Cách tính lãi suất ngân hàng theo tháng

seminoon seminoon @seminoon

Cách tính lãi suất ngân hàng theo tháng

18/04/2015 08:37 PM
11,431

Hiện nay trên thị trường, các ngân hàng thường áp dụng hai cách tính lãi suất: tính lãi suất trên dư nợ giảm dần hoặc tính lãi suất trên dư nợ ban đầu. Trên cơ sở hai cách tính lãi này, lãi suất thực tế sẽ chênh lệch nhau khá nhiều.

Ví dụ, ngân hàng A áp dụng lãi suất là 13%/năm với cách tính là trên dư nợ ban đầu. Khách hàng vay 30 triệu trong 18 tháng, tính ra mỗi tháng sẽ phải trả gốc là 1.666.667 đồng và lãi là 325.000 đồng. Tổng lãi phải trả trong 18 tháng là 5.850.000 đồng.

Trong khi đó, Ngân hàng B áp dụng lãi suất 18%/năm với cách tính trên dư nợ giảm dần. Khách hàng vay 30 triệu trong 18 tháng. Với cách xác định gốc và lãi phải trả theo niên kim, tức là trả nợ gốc và lãi cố định hàng tháng thì tổng lãi phải trả của khách hàng là 4.097.447 đồng.

Như vậy lãi suất của hai ngân hàng có sự chênh lệch đáng kể và lãi suất theo cách tính dư nợ ban đầu có vẻ hấp dẫn hơn so với cách tính dư nợ giam dần, tuy nhiên với cách tính lãi suất như vậy thì trên thực tế tổng lãi phải trả của trường hợp trả theo dư nợ ban đầu sẽ lớn hơn đáng kể so với trả lãi theo dự nợ giảm dần.

Hai cách tính này rất phổ biến trên thế giới và thực tế là một cách thức marketing của các ngân hàng. Ở nước ta, khách hàng chưa hiểu rõ về hai cách tính này nên mới dẫn đến tình trạng các ngân hàng sử dụng để thu hút người đi vay. Một khi đã hiểu rõ về vấn đề, người có nhu cầu tín dụng sẽ lựa chọn sản phẩm dựa trên những điều kiện thực tế mà các ngân hàng đưa ra. Lúc này, năng lực cạnh tranh thực sự của các ngân hàng phải được thể hiện rõ nhất qua từng điều khoản tín dụng mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Lãi suất căn cứ theo mức lương và công ty của khách hàng đang làm việc
Khách hàng làm tại nhóm công ty hàng đầu
Thu nhập gộp/tháng
Lãi suất giảm dần
Lãi suất phẳng
% Năm
% tháng
% Năm
% tháng
TNG =>12 tr
23,5
1,96
13,42
1,12
6 <= TNG < 12tr
29,5
2,45
16,85
1,40
5 <= TNG < 6tr
31,5
m
18,0
1,50
3 <= TNG < 5tr
34,5
2,87
19,70
1,64
Khách hàng không làm tại nhóm công ty hàng đầu
TNG > = 4 tr/tháng
36,5
3,04
20,85
1,73
Khách hàng có tham gia bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm Prudential
27,5
2,29
15,71
1,30
Bảo hiểm khác
29,5
2,45
16,85
1,40
Lãi suất căn cứ theo mức lương và công ty của khách hàng đang làm việc
Khách hàng có thẻ tín dụng thuộc ngân hàng trong nước
Thu nhập gộp/tháng
Lãi suất giảm dần
Lãi suất phẳng
% Năm
% tháng
% Năm
% tháng
TNG =>12 tr
27,5
2,29
15,71
1,30
6 <= TNG < 12tr
29,5
2,45
16,85
1,40
5 <= TNG < 6tr
31,5
2,62
18,0
1,50
Khách hàng có thẻ tín dụng thuộc ngân hàng nước ngoài
TNG > = 4 tr/tháng
36,5
3,04
20,85
1,73
Khách hàng có tham gia bảo hiểm nhân thọ
TNG > = 5 tr/ tháng
27,5
2,29
15,71
1,30

Hiện các kỳ hạn ngắn hầu hết lãi suất ở các Ngân hàng cũng tương đương nhau từ 13.9% - 14%/năm. Và lãi suất có thể chênh lệch nhau ở các chi nhánh ở Tỉnh và Thành phố. Bạn có thể tham khảo công cụ tính lãi suất để so sánh lãi suất giữa các Ngân hàng.
Hoặc bạn có thể áp dụng công thức sau để tính:
- Cách tính lãi suất theo năm, nhận lãi cuối kỳ
   Tiền lãi = số tiền * lãi suất%/năm * kỳ hạn gửi
    hoặc Tiền lãi = số tiền * lãi suất% * kỳ hạn gửi/năm
 Ví dụ: bạn gửi 10 triệu với lãi suất 14%/năm kỳ hạn 3 tháng. Vậy tiền lãi được hưởng là:
   Tiền lãi = 10.000.000*14%/12 * 3 = 350.000 đồng
- Cách tính lãi suất theo tháng
  Tiền lãi = số tiền * lãi suất%/tháng* Số ngày thực gửi
   Ví dụ: bạn gửi 10 triệu đồng kỳ hạn 1 tháng với lãi suất tháng là 1.17%/tháng
   Tiền lãi = 10.000.000*1.17%/30* 30) = 117.000 đồng

Đáp ứng nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng, cuối năm, các ngân hàng “nở rộ” dịch vụ cho vay trả góp tiêu dùng theo hình thức tín chấp với hạn mức từ vài chục triệu đến vài trăm triệu.

Tuy nhiên, nhìn vào lãi suất có sự chênh lệch, ví dụ có ngân hàng công bố lãi suất chỉ từ 0,7% - 0,8% một tháng, trong khi đó có ngân hàng lại tới 1,5%.

Hiện nay trên thị trường, các ngân hàng thường áp dụng hai cách tính lãi suất: tính lãi suất trên dư nợ thực tế hoặc tính lãi suất trên dư nợ ban đầu. Trên cơ sở hai cách tính lãi này, lãi suất thực tế sẽ chênh lệch nhau khá nhiều.

Ví dụ, ngân hàng A áp dụng lãi suất là 13% một năm với cách tính là trên dư nợ ban đầu. Khách hàng vay 30 triệu trong 18 tháng, tính ra mỗi tháng sẽ phải trả gốc là 1.666.667 đồng và lãi là 325.000 đồng. Tổng lãi phải trả trong 12 tháng là 5.850.000 đồng.

Trong khi đó, Ngân hàng B áp dụng lãi suất 18% một tháng với cách tính là trên dư nợ thực tế giảm dần. Khách hàng vay 30 triệu trong 18 tháng. Với cách xác định gốc và lãi phải trả theo niên kim, tức là trả nợ gốc và lãi cố định hàng tháng thì tổng lãi phải trả của khách hàng là 4.097.447 đồng.

Một góc không gian tại Techcombank.

Một góc không gian tại Techcombank.

Như vậy thoạt nhìn lãi suất của hai ngân hàng có sự chênh lệch đáng kể và lãi suất theo cách tính dư nợ ban đầu có vẻ hấp dẫn hơn so với cách tính dư nợ thực tế, tuy nhiên với cách tính lãi suất như vậy thì trên thực tế tổng lãi phải trả của trường hợp trả theo dư nợ ban đầu sẽ lớn hơn đáng kể so với trả lãi theo dự nợ thực tế.

Nếu nhìn lại trên thị trường, hầu hết các ngân hàng áp dụng cách tính lãi suất trên dư nợ ban đầu, dẫn đến lãi suất chênh lệch tương đối lớn. Một số ngân hàng áp dụng các tính trên dư nợ ban đầu thì lãi suất chỉ khoảng dưới 1% một tháng (khoảng từ 0,7% - 1%), các ngân hàng áp dụng cách tính trên dư nợ thực tế giảm dần thì lãi suất thường khoảng trên 1%. Với mức lãi suất công bố như vậy thì đương nhiên hầu hết khách hàng sẽ chọn ngân hàng có lãi suất thấp hơn. Tất nhiên, lãi suất thực tế mà khách hàng phải trả ở cả hai trường hợp này là như nhau, thậm chí lãi suất thực tế của trường hợp dư nợ gốc sẽ nhỉnh hơn so với dư nơ thực tế như ta thấy ở trường hợp trên.

Tại ngân hàng Techcombank, để tính lãi suất thực cho một khoản vay tín chấp áp dụng lãi suất trên dư nợ ban đầu, khách hàng có thể sử dụng công thức: Lãi suất thực tế = 2 x n x r/(n+1). Trong đó, (n) là thời hạn khoản vay và (r) là lãi suất của ngân hàng công bố.

Nếu tính theo công thức này thì với mức lãi suất 13% một năm trên dư nợ ban đầu của một ngân hàng thì lãi suất thực tế khách hàng phải trả cho khoản vay trong 18 tháng là 24,63%. Nhưng thực tế các ngân hàng áp dụng tính lại trên dư nợ ban đầu lại không áp dụng mức lãi suất 24,63% mà thường là 25% hoặc 26%.

Techcombank cho biết, hai cách tính này rất phổ biến trên thế giới và thực tế là một cách thức marketing của các ngân hàng. Ở nước ta, khách hàng chưa hiểu rõ về hai cách tính này nên mới dẫn đến tình trạng các ngân hàng sử dụng để thu hút người đi vay. Một khi đã hiểu rõ về vấn đề, người có nhu cầu tín dụng sẽ lựa chọn sản phẩm dựa trên những điều kiện thực tế mà các ngân hàng đưa ra. Lúc này, năng lực cạnh tranh thực sự của các ngân hàng phải được thể hiện rõ nhất qua từng điều khoản tín dụng mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Tham khảo cách tính lãi sản phẩm Tiêu dùng trả góp của một số ngân hàng

Ngân hàng Thời hạn Hạn mức cho vay Cách tính lãi
Techcombank Tối đa 36 tháng Từ 2 đến 200 triệu. Trên dư nợ thực tế
An Bình Tối đa 60 tháng Tối đa là 200 triệu . Trên dư nợ gốc
Đông Á Tối đa 36 tháng Tối đa 20 triệu đồng Trên dư nợ gốc
ACB Từ 12 đến 60 tháng. Tối đa 250 triệu đồng Trên dư nợ gốc

Ngân hàng tính lãi suất theo năm. Thí dụ 12% nghĩa là 1% mỗi tháng. Mỗi tháng họ đều tính lãi suất trả cho bạn tiền lời nếu bạn bỏ vào trương mục tiết kiệm.

Nếu bạn bỏ một số tiền lớn vào quỹ "saving" thì họ sẽ cho bạn chọn lựa những thời hạn bỏ tiền để giành có lời. Có nhiều thời hạn: 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 2 năm, 5 năm.
Thời hạn để tiền có lời càng lâu thì lãi suất cố định càng cao.

Sau khi hết thời hạn họ có gởi thư nhắc nhở bạn có muốn gởi tiếp hay không. Nếu bạn không trả lời gì họ sẽ tiếp tục gia hạn cho tài khoản đó thêm một thời gian bằng lần trước bạn đã ký kết với họ và có thể mức lãi suất sẽ giảm hơn lần trước do hợp đồng mới của ngân hàng cho loại trương mục tiết kiệm đó có mức lãi suất giảm (do ảnh hưởng giá trị kinh tế thị trường bên ngoài)

Quy định tính lãi suất cho khách hàng tùy theo ngân hàng. Có ngân hàng làm ăn tốt cho lãi suất cao hơn ngân hàng làm ăn dở hay có khi sắp phá sản. Nếu bạn để tiền vào ngân hàng, phải hỏi họ bảo hiểm của ngân hàng là bao nhiêu? Trong trường hợp khách hàng bỏ nhiều tiền vào quỹ tiết kiệm, nếu ngân hàng phá sản thì trả tiền lại cho khách hàng tối đa là bao nhiêu.

Tôi vay ngân hàng từ tháng 6/2009 với lãi suất vay 1.05%/1 tháng, trong hợp đồng vay có ký kết giữa 2 bên là lãi suất sẽ được điều chỉnh 3 tháng 1 lần = lãi suất tiết kiệm 12 tháng + biên độ 5%/1 năm.

Tháng 3/2011, Ngân hàng ký lại 1 phụ lục hợp đồng thì biên độ lãi suất là 4% lãi suất vay của tôi là 14%+4% là 18% nhưng hiện tại hết 3 tháng theo quy định Ngân hàng tiếp tục thông báo lãi suất của tôi là 22%.  Tôi được Ngân hàng giải thích là bằng lãi suất tiết kiệm 12 tháng (14%) và biên độ lãi suất là 9%. Như vậy biên độ lãi suất này có hợp lý không và Ngân hàng tôi vay có vi phạm hợp đồng vay hay không? Kính nhờ Quý báo tư vấn giúp tôi. (Lê Thị Thủy, Email: thuylt@mptelecom.com.vn)

Trả lời:

Theo như nội dung bạn cung cấp thì chúng tôi hiểu việc vay giữa bạn vànNgân hàng là vay bằng đồng Việt Nam.

Để có thể nói rằng Ngân hàng có vi phạm hợp đồng hay không thì chúng tôi phải được xem kỹ hợp đồng vay vốn giữa bạn với Ngân hàng. Bởi vì có thể phía Ngân hàng đã đưa vào hợp đồng những điều khoản để làm căn cứ đảm bảo cho việc tăng lãi suất về sau. Nếu chỉ dựa trên những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi có vài ý kiến trao đổi như sau:

Tháng 6/2009, hai bên ký kết hợp đồng vay tài sản với điều khoản về lãi suất được tính theo công thức: Lãi suất = Lãi suất tiết kiệm + Biên độ 5%/năm. Trong đó lãi suất tiết kiệm là một biến số nên sau 3 tháng các bên sẽ cùng nhau thỏa thuận điều chỉnh lại lãi suất một lần. Việc điều chỉnh này là để phù hợp với biến động của lãi suất tiết kiệm của Ngân hàng (để đảm bảo Ngân hàng kinh doanh có lãi), còn biên độ lãi suất thì vẫn giữ nguyên ở mức 5%/năm. Đến tháng 3/2011 thì các bên ký phụ lục hợp đồng, theo đó Lãi suất = 14% (lãi suất tiết kiệm) + 4% (biên độ) = 18%.

Như vậy sau gần 02 năm là khách hàng của Ngân hàng trên bạn đã được Ngân hàng ưu đãi cho vay ở mức lãi suất thấp hơn so với lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng gốc (biên độ lãi suất trong công thức tính lái suất từ 5% xuống còn 4%). Tuy nhiên sau khi hết thời hạn 3 tháng Ngân hàng thông báo lãi suất mới được xác định theo công thức là: Lãi suất = 14% (lãi suất tiết kiệm) + 9% = 22%. Đây có thể được coi như là lời đề nghị giao kết phụ lục hợp đồng mới với mức lãi suất mới (vì đã hết 3 tháng) được tính theo công thức nói trên.

Nếu như bạn không đồng ý với công thức tính lãi suất này thì bạn có thể yêu cầu Ngân hàng tiếp tục thực hiện đúng như phụ lục hợp đồng đã ký, tức là vẫn giữ nguyên công thức: Lãi suất = lãi suất tiết kiệm + 4% (biên độ).

Trường hợp 2 bên không đạt được thỏa thuận để ký phụ lục hợp đồng mới mà Ngân hàng vẫn cố tình áp dụng công thức tính lãi suất mới để tính lãi suất phải trả đối với bạn, tức là Ngân hàng tự ý nâng biên độ lên 9% kéo theo mức lãi suất áp cho bạn là 22%, thì đây là hành vi vi phạm điều khoản đã thỏa thuận của Ngân hàng.

Còn về quy định của pháp luật thì biên độ lãi suất là 9% hay một con số nào đó cũng không bị coi là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên với vai trò là một yếu tố trong công thức tính lãi suất cho vay thì việc biên độ tăng cao sẽ kéo theo lãi suất tăng cao. Lãi suất tăng cao có thể vượt trần mà pháp luật cho phép (vượt quá 150% lãi suất cơ bản do NHNN công bố - Điều 476 Bộ luật dân sự), khi đó lãi suất sẽ vi phạm quy định của pháp luật.

Trong trường hợp này của bạn, nếu xét đến tính hợp pháp của lãi suất thì có thể thấy không chỉ lãi suất mới do Ngân hàng thông báo (22%) mà cả lãi suất được thỏa thuận tại hợp đồng gốc và phụ lục hợp đồng đều trái luật, vì:

Tại Quyết định số 1250/2009/QĐ-NHNN lãi suất cơ bản được áp dụng từ 01/06/2009 đến 01/07/2009 là 7%/năm, còn tại quyết định số 2868/QĐ-NHNN  của Thống đốc NHNN thì mức lãi suất cơ bản được áp dụng kể từ ngày 01/12/2010 đến nay là 9%/năm. Khi đó mức lãi suất của hợp đồng ký tháng 06/2009 là 12,6%/năm (1,05%/tháng), mức lãi suất của phụ lục hợp đồng ký tháng 3/2011 là 18%/năm và mức lãi suất mới nhất mà Ngân hàng thông báo 22% đều > 150% lãi suất cơ bản do NHNN quy định (ngoài ra tại thời điểm ký hợp đồng thì tại Điều 1 quyết định số 16/2008/QĐ-NHNNcó hiệu lực từ 19/05/2008 – 26/02/2010 còn cụ thể hóa quy định tại của BLDS bằng việc ấn định mức lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng không được vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố).

Khi đó nếu xảy ra tranh chấp hợp đồng và phải khởi kiện tại Tòa án thì Tòa sẽ tuyên hợp đồng và phụ lục hợp đồng bị vô hiệu một phần (phần vượt quá 150% lãi suất cơ bản). Đối với phần hợp đồng bị tuyên vô hiệu thì các bên trả lại cho nhau những gì đã nhận (Ngân hàng trả lại cho bạn phần lãi đã thu vượt quá 150% lãi suất cơ bản) và bồi thường thiệt hại cho nhau dựa theo mức độ lỗi của từng bên trong việc để phần hợp đồng đó vô hiệu (trường hợp này có thể là 50 – 50)

(ST).

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
Toi muon mua mot chiec xe oto tra gop gia 540t . Toi vay 270t nhug van ban khoan ko ro cach tinh lai the nao va thanh toan ra sao . So tien lai la bao nhieu/thang ? Ai biet lam on tu van giup toi
hơn 1 tháng trước - Thích (17) - Trả lời
chi oi,chi cho em hoi em gủi 20.000.000 vào ngân hàng BIDV voi thoi hạn la 13 tháng thì mỗi thang e dược hưởng tiền lãi bao nhiu ak?
Việc tính lãi còn tùy thuộc ngân hàng a vay áp dụng cách tính lãi suất theo dư nợ giảm dần hay nợ gốc ban đầu nữa a ah. A cung cấp thêm thông tin cụ thể ( lãi suất, thời hạn vay...) e sẽ giải đáp giúp a trong phạm vi kiến thức e hiểu
toi xin hoi la: neu gui ngan hang theo ky han 1 tháng thì cuoi thang ta phải den ngan hang rut lai nhập vào goc à hay la ngan hang tự nhap cho ta va tính lãi suất thang tiep theo.thank.
hơn 1 tháng trước - Thích (21) - Trả lời
Như vậy điều bạn sẽ bị thiệt ở đây là: ví dụ bạn gửi 100trieu kỳ hạn 1 tháng và LS là 1%/tháng đi. Nếu tới đáo hạn mà bạn ko tới lấy số tiền gốc và lãi thì NH sẽ vẫn tính lãi cho bạn trong 100 trieu đó chứ ko phải là NH sẽ tính lãi dựa trên số tiền mà bạn đã có trong NH là 101 triệu
theo e được biết về quy định của Ngân hàng thì nếu đến hạn mà a không qua Ngân hàng để làm thủ tục rút tiền, thì Ngân hàng sẽ quay vòng cả gốc và lãi, a được nhận thêm một kì hạn mới bằng với kì hạn cũ ( ở đây là 1 tháng) với lãi suất hiện hành
Toi muon vay ngan.hang khoang.100tr. Cho toi biet tra lai dai han hay ngan han cai nao co loi cho toi.cho toi hoi.cho hoi cach tinh lai vay.5nam moi thang toi p tra goc va lai la bao nh.ai b chi toi voi.thank
hơn 1 tháng trước - Thích (21) - Trả lời
tùy theo NH tính lãi dựa trên dư nợ ban đầu hay là dư nợ giảm dần. Ở đây bạn ko nói đến lãi suất. Nếu ở đây bạn trả lãi + gốc hàng tháng mà NH sẽ tính số lãi dựa trên dư nợ giảm dần thì bạn sẽ có lợi nhưng thực tế thì NH sẽ tính bạn dựa trên dư nợ ban đầu
Tôi xin hỏi: trong vay tiêu dùng, lãi suất 3 tháng thay đổi 1 lần. Thì việc thay đổi dựa trên những nguyên tắc và yếu tố nào?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Còn tùy thuộc và dao động của nước ngoài cũng như cách áp dụng lãi suất của nhà nước đối với các ngân hàng
Cái này hình như còn tùy vào chính sách của mỗi ngân hàng hay sao ý. Mình cũng không rành lắm
mình muốn hỏi 2400$ sẽ cho khoản lời là bao nhiêu nếu lãi suất hàng năm là 8% và lợi nhuận được tính gộp 4 tháng/lần
hơn 1 tháng trước - Thích (15) - Trả lời
bạn cứ tính theo công thức 2400 (1 + 8/3 %)^1x3 sẽ ra kết quả. 8/3 ở đây là mình lấy lãi suất năm chia cho 3 lần 4 tháng
toi cho vay 60 trieu dong,lai 1% .vay hang thang toi se nhan lai la bao nhieu?
hơn 1 tháng trước - Thích (17) - Trả lời
chao ban hong xuan. ban dung 60 trieu ma ban noi do de dong hoc phi tot hon .ma nhu ban thi lam sao co 60 trieu nhi.neu co thi tien am phu thoi.
1 thang dc 600k co vay thoi cung phai hoi sao?
toi goi ngan hang 100 trieu 12thang cho hoi canh tinh lai suat
hơn 1 tháng trước - Thích (9) - Trả lời
lãi suất là ngân hàng cho trước, biết dc lãi suất ta sẽ tính dc tiền lãi mà bạn nhận dc
cho hoi toi goi ngan hangla 250trieu trong 13 thang canh tinh lai xuat
hơn 1 tháng trước - Thích (19) - Trả lời
xin hoi; ki han 13 thang ma lai nua nam co nghia la gi? va neu rut tien truoc 7 thang thi tien lai se thay doi nhu the nao
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
em da vay so tien 56trieu trong vong 24 thang voi lai suat hang thang la 1.5% cho em hoi em phai thanh toan bao nhu tien lai
hơn 1 tháng trước - Thích (9) - Trả lời
56tr * 1,5% *24
toi gui ngan hang theo ki han 2 thang nhung het 2 thang toi khong lay den han thang thu 3 toi moi lay. Vay 1 thang do co tinh vao lai co ki han hay khong ki han?
hơn 1 tháng trước - Thích (11) - Trả lời
Chào bạn! Khi hết kỳ hạn họ có thể thông báo với bạn có tiếp tục ko, nếu jkhoong có phản hồi họ sẽ tự động gia hạn bằng ấy thời gian bạn ký và lại suất sẽ thấp hơn số kỳ hạn lãi suất bạn được hưởng 2 tháng trước đó.
toi gui ngan hang theo ki han 2 thang, nhung het 2 thang toi chua rut ma den thang thu 3 toi moi rut . Vay 1 thang do duoc tinh co ki han hay khong ki han?
hơn 1 tháng trước - Thích (10) - Trả lời
Ko đâu,bạn tham thế
1 tháng đó bạn đc lãnh lãi ko kỳ hạn.
cho em hỏi nếu gửi 9 tỷ vào ngân hàng thì lãi suất mỗi tháng sẽ được bao nhiêu ?
hơn 1 tháng trước - Thích (22) - Trả lời
14% và tiền bạn sẽ vào tài khoản huyền như vì trần lãi suất Ngân hàng hiện nay là 9 hay 10% thôi bạn nhé
Tùy từng ngân hàng,.Nếu bạn gửi 9 tỷ, với lãi suất 14%/1 năm.Kỳ hạn 3 tháng vậy tiền lãi được hưởng là: 9 tỷ * 14%/12*3=..(Bạn tự tính nhé)
cho em hỏi nếu gửi 9 tỷ vào ngân hàng tiền lãi suất mỗi tháng sẽ được bao nhiêu
hơn 1 tháng trước - Thích (11) - Trả lời
Tùy từng ngân hàng,.Nếu bạn gửi 9 tỷ, với lãi suất 14%/1 năm.Kỳ hạn 3 tháng vậy tiền lãi được hưởng là: 9 tỷ * 14%/12*3=..(Bạn tự tính nhé)
e là sinh viên đi học 4 năm đại học e vay vốn ngân hàng 7 kỳ tổng số tiền gốc vay là:30.200.000đồng.Kính mong luật sư cho e biết hiện tại e sẽ phải trả tổng số tiền cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu? e chỉ có thể trả dần vì mới ra trường năm 2012 và thu nhập chưa cao.Kính mong quý luật sư cho e câu trả lời sớm nhất. Em xin chân thành cảm ơn!
hơn 1 tháng trước - Thích (22) - Trả lời
nói rõ hơn đi bạn
Bạn không nói cụ thể là bạn nhập học năm nào, kết thúc năm nào, ngày vay đầu tiên là ngày nào, ngày kết thúc là ngày nào nên sẽ khó trả lời lắm.
tôi gửi 30tr vào ngày 5/3/2013 kỳ hạn 6 tháng lãi suất 7.5%/nam, đến ngày 22/9/2014 tôi nhân cả gốc và lãi dc bao nhiu? tôi xin cảm ơn
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
theo t tính toán là 31,125 nhé b
Tôi vay ngân hàng BIDV 45000000 lãi xuất 11.5%/năm trả dần cả gốc lẫn lãi trong 36 tháng vậy mỗi tháng tổng số tiền tôi bị trừ qua lương cụ thể qua từng tháng là bao nhiêu. Tháng 9/2014 ngân hàng trừ cả gôc lẫn lãi của tôi là 1415375VNĐ đến tháng 10/2014 lại trừ cả gốc lẫn lãi laf VNĐ là đúng hay sai?
hơn 1 tháng trước - Thích (12) - Trả lời
số tiền bạn phỉa trả cho ngân hàng chính xác là 1483920vnd , nhung chac do NH quy tron lai nen dc nhu the,vậy NH làm đúng rồi b à,
cho mình hỏi.lãi suất năm là 29%/năm.lãi suất tháng là:2.42%/tháng.vậy cách tính lãi suất trung bình tháng là bn ?
hơn 1 tháng trước - Thích (18) - Trả lời
lái suất thang là 2,42% đấy bạn. chắc bạn nhầm lẫn rồi,trong tính toán k có khái niệm lãi suất tbt đâu b
Cho minh hoi minh vay 20 trieu dong 18 thang moi thang dong 2057vnd lai xuat mot thang nhieu ak
cho mình biết công thức tính lãi suất gửi ngân hàng theo tháng và theo năm?
hơn 1 tháng trước - Thích (2) - Trả lời
Mình gửi 150 triệu từ ngày 06/06/2014 đến ngày 15/01/2015. Với kỳ hạn 3 tháng. Bạn cho mình công thức tính tiền lãi với ạ.
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
số ngày thực tế X lãi (tùy theo tháng hay năm) X số dư / 360 "nếu là lãi năm và 30 nếu là lãi tháng
chi oi cho em hoi chut ak.Em gửi ngân hàng BIDV 20.000.000 THỜI HẠN 13tháng ,vậy thì mỗi tháng em được tiền lãi bao nhiu ak.?
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
hien em co 20.000.000 nieu em goi vao ngan hang bidv thoi han la 12 thang em rut thi em duoc bao nhieu vay chi
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
hien em co 20.000.000 nieu em goi vao ngan hang bidv thoi han la 12 thang em rut thi em duoc bao nhieu vay chi
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
cho e hoi vay bay gio e vay 200.000.000 vay e tra gop trong 5 nam vay moi thang e tra bao nhieu vay
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
cho em hoi ty bay gio em vay 200 trieu cua ngan hang techcombank vay em tra gop trong thoi gian 60 thang vay moi thang em tra ca goc ca lai la bao nhieu vay
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý