Tử vi trọn đời tuổi Quý Dậu nữ mạng

seminoon seminoon @seminoon

Tử vi trọn đời tuổi Quý Dậu nữ mạng

18/04/2015 01:14 PM
17,962

Tử vi trọn đời TUỔI DẬU: Nữ Mạng - Quý Dậu

Image result for tử vi trọn đời tuổi quý dậu nữ mạng
 

Nữ Mạng - Quý Dậu
Sanh năm: 1933, 1993 và 2053
Cung CHẤN
Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm gà)
Xương CON GÀ. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI

Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng

Đoán xem số mạng tuổi này,
Vàng trong gươm trắng có phần giàu sang.
Gái mà sanh đặng can này,
Nam Nhâm Quý Nữ rõ ràng chẳng sanh.
Đặng sanh sáng suốt tinh thần,
Nói năng lưu loát mọi người mếm thương.
Quý dậu nhiều kẻ hiền lành,
Ít ai ở dữ gian manh bạo tàn.
Hậu vận có của mới an,
Không thì chồng vợ khó bề ở yên.
Trung niên nay đổi mai dời,
Ai mà có chí mới mong vẹn toàn.
Sanh ra đặng gái đầu lòng,
Làm ăn có khá mới mong làm giàu.

Image result for tử vi trọn đời tuổi quý dậu nữ mạng

CUỘC SỐNG

Tuổi Quý Dậu cuộc đời có nhiều hay đẹp về vấn đề tài lộc và cuộc đời, tiền vận có nhiều lao đao về duyên số, tiền tài, trung vận cũng có lắm đau buồn về gia đình và bản thân. Nhưng vào hậu vận thì giàu sang, hưởng được tất cả những sự sung sướng trong cuộc đời.

Tóm lại: Về cuộc đời, tuổi Quý Dậu tiền vận và trung vận không được tốt, nhưng vào hậu vận thì an nhàn sung sướng, sống trong sang giàu phú quý.

Tuổi Quý Dậu tiền vận và trung vận có nhiều đau khổ lo âu, vào hậu vận mới an nhàn sung sướng, số hưởng thọ trung bình từ 60 đến 76 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu làm ăn có hiền đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ.

TÌNH DUYÊN

Về vấn đề tuổi Quý Dậu, có chia làm ba trường hợp như sau:

Nếu sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn phải có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là sanh vào những tháng: 1, 7 và 8 Âm lịch. Nếu sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn phải hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 2, 5, 6, 9 và 11 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn sẽ không có sự thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, chỉ một vợ một chồng mà thôi, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 3, 4, 10 và 12 Âm lịch.

Trên đây là diễn tiến về tình duyên và hạnh phúc, bạn nên nhớ lại tháng sanh, để biết cuộc đời với hạnh phúc và tình duyên của bạn.

Image result for tử vi trọn đời tuổi quý dậu nữ mạng

GIA ĐẠO, CÔNG DANH

Công danh lên bổng xuống trầm, số không hưởng được sự tuyệt đối của vấn đề danh vọng. Phần gia đạo có nhiều tốt đẹp và đầy đủ, trong tiền vận và trung vận có hơi bê bối đôi chút, nhưng về toàn diện thì khá tốt đẹp.

Sự nghiệp cũng có nhiều tốt đẹp vào khoảng tuổi 36 trở đi và có thể hoàn thành vào tuổi 40. Tiền bạc đầy triển vọng tốt đẹp, nhiều may mắn tạo nên cơ hội cho vần đề tiền bạc và có thể được dồi dào vào khoảng tuổi 40 trở đi.

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN

Sau đây là những tuổi hạp cho sự làm ăn hay giao dịch về tiền bạc của bạn, đó là các tuổi thuận về tài lộc như: Quý Dậu đồng tuổi, Ất Hợi, Đinh Sửu.

Những tuổi trên đây rất hạp cho sự làm ăn của bạn nên cộng tác, hợp tác giao dịch tiền bạc sẽ có nhiều tốt đẹp như ý muốn.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong việc lựa chọn lương duyên, hay kết hôn với những tuổi nầy thì sẽ sống được cao sang quyền quý, đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi: Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Kỷ Mão, Tân Kỵ và Tân Mùi.

Kết hôn với những tuổi nầy thì có thể sẽ được giàu sang, vì rất hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và luôn cả đường tài lộc.

Nếu kết duyên với những tuổi sau đây, đời bạn có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Giáp Tuất, Bính Tý, Canh Thìn.

Vì những tuổi trên đây chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được nột cuộc sống trung bình mà thôi.

Nếu kết hôn với những tuổi nầy thì đời bạn có thể phải sống trong một cuộc sống khó khăn, làm ăn không được phát đạt, mà trái lại có khi cuộc sống của bạn sẽ trở nên bần hàn khổ sở, đó là nếu kết hôn với các tuổi: Mậu Dần, Nhâm Thân, Canh Dần.

Những tuổi nầy không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và cả đường tài lộc, nên chỉ sống nghèo nàn, khổ cực trong suốt cuộc đời.

Những năm nầy bạn không nên kết hôn, vì kết hôn thì gặp cảnh xa vắng triền miên, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 20, 25, 26, 32, 37, 38 và 44 tuổi.

Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, cuộc đời sẽ có nhiều chồng, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 10 và 11 Âm lịch.

Image result for tử vi trọn đời tuổi quý dậu nữ mạng

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ

Nếu làm ăn hay kết hôn nên kỵ những tuổi nầy, vì những tuổi nầy là những tuổi đại kỵ, nếu kết duyên hay làm ăn sẽ gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là các tuổi: Nhâm Ngọ và Canh Ngọ.

Gặp tuổi đại kỵ trong việc hôn nhân không nên làm lễ thành hôn, hay ra mắt gia đình, thân tộc. Trong việc làm ăn thì không nên giao dịch về tiền bạc. Trong gia đình, thì nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT

T uổi Quý Dậu có những năm khó khăn nhứt là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 24, 28, 32, 38 và 42 tuổi. Những năm nầy nên đề phòng tai nạn hay bịnh tật, có hao tài tốn của.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT

T uổi Quý Dậu xuất hành vào những ngày lẽ, giờ lẽ, tháng lẽ thì hạp nhứt trong bất cứ việc gì có liên quan đến sự sống và cuộc đời, không sợ bị thất bại.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM

Từ 18 đến 22 tuổi: Năm 18 tuổi, sẽ có thành công lớn về vấn đề công danh như: Thi đậu, được bầu vào một tổ chức quan trọng hoặc xin được một chỗ làm tốt. Năm 19 tuổi, có một thất bại, như về vấn đề tình cảm. Năm 20 tuổi, hãy đề phòng những người đ àn ông lớn tuổi hơn lợi dụng tình cảm để quyến rũ. Năm 21 tuổi, có hoạnh tài vào tháng 6 và 8, kỵ đi xa. Năm 22 tuổi kỵ mùa hè, kỵ lửa. Coi chừng bị phản bội.

Từ 23 đến 27 tuổi: Tình yêu đẹp và chân thành đến với bạn rất chậm, vì sau bao mối tình thoáng qua. Mãi đến năm 23 tuổi bạn mới gặp được một mối tình lớn. Bạn sẽ lập gia đình vào năm 24 hoặc 25 tuổi. Trong hai năm nầy tình cảm rất vượng, nhưng tiền bạc chỉ ở vào mức trung bình. Năm 26 tuổi bạn sẽ được dự một cuộc du lịch bất ngờ đầy lý thú. Năm 27 tuổi, năm thành công trọn vẹn về tình cảm, hạnh phúc cũng như tài lộc.

Image result for tử vi trọn đời tuổi quý dậu nữ mạng

Từ 28 đến 30 tuổi: Đây là những năm đẹp nhất trong đời bạn và của tuổi bạn. Trong suốt ba năm liền bạn thành công liên miên trên mọi phương diện. Hạnh phúc đến với bạn một cách tuyệt vời. Bạn nên lợi dụng những năm nầy mà xây dựng tương lai và cuộc đời sẽ chắc chắn được thành công như ý muốn.

Từ 30 đến 35 tuổi: Năm 30 tuổi, không được nhiều may mắn lắm về tình duyên. Năm 31 và 32 tuổi, khoảng thời gian nầy việc làm ăn có nhiều trở ngại, không hoàn toàn tạo được nhiều cơ hội cho công danh và sự nghiệp, hai năm nầy ít gặp được những sự may mắn, nhưng sẽ có hoạnh tài vào năm 32 tuổi. Những tháng khác, việc làm ăn ít có kết quả tốt. Năm 33 và 34 tuổi, hai năm nầy có gặp sự cay đắng về cuộc đời, về vấn đề tình duyên nhiều rối rắm, tiền bạc có gặp sự khó khăn. Năm 35 tuổi, tháng 4 kỵ đi xa, tháng 8 phát tài, tháng 9 và 10 đại lợi.

Từ 36 đến 40 tuổi: Khoảng thời gian nầy, cuộc sống nhiều tốt đẹp và cuộc sống có phần tốt đẹp về tài lộc cũng như về công danh và sự nghiệp, khoảng thời gian nầy việc làm ăn có nhiều cơ hội tạo nên sự nghiệp và tiền tài, năm 38 tuổi, cẩn thận việc đi xa hay giao dịch về tiền bạc, những năm khác trung bình.

Từ 41 đến 45 tuổi: Năm 41 tuổi, năm nầy khá tốt cho việc buôn bán, giao thương hay giao dịch về tiền bạc, có thắng lợi về vấn đề nầy. Năm 42 và 43 tuổi, hai năm nầy việc làm ăn không mấy được phát triển chỉ ở vào mức trung bình mà thôi. Năm 44 và 45 tuổi, hai năm nầy có nhiều hy vọng tốt đẹp về phần gia đạo, tiền bạc bình thường, việc làm ăn không được khả quan lắm.

Từ 46 đến 50 tuổi: Khoảng thời gian nầy bổn mạng có phần suy yếu, không nên đi xa hay giao dịch về tiền bạc hay làm ăn lớn có hại cho cuộc sống gia đình.

T ừ 51 đến 55 tuổi: Năm 51 và 52 tuổi, hai năm nầy có tin về con, cháu hay có sự vui mừng về gia đạo, việc làm ăn bình thường. Năm 53 và 54 tuổi, hai năm nầy nên giao dịch về tiền bạc và cuộc sống, cuộc đời nhiều hy vọng thành công về tiền bạc. Năm 55 tuổi, năm nầy bình thường.

Từ 56 đến 60 tuổi: Thời gian nầy bạn có số tài lộc, gia đình, con cái yên vui, những năm nầy bạn hưởng được tất cả những sung sướng của cuộc đời, nên cẩn thận về việc giao dịch làm ăn hay sự phát triển về tài lộc.

(Theo tetviet.com.vn)

 

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
Giấy khai sinh của mình ghi là 29/3/1993 liệu mình co sinh vào tháng 3 âm không?
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
em sinh ngay 02/10/1993 âm ,nguoi yeu e sinh ngay 13/12/1989 co hop nhau k chj.lieu lay lam vk ck dk k a
Nếu đây là ngày dương thì ngày âm tương ứng sẽ là: 07/03/1993 Ngày:Kỷ dậu, tháng:Bính thìn, năm:Quý dậu
Em sinh ngay 9thang9nam1990,co yeu 1co gai sinh ngay 27thang2nam1993 lieu chung em co den duoc voi nhau khong
hơn 1 tháng trước - Thích (19) - Trả lời
nữ mạng 24/11/1993 kết hôn với nam 18/10/1994 âm lịch có vấn đè gì k ạ
???
hơn 1 tháng trước - Thích (17) - Trả lời
Em sjnh ngay 21/4/1993 da tung yeu 1 nguoj sn 19/07/1987 chung em co den duoc voj nhau khong?
hơn 1 tháng trước - Thích (5) - Trả lời
Em sinh ngày 11-2-1993 người yêu em sinh ngày 1-10-1993 có hợp nhau không?
hơn 1 tháng trước - Thích (15) - Trả lời
dung hop luon
Khá hợp nhau đó bạn
ngày sinh 11/2/1993
Em sinh ngày 20/02/1993.bạn trai em sinh 17/12/1987. Liệu chúng em kết hôn thì có sảy ra chuyện không may không ạ. Chúng em có nên không?
hơn 1 tháng trước - Thích (2) - Trả lời
mình là nam cũng dang gặp truòng hop ban gai minh giống bạn vậy,jo cũng không biết sao
hợp cháu àh bởi sinh tuổi gà là có phú giàu sang và quyền quý nên cưới sớm
Xem tuổi vợ chồng là phương pháp dựa trên khoa học huyền bí của cổ nhân, tuy nhiên điều quan trọng nữa là vận số. Và điều quan trọng nhất là 2 bạn yeu thương nhau thật lòng.
Em sinh nam 1993 con ban trai cua em sinh nam 1983 cho em hoi em va anh co ket hon duoc khong
hơn 1 tháng trước - Thích (16) - Trả lời
Hợp duyên là điều quan trọng nhất. Nếu 2 bạn đã thương yêu nhau thì chính là duyên tiền định. Không phải băn khoăn gì cả
em sinh 30-03-93 lich âm ng yêu sinh lich dương 24 03 90 liệu có hạp nhau ko
hơn 1 tháng trước - Thích (7) - Trả lời
Nhiều khác biệt nhưng 2 tuổi này vẫn có thể dung hòa được với nhau nhé :)
E sinh ngày 25.2.93 người yêu e sinh ngày 28.4.93.liệu có hợp nhau k?
hơn 1 tháng trước - Thích (19) - Trả lời
TUOI MUI 1979 CO HOP TUII DAU 1981
hơn 1 tháng trước - Thích (12) - Trả lời
Bạn có thể tham khảo: Về Mệnh Mệnh bạn : Âm Hỏa - Mệnh người khác : Âm Mộc => Tương Sinh Về Thiên Can Thiên can bạn : Kỷ - Thiên can người khác : Tân => Bình Về Địa Chi Địa chi bạn : Mùi - Địa chi người khác : Dậu => Bình Về Cung Cung bạn : Chấn - Cung người khác : Cấn => Lục Sát (không tốt) Về Niên mệnh năm sinh Niên mệnh năm sinh bạn : Mộc - Niên mệnh năm sinh người khác : Thổ => Tương Khắc
em sinh dung nam quy dau nhung ba e lai tuoi ngo lieu trong gia dinh co xay ra chuyen gi k
hơn 1 tháng trước - Thích (10) - Trả lời
Đâu phải tất cả những điều liên quan đến bói toán đều đúng đâu bạn
91 la tan muj,89 la tan ty.hop vs 93 la quy dau.
hơn 1 tháng trước - Thích (10) - Trả lời
Em sjnh ngay 10-8-1993 duong ljch nguoj yeu em sjnh ngay 12-6 -1993 duong ljch haj chung em co hop nhau khong co ket hon duoc voi nhau khong
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
Bạn có thể tham khảo tại đây nhé http://www.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiKi.aspx?m=0&StoreID=5994
E tuoi dau nhug e y 1 nguoi co vo roi k bt e nen quen nua gay k nguoi do tuoi mui
hơn 1 tháng trước - Thích (16) - Trả lời
Nguoi co vo nhu nguoi cam soi toc dat con voi . Em la con voi ma bi xo mui roi . Loi cua nguoi co vo la vay day .
Dừng lại đi bạn ah
Trời, người ta có vợ mà còn đi với em, giá thử sau này em có là vợ người ta đi nữa thì có chắc không bị cắm sừng không. Hãy cân nhắc kĩ, yêu người có vợ chỉ thiệt và tổn thương mình thôi em
em sinh năm 6.5.93 còn ngừơi em sinh 30.4.92 vậy tụi em có hợp ko?
hơn 1 tháng trước - Thích (17) - Trả lời
e sinh ngay 14thang 9 nam 1993 va yeu mot anh sinh nam 1991 lieu chung e co den duoc voi nhau khong?
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
Em sinh ngày 20/01/1993 âm lịch liệu năm nay tình duyên công danh sự nghiệp của em như thế nao?
hơn 1 tháng trước - Thích (2) - Trả lời
E sinh Nam 1993 ng y e sinh Nam 1967 co lay nhau dc ko .
hơn 1 tháng trước - Thích (7) - Trả lời
67 hay 87 hả bạn
e va ban trai e deu tuoi qui dau z co ket hon dc k co tot k
hơn 1 tháng trước - Thích (7) - Trả lời
tot lam, nhut phu quy ma
Em sn29/09/1993.em lâ´y ngươi yêu tuôi bao nhiu thi hơp
hơn 1 tháng trước - Thích (2) - Trả lời
Em nen lay nguoi sinh nam 1984 cung tuoi hop xe giau sang phu quy . Tuoi cua em ho tro cho nguoi chong thanh dat . Em nen sinh con nam nay neu lay tuoi 84
Tuoi cua Anh cung hop voi e day ne
Quan trọng là người iêu hiện tại của em sinh năm mấy chớ
e sinh 9/10/1993 am va ny e sinh 14/8/1990 am thi co lay duoc nhau khong?
hơn 1 tháng trước - Thích (19) - Trả lời
k duoc au
Sao lại không chứ, yêu nhau thì chiến thôi
em sinh ngay 02.09.92,em co nen wen pan trai khong,nguoi do khoang bao nhieu tuoi,va o dau khong?
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
Bây giờ gặp gỡ và quen biết các bạn trai là bình thường, hợp với lứa tuổi rồi đó em. Việc quen ai, như thế nào thì còn tùy thuộc vào duyên phận em ạ
E sn 17 12 93 co hop vs01 07 1986 k?nam nj ket hon dk k?t2 am ljck
hơn 1 tháng trước - Thích (16) - Trả lời
Em sinh 2.4.93 âm lịch. Em hợp với tuổi nào vậy? Giúp em đi ạ.
hơn 1 tháng trước - Thích (7) - Trả lời
e rat hop voi tuoi vit do e kakka
em hop tuoi suu( trau) va dau(ga)
em còn nhỏ tập trung vào việc học hành đi. Em tuổi dậu hợp với người tuổi tỵ, sửu
Chi gái em sinh năm 1990, em sinh năm 1993 liệu co kỵ nhau k? Cho em biết được không
hơn 1 tháng trước - Thích (14) - Trả lời
truong hop cua minhth sao?ban trai sn 90 gd bao khong hop khong the lay nhau.
Theo Anh nghi,hai chi e hok co sao dau,doi khi hok hieu tinh nhau chut thoi ak!quan trong nhat La Cai nguôi ma se cho Thanh chong trong tuong lAi cua chi e thoi K
Tsao co nh con ng thieu van minh vay?
E la phuong sjnh 2.6.1993 nguoj yeu em sjnh 1.5.1987 chung e lay nhau cuoc sog se the nao nhj
hơn 1 tháng trước - Thích (20) - Trả lời
em sinh ngay 28/1/1993.em có bao nhiêu đời chồng chồng em bao nhiêu tuổi
hơn 1 tháng trước - Thích (14) - Trả lời
em sinh 9/10/1993 co ket hon voi tuoi nham than duoc khong?
hơn 1 tháng trước - Thích (20) - Trả lời
em sinh ngay4 thang9 nam1993 va moi quen mot nguoi ban trai sinh ngay1 thang10 nam1989 .co the gjup em xem lieu chung em co the de voj nhau duoc khong
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
ko hop dau b â.vi minh la menh kim,ng ta menh moc,hon nua 2 ng lay nhau sê o cung biet li co the 1 ng se pai ra di trc.bun nhi
E sinh4/3/1993 ket hon voi tuoi sinh2/8/1992 co duoc k
hơn 1 tháng trước - Thích (7) - Trả lời
Mình tuổi Quý dậu(nữ) quen voi Nham Than (1992) nhưng gia dinh phan dối vì nghèo khổ suốt đời.Mình phải lam sao
Em sinh ngay 24-4-1993 thi cuoc song cua em the nao
hơn 1 tháng trước - Thích (5) - Trả lời
e sinh ngay 12thang 9 nam 1993,nguoi yeu em sinh nam 1986 den duoc voi nhau khong a
hơn 1 tháng trước - Thích (11) - Trả lời
tốt quá
đến được vs nhau ko thỳ tùy vào 2 bạn và gia đình 2 bạn chứ sao lại hỏi chúng tôi
troi pi the thi cao gia an thich thien nga ak
e sinh nam 1993 nguoi yeu nam1989 lieu co hop nhau khong ah
hơn 1 tháng trước - Thích (11) - Trả lời
neu xem tuong so thi co ve la khong hop nhau boi vi ban la mang kim con nguoi yeu ban mang moc > dieu nay la toi ky. boi vi o day la vo khac chong tuc kim khac moc . neu doi lai la chong mang kim ban mang moc thi ko sao nhung o day thi laj khac. nhung noi vay thoi . neu tinh yeu cua 2 ban du ben vung thi hay cu den voi nhau dung vi dieu gi ma khien cho 2 nguoi sau nay phaj dau kho roi an han ca doi... con neu 1 khi da quyet dinh thi nen song sao cho ca 2 hoa thuan va lau dai ve sau.chuc ban hanh phuc !
mâu thuẫn quá , trên thì là nữ sinh vào tháng 10 âm lịch thì không có sự thay đổi về đường tình duyên ,dưới lại nói sinh tháng 10 có nhiều chồng . là sao ?
hơn 1 tháng trước - Thích (2) - Trả lời
anh chj giup em voi ,tuoi em la quy dau sinh nam 1993,con nguoi yeu em sinh nam 1984,cho em hoi hạ tuoi nay hop hay kg ,hai dua em co dc den voi nhau hay kg ha
hơn 1 tháng trước - Thích (7) - Trả lời
ban a ban nen suy ngi cho tha ki roi hay quyet dinh nha vi day cuoc song sao nay cua ban nen hay than trong theo minh ngi anh chang nay qua lon tuoi so voi ban
Tinh yeu ko phan biet tuoi
Em co biet Tich tuoi xuat phat tu dau khong? Do chi la mot cau chuyen truyen thuyet bat nguon tu Trung Quoc.em co the tra tren Google.hoac tim sach viet ve no , chi da duoc doc nhung chi ko nho ten sach, dai loai la thoi xua o TQ co 1 ong Tuong co ten nhung chi khong nho phai long mot co gai rat xinh dep mac du chong co ta da chet,luc do cung co mot O tuong khac cung thich co nay co the noi co dep nhu Tay Thi.nhung roi co gai bi o Tuong thu hai bat ve lam vo , vi Tuong thu 1 rat tuc gian ma khong biet lam cach nao ngan can, cuoi cung o nghi ra 1 ke , sui nguoi hau cua ong tuong thu 2 can ngan rang 2 nguoi ko hop tuoi , roi xung khac, roi ko hop " Can- Chi..." O ay da cho viet thanh 1 cuon sach de nguoi hau dem trinh laen O tuong th 2 . Nhung o ta ko nghe va van quyet dinh lay co gai do, sau nay O tuong thu 2 thua tran thi o tuong thu 1 lai lay co gai lia lam vo . Vay em hay suy ngam xem dau la dung , sai,truyen thuyet nay duoc du nhap vao Viet Nam va nhieu nguoi dan Viet Nam bi anh huong tro thanh quan niem song va tu tuong cho minh , that nguy hiem , nhieu gia dinh tan nat , nhieu doi yeu nhau that long ma ko giam den voi nhau chi vi quan niem buon cuoi nay. Cau chuyen thu 2 toi ke ra day chac ban se thay ro hon nhe ! Chuyen la the nay Toi co nguoi chi gai yeu anh hang xom ten A duoc 1 nam gia dinh a do di xem boi noi ko hop ko cho cuoi neu cuoi anh a se chet som vi nha anh A chi co mot minh anh A la con trai. the roi 2 nguoi chia tay sau nay chi toi yeu anh re toi bay gio , luc do nha anh kia di xem lai ba boi khac noi hop , the nhung anh A xin quay lai chi toi khong dong y , vi chi tim duoc mot nguoi yeu chi that long hai nguoi cuoi nhau va song rat hanh phuc ho co 2 dua con trai rat xinh , ngoan , hoc gioi.theo " cac cu " tuoi cua ho la "xung khac" nhung ho rat ton trong nhau chua bao gio cai nhau hay noi nang loi voi nhau du da duoc 11 nam roi.chuyen buon cuoi la Anh re toi lai cung tuoi voi anh A. Vay neu 2 em yeu thuong nhau that long thi dung quan tam den tuoi tac , do la nhung quan niem co hu, phong kien , me tin , di doan. cuoc song hanh phuc la do 2 nguoi xay dung chu ko phai do hop tuoi. neu lay nhau ma chi do hop tuoi ma khong co tinh yeu that , thi cuoc song co dam bao khong? nhieu doi van chia tay, chi toi nghiep nhung dau con, khong co cha, hoac ko co me.
E sinh nam 1993 ,a ay sinh nam 1988 .2 chung e sau nay lay nhau co hop khong?
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
em sinh nam 93 thi hop voi bac 73 nhe ! cu hop
Có ăn đời ở kiếp được với nhau không không phụ thuộc nhiều vào tuổi tác đâu em ạ. Chủ yếu là có thể chia sẻ và nhường nhịn nhau hay không thì mới cơm lành canh ngọt được. Chúc em luôn hạnh phúc
em sinh 15/8/1993 yeu ng sinh 15/6/1990 lieu chung e co den dk voi nhau ko?
hơn 1 tháng trước - Thích (9) - Trả lời
không hề hợp nhau đâu.
em sinh ngày 16-12-1993 âm lịch hợp vs tuổj nào ạk.mà yêu người cùg tuổi thj nữ 93 hợp với nam 93 sjnh trước hay sau ak
hơn 1 tháng trước - Thích (18) - Trả lời
e sinh vao 24 thang 9 nam1993 hop voi ngiu dang ju cua e cug sinh nam1993 k
Bạn có thể tham khảo trọn bộ ở đường link dưới đây nhé http://www.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiKi.aspx?m=0&StoreID=5994
Em sinh 22/10/1993 âm lịch nếu kết duyên cùng ng tuổi giáp tuất thì cuộc sống sẽ ntn?
hơn 1 tháng trước - Thích (3) - Trả lời
K hop dau ban AK. 83 moi hop
em sinh ngày 07/ 09 0 1993 vậy cho em hỏi em hợp với tuổi nào ạ? ạ đang quen bạn trai sinh năm 1992 (Nhâm Thân) vậy có nên tiến tiếp hông ạ? e nghe bạn e nói là tuổi thân sẽ không tốt với tuổi dậu đúng hông ạ? e cảm ơn!
hơn 1 tháng trước - Thích (2) - Trả lời
Bạn có thể tham khảo toàn bộ thông tin cuộc đời, tình duyên theo link dưới đây nhé: http://www.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiKi.aspx?m=0&StoreID=5994 còn việc tốt hay không tốt, tiếp tục với bạn trai bạn hay không là do hai bạn nhé, chả nhẽ yêu nhau đi xem bói không hợp tuổi thì không yêu nữa.
em sinh vao 28thang10nam1993 thi tuoi nao hop voi em
hơn 1 tháng trước - Thích (14) - Trả lời
Bạn tham khảo tất cả ở link dưới nhé! http://www.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiKi.aspx?m=0&StoreID=5994
E sinh ngay 21 thang 9 nam 93 co hop voj a thang6 nam 87 khong
hơn 1 tháng trước - Thích (6) - Trả lời
Ban se ko hop vi co cong thuc tuoi lay so lon tru so be ma chi het cho 3 la ko duoc
Hợp với anh thôi
E sinh ngay 21 thang 9 nam 93 co hop voj a thang6 nam 87 khong
hơn 1 tháng trước - Thích (14) - Trả lời
hỏi ngu vcd
k hop ban ak. hai tuoi nay rat ky nhau .
Tứ hành khắc đó em. cực xung luôn. cẩn thận củi lửa....
tuoi quy dau sinh ngaý mông 9 thang3 co hop voi tuoi tan mui ngay mong 6 thang 5 không
hơn 1 tháng trước - Thích (18) - Trả lời
tuoi qui dau 01 thang 9 hopvoi tan mui 24 thang12 khong
Hợp vợ chồng không hợp tuổi nhưng kết hợp với nhau thì may mắn về đường công danh sự nghiệp, phúc lộc giàu sang
Nư mang sinh ngay 15/07/1993 co ket hon dc voi nam mang sinh ngay 10/09/1988 k?
hơn 1 tháng trước - Thích (4) - Trả lời
quất đi bạn- hợp lắm đấy- mình đã thử và thành công^^
E ten tham sinh 12/6/1993
hơn 1 tháng trước - Thích (5) - Trả lời
Bạn có thể tham khảo theo biện giải sau: Người này được thành công là nhờ may mắn chứ khả năng, thực lực chưa đạt được mức độ ấỵ Cuộc đời họ là một chuổi dài may mắn tiếp nhau để có từ thành công này đến thành công khác. Hay không bằng hên. Ngoài ra người này có cung mệnh ở thế sinh xuất (cung mệnh ở cung âm) tức là người hào sảng phóng khoáng, dễ tha thứ Rất thông minh, thẳng thắn, cương trực, đoan chính, hơi nóng nảy nhưng nhân hậu, từ thiện. Có uy quyền, địa vị lớn trong xã hội, có khoa bảng cao, hay ít ra rất lịch lãm, biết nhiều, có tài vượng lộc, giàu sang. Có khiếu về chính trị lẫn văn hóạ Đàn bà có NHẬT sáng ở mệnh thì được hưởng cả phúc thọ cho chồng con tuy nhiên tính tình hơi nóng nảy (NHẬT miếu, vượng, đắc địa). Có năng khiếu thu hút người khác bằng lời nói, bằng tài hùng biện, bằng văn chương, kịch nghệ. Có năng khiếu đặc biệt về văn chương, thi phú, âm nhạc (Tấu-Thư (Kim)). Thường là con trưởng nếu không sau cũng đoạt trưởng và có vẽ mặt thanh tú. Được hưỡng phúc sống lâụ Họ hàng hiếm người nhưng khá giả (CƠ đơn thủ tại Mùi). Giàu sang vinh hiễn hành sự mọi việc khôn khéo; suốt đời khá giả, phong lưu (Quyền, Lộc hội hợp). Được hưỡng phúc, nhiều may mắn. Họ hàng khá giả (Ân-Quang, Thiên-Quí). Mã phát mưu sự gặp may, làm ăn khá giả (Ân Quang, Thiên Quí). Được thần linh che chở, sống thọ, dòng họ đoàn kết đùm bọc cho nhau hay khi chết được người hiến đất cho chôn cất (Ân-Quang (Mộc)). Được thần linh che chở, sống thọ, dòng họ đoàn kết đùm bọc cho nhau hay khi chết được người hiến đất cho chôn cất (Thiên-Quí (Thổ)). Có thể làm con nuôi họ khác hay lập con nuôi, đở đầu cho người khác (Dưỡng (Mộc)
Mình sinh tháng 6 năm 1993 có yêu và lấy được người sinh năm 1992 không?
hơn 1 tháng trước - Thích (22) - Trả lời
em sinh 13-9-1993(ngay am) nguoi yeu em cung sinh cung ngay thang nam(cung la 13-9-1993) vay thi 2 nguoi co hop nhau ko a
hơn 1 tháng trước - Thích (18) - Trả lời
hợp hay không là do tính cách hai bạn nữa nhé.Về cơ bản thì giống nhiều thứ quá đó
em sinh ngày 20/02/1993 mà mún lấy người 1/01/1995 liệu có hợp nhau không ah?
hơn 1 tháng trước - Thích (16) - Trả lời
Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo làm ăn dễ dàng, ăn nói hay lo tính việc chi thường có quí nhân giúp đỡ, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt long, bản thân có tiểu tật, lờI nói hay thắc mắc, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống đồng lo, làm ăn đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, nên cần năng và kiên nhẫn.
em sinh 30/11/1993 thi cuoc song tinh duyen roi em hop voi tuoi nao?
hơn 1 tháng trước - Thích (5) - Trả lời
Em có thể tham khảo bài viết trên.
em s vao ngay 8/12/1990.e y 1 co gaj sjnh ngay 26/12/1993 lieu chug e co lay nhau duoc ko
hơn 1 tháng trước - Thích (10) - Trả lời
2 tuổi này k hợp
củng đúng nhưng mà củng hơi bị ảo! :D
hơn 1 tháng trước - Thích (7) - Trả lời
ban trai em sinh nam 1991 em sinh 1993 chung em cung sinh thang 10 thi co the ket hon voi nhau duoc khong a?
hơn 1 tháng trước - Thích (20) - Trả lời
tuoi quy dau lay chong giap ty hop khong
nếu xét về Can Chi năm tuổi thì đều tương sinh cho nhau và bản mệnh cũng vậy nên cũng ko phải tệ
anh chi oi. Cho e hoi chut ak.e ctrai sn 15/7/1993 tuoi cua e co the lam an vao nam nao em dang du tinh mo mot nha hang e co the thuc hien luc nao cho tot dep ak?va lay vo vao tuoi nao?hop voi nguoi sinh nam bao nhieu de lam an tot dep va hanh phuc ak? Em xin chan than cam on.
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
Bạn tham khảo bài viết về Tử vi tuổi Quý Dậu nam mạng trọn đời theo link nhé: http://www.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiKi.aspx?m=0&StoreID=4509
E sinh ngay 9/2/1993 con ban trai e sinh ngay 11/10/1992.Lieu 2 tuoi nay co hop vs nhau k a..e xem tren tu vi nay thi thay khinh hop nhung nguoi ta van noi nam nham nu quy thi hop vs nhau lam co ma
hơn 1 tháng trước - Thích (6) - Trả lời
Trai Nhâm Thân mang mệnh Kim, dương Kim. Gái Quý Dậu mang mệnh Kim âm Kim như vậy là thuận âm dương, có âm có dương là tốt, còn về ngũ hành thì cùng là Kim không bị khắc nghĩa là hợp nhau được miễn là thực lòng yêu nhau tôn trọng nhau. Còn phải giúp nhau học tập cho tốt vì nếu tuổi sinh năm 1992 và 1993 còn quá trẻ. Nếu thực lòng yêu nhau thì sớm nhất cũng phải chờ đến năm 2012- 2013 là năm Thủy mới hợp với Kim mệnh do Kim sinh Thuỷ . Kết luận có thể hợp nhau được nhưng xem ra còn trẻ cần tập trung giúp nhau học tập lo cho tổ ấm tương lai mới hạnh phúc
Mình sinh ngày 28-7-1993, có hợp vs người sinh ngày 21-11-1979 k ạ
hơn 1 tháng trước - Thích (14) - Trả lời
Em sinh 12/01/1994,ban trai em sinh 18/11/1994.Nguoi nu la Quy Dau con nguoi nam la Giap Tuat lieu co the lau dai duoc voi nhau khong ah.
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
em cam on chi ah ^^
Quý Dậu Giáp Tuất theo số má là phạm biệt ly, tuy vậy điều quan trọng nhất chính là tình cảm của 2 bạn. Gia đình hạnh phúc là gia đình đầy tình yêu thương, điều đó bao gồm : Vợ chồng nhường nhịn ,chia xẻ ,bảo bọc ,tha thứ,thông cảm...cho nhau,đói no giàu hay nghèo gì cũng vậy. Chúc hai bạn hạnh phúc!
E sinh ngày 12/01/1994 có hợp với nam sinh ngày 30/04/1989 ko ạ?
hơn 1 tháng trước - Thích (3) - Trả lời
Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều sáng suốt, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ có duyên vui vẻ hay giao thiệp tình bạn lòng hay lo tính, bổn thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn sẽ lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, đặng hưởng sự ấm êm.
Em sinh ngày 4/5/1993 tức Quý DậuBạn trai em sinh ngày 6/5/1993 tức Quý DậuGia đình bạn trai em đi xem thầy rồi bảo 2 tuổi này không hợp nhau:1 là nghefo khổ2 là bệnh tậtCho em hỏi có phải là như vậy không ạ?Nó hoàn toàn đối nghịch với những gì ở trên.
hơn 1 tháng trước - Thích (18) - Trả lời
Chồng tuổi Quý Dậu gặp người vợ tuổi Quý Dậu ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng về lời tiếng ít đặng hạp ý, nên hòa thuận làm ăn lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, không chi đáng kỵ em nhé. Chúc em luôn an vui!
Em sinh ngay mung 8/2/1993 lay chong sinh ngay 16/8/1975 co hop khong anh?
hơn 1 tháng trước - Thích (15) - Trả lời
nu sinh ngay 03 thang 07 nam 1993 lay chong nam nao
Vo sinh nam 1993 lay chong sinh nam 1975 co hop ko a? Va sinh con tuoi nao cho tot a?
hơn 1 tháng trước - Thích (14) - Trả lời
Tuoi quy dau voi canh ngo ,,,co hop nhau k ak
Không phạm đại kỵ là có thể kết hôn được bạn nhé. Về năm sinh con, năm 2015 hai bạn có thể sinh con tốt: Bố sinh năm 1975, tuổi Ất Mão niên mệnh Đại Khe Thủy Mẹ sinh năm 1993, tuổi Quý Dậu niên mệnh Kiếm Phong Kim Nếu sinh con vào năm 2015 (năm Ất Mùi, Sa Trung Kim), sẽ phân tích được kết quả như sau: 1. Xung Hợp Niên Mệnh Giữa bố và con: Niên mệnh của hai người tương sinh, bổ trợ lẫn nhau, cát Giữa mẹ và con: Niên mệnh của hai người bình hòa, không sinh khắc nhau Đánh giá: 3/4 điểm 2. Xung Hợp Thiên Can Giữa bố và con: Thiên can của hai người bình hòa với nhau Giữa mẹ và con: Thiên can của hai người bình hòa với nhau Đánh giá: 1/2 điểm 3. Xung Hợp Địa Chi Giữa bố và con: Địa chi của hai người đạt Tam Hợp, cát Giữa mẹ và con: Địa chi của hai người không xung không khắc nhau, bình hòa Đánh giá: 2.5/4 điểm 4. Kết luận Tổng điểm: 6.5/10 điểm Chúc hai bạn hạnh phúc!
tình duyên trong năm 2014 sẽ thế nào? có điều gì nên đề phòng không?
hơn 1 tháng trước - Thích (16) - Trả lời
Vạn sự tùy duyên, người tính không bằng trời tính bạn ơi
Không có đức - số má vô nghĩa, lo làm thiện, việc tốt, đức năng nhất định thắng số.
em sinh nam 93.nguoi iu em sinh nam 94 nhu vay co cuoi nhau dc hk
tôi quý dâu có hợp với kỉ tỵ không?
hơn 1 tháng trước - Thích (15) - Trả lời
tôi quý dâu có hợp với quý tỵ không?
Mjk cũng cùng thắc mắc giống bạn
em là nữ sn 1993 nếu lấy năm 1987 có hợp không ak
hơn 1 tháng trước - Thích (21) - Trả lời
em là nữ sinh năm 1993 muốn kết hôn với tuổi ngọ 1990 có hợp không
khong hop dau em ak,sau nay em se chiu kho lam
hợp chứ
cho em hỏi năm mạng sinh năm 1993 kết duyên với nữ mạng 1993 được ko
hơn 1 tháng trước - Thích (9) - Trả lời
Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước đặng khá trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng về lời tiếng ít đặng hạp ý, nên hòa thuận làm ăn lập nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, không chi đáng kỵ. Chúc bạn hạnh phúc!
em sinh 9/2/1993, ny nam sinh 8/6/1991 AL có hợp không ạ
hơn 1 tháng trước - Thích (12) - Trả lời
HỢP HỢP
nam sinh năm 1984 lấy vợ sinh năm 1993 hợp không
em lay chong som nam 18t chong em moi mat nam 22t,vay la so phan em se nhu the nao day
hơn 1 tháng trước - Thích (7) - Trả lời
pham trang e 1993 lay chong 1992 co hop hay k
hơn 1 tháng trước - Thích (3) - Trả lời
con sinh at suu co hop voi qui dau khong
con sinh at suu co hap tuoi quy dau khong
pham _trang e sjnh nam 1993 con chong e sjnh nam 1992 co hop nhau k
hơn 1 tháng trước - Thích (20) - Trả lời
Mình sinh năm 1993 chồng 1992 có hợp nhau không
Neu ban ket hon tuoi nầy thì cuôc đời sống trong khó khăn,lam an ko phat đạt,trai lai bần hàn khổ sở,đo la pan kết hon tuoi thân
Neu ban ket hon tuoi nầy thì cuôc đời sống trong khó khăn,lam an ko phat đạt,trai lai bần hàn khổ sở,đo la pan kết hon tuoi thân
ko hợp bỏ đi
Con gai sinh nam 1993 ket hon voi nam gioi 1984 duoc khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuổi quý dậu kết duyên cùng tuổi kỷ tỵco hợp không
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuổi quý dậu nử,kết hôn với tuổi kỷ tỵ nam,có hợp không
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi quy dau nu sinh ngay 23/07/1993 ket hon cung tuoi ky ty nam sinh ngay 28/07/1989 co duoc khong.
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
quy dau ket hon voi nham than duoc k
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
cho e hỏi, con gái sinh năm 1993 kết duyên với con trai 1991 có được ko
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
trời ơi là trời ck tuổi canh ngọ thì sao nhở
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
chuyện con cái và chuyenj tình cảm sẽ ra sao
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Đụ mẹ tuổi tỵ đâu ko thấy .....
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Mh sinh ngay 2-9-1993 con ck sing ngay 15-10-1988 ko biet co hop nhau ko
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
2 tuổi đó rất hợp về tình duyên lẫn tài lộc
Mh sinh ngay 2-9-1993 ng yeu mh sinh ngay 15-10-1988 co hop nhau ko a
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Minh quy dau lay chong nham tuat con gai quy ti thi co hop nhau k.
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
em sinh nam 1993 chong em sinh nam 1982 co hop nhau khong ah
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
em sinh ngay 22/2/1993 chong em sinh ngay 29/11/1982 co hop nhau va co lay nhau duoc k a
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
E sinh ngay 17 07 1993 al vay e hop voi tuoi nao vay
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
mình sinh ngày 21-12-1993 mình muốn xem tử vi
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
E sjnh 23_11 hop tac lam an voi nguoi tuoi meo duoc k?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
E sinh 23_11_1993 hop tac lam an voi nguoi tuoi meo duoc k?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
e sinh mùng 3 tết năm 1993 vậy e thuộc tuổi gì
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Mih sinh20/6/1993 va nysn 17,3,1992 co hap k ạ
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Minh sinh ngay 29 thang 10 nam1993 chong sinh ngay 16 thang 11nam 1987 co hop nhau khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
em 24 tuoi ma nguoi yeu e 35 co hop ko,nhung ma tjnh yeu tui e gap rat nhjeu rao can tu gja djnh
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
E sinh 5-1-1993 e hợp với tuổi nào vậy
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
cho e hỏi, e tuổi dậu sinh 1993, còn chồng e người nước ngoài tuổi con thỏ vậy thì tính như thế nào ạ, có hạp hay k ? em lại sinh ngày 28/1 ÂL
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý