10 điều không được cầu khi đi chùa lễ Phật

Hoaibui2395 Hoaibui2395 @Hoaibui2395

10 điều không được cầu khi đi chùa lễ Phật

13/01/2016 12:00 AM
5,843

Khi đến chùa bạn hãy nhớ những điều dưới đây không được nghĩ tới và cũng không được cầu khẩn mong muốn thành hiện thực nhé, những điều này là không nên.

10 điều không được cầu khi đi chùa lễ Phật

1. Đừng cầu thân thể không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì lòng tham sẽ dễ sinh. Muốn lấy thuốc lành trị bệnh khổ, thì nên thực hành giác ngộ giải thoát khỏi thế giới này.

10 điều không được cầu khi đi chùa lễ Phật

2. Đừng cầu không khó khăn, vì có có khăn thì đạo tâm mới kiên cường. Bước qua được khó khăn thì con đường càng lớn, mỗi lần vượt qua trở ngại thì bầu trời càng cao rộng hơn.

10 điều không được cầu khi đi chùa lễ Phật

3. Đừng cầu tâm không khúc mắc, vì tâm không khúc mắc thì ngạo mạn dễ sanh. Vườn tâm thường nhổ cỏ phiền não, vô minh trở thành vô lượng ánh sáng quang minh.​

10 điều không được cầu khi đi chùa lễ Phật

4. Không cầu lợi về mình, chấp trước vào mình dễ sinh vào ba cõi xấu. Nguyện chịu bệnh khổ thế chúng sinh, khiến họ đều được thân tâm an lạc.

10 điều không được cầu khi đi chùa lễ Phật

5. Đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng tôi luyện thì sao thành Phật. Ma là bạn tốt của người tu hành, người đức cao tự hàng phục được các loại ma.

10 điều không được cầu khi đi chùa lễ Phật

6. Không cầu làm việc mong dễ thành công vì người ở trong cảnh thuận lợi khó tu hành. Nghịch cảnh thuận cảnh không phân biệt, việc thành việc bại đều như nhau.

10 điều không được cầu khi đi chùa lễ Phật

7. Không cầu danh lợi, tham muốn danh lợi dễ đọa vào luân hồi. Luôn nhớ danh lợi như giấc mộng hão huyền, cam nguyện âm thầm làm người cống hiến.

10 điều không được cầu khi đi chùa lễ Phật

8. Không cầu mong báo đáp, vì muốn người báo đáp thì con đường làm ơn đã sai lệch. Tùy duyên dứt nghiệp đoạn sanh tử, không nợ không thiếu sống an nhàn.

10 điều không được cầu khi đi chùa lễ Phật

9. Oan ức không cầu biện bạch, nhẫn nhục chịu đựng trả món nợ xưa. Người khác đánh đập mắng chửi là trợ hạnh cho mình, quên hết ân sủng hay bị làm nhục thì công đức mới vẹn toàn.

10 điều không được cầu khi đi chùa lễ Phật

10. Không cầu người khác giúp mình, tự lực cánh sinh không nên phan duyên. Khi có điều mong cầu thì lúc đó có khổ, lúc không có gì để mong cầu thì được tự do tự tại.

10 điều không được cầu khi đi chùa lễ Phật


Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
mình bị người khác đặt điều sai trái hoặc xâm hai den danh du ma ko noi lai thi lam sao ma chiu dc
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
không cầu gì, vậy xin hỏi nhiều người chen lấn xồ bồ lên chùa để làm cái gì?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
rất chi là hay
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý