/2015 03:10 PM
24,840
Tuổi Tân Dậu nữ mạng hợp với tuổi nào? Tuổi Tân Dậu nam mạng hợp với tuổi nào? Tử vi tuổi Tân Dậu trọn đời nam và nữ mạng ra sao?

Tuổi Tân Dậu nam mạng hợp với tuổi nào?

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: T rong sự nghiệp làm ăn hùn hạp hay phát triển về nghề nghiệp, nên chọn những tuổi này mà làm ăn thì có nhiều triển vọng tốt đẹp về tiền bạc cũng như về tất cả mọi việc trong cuộc đời, đó là những tuổi Tân Dậu đồng tuổi, Quý Hợi, Giáp Tý, Đinh Mão, những tuổi này là những tuổi rất hạp với tuổi Tân Dậu.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: S au đây là những tuổi mà bạn có thể kết duyên được trùng hạp về tuổi tác, làm ăn được nhiều phát đạt và có triển vọng tốt đẹp về tương lai, đó là những tuổi: Tân Dậu đồng tuổi, Quý Hợi, Giáp Tý, Đinh Mão, Kỷ Tỵ. Bạn kết hôn với tuổi Tân Dậu và Quý Hợi, cuộc sống bạn được lên cao về đường tài lộc, làm ăn mau phát đạt và đầy đủ hạnh phúc. Với tuổi Giáp Tý và Đinh Mão đẩy mạnh cuộc sống lên cao độ của con đường làm ăn, tiền bạc cũng như về công danh, có thể hưởng được giàu sang phú quý.Với tuổi Kỷ Tỵ bạn có thể nhờ vào ở tuổi hạp mà tạo được nhiều cơ hội thuận tiện về việc làm ăn cũng như mau phát triển về nghề nghiệp. Những tuổi trên hào con đông đủ, chỉ trừ tuổi Giáp Tý hào con thiểu số hay trung bình mà thôi. Nếu bạn kết hôn với những tuổi này, cuộc sống của bạn chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi. Vì những tuổi này chỉ hạp về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc, nên chỉ có thể tạo được cho đời bạn một cuộc sống trung bình, đó là bạn kết hôn với những tuổi: Bính Dần, Nhâm Thân, Canh Thân, Mậu Dần. Nếu bạn kết hôn với những tuổi này bạn sẽ khó khăn trong việc làm ăn, khó tạo được cho mình một cuộc sống êm đẹp và có thể phải sống với một cuộc sống nghèo túng trong suốt cuộc đời, đó là bạn kết duyên với những tuổi này, Nhâm Tuất, Mậu Thìn, Giáp Tuất. Ba tuổi này rất khắc kỵ với bạn, nếu bạn gặp có thể đời bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Có những năm rất xung khắc về tuổi tác, cũng như về đường công danh, những năm này bạn nên cưới vợ sẽ gặp cảnh xa vắng hay ít ra cũng có nhiều khó khăn trong cuộc sống của bạn, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 20, 22, 28, 32, 34 và 40 tuổi. Những năm này bạn cưới vợ sẽ gặp nhiều trường hợp khó khăn về cảnh vợ con. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, số bạn có số đào hoa hay có nhiều thê thiếp, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 3, 4, 5 và 12 Âm lịch, chắc chắn bạn sẽ có nhiều thê thiếp trong cuộc đời.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: T rong công việc làm ăn hay kết duyên, bạn nên từ bỏ những tuổi này, vì những tuổi này là những tuổi đại xung khắc, làm ăn hay kết duyên, bạn sẽ bị tuyệt mạng hay bị biệt ly giữa cuộc đời. Nên tránh thì tốt hơn, đó là những tuổi. Ất Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi, Đinh Sửu, Kỷ Mùi và Mậu Ngọ. Những tuổi này nếu bạn kết duyên hay hợp tác làm ăn thì gặp nhiều việc không mấy may mắn. Trong việc làm ăn, sự giao thiệp ở đời cũng như trong lãnh vực tình duyên, nếu lỡ rủi đả thương nhau hay lỡ hùn hạp làm ăn với nhau mà lỡ gặp tuổi đại khắc kỵ thì lập tức phải cúng sao giải hạn, tùy theo sao hạn của mỗi người từng năm mà cúng. Nếu trong việc hôn nhơn thì tránh không nên làm lễ hiệp hôn lình đình như vậy thì vợ chồng mới có thể ăn ở với nhau trọn đời nên khỏi sợ bị chia ly nửa chừng và cũng phải nhớ nên cúng sao giải hạn thường từng năm thì sẽ được giải hạn.

Tuổi Tân Dậu nữ mạng hợp với tuổi nào?

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: S au đây là những tuổi hạp cho sự làm ăn của bạn, nên làm ăn hay giao dịch tiền bạc với những tuồi nầy sẽ được khá tốt đẹp, đó là nếu hợp tác hay cộng tác với các tuổi: Quý Hợi, Giáp Tý và Kỷ Tỵ, hợp tác hay giao dịch về tiền bạc với những tuổi trên thì sẽ thâu hoạch nhiều kết qủa tốt đẹp như ý muốn.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: V iệc lựa chọn vợ chồng hay trong việc kết hôn, bạn nên chọn được những tuổi sau đây, cuộc đời bạn sẽ được sống hoàn toàn hạnh phúc, và tạo được một cuộc sống giàu sang như ý muốn, đó là năm bạn kết hôn với các tuổi: Tân Dậu đồng tuổi, Quý Hợi, Giáp Tý, Đinh Mão và Kỷ Tỵ. Những tuổi nầy rất hạp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn tài lộc, nên dễ có cơ hội tạo nên sự nghiệp và sự sung sướng trong cuộc đời. Nếu kết hôn với những tuổi nầy, bạn sẽ chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Bính Dần, Canh Thân, Giáp Dần. Những tuổi nầy không hạp với tuổi bạn về đường tài lộc mà chỉ hạp về đường tình duyên, nên sẽ chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy, cuộc sống của bạn sẽ khó thành công trên cuộc đời và có khi sẽ luôn bị nghèo khó triền miên, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Nhâm Tuất, Mậu Thìn. Những tuổi trên chẳng những không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và cả vấn đề tài lộc, nên sẽ phải sống một cuộc sống bần hàn và nghèo khổ trong suốt cuộc đời. Những năm nầy bạn không nên kết hôn, vì kết hôn bạn sẽ gặp phải sự xa vắng triền miên, đó là những năm mà bạn ở váo số tuổi: 16, 18, 22, 30, 34 và 40 tuổi. Nếu bạn sanh vào tháng nầy cuộc đời bạn sẽ có nhiều lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 4, 5, 7 và 12 Âm lịch.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: N ếu kết hôn hay tính việc làm ăn với những tuổi nầy bạn sẽ bị tuyệt mạng hay bị biệt ly vào giữa cuộc đời, đó là bạn kết hôn hay làm ăn với các tuổi: Ất Sửu, Canh Ngọ, Đinh Sửu, Kỷ Mùi và Mậu Ngọ. Gặp tuổi đại kỵ trong việc hôn nhân không nên làm lễ thành hôn, hay ra mắt gia đình, thân tộc. Trong việc làm ăn thì không nên giao dịch về tiền bạc. Trong gia đình, thì nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn.

(ST)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
Nam sinh năm 81, tuổi Tân Dậu, hướng tốt tối thượng (Sinh Khí) để làm nhà là Đông Nam. http://nhaohuongdongnam.blogspot.com/2013/05/so62ngo32phophucxabadinhhanoi.html
hơn 1 tháng trước - Thích (7) - Trả lời
minh lam mai cho ban nha
Tôi sn 1981 tìm vợ gấp .gửi mail cho toi smatwindow@yahoo.com.vn. tôi se trả lời
Hướng làm nhà
Nguyên văn hưởng:năm sinh năm81
chồng tuổi tân dậu 1981 lấy vợ tuổi quý hợi thì năm nào làm nhà là tốt nhất
hơn 1 tháng trước - Thích (2) - Trả lời
Làm nhà xem tuổi đàn ông: Năm 2020 bạn mới có thể tiến hành xây dựng nhà cửa. Tuy vậy bạn vẫn có thể mượn tuổi để xây nhà nếu cần thiết
Nam1972layvo1981cohopo
hơn 1 tháng trước - Thích (11) - Trả lời
tuoi 1981 va tuoi hoi la khong hop .tuoi dau hop voi tuoi dan 1986 ma sau o day k co noi
tuổi tân dậu và tuổi đinh mùi
hơn 1 tháng trước - Thích (19) - Trả lời
TAN DAU NAM 2015 KET HOP LAM AN VOI TUOI NAO
hơn 1 tháng trước - Thích (2) - Trả lời
Tuoi tan dau nam 2015 ket hop lam an hop voi tuoi nao
Tuoi tan dau ma lau vo tuoi at suu ?
tuoi tan dau ket hon voi tuoi nao
Tuổi tan dau ket hơn với tuổi jiap tỷ
tuoi tan dau hop voi tuoi sua ko
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi 81 hop voi tuoi nao
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Mạng tân dậu nữ hợp mạng tuổi nào
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi tan dau hop voi tuoi nao
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi tan dau hop voi tuoi ky ti khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
tuoitandaucohopvoituoisuukonenvochongduocko
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
tuoitandaukethonvoituoiatsuuduocko
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
tuoitandaukethonvoiatsuuduocko
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
tuoitandaukethoNvoituoiatsuuduocko
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
tuoitandaukethoNvoituoiatsuuduocko
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Xin hỏi nữ 1981 có hợp nam 1971 không ạ? Chân thành cảm ơn.
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tandauvanmenh2015
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
tuoi tandau ket hon voi tuoi at. suu duoc ko
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi1981 nu ket hon dôc voi tuoi1974 khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Minh tuoi 1981cuoi v1988 co hop ko ah
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Minh 1981 lay vo 1988 co hop ko
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi tan dau va tuoi mau thin co hop tuoi ko
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tândâuco hoptuoi thân ko
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
toi sinh ngay 8-9-1981 dang muon tim nguoi de mo hang cho cua hang sap khai truong, mong moi nguoi chi cho toi xem nguoi sinh nam nao hop voi tuoi cua toi ,xin cam on.
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Minh sinh vao ngay 4/1/1981.minh muon ket hop lam an voi tuoi ngo.minh cung dang băn khoăn khong biet co lên k.cho minh xin mot loi khuyen .xin chan thanh cam on
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
tuoi tuoi tan dau lay chong ky mui con canh dan va quy ty thi nhu th nao
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
17/7/1981 lấy chồng tuổi nào
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuôi tân dâu và tuôi canh tuât có hơp lam ăn không
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
chau tuoi tan dau vo chau tuoi mau thin co duoc khong bac oi
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Toi chi biet duoc nam sinh la 1981chu khong biet ngay thang nao thi lam sao ma xem duoc tinh duyen cung nhu cong viec.
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Sao toi hoi ko thay tra loi vay
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi tan dau ki tuoi nao
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi tan dau hop tuoi nao
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuổi tân dậu lấy vk ất sửu có hợp nhau ko bạn ? Con gái sn 2006 thì có họp với hai tuổi của bố mẹ ko ? Cảm ơn bạn đã đọc
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
tuổi 1981 có hợp với 1978 ko
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi nham tuat co ket hop duoc voi tuoi tan dau khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi nham tuat co ket hop duoc voi tuoi tan dau khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuo.dau.trau
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
tuổi dậu 81 có hợp với tuổi ngọ 1978
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tân Dâu có hợp 1977không
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuổi dâu hấp tuổi nao
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
tuổi tân dậu kỵ nhất tuổi giáp tý sao lại nói là hợp được
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
tạm ôm
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
tạm ôn
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý