Nam sinh 15/06/1988, nữ sinh 06/05/1989, cưới vào ngày, tháng nào trong năm 2013 là tốt nhất?

Nam sinh 15/06/1988, nữ sinh 06/05/1989, cưới vào ngày, tháng nào trong năm 2013 là tốt nhất?

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
Nam sinh 15/06/1988, nữ sinh 06/05/1989, cưới vào ngày, tháng nào trong năm 2013 là tốt nhất?
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
89 năm nay đúng tuổi đẹp, tháng 8 mùa đẹp đó
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý