Bảo hiểm thai sản 2012

seminoon seminoon @seminoon

Bảo hiểm thai sản 2012

18/04/2015 03:17 PM
488
Chế độ bảo hiểm thai sản 2012 cho phụ nữ có con nhỏ và nuôi con dưới 12 tháng có gì mới? Mức bảo hiểm thai sản như thế nào là phù hợp? Thủ tục hưởng bảo hiểm thai sản như thế nào? Đây là tổng hợp các thông tin bà bầu cần quan tâm.

CHẾ ĐỘ THAI SẢN

1. Điều kiện hưởng:Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
            + Lao động nữ mang thai;
            + Lao động nữ sinh con;
            + Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi.
            + Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.
          

Đối với lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 04 tháng tuổi phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
       

2- Quyền lợi được hưởng :
      

2.1- Thời gian hưởng:(Thời gian hưởng này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần).
      

- Trong thời gian mang thaiđược nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần một ngày; trường hợp ở xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày cho mỗi lần khám thai; thời gian nghỉ khám thai không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần).
       

-Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thaihoặc thai chết lưu :
           + 10 ngày nếu thai dưới 1 tháng.
           + 20 ngày nếu thai từ 1 tháng đến dưới 3 tháng.
           + 40 ngày nếu thai từ 3 tháng đến dưới 6 tháng.
           + 50 ngày nếu thai từ 6 tháng trở lên.
      

- Thời gian hưởng chế độ khi sinh con
           + Điều kiện lao động bình thường :4 tháng.
           + Điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm 3 ca; phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên : 5 tháng;
           + Lao động nữ tàn tật         : 6 tháng
       Trường hợp sinh đôi trở lên, ngòai thời gian nghỉ nêu trên từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm 30 ngày.
      

- Trường hợp sau khi sinh con mà con chết, mẹ được nghỉ:
+ 90 ngày tính từ ngày sinh con nếu con dưới 60 ngày tuổi;
           + 30 ngày tính từ ngày con chết nếu con từ 60 ngày tuổi trở lên.
       Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định .
       

-Trường hợp nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổithì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi.
      

- Trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết: chỉ có cha hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi;
      

- Trường hợp thực hiện các biện pháp tránh thai:
           + Khi đặt vòng tránh thai: nghỉ 7 ngày.
           + Khi thực hiện biện pháp triệt sản: nghỉ 15 ngày.
     

2.2. Mức hưởng:
          + Bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
          + Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.
      

2.3- Quyền lợi khác :
         +Trợ cấp 1 lần khi sinh conhoặc nhận nuôi con nuôi bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.
         + Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe :Lao động nữ sau thời gian nghỉ hưởng chế độ do sinh con nêu trên, mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức , phục hồi sức khỏe từ 05 đến 10 ngày/năm; mức hưởng/ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ tãi gia đình và bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ tại cơ sở tập trung.
      

3- Thủ tục hồ sơhưởng chế độ thai sản:

1-Lao động nữ đi khám thai, sảy thai, nạo hút thai hoặc thai chết lưu ; người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai thì hồ sơ hưởng thai sản là giấy chứng nhận hưởng bảo hiểm xã hội (mẫu số C65-HD) hoặc giấy ra viện của sở y tế ;

2- Lao động nữ đang đóng bảo hiển xã hội sinh con, hồ sơ gồm :

a. Sổ bảo hiểm xã hội của người lao động thể hiện đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con ;

b. Bản sao giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con. Trường hợp sau khi sinh con, con chết hoặc mẹ chết thì có thêm giấy chứng tử của con hoặc của mẹ.

Ngoài ra nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì hồ sơ có thêm :

-Người làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc theo chế độ 03 ca, làm việc thường xuyên ở nơi có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên thì có th6m giấy xác nhận của người sử dụng lao động về điều kiện làm việc của người lao động ;

-Người tàn tật, người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc là thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên thì có thêm giấy chứng nhận thương tật hoặc biên bản của Hội đồng giám đinh y khoa.

3- Người lao động đang đóng bảo hiểmxã hội nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi hồ sơ gồm :

a.Sổ bảo hiểm xã hội của người lao động nhận nuôi con nuôi thể hiện đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi;

b.Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con;

c.Bảnsao hồ sơ nhận con nuôi theo quy định của pháp luật;

d.Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về nghỉ việc để nuôi con nuôi.

4- Trường hợp sau khi sanh người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng đến khi con đủ 04 tháng tuổi:

a.Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội hồ sơ gồm:

-Sổ bảo hiểm xã hội của mẹ thể hiện đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con;

-Sổ bảo hiểm của người cha;

-Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về người cha nghỉ việc để nuôi con;

-Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con;

-Bản sao giấy chứng tử của mẹ;

b.Trường hợp chỉ có người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội, hồ sơ gồm:

-Sổ bảo hiểm xã hội của mẹ thể hiện đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

-Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con;

-Bản sao giấy chứng tử của mẹ;

-Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng nuôi con (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú).

c.Trường hợp chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội hồ sơ gồm:

-Sổ bảo hiểm xã hội của người cha thể hiện đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nghỉ việc để nuôi con;

-Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về người cha nghỉ việc để nuôi con;

-Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con;

-Bản sao giấy chứng tử của mẹ.

5- Người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 04 tháng tuổi, hồ sơ gồm:

a.Sổ bảo hiểm xã hội của ngiười mẹ hoặc của người nhận nuôi con nuôi thể hiện đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

b.Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con;

c.Đơn của người lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú).

Đối với người lao động nhận nuôi con nuôi thì có thêm bản sao hồ sơ nhận con nuôi theo quy định của pháp luật

Ngoài các loại giấy tờ quy định trên đối với từng loại đối tượng hồ sơ hưởng chế độ thai sản kèm theo danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập hàng quý hoặc hàng tháng ( lập thành 3 bảnC67a-HD).

     Thời hạn giải quyết :trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trình tự thực hiện : 

Bước 1(Lập hồ sơ):Tổ chức đơn vị sử dụng lao độngđến BHXH các Huyện thị hoặc phòng Tiếp nhận – Quản lý hồ sơ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương (nơi đơn vị đang đóng BHXH) để lấy mẫu hoặc tải mẫu C67a-HDvề để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.Và lập hồ sơ theo quy định được hướng dẫn.

Bước 2 (Nộp hồ sơ): Tổ chức đơn vị nộp đầy đủ hồ sơ tại Bảo hiểm xã hội các Huyện thị hoặc phòng Tiếp nhận – Quản lý hồ sơ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương, (Nơi đơn vị sử dụng lao động đang tham gia BHXH). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3 (Nhận kết quả): Đến ngày hẹn trong phiếu, Tổ chức đơn vị sử dụng lao động đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

      Cách thức thực hiện :

Người sử dụng lao động lập hồ sơ theo quy định

Cơ quan BHXH giải quyết trong thời hạn quy định trong luật BHXH

Người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ  thai sản, theo quy định của luật BHXH. 

      Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe :Danh sách người đã hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.
      4- Thời hạn quyết tóan :

       + Hàng quý người sử dụng lao động có trách nhiệm lập 02 bản danh sách theo mẫu sốC66a-HD,C67a-HD,C68a-HDvà mẫuC70a-HDkèm theo hồ sơ ốm đau, thai sản của từng người lao động nộp cho BHXH huyện,thị hoặc BHXH tỉnh nơi đơn vị đóng BHXH.

Hỏi: Công ty tôi có người hiện đang nghỉ sinh con, người đó đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Với mức đóng là 1.800.000đ thì chị ấy được hưởng số tiền trong bốn tháng sinh là bao nhiêu? Trong quá trình nghỉ đó chị ấy có phải đóng bảo hiểm không? 

(Nguyễn Tuân, Email:thuongtuan8687@yahoo.com.vn)

Trả lời:

Theo khoản 1 điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định thời gian hưởng chế độ khi sinh con như sau:

“Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định sau đây:

a) Bốn tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường;

b) Năm tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc là nữ quân nhân, nữ công an nhân dân;

c) Sáu tháng đối với lao động nữ là người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật;

d) Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm ba mươi ngày”.

Như vậy, nếu chị đồng nghiệp của anh làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường thì sẽ được nghỉ theo chế độ thai sản là 04 tháng. Mức hưởng chế độ thai sản của chị ấy sẽ căn cứ theo Điều 35 Luật bảo hiểm xã hội để xác định, cụ thể: “1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.”

Đồng thời theo tiểu mục b, mục 5 phần II (B) Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/1/2/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc thì: “Mức hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc sinh con hoặc nghỉ việc nuôi con nuôi được tính theo công thức sau: Mức hưởng khi nghỉ việc sinh con hoặc nuôi con nuôi = Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc x Số tháng nghỉ sinh con hoặc nghỉ nuôi con nuôi theo chế độ.

Theo quy định nêu trên nếu mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc là 1.800.000 đồng và số tháng nghỉ sinh con là 4 tháng thì mức hưởng chế độ nghỉ khi sinh con là: 7.200.000 đồng.

Ngoài ra theo Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội quy định trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi như sau:

“Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con”

Như vậy tổng số tiền chị đồng nghiệp của anh sẽ nhận được là: 7.200.000 đồng + (2 x 830.000 đồng) = 9.860.000 đồng.

Trong thời gian chị đồng nghiệp của anh nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nếu không hưởng tiền lương, tiền công tháng thì chị đó và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội và thời gian này được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Luật sư Vũ Hải Lý

Tổng hợp các hỏi đáp thường gặp về bảo hiểm và chế độ thai sản;

Đóng bảo hiểm 8 tháng có được hưởng chế độ thai sản?
Bạn Bùi Thị Sang, Đà Nẵng, email: chicmic_14@... hỏi: Tôi đi làm cho công ty đã được 01 năm. Tôi mới ký hợp đồng chính thức tháng 02/2008 và đóng BHXH cũng từ tháng 02/2008. Nhưng tôi mang bầu tháng 01/2008, có nghĩa là đến khi sinh con thì tôi mới đóng bảo hiểm được 08 tháng. Xin luật sư vui lòng cho tôi biết là nếu tôi chỉ đóng bảo hiểm 8 tháng mà đã sinh con thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Xin cảm ơn!


Trả lời: Theo quy định tại Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nữ mang thai phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con mới được hưởng chế độ thai sản.


Đến thời điểm sinh con, bạn đã đóng bảo hiểm trên sáu tháng, do đó, bạn thuộc diện được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật.


Có được nhận bảo hiểm thai sản khi chấm dứt hợp đồng?

Bạn Nguyễn Ngọc Mai ở Từ Liêm, Hà Nội hỏi: Hợp đồng lao động của tôi sẽ chấm dứt đúng thời điểm tôi nghỉ đẻ. Trong thời gian 2 năm công tác, tôi luôn đóng BHXH đầy đủ. Vậy trong trường hợp sau 4 tháng nghỉ đẻ, tôi vẫn chưa tìm được việc làm mới thì tôi có được nhận 5 tháng lương nghỉ đẻ hay không? Có cách gì để quyền lợi của tôi được bảo vệ hay không? Xin chân thành cảm ơn.


Trả lời: Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 15 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Mức hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc sinh con bằng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc nhân với số tháng nghỉ sinh con. 

Về trợ cấp một lần khi sinh con, Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội quy định: Lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.


Bạn căn cứ vào quy định trên để bảo vệ quyền lợi của mình. 

Có phải đóng bảo hiểm y tế trong khi nghỉ thai sản?
Bạn Hoàng Thanh Thảo ở chi nhánh điện Lạng Sơn hỏi: Tôi được biết, khi lao động nữ nghỉ thai sản thì cả người lao động và công ty đều không phải đóng bảo hiểm xã hội những tháng người lao động nghỉ thai sản. Vậy, bảo hiểm y tế thì có phải đóng không?


Theo quy định tại điểm 7.3. mục III. phần II Quyết định số 902/2007/QĐ-BHXH ngày 26/06/2007 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc: Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội, chỉ đóng bảo hiếm y tế.


Căn cứ theo quy định nêu trên, trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội nhưng vẫn phải đóng bảo hiểm y tế, người lao động đóng 1%, người sử dụng lao động đóng 2%.


Trường hợp nào lao động nữ được nghỉ sinh con kéo dài  6 tháng?
Bạn Nguyễn Thu Huệ ở Thái Bình hỏi: Khi nào lao động nữ được nghỉ sinh con 6 tháng? Nếu tôi sinh đôi thì được nghỉ bao nhiêu ngày? Chân thành cảm ơn.

Trả lời: Theo Điều 31 Luật Bảo hiểm, lao động nữ chỉ được nghỉ sinh con sáu tháng khi lao động nữ là người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật.


Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc nêu trên, tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm ba mươi ngày.


Đóng bảo hiểm 9 tháng, có được hưởng chế độ thai sản?

Hỏi: Tôi làm cho 1 công ty hơn 1 năm nay, vào tháng 3/2009, tôi được chính thức ký hợp đồng. nhưng hiện tại bây giờ tôi vừa mang thai (cũng bắt đầu từ tháng 3/2009). Nếu như vậy là từ giờ tới lúc sinh con, tôi chỉ đóng bảo hiểm xã hội đúng 9 tháng. Vậy xin cho hỏi là khi sinh thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không? (Câu hỏi của bạn Trương Thị Hồng Nhy, Điện Biên Phủ, TP.HCM, hongnhy10@...).

Trả lời: Điều 28 Luật Bảo hiểm Xã hội quy định các trường hợp hưởng chế độ thai sản cụ thể như sau:

- Lao động nữ mang thai.

- Lao động nữ sinh con.

- Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi.

- Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

- Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Căn cứ vào quy định nêu trên trường hợp của bạn thời gian bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội là từ tháng 3/2009, đồng thời bạn cũng có thai, đến lúc bạn sinh con là tháng 12/2009. Như vậy, thời gian bạn đóng bảo hiểm xã hội được 9 tháng liên tục trước khi sinh con. Bạn hoàn toàn đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản theo quy định của bảo hiểm xã hội.

Chế độ thai phụ sau khi đi làm

Hỏi: Luật Lao động cho phép nữ lao động sau khi nghỉ thai sản 4 tháng vào làm việc lại được đi trễ, về sớm mỗi ngày tổng cộng 1 giờ đến khi con được 12 tháng tuổi. Như vậy, thời gian đi sớm về trễ này nữ lao động có được chấm công tính lương không hay phải ghi là xin nghỉ không lương, hoặc bị trừ vào phép hàng năm? (Câu hỏi của bạn Lê Phương Giang, Lê Trung Nghĩa, TB, TP.HCM, phuonggianghcm@...).

Trả lời: Điều 115 Bộ luật Lao động quy định: Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động nữ có thai từ tháng thứ bảy hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ, làm việc ban đêm và đi công tác xa.

Người lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút; trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc, mà vẫn hưởng đủ lương.

Căn cứ vào quy định nêu trên của Bộ luật Lao động thì trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người lao động nữ được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc mà vẫn hưởng lương. Đương nhiên thời gian này của người lao động nữ vẫn được chấm công và không bị trừ vào phép năm.

Tuy nhiên khi người lao động nữ nghỉ 60 phút mỗi ngày “đi sớm về trễ” phải thông báo cụ thể cho người sử dụng lao động để có kế hoạch sắp xếp bố trí công việc một cách hợp lý, chứ không được sử dụng thời gian này một cách tùy tiện.

Trợ cấp thai sản

Hỏi: Tôi là lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên trong doanh nghiệp chúng tôi, quyền lợi của người lao động nữ không được rõ ràng, nhiều chị em nghỉ thai sản bị cắt chế độ. Công đoàn chưa thể hiện được vai trò của mình. Chúng tôi muốn hỏi lao động nữ được hưởng trợ cấp thai sản trong trường hợp nào và thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản được quy định như thế nào? (Câu hỏi của bạn Huyền Mai, TP.HCM).

Trả lời: Điều 28 Luật Bảo hiểm Xã hội quy định người lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Lao động nữ mang thai.

- Lao động nữ sinh con.

- Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi.

- Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

- Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo khoản 3 Điều 115 Bộ luật Lao động quy định: Người lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc, mà vẫn hưởng đủ lương.

Điều 29 Luật Bảo hiểm Xã hội quy định trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai năm lần, mỗi lần một ngày, trường hợp ở xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ hai ngày cho mỗi lần khám thai.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Điều 31 Luật Bảo hiểm Xã hội quy định thời gian hưởng chế độ khi sinh con như sau:

- Bốn tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường;

- Năm tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc là nữ quân nhân, nữ công an nhân dân.

- Sáu tháng đối với lao động nữ là người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật.

- Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc quy định thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm ba mươi ngày.

- Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới sáu mươi ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc chín mươi ngày tính từ ngày sinh con, nếu con từ sáu mươi ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc ba mươi ngày tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định, thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

- Trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi.

- Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Riêng về thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản (nghỉ trong thời gian hành kinh, nghỉ khi khám thai, nghỉ khi sinh con, nuôi con dưới 12 tháng tuổi...) chúng tôi chỉ đưa ra một số điều luật để bạn tham khảo. Ngoài ra để tìm hiểu sâu hơn vấn đề này bạn có thể tham khảo thêm Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm Xã hội.

Vợ sinh con, chồng có được nghỉ chế độ?

Hỏi: Vợ tôi chuẩn bị sinh con lần đầu, do cô ấy rất yếu nên tôi muốn được chia sẻ chăm sóc cho cháu bé. Tôi được biết bảo hiểm xã hội có chính sách cha cũng đưọc nghỉ nuôi con sơ sinh và được hưởng trợ cấp như người phụ nữ. Vì vậy, vui lòng cho hỏi rõ quyền lợi và điều kiện để tôi được hưởng khoản trợ cấp này. Số ngày nghỉ tối đa là bao nhiêu? (Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Hải, hainguyen@...).

Trả lời: Theo khoản 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm Xã hội quy định: Trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi.

Điều 34 Luật Bảo hiểm Xã hội quy định việc trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi như sau:

- Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

- Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Như vậy, không có chế độ trợ cấp thai sản nào cho người cha trong trường hợp vợ sinh, trừ trường hợp vợ chết sau khi sinh.


Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
Nếu mình nghỉ việc ở cty cũ, chốt sổ bảo hiểm vào tháng 9, nhưng đến tháng 1 mình mới sinh con, thì trong 4 tháng này việc đóng bảo hiểm của mình được tính như thế nào? mình có phải mua thêm bảo hiểm ở đâu không? để được hưởng chế độ thai sản
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
Tôi làm công ty 2 năm, hiện tại tôi mang thai được 3 tháng, công ty tôi làm đang trong giai đoạn giảm biên chế và danh sách có tên tôi trong đó. ( Công ty tôi đã ngưng sản xuất nhưng không tuyên bố phá sản) Vậy xin cho tôi hỏi có cắt giảm tôi được không? nếu công ty cương quyết cho tôi nghĩ tôi phải làm những gì để đòi quyền lợi ?
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
cho tôi hỏi !Nếu sinh đôi tôi được hưởng chế độ trợ cấp như thế nào ?
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
tôi làm ở công ty cũ cũng đồng thời tôi đã đóng bảo hiểm được một năm (04/2010 => 03/2011) sau đó tôi chuyển sang công ty khác để làm việc và đến tháng 01/2013 tôi mới bắt đầu tham gia bảo hiểm và tháng 02/2012 tôi mang thai như vậy bảo hiểm của tôi có được tính theo chế độ bảo hiểm không ?
hơn 1 tháng trước - Thích (2) - Trả lời
em gái tôi tham gia bảo hiểm từ năm 2010 và nay đã nghỉ thai sản và sinh em bé được 05 tháng. nộp giấy tờ đầy đủ lên công ty từ 04 tháng trước nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng BH vậy trường hợp của em tôi là do bên c.ty hay bên bảo hiểm và cho tôi biết phải lam gì để tôi được hưởng BH đúng chế độ nha nước ban hành.vì sau khi sinh và hết chế đỗ nghỉ sinh em tôi đã làm đơn thôi việc vì sức khỏe yếu. xin cảm ơn...
hơn 1 tháng trước - Thích (9) - Trả lời
toi lam viec cty duoc 3 nam nhung cong ty khong mua bao hiem. vay cho toi hoi neu toi muon mua bao hiem tu nguyen de huong che do thai san thi mua loai bao hiem nao
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
mình bị sảy thai khi thai được 5 tuần 3 ngày, nhg vì k nằm viện nên bênh viện ko cấp giấy nghỉ thai sản 20 ngày, vậy nếu mình có giấy chứng nhận xảy thai của bệnh viện và phòng khám tư thì mình có đủ giấy tờ để được hưởng tiền bảo hiểm ko?
hơn 1 tháng trước - Thích (22) - Trả lời
Tôi đi làm kế hoạch hóa nao , hút thai 9 tuần ở bệnh viện thành phố Bắc Giang. Họ chỉ cấp giấy cho tôi nghỉ có 5 ngày nhưng theo luật bảo hiêm xã hôi về chế độ thai sản thì trường hợp của tôi phải được cấp giấy nghỉ 20 ngày. Vậy họ cấp giáy nghỉ cho tôi như vậy có đúng không? Quyền lọi tôi được hưởng bảo hiểm xã hội như thế nào?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
cứ nghỉ đúng luật bạn ah! BHXH sẽ thanh toán cho bạn 20 ngày nếu bạn nghỉ đủ.
Tôi đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Hỏi khi tôi nghỉ đi nuôi con bệnh nằm viện, tôi có được hưởng trợ cấp từ BHXH hay chính sách gì không?
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
tôi đi làm ở công ty và được tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 5 tháng và nay tôi nghỉ để sinh con ?? vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không
hơn 1 tháng trước - Thích (5) - Trả lời
Truong hop cua ban khong duoc thanh toan tien thai san. Vi phai tham gia dong tu 6 thang tro len moi duoc huong che do thai san
toi di lam o cty a tu thag 5/2012 va den thang 6/2012 toi co thai nhung den thang 12/2012 toi cham dut hop dong va dong thoi khong dong bao hiem nua.vay toi muon hoi den thabg 4/2013 toi moi sinh thi toi.co duoc huong che do bao hiem thai san khong.
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
Tôi đi làm công ty đã được 04 năm, tôi đóng bảo hiểm từ tháng 7 năm 2009. HIện nay tôi đang mang thai được 7 tháng và có quyết định nghỉ việc từ tháng 02 năm 2013, vậy tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm khi sinh không và chế độ bảo hiểm của tôi được tính như thế nào?
hơn 1 tháng trước - Thích (20) - Trả lời
Xin cho hỏi. hiện tôi đang mang thai bé tháng thứ 7 và định mua bảo hiểm y tế, như thế tôi có hỗ trợ chi phí khi sinh không? nếu được thì là bao nhiêu phần trăm? Xin cảm ơn
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
hiện tại tôi đang rất băn khoăn vì không hiểu lắm về Bảo hiểm y tế, nhất là trong trường hợp này, hiện tôi đang mang thai tháng thứ 7 nhưng cty của tôi mấy tháng nay không đóng bảo hiểm, tôi định sẽ đi mua bảo hiểm y tế nhưng tôi không biết nếu tôi mua cận ngày sinh quá tôi có được thanh về mặt chi phí không và nếu được thì bao nhiêu phần trăm, tôi sinh vượt tuyến.
hơn 1 tháng trước - Thích (3) - Trả lời
cho tôi hỏi, tôi sinh mổ con được một tuần thì con tôi mất vậy tôi được hưởng chế đọ bảo hiểm như thế nào?
hơn 1 tháng trước - Thích (6) - Trả lời
theo điều 31 , luật bảo hiểm xã hội có quy định : " Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới sáu mươi ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc chín mươi ngày tính từ ngày sinh con, nếu con từ sáu mươi ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc ba mươi ngày tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định, thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động"
Tôi sinh con (sinh thường) ngày 30/9/2012 đến hết ngày 31/1/2013 phải đi làm, nhưng sức khỏe tôi còn yếu, tôi muốn nghỉ dưỡng sức sau sinh nhưng không biết thủ tục thế nào,xin được hướng dẫn.
hơn 1 tháng trước - Thích (17) - Trả lời
Theo quy định tại Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Điều 17 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Ngoài ra tại điểm 10 Khoản 3 Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23-9-2008 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ LĐTBXH về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP quy định trong khoảng thời gian 60 ngày tính từ thời điểm lao động nữ trở lại làm việc sau khi hết thời gian hưởng chế độ khi sinh con mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP nêu trên. Bạn hỏi ý kiến kế toán công ty và làm theo quy định của công ty bạn.
Em đóng BHXH được 7 tháng (đã có sổ) thì sinh em bé . Do mâu thuẫn với lãnh đạo trong công việc nên công ty em đã cắt BHXH của em theo chế độ nghỉ việc, hiện con em đã 5 tháng và em vẫn chưa thể đóng BHXH tiếp (vì em chưa xin được việc khác). trường hợp của em có được hưởng chế độ thai sản không?, nếu được thì em phải làm nhưng giấy tờ gì, và nộp ở BHXH công ty em đóng, hay tại quận huyện nơi em ở! cả nhà ơi, ai biết thì tư vấn giúp em với. Em chân thành cảm ơn! email của em là hant.nh@gmail.com
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
khi ban dong bhxh tu 6 thang tro len thi da duoc huong che do thai san.ban nen ra bo phan lam bhxh de hoi thu tuc tham gia lien tuc khi chua huong che do nghi thai san
Bạn nên ra bộ phận làm bảo hiểm xã hội hỏi là rõ nhất :)
EM TÔI ĐÓNG BẢO HIỂM THÁNG 3-2012 ĐẾN NAY THÁNG 1-2013 TÔI CO THAI VÀ MUÔN NGHỈ LÀM KHI MANG THAI ĐƯƠC 5 THÁNG . XIN HỎI VẬY TÔI CÓ ĐƯƠC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN KHÔNG ?
hơn 1 tháng trước - Thích (22) - Trả lời
Bây giờ do sức khỏe yếu c có thể xin nghỉ ko lương nếu được sự đồng ý của người SDLĐ. BHXH vẫn chi trả chế độ TS của chị khi sinh (5thang lương)
e dong bao hiem duoc 6 thang thi e co duoc huong che do thai san khong?
hơn 1 tháng trước - Thích (4) - Trả lời
Pháp luật BHXH chỉ quy định để được hưởng chế độ thai sản, người lao động phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
Trường hợp của tôi thì như thế nào?Tôi đóng BHXH trước đó đến hết tháng 04/2012 thì tôi nghĩ làm, sang làm Cty khac nhưng do trong thời gian thử việc nên tôi không được đóng BHXH tiếp mà đến tháng 07/2012 ký HĐ chinh thức mới bắt đầu đóng tiếp đến hết tháng 09/2012 (3 tháng)thì tôi lại xin nghĩ việc vì cái thai của tôi quá yếu. Đến tháng 02/2013 thì tôi sanh con vậy tôi co được hưởng chế độ thai sản không nếu cộng thời gian đóng BH của 2 Cty lại và mức tính như thế nào vì Cty đầu đóng BHXH la 2.199.000 đ, Cty thứ 2 là 2.450.000 đ, trong khi luật định là lấy mức đóng của 6 tháng liên tiếp nhân với số tháng nghĩ thai sản, mà TH của tôi thì không liên tiếp thì tính như thế nào? Cảm ơn luật sư rất nhiều!
hơn 1 tháng trước - Thích (4) - Trả lời
theo che do huong thai san nhung cong ty toi dang no tien bao hiem vay toi co duoc huong khong
hơn 1 tháng trước - Thích (5) - Trả lời
Công ty em phá sản .trong lúc em đang mang thai em đóng BH được hơn gần 2 năm rồi . em đóng BH ở công ty được hết tháng 1/2013 .em đi siêu âm thì dự đoán 16/7/2013 em sinh bây giờ em nghỉ ở nhà em có được hưởng chế độ thai sản không ah .anh chị biết có thể tư vấn giúp em với ah .em cảm ơn
hơn 1 tháng trước - Thích (3) - Trả lời
luật sư cho em hỏi: vợ em đóng bảo hiểm cho tới lúc sinh là 2 năm 2 tháng (28 tháng)nhưng 24 tháng đầu thì đóng mức bảo hiểm là 5 triệu còn 4 tháng kế tiếp ngày sinh thì mức đóng bảo hiểm là 5.5 triệu vậy lúc nhận chế độ thai sản là nhận mức nào (5 triệu hay là 5.5 triệu)và nhận được bao nhiêu? (chế độ hưởng bảo hiểm 6 tháng)cám ơn luật sư! nguyendongauto@gmail.com
hơn 1 tháng trước - Thích (18) - Trả lời
ban se nhan duoc 6 thang luong cua binh quan 6 thang lien ke:31.999.999
Tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 4 năm 2013.và băt đầu từ ngày 3 tháng 4 năm 2013 tôi nghĩ thai sản vay có Được hưởng chế đô bảo hiểm xã hội không
hơn 1 tháng trước - Thích (4) - Trả lời
tôi là nữ giáo viên, ngày 27/12/2012 tôi có sinh mổ bắt con lần thứ 2, kết hợp triệt sản luôn. xin cho tôi được hỏi, tôi sẽ dược nghỉ hậu sản bao nhiêu ngày?
hơn 1 tháng trước - Thích (3) - Trả lời
tôi hiện đã đóng đủ 12 tháng bảo hiểm.tôi vẫn được nhận chế độ thai sản bình thường.vì đặc thù của công việc tôi là diễn viên múa.nên đến tháng thứ 4 tôi không thể lên diễn được nữa.lãnh đạo cơ quan bảo tôi viết đơn xin nghỉ không lương vì tôi là biên chế 168 do tỉnh trả lương.nếu không viết đơn thì sau 12 tháng sau sinh tôi sẽ bị kỷ luật và bị sa thải.khi tôi vào cơ quan đã cam kết.5 năm sau mới được lấy chồng.nhưng vì nhiều lý do nên tôi đã lấy chồng.tôi xin hỏi như vậy cơ quan của tôi xử lý là đúng hay sai.
hơn 1 tháng trước - Thích (11) - Trả lời
Tôi xin hỏi trường hợp của vợ tôi đã bắt đầu đóng bảo hiểm từ khi mang thai tháng thứ 3, dự kiến đến khi sinh sẽ đóng vừa đủ 6 tháng bảo hiểm, nhưng vợ tôi lại sinh non dẫn đến tại thời điểm sinh vẫn chưa đóng đủ 6 tháng bảo hiểm. Trường hợp này không biết bảo hiểm sẽ giải quyết ra sao? Xin cảm ơn.
hơn 1 tháng trước - Thích (21) - Trả lời
xin vui lòng cho toi được biết: có quy định nào trong luật thai sản được hưởng tiền trợ cấp sinh thường (5 ngày) và sinh mổ (7 ngày)và được tính như thế nào? Đồng thời quy định này của cơ quan nào và ở điều luật số mấy và bắt đầu thực hiện điều luật này khi nào? Xin chân thành cảm ơn
hơn 1 tháng trước - Thích (12) - Trả lời
tôi co nghe nói chế độ được hưởng tiền trợ cấp thai sản khi sinh thường (5 ngày), sinh mổ (7 ngày)có dúng không?Nếu đúng xin vui lòng cho tôi được biết đây là quy định của nhà nước hay trong quy định chi tiêu nội bộ của từng cơ quan?Và nếu là quy định của nhà nước thì nằm ở điều luật nào, số mấy?
hơn 1 tháng trước - Thích (20) - Trả lời
Em muốn hỏi : Em đóng bảo hiểm tại công ty em làm việc được 15 tháng liên tục, bây giờ em mang bầu, do sức khỏe yếu em muốn nghỉ việc khi mang bầu được 3 tháng, vậy bảo hiểm có thanh toán tiền trợ cấp thai sản cho em hay không? Em chân thành cảm ơn
hơn 1 tháng trước - Thích (15) - Trả lời
Vo toi lam va dong bao hiem xa hoi duoc 1 nam. Thi nghi cty do lam cty khac den gan mot nam moi dong lai bao hiem tiep duoc 4 thang thi sinh con dau long. Xin cho toi hoi nhu truong hop cua vo toi thi co duoc nhan tro cap thai san ko. Duoc nhan thi ho so gom nhung gi.
hơn 1 tháng trước - Thích (22) - Trả lời
Thời điểm nghỉ thai sản phải dóng bảo hiểm từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con tính ra là được 15 tháng rồi, 6 tháng liền kề là để tính quỹ lương hưởng chế độ thôi. Nếu tính từ trước khi đóng bảo hiểm lần 2 được đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng gần nhất thì vợ bạn được hưởng chế độ
Cơ quan tôi đã đóng bảo hiểm đến hết năm 2012, tôi bắt đầu nghỉ sinh con từ tháng 11 năm 2012 thì hiện tại có được lĩnh tiền bảo hiểm, hay cơ quan phải đóng tiền đến hết thời gian tôi nghỉ sinh con.
hơn 1 tháng trước - Thích (22) - Trả lời
Mọi người cho hỏi 2% Bảo hiểm thai sản giữ lại dự trên số tiền người thai sản lãnh hay trên tổng số nhân viên công ty vậy????
hơn 1 tháng trước - Thích (11) - Trả lời
Tôi làm giáo viên của 1 trường, tôi đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 3 năm 2010. Hiện tôi đang đi học, bắt đầu học từ tháng 9/2011 và bị cắt hơp đồng từ đó đến nay. Theo quy chế của nhà trường khi đi học tôi sẽ bị cắt hợp đồng dài hạn nhưng nhà trường vẫn cho đóng nhờ bảo hiểm xã hội tại trường. Dự tính tháng 2/ 2014 tôi sinh e bé, vậy khi sinh con xong tôi có được hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm như mọi người không? Xin cảm ơn!
hơn 1 tháng trước - Thích (18) - Trả lời
Được chị à, vì chế độ bảo hiểm thai sản áp dụng cho tất cả mọi đối tượng lao động nữ mang thai và sinh con, nuôi con nhé
vo em sau khi xinh con lam tthu tuc xin nghi tai cong ty xong ve nha nuoi con nhung con dc 12t tuoi van chua lay duoc tien thai san hoi nhieu lan cong ty noi chua co.hau het tat ca? thai phu deu chua co ,nghe dau cong ty thieu tien bao hiem nen bao hiem ko tra ho so truong hop nhu zay em phai lam sao nhu the nao de lay dc tien
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
Đó là vì cả công ty bị như vậy, từ trên hệ thống tổng xuống.Cơ quan bảo hiểm cũng khó xét cho anh chị.Nếu không chịu đứng yên có thể lên hẳn cơ quan bảo hiểm anh chị đóng:ví dụ bảo hiểm 3a, hoặc bh nhân thọ ..để hỏi thẳng thắn, vì chỉ có họ mới biết cahcs giúp anh chị
Tôi vào làm công ty và đóng BH từ 9/2012 đến tháng 2/2013 tôi có thai,nhưng vì thai dọa sẩy nên tôi xin nghỉ không lương 2tháng đến tháng 4/2013 tôi lại đi làm,dư kiến đến tháng 10/2013 tôi sinh vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không
hơn 1 tháng trước - Thích (22) - Trả lời
Chào chị! CHị chỉ được hưởng chế độ thai sản trong trường hợp thai sảy, chết lưu, hút, nạo và sinh con.Trong thời gian mang thai có thể được nghỉ 5 lần, mỗi lần 1 ngày để khám thai.ĐƯỡ nghỉ dưỡng sức sau khi sinh con mà sức khỏe không đảm bảo.Thân
Minh muon hoi 1 chut.thoi gian minh nghj thai san la 4 thang.vay khi di lam lai.mjnh co dc tinh 4 ngay phep cua 4 thang nghj nay ko.
hơn 1 tháng trước - Thích (18) - Trả lời
Chào chị! 1. Theo qui định tại khoản 1 Điều 77 của Bộ Luật Lao động thì ngày nghỉ hàng năm là ngày người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương. Do đó, trường hợp người lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi không thực hiện công việc tại doanh nghiệp do nghỉ hàng năm thì ngày nghỉ này tuy không được giảm 60 phút làm việc, người lao động nữ vẫn được hưởng nguyên lương. 2. Theo qui định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi thì thời gian nghỉ theo chế độ qui định đối với lao động nữ và thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 3 tháng thì được coi là thời gian làm việc của người lao động tại một doanh nghiệp để tính ngày nghỉ hàng năm. Đối chiếu với qui định đã nêu thì thời gian người lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản và thời gian ốm đau vẫn được tính là thời gian làm việc tại công ty để hưởng chế độ nghỉ hàng năm theo qui định tại khoản 1 Điều 77 của Bộ luật Lao động. Thân
tôi làm cho công ty vào gần cuối tháng 10/2011 nhưng đến gần giữa tháng 11 tôi mới ký hợp đồng chính thức.Làm được 1năm thì tôi kết thúc hợp đồng vào cuối tháng 11/2012.Nhưng vào tháng 9/2012 thì tôi co' thai.Vậy cho tôi hỏi, tôi có được hưởng bảo hiểm thai sản không? Và được hưởng bao nhiêu tháng? Tôi xin cảm ơn
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
Toi sinh con ngay 9-11-2012 do dieu kien nha o xa nen den ngay 17-4- 2013 toi moi lam thu tuc de huong che do thai san duoc, phong BHXH huyen da viet phieu hen cho toi la den ngay 21-05-2013cam phieu hen den tai phong BHXH huyen,khi ve co quan toi dua lai cho can bo ke toan de can bo ke toan gu den ngay 21-05-2013 camlen phong nhung cho den nay toi van chua nhan duoc tien tro cap thai san. nhu vay thoi gian de nhan tien tro cap thai san la bao lau va thoi gian cau toi nhuw tren co cham hay khong,
hơn 1 tháng trước - Thích (3) - Trả lời
Toilam o cong ty lien doanh voi nuoc ngoai toi sinh con thanh 12 nam 12 dong BHXH du 12thang truoc khi sinh con BHXH duoc huong nghi sinh con la 4 thang va co duoc cho cap 1 lan bang 2 thanh luong co ban theo quy dinh cua nha nuoc khong.em len phong ke toan BHXH cua cong ty em hoi thi moi nguoi bao em sinh o tram xa nha len khong duoc cho cap 1 lan khi sinh con ma chi duoc huong cho khi sinh con o vien.
hơn 1 tháng trước - Thích (17) - Trả lời
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý