Mình tên My, email: hoamy163@gmail.com Nhờ Minh gửi cho mình xin file pdf "How To Sta

Mình tên My, email: hoamy163@gmail.com Nhờ Minh gửi cho mình xin file pdf "How To Sta...

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
Mình tên My, email: hoamy163@gmail.com Nhờ Minh gửi cho mình xin file pdf "How To Start a Conversation, Keep It Going, Build Networking Skills — and Leave a Positive Impression". Cảm ơn Minh nhiều.!
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý