Hướng dẫn may áo vest nữ kiểu 7 mảnh

Hoaibui2395 Hoaibui2395 @Hoaibui2395

Hướng dẫn may áo vest nữ kiểu 7 mảnh

26/10/2015 12:00 AM
1,246

vest 7 mảnh

PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO VEST KIỂU 8 MẢNH

A .HÌNH DÁNG

B.CẤU TẠO CHÍNH

1.Thân Trước:Gồm 2 miếng thân trước+ 2 decoupe trước.

2.Thân Sau:Có 2 miếng thân sau +2 decoupe sau.

3.Tay áo: 2 mang tay lớn +2 mang tay nhỏ.

4.Cổ áo: 2 nẹp ve+2 lá cổ

5.Túi áo:2nắp túi + cơi túi (tùy theo thiết kế)

 C. THÔNG SỐ THIẾT KẾ

STT

VỊ TRÍ ĐO

KÝ HIỆU

SỐ ĐO

LƯỢNG CỬ ĐỘNG

1

Dài áo

Da

62

2

Dài eo

De

38

3

Dài cạnh cổ ->Mông

Dccm

56

4

Dài cạnh cổ->ngực

Dccn

23

5

Dài  tay

Dt

58

6

Vòng cổ

Vc

35

7

Vòng ngực

Vn

86

8

8

Vòng eo

Ve

68

8

9

Vòng mông

Vm

90

10

10

Rộng vai

Rv

36

11

Rộng cửa tay

Rct

23

12

Bản ve

Bv

13

nắp túi (RxD)

Nt

13x5

D. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ

I..THÂN SAU

1- Các bước tiến hành :

    a,  Kẻ 1 đường thẳng  AY (Trục AY)dọc theo biên vải ,trên AY ta xác định các điểm  sau:

       *AG = Dài áo=số đo dài áo =62

       *AB = Xuôi vai – 2 = 4-2 =2  (Xv =1/10 Rv +0.5 = 35/10+0.5=4)

       *BC = Hạ nách= Vn/5 +(1.5^1.8) = 86/5 +1.8 = 19

       *AD = Hạ eo = Dài eo =38

       *AE = Hạ mông = Dccm =56

Sau khi xác định được các điểm trên ta vẽ các đường song song xuất phát từ các điểm và vuông góc với trục AY (gọi là các đường AX)

   b, Xác định các điểm trên AX

      *Vẽ vòng cổ :Rộng ngang cổ: Rnc= AA1 = Vc/6 + (1.5^1.8) = 7.5

 Tại A1 dựng A1A2 vuông góc AA1 ,lấy A1A2 = 2.

Lấy trung điểm AA1 là I ,nối A2I rồi xác định trung điểm I’ ,nối I’ với A1 xác định trung điểm I’’.

       Vòng cổ là đường cong đi qua các điểm A2I’’IA..

      * Vẽ sống thân sau:

Trên CX ,lấy CC1 = 0.5

Trên DX lấy DD1 = 1.5

Trên EX,lấy EE1 = (0.5^ 1.5)

  =>  Sống thân sau là đường đi qua các điểm AC1D1E1 kéo dài

      *Xác định vai con TS :

Trên BX lấy rộng ngang vai : BB1 = Rv/2 + 0.5 = 18.5

Nối A2 với B1 ta được vai con A2B1.

      *Vẽ vòng nách :

 Trên CX ,xác định rộng ngang ngực : Rnn =C1C2 = (Vn + CĐn)/4 – 0.5 =  21

 Từ B1 hạ B1H vuông góc CX và lấy HH1 =2,nối B1 với H1.

Xác định trung điểm của B1H1 là H2, nối H2 với C2.

Xác định trung điểm của H2C2 là O,nối O với H1

Tiếp tục xác định trung điểm của OH là O1.

ð  Vòng nách sau là đường cong đi qua các điểm B1H2O1C2.

       *Vẽ sườn thân và gấu áo :

Trên DX,xác định rộng ngang eo : Rne =D1D2 =(Ve+CĐe)/4 +ly (2.5)=19.5

Trên EX,xác định rộng ngang mông : Rnm = E1E2 =(Vm+CDDm)/4 =22.5

Nối C2 với D2 và E2 bằng đường thẳng,kéo dài cắt GX tại G2.

Ta vẽ đoạn C2D2 là đường cong lõm ,D2E2G2 là đường cong lồi.

Trên G2E2 lấy G2K =(1^1.5).Nối K với G1 bằng đường cong lồi.

        *Vẽ ly chiết :Trên D1D2 lấy T là trung điểm,trục ly đi qua T và song  song với AY cắt CX tại T1,Nối T1 với H2,Vẽ cong đoạn T1H2.

2,Kỹ thuật ra đường may

-Sống lưng 2 cm

-Vòng cổ ,vòng nách 1 cm

-Vai con 1.2cm

-Sườn 1.5 cm

-Gấu 3 cm

II.THÂN TRƯỚC

1,Các bước tiến hành

     a-Kẻ 1 đường thẳng OY song song AY  cắt các đường AX kéo dài tại các điểm A’,C’,D’,E’,G’.

  -Kẻ đường giao khuy cách OY = (1.5 ^ 2)

*Xác định  A’B’ = Xv =4

     b-Xác định các điểm trên OX

      *Vẽ vòng cổ +ve:Rộng ngang cổ: Rnc= A’A1’ = Ve/10 + (1.5^1.8) = 8.3

Từ A1’ lấy A1’V =2.5 .Kẻ đường thẳng qua V giao với OY bằng số đo chéo cổ.Đây gọi là đường bẻ ve. Tiếp theo thiết kế ve theo yêu cầu của mẫu rồi lấy đối xứng qua đường bẻ ve.

Kẻ một đường thẳng qua A1’ song song với đường bẻ ve

       *Vẽ lá cổ: Lấy A1’S = ½ vòng cổ thân sau =AA2.

Kẻ SX vuông góc A1’S. trên SX lấy SS1=1.5. lấy đoạn SS2 =bản lá cổ.Vẽ đường cong theo dáng cổ vuông góc tại S2.

       *Xác định vai con TT = TS : A1’B1’ =A2B1

       *Vẽ vòng nách trước:

 Trên C’X ,xác định rộng ngang ngực : Rnn =C’C1’ = (Vn + CĐn)/4  + 0.5 =  22

 Từ B1’ hạ B1’H’ vuông góc C’X và lấy H’H1’ =3,nối B1’ với H1’

Xác định trung điểm của B1’H1’ là H2’, nối H2’ với C1’.

Xác định trung điểm của H2’C1’ là Q,nối Q với H1’

Tiếp tục xác định trung điểm của QH1’ là Q’

ð  Vòng nách trước là đường cong đi qua các điểm B1’H2’Q’C1’.

       *Vẽ sườn thân và gấu áo :

Trên D’X,xác định rộng ngang eo : Rne =D’D1’=(Ve+CĐe)/4 +ly (3)=20

Trên E’X,xác định rộng ngang mông : Rnm = E’E1’ =(Vm+CDDm)/4 =22.5

Nối C1’ với D1’ và E1’ bằng đường thẳng,kéo dài cắt G’X tại G1’.

Ta vẽ đoạn C1’D1’ là đường cong lõm ,D1’E1’G1’ là đường cong lồi

Xác định sa vạt trước =G’G2’=1/30 Vn =2.8

Trên G1’E1’ lấy G1’K’ =(1^1.5). Vẽ gấu trước K’G2’ là đường cong lồi.

 Xác định ly :lấy D’T’ =1/10 Vn +1 = 9.6

Trục ly đi qua T’ song song  OY cắt C’C1’ tại T1’.Nối T1’ với H2’. vẽ cong đoạn T1’H2’.

       *Xác định vị trí túi: Hạ từ eo xuống miệng túi DM = 6->8.kẻ MM’ song song D’D1’.trên MM’ Lấy MM1 =6 ->8. lấy M1M2 = rộng miệng túi. ta nên chếch miệng túi phía sườn lên 0.5.

2,Kỹ thuật ra đường may

-Giao khuy 1 cm

-Vòng cổ ,vòng nách 1 cm

-Vai con 1.2cm

-Sườn 1.5 cm

-Gấu 3 cm

III.THIẾT KẾ TAY ÁO

-AB = dài tay +1

-AD =1/10 Vn + 6->8

-AA’=A’C =1/2 nách áo + 0.5

-Chia AD=3 đoạn bằng nhau vẽ những đường vuông góc với AB

-Chia AC bằng 4 đoạn bằng nhau cắt cạnh hạ nách tại D1’

-Tại vị trí D1’ của tay trước ra 2.5 cm ta có D2’.kẻ đt qua D2’ vuông góc.phần khuỷu tay+ cửa tay lấy mỗi bên 1.

-Cửa tay mang chính =1/2 rộng cửa tay+2.5

-còn lại chia đều cho 2 mang nhỏ.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý