Điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn oxy trong 5 giây?

seminoon seminoon @seminoon

Điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn oxy trong 5 giây?

01/03/2016 12:00 AM
267

Hầu như tất cả các loài thực vật, động vật (bao gồm cả con người) phải nhờ tới Oxy mới có thể sinh sống và tồn tại trên Trái đất. Vậy có khi nào bạn nghĩ tới viễn cảnh lượng khí này biến mất hoặc tăng gấp đôi, dù chỉ trong vài giây, sẽ gây ra những tác hại gì không?

Điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn oxy trong 5 giây?
Điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn oxy trong 5 giây?
Điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn oxy trong 5 giây?
Điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn oxy trong 5 giây?
Điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn oxy trong 5 giây?
Điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn oxy trong 5 giây?
Điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn oxy trong 5 giây?
Điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn oxy trong 5 giây?
Điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn oxy trong 5 giây?
Điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn oxy trong 5 giây?
Điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn oxy trong 5 giây?
Điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn oxy trong 5 giây?
Điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn oxy trong 5 giây?
Điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn oxy trong 5 giây?
Điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn oxy trong 5 giây?
Điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn oxy trong 5 giây?
Điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn oxy trong 5 giây?
Điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn oxy trong 5 giây?
Điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn oxy trong 5 giây?
Điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn oxy trong 5 giây?
Điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra nếu Trái đất không còn oxy trong 5 giây?

Theo Yan.vnHỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý