Đó là những học sinh nói còn nghe. Còn những học sinh bất cần đời, mục đích đến lớp để phá, chống đối giá

Đó là những học sinh nói còn nghe. Còn những học sinh bất cần đời, mục đích đến lớp để phá, chống đối giá...

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
Đó là những học sinh nói còn nghe. Còn những học sinh bất cần đời, mục đích đến lớp để phá, chống đối giáo viên, coi việc trêu được giáo viên, phá được lớp là hay. Tôi cũng dùng nhiều cách không ổn. Trong khi Nhà trường lại bênh học sinh, không muốn xử lí, đổ lỗi cho giáo viên. Vậy tôi phải làm thế nào?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý