Tôi đã nghi ngờ và ghen đến mức không kiểm soát được làm một số việc sai lầm và rồi không giữ Liên lạc vớ

Tôi đã nghi ngờ và ghen đến mức không kiểm soát được làm một số việc sai lầm và rồi không giữ Liên lạc vớ...

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
Tôi đã nghi ngờ và ghen đến mức không kiểm soát được làm một số việc sai lầm và rồi không giữ Liên lạc với Anh nữa nhưng 7 tháng qua tôi rất buồn và gần đây Anh tìm gặp tôi, nhưng tôi tránh mặt. Tôi đang không biết tình cảm Anh sao nữa?
hơn 1 tháng trước - Thích (22) - Trả lời
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý