Cách quản lý tài chính hiệu quả

Nhanluu1294 Nhanluu1294 @Nhanluu1294

Cách quản lý tài chính hiệu quả

18/04/2015 10:18 PM
602

Một bản nhạc hay đồng nghĩa với việc các nốt nhạc được sắp xếp hợp lý. Trong đầu tư kinh doanh cũng vậy, mọi hoạt động sẽ được phối hợp nhịp nhàng, hài hòa và thành công sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn biết sắp xếp các yếu tố tài chính hợp lý và hiệu quả.

tc - 2


Đã có rất nhiều vụ bê bối tài chính lớn trong những năm qua như Enron, Worldcom..., giờ đây các công ty trên thế giới đã chú trọng hơn đến công tác quản lý tài chính của mình. Điều này cũng là hợp lý, bởi nếu không coi trọng công tác quản lý tài chính thì lịch sử chắc hẳn sẽ lặp lại.


Tài chính công ty là hệ thống các quan hệ kinh doanh nảy sinh trong quá trình phân phối các khoản tiền gắn liền với việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền mặt của công ty để phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh, trong đó, bộ máy kế toán sẽ điều hành toàn bộ hoạt đông tài chính công ty. Chính vì thế vai trò của việc quản lý tài chính cũng rất quan trọng, nó tồn tại và tuân theo quy luật khách quan, và bị chi phối bởi các mục tiêu và phương hướng kinh doanh của công ty.

Khi bắt tay vào xây dựng các chiến lược sản xuất kinh doanh, có một số câu hỏi quan trọng mà không một công ty nào được phép bỏ qua là phải tính đến việc các yếu tố tài chính sẽ được quản lý như thế nào, xem các đồng vốn bỏ ra hiệu quả đến đâu, có đem lại lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh như mong muốn ban đầu hay không. Có thể nói, tri thức đóng một vai trò quan trọng trong quản lý tài chính trong đầu tư và kinh doanh. Đó là những kiến thức cơ bản mà nếu không có thì bạn không thể nào nhận ra được tình hình thực tế của những dự án đầu tư của các kế hoạch kinh doanh cũng như thực trạng hoạt động của công ty.

Quản lý tài chính là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác quản lý công ty, bao gồm lên kế hoạch sử dụng các nguồn vốn, đảm bảo thực hiện các dự án sản xuất và kinh doanh, theo dõi và đánh giá, điều chỉnh kịp thời kế hoạch tài chính, quản lý công nợ của khách hàng, của các đối tác để từ đó thực hiện báo cáo cho các cấp lãnh đạo…. Tất cả những công việc như vậy rất cần cho nhà quản lý trong việc hoạch định nguồn lực tài chính.

Trong các công ty, tập đoàn kinh tế lớn như General Motor, Microsoft, Apple, Vodaphone... công tác quản lý tài chính được tách rời đối với công tác kế toán thống kê. Tại các hãng này, quản lý tài chính là những hoạt động tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng về tài chính và đưa ra những quyết định về mặt tài chính ngắn hạn cũng như dài hạn của công ty.

Ngoài ra, chiến lược tài chính ngắn hạn và dài hạn của công ty, công việc quản lý tài chính sẽ giúp giám đốc điều hành hoạch định sự đánh giá tổng quát, cũng như từng khía cạnh cụ thể các nhân tố tài chính có ảnh hưởng quan trọng tới sự tồn tại của công ty, bao gồm: chiến lược tham gia vào thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, xác định chiến lược tài chính cho các chương trình, các dự án của công ty, mở rộng hay thu hẹp sản xuất... Thông qua đó đánh giá và dự đoán có hiệu quả các dự án đầu tư, các hoạt động liên doanh liên kết, phát hiện âm mưu thôn tính công ty của các đối thủ cạnh tranh, đề xuất phương án chia tách hay sát nhập…

Không thể phủ nhận rằng thị trường kinh doanh đang ngày một mở rộng hơn, một mặt nó mang lại những lợi ích dài hạn để công ty lớn mạnh thông qua việc mở rộng thị trường và đổi mới cơ chế quản lý kinh doanh theo yêu cầu cạnh tranh, mặt khác sẽ là thách thức không nhỏ đối với khả năng của công ty, buộc các công ty phải tổ chức lại cơ cấu sản xuất, chuyển dịch đầu tư và điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp với những biến động của môi trường kinh doanh.

Để có thể tranh thủ được các lợi ích của việc mở rộng thị trường và giải quyết những thách thức ngắn hạn, các công ty cần đặt ra một số nội dung trọng yếu trong công tác quản lý tài chính đê đảm bảo kết quả tốt nhất:

Thứ nhất, một nhà quản lý tài chính thành công luôn hiểu rõ tình hình tài chính như lòng bàn tay. Thông qua các báo cáo tài chính, những chuyên gia về quản lý tài chính sẽ phân tích các số liệu thu chi, thực trạng hoạt động của công ty lành mạnh hay không lành mạnh, từ đó để nhìn thấy tình hình thực tế ẩn giấu ở bên trong hoặc cũng từ việc phân tích mà thấy rõ cơ hội kinh doanh mới đưa công ty đến thành công.

Việc đọc và hiểu một báo cáo tài chính đồng nghĩa với việc nắm rõ tình nội bộ của công ty. Thông qua báo cáo tài chính, các chuyên gia quản lý tài chính có thể phán đoán nền tảng của công ty tốt hay xấu, biết được công ty đang phát triển hay suy yếu. Ngoài ra, các chuyên gia quản lý tài chính còn có thể chỉ ra hệ thống quản lý tài chính của công ty hoạt động hay không hoạt động.

Một số chuyên gia quản lý tài chính đã đúc kết thành kinh nghiệm rằng đối với bản báo cáo tài chính, bạn cần phải đọc kỹ từng dòng và suy nghĩ xem điều gì làm chưa tốt hay còn có thể làm được gì để hoàn thiện nghiệp vụ tài chính công ty. Chẳng hạn như tỷ lệ cổ phiếu là chỉ tiêu của nhà đầu tư bên ngoài, còn nhà đầu tư nội bộ cần những chỉ tiêu tài chính khác.

Một nhà quản lý tài chính cần phải hiểu báo cáo tài chính của công ty có thể ảnh hưởng thế nào đến các hoạt động của công ty. Từ đó thông qua phân tích để có thể biết được công ty có khả năng tiến hành đầu tư dự án nào đó hay không. Các con số có thể cho nhà quản lý biết sau khi công ty vay tiền đầu tư có thể phát sinh hiện tượng gì và cả những ảnh hưởng lâu dài của các khoản nợ đối với sự cân bằng thu chi. Bản báo cáo tài chính cũng là nơi để nhà quản lý tài chính biết những đầu tư của công ty có an toàn hay không, có phù hợp với thực trạng của công ty hay không. Từ đó có thể nhanh chóng phán đoán được khoản đầu tư này lỗ hay lãi trong một thời gian ngắn.

Thứ hai, chú trọng cơ chế quản lý nguồn vốn của công ty. Cơ chế quản lý điều hành nguồn vốn và các chi phí sản xuất kinh doanh cần được tăng cường theo hướng điều chỉnh cơ cấu thu chi phù hợp với việc cắt giảm các chi phí đầu vào. Cơ chế quản lý chi của công ty phải đảm bảo kế hoạch chi hợp lý, hiệu quả, đảm bảo kiểm soát được bội chi, tiến tới cân bằng vốn và doanh thu. Hệ thống quản lý tài chính, chi tiêu từng bước thực hiện vi tính hoá, đẩy mạnh phân cấp quản lý tài chính trong công ty và tăng tính tự chủ tài chính đối với các đơn vị trực thuộc của công ty. Cân đối tỷ lệ chi và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh doanh trong từng thời kỳ và đảm bảo an toàn tài chính công ty.

Thứ ba, tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính. Các công ty cần chủ động tiếp cận và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tài chính và phải coi chi phí đầu tư về vốn là một phần của hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Thứ tư, đẩy nhanh tiến trình nâng cao năng lực của bộ máy quản lý tài chính trong công ty. Đặc biệt phải khẩn trương hình thành đội ngũ chuyên gia quản lý tài chính có năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của các hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, công ty cần xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài chính hiệu quả để có thể quản lý được quá trình cạnh tranh ngày một cao, thu chi cũng ngày một lớn.

Thứ năm, nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của công ty luôn có những biến động nhất định trong từng thời kỳ. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng của quản lý tài chính là xem xét, lựa chọn cơ cấu vốn sử dụng sao cho tiết kiệm, hiệu quả nhất:

- Quản lý tài chính trong công ty phải tiến hành phân tích và đưa ra một cơ cấu nguồn vốn huy động tối ưu cho công ty trong từng thời kỳ.

- Quản lý tài chính phải thiết lập một chính sách phân chia lợi nhuận một cách hợp lý đối với công ty, vừa bảo vệ được quyền lợi của chủ công ty và các cổ đông, vừa đảm bảo được lợi ích hợp pháp cho nhân viên; xác định phần lợi nhuận để lại từ sự phân phối này là nguồn quan trọng cho phép công ty mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư vào những lĩnh vực kinh doanh mới, sản phẩm mới, tạo điều kiện cho công ty có mức độ tăng trưởng cao và bền vững.

- Quản lý tài chính trong công ty còn có nhiệm vụ kiểm soát việc sử dụng cả các tài sản trong công ty, tránh tình trạng sử dụng lãng phí, sai mục đích.

Công ty một ngày không có nhân viên tiếp thị không sao, một ngày không có chuyên gia nhân sự không sao, nhưng nếu một ngày thiếu các chuyên gia quản lý tài chính kế toán thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn, bởi các thu chi luôn phát sinh hàng ngày, thị trường vốn biến động liên tục và luôn đỏi hỏi một công tác quản lý tài chính hiệu quả nhất. Thế mới rõ hoạt động quản lý tài chính quan trọng như thế nào

Phương pháp quản lý tiền bạc cá nhân JARS

Phương pháp này được phát minh bởi T. Harv Eker (tác giả quyển Secret of Millionaire Mind), là bậc thầy về diễn thuyết, đã thiết kế hàng chục khoá học ngắn và dài hạn về phát triên cá nhân. Ông được mênh danh là “trainer of trainers”

Phương pháp JARS là phương pháp những cái hũ, bởi tiền của bạn sẽ được chia đều cho 6 cái hũ tượng trưng cho 6 tài khoản cá nhân.

Phương pháp quản lý tiền bạc Jars

Ảnh: FoldedSpace

Hãy hình dung khi bạn nhận được thu nhập mỗi tháng (có thể là tiền lương, hoặc tiền từ bố mẹ, hoặc bất cứ nguồn thu nào khác, ít hay nhiều không quan trọng). Số tiền đó sẽ được chia cho các hũ được dánh dấu như  sau với số phần trăm tương ứng.

  • Neccessities (NEC) -Tài khoản chi tiêu cần thiết 55%

  • Long term saving for spending account (LTSS) – Tài khoản tiết kiệm tiêu dùng cho tương lai 10%

  • Education account (EDU) – Tài khoản giáo dục 5%

  • Financial Freedom Account (FFA) – Tài khoản tự do tài chính 10%

  • Play – Tài khoản hưởng thụ 10%

  • Give - Tài khoản từ thiện 10%

Khi bạn nhìn vào những tài khoản trên, có thể bạn sẽ thắc mắc là có vẻ 1 số tài khoản nó hơi trùng lập với nhau, nhưng thật sự thì mỗi tài khoản đều có mục đích và tác dụng riêng đấy.

1. Neccessities (NEC) -Tài khoản chi tiêu cần thiết 55%

Đây là tài khoản tiêu dùng cho những chi phí cần thiết của bạn, như là ăn uống đi lại, kể cả mua sắm những thứ  cần thiết cho bản thân. Có thể bạn sẽ thắc mắc là nhu câu mỗi người khác nhau, liệu 55% có thể đủ hãy không. Thật sự là thống kê cho thấy thì 55-60% này sẽ là đủ cho bạn, nếu bạn thấy bạn cần hơn, chứng tỏ việc chi tiêu của bạn chưa đủ hợp lý.
Tác dụng của tài khoản này là để cho bạn biết được giới hạn chi tiêu của mình là bao nhiêu, từ đó bạn sẽ thay đổi lối sống cho phù hợp. Còn khi bạn chưa bao giờ lên kế hoạch rõ ràng, bạn thường sẽ chi tiêu vô tội vạ và lấn vào các tài khoản khác.

2. Long term saving for spending account (LTSS) – Tài khoản tiết kiệm tiêu dùng cho tương lai 10%

Tài khoan này bạn sẽ phải để đó 1 khoản thời gian khá lâu để cho những chi tiêu lớn trong tương lại. Ví dụ như khi còn đi học, bạn muốn sắm con điện thoại mới, hay con laptop, thì đây là khoản để bạn để dành cho những chi tiêu đó (vì nó lớn đối với bạn). Hoặc còn khi bạn đã đi làm, thì khoản này để cho bạn dành dụm mua những món lơn hơn, như là sắm xe, mua nhà, danh dụm cho đám cưới v.v…
Tác dụng của tài khoản này là để bạn thấy rõ được mục đích mình nhắm tới là gì, và tiết kiệm tiền từ từ  cho việc đó. Những khoản chi tiêu lớn này bạn cần có kế hoạch lâu dài, chứ không nên là tới lúc đó mới dùng hết tiền của mình đi mua, rồi nó sẽ ảnh hưởng tới nhưng khoản chi tiêu khác

3. Education account (EDU) – Tài khoản giáo dục 5%

Đây là tài khoản giáo dục cho chính bạn, tức là để cho bạn nâng cấp bản thân. Tài khoản này có thể được chi tiêu vào các khoản như cho các khoá học nâng cấp bản thân, mua sách vở tài liệu học tập. Và hãy nhớ đây là tài khoản giáo dục cho chính bạn, bạn phải chi tiêu hợp lý để nâng cấp bản thân liên tục, có như vậy bạn mới đảm bảo được giá trị bản thân
Tác dụng của tài khoản này là bắt bạn phải liên tục đâu tư vào chính bản thân mình, bởi đây sẽ là khoản đâu tư sinh lời nhất của bạn

4. Financial Freedom Account (FFA) – Tài khoản tự do tài chính 10%

Có thể khai niệm này rất mới đối với bạn, nói đơn giản thì đây là tài khoản dùng để đầu tư. Có nhiều cách để đầu tư (mình sẽ nói rõ hơn thông qua những chủ đề khác) nhưng ví dụ bạn có thể dùng để chơi chứng khoán, hoặc để dành khi nào nhiều nhiều có thể hùn hạp làm ăn với bạn bè, thâm chí mở 1 cửa hàng nhỏ, thậm chí là để mở công ty.
Tác dụng của tài khoản này là để cho bạn lúc nào cũng có sẵn 1 sô tiền cho những mục đích đâu tư trong tương lai, chứ không phải tới lúc đó bạn mới đi gom tiền. Và lý do mà tên tài khoản này là Financial Freedom, bởi vì chỉ có đầu tư (hợp lý và hiệu quả) thì mới có thể giúp bạn làm giàu, và đạt được tới Financial freedom, khi mà mọi chi tiêu của bạn sẽ được những lợi túc từ đâu tư chi trả hết, lúc đó bạn ko cần phải đi làm nhưng vẫn có thể sống thoải mái

5. Play – Tài khoản hưởng thụ 10%

Vâng, đây thật sự là tài khoản để bạn xài để thoả mãn nhưng nhu cầu xa xỉ của bản thân bạn. Có thể bạn cần một cái áo mới (chỉ là tại vì bạn thích, chứ không phải vì nhu cầu), mua đĩa game, đĩa nhạc mới. Thậm chí là để đi du lịch, ăn uống bù khú với bạn bè. Và hãy nhớ, đây là khoản tiêu xài BẮT BUỘC mỗi tháng, cho dù bạn đang cực kỳ dè sẻn chi tiêu, nhưng phải luôn để ra 1 khoản cho chính bản thân bạn. Khoản này có thể gom lại vài ba tháng để xài một lần, nhưng bạn ko được để đó quá lâu.
Tác dụng của tài khoản này là để cho bạn thưởng cho bản thân (sau 1 tháng cực khổ kiếm ra tiền), và chỉ có như vậy bạn mới thấy tiền mình kiếm ra, mình được hưởng thụ, thi bạn sẽ có nhiều động lực để kiếm thêm nhiều tiền hơn

6. Give – Tài khoản từ thiện 10%

Đây là tài khoản để bạn cho người khác, có thể là đi quyên góp từ thiện, giúp các trẻ em nghèo. Có rất nhiều những hoạt động mà bạn có thể dành số tiền này vào. Tài khoản này có thể giảm xuống 5% nếu mà tài khoản chi tiêu cần thiết của bạn cần lên 60%. Nhưng luôn phải nhớ dành ra 1 khoản để giúp người khác.
Tác dụng của tại khoản này là theo Law of attraction, khi bạn cho đi, bạn sẽ được nhận về … giúp được người khác bạn tất nhiên sẽ vui hơn nhiều, nhưng với chính bản thân bạn, nó cũng sẽ giúp cho bạn nhận được những món tiền nhiều hơn trong tương lai.

Vậy bây giờ làm sao để bắt đầu luyện tập phương pháp JARS?

+ Hãy dành ra thời gian để ngồi tình toán lại tiến bạc cá nhân của chính bạn.

+ Đầu tiên hãy ghi ra số tiên bạn sẽ có mỗi tháng là bao nhiêu, rôì chia đều cho các tài khoản theo tỉ lệ nêu trên

+ Đối với FFA, hãy nhân số tiền mình sẽ có mỗi tháng với 6 tháng, 1 năm, 3 năm. Mục tiêu là để bạn sẽ có được trong đầu số tiền mình có thể dùng để đầu tư trong giai đoạn 6 tháng sắp tới, hay 1 hoặc 3 năm tới là bao nhiêu. Khi đã có con số trong đầu, bạn sẽ dễ dàng kiếm được chỗ thích hơp cho nó. Còn hiện tại thì có thể bạn ra mở 1 tài khoản tiết kiểm ở ngân hàng, để mỗi tháng bạn sẽ bỏ vào đúng số tiền trong FFA vào đó. Nếu bạn chưa có dự định đầu tư trong tương lại gần, có thể bạn để tiết kiềm dài hạn để có được lãi suất tốt hơn.

+ Đới với LTSS, bạn hãy đat cho mình một mục tiêu trong tương lai là bạn sẽ phải mua cái gì đó có giá trị khá lơn. Rồi từ LTSS bạn có mỗi tháng, hãy tính thử trong bao lâu bạn sẽ có đủ, từ đó hãy đặt quyết tâm với bản thân để hướng tới mục tiêu đó

+ Còn EDU, nếu trước mắt bạn ko có những dự tính lớn lao (như đóng tiền để tham dự những khoá học này kia) thì hay nghĩ xem những sách vở tài liệu gì bạn có thể mua được để đọc, học hỏi và nâng cấp bản thân (ví dụ như để mua Tôi tài giỏi chẳng hạn). Hãy nhớ, bây giờ bạn đã có 1 khoản cho chuyện đó, nên phải tự thúc đẩy chính bản thân mình phải tìm tòi học hỏi nhiều hơn nữa. Kiến thức không bao giờ free, bây giờ bạn đã có tiền, tại sao ko đi mua thêm kiến thức cho mình.

+ Với NEC, hiện giờ bạn đã biết giới hạn chi tiêu cần thiết hàng tháng của mình là bao nhiêu, bạn có thể so sánh với trung bình tiêu xài của bạn trước giờ, nếu nó nhiều hơn số tiền bạn có trong NEC, thì hãy bắt đâu ngồi suy nghĩ để cắt giảm chi tiêu của mình. Chắc chắn khi ngồi tính lại, bạn sẽ thấy được những khoản ko cần thiết mà bạn có thể hoàn toàn bỏ đi, và nhất là khi bạn đã có 1 con số cụ thể làm giới hạn, bạn sẽ rất dễ dàng điều chỉnh lại thói quen tiêu xài.

+ Chắc chắn đa số sẽ rất hứng thú với PLAY, bởi vì đây là để bạn hưởng thụ bản thân mình. Hay tiêu xài cho nó thật hợp lý (bởi nó cũng không quá nhiều), và cho đáng công sức mình đã bỏ ra (bởi vì nó sẽ đủ để bạn tự thưởng cho chính mình). Nếu bạn có dự tính du lich, hoạc cần nhiều hơn khoản PLAY cho phep hàng tháng, có thể để dành vài tháng cho tới khi đủ rồi bạn sẽ xài chung 1 lân, nhưng phải nhớ là khoản này phải được chi, bạn đừng nên quá tiết kiệm đối với bản thên mình

+ Và GIVE thì là khoản để bạn có thể làm những việc từ thiên mình muốn làm, nhưng chưa bao giờ thấy đủ tiền, còn bây giờ bạn đã có một khoản riêng, hay đi giúp người khác, có thể là bạn bè xung quanh, có thể là người xa lạ, nhưng mà sự giúp đỡ nó sẽ nối tiếp và nhân đôi từ người này qua người khác, hãy là người gieo những hạt giống đầu tiên

Cách quản lý tiền hiệu quả cho doanh nghiệp

Image

Thử tưởng tượng một công ty lớn có hàng chục tài khoản, nào của một trụ sở chính, rồi của các chi nhánh và đại lý. Việc quản lý chúng không dễ dàng chút nào. Ở cương vị điều hành doanh nghiệp, hẳn có lúc bạn sẽ tự hỏi có cách nào để kiểm soát và sử dụng nguồn tiền thu chi hiệu quả nhất. Câu hỏi này sẽ càng cấp bách hơn khi công việc kinh doanh ngày càng phát triển, các khoản thu chi ngày một nhiều thêm trong khi số lượng nhân viên có hạn, chỉ tiêu giảm thiểu chi phí và tối đa hóa lợi nhuận luôn được đặt ra.

Về mặt kỹ thuật, sự trợ giúp của ngân hàng là những công cụ không nên bỏ qua, chẳng hạn những giải pháp mà các chuyên viên quản lý tiền tệ của Ngân hàng HSBC (The Hongkong & Shanghai Banking Corporation) chi nhánh Việt Nam hiện đang áp dụng.


Nghệ thuật quản lý tiền


Hãy bắt đầu từ một ví dụ đơn giản thất. Khi việc kinh doanh của công ty bắt đầu có chiều hướng phát triển mạnh ra thị trường phía Bắc, bạn quyết định mở thêm một chi nhánh ở Hà Nội để tiện cho việc thanh toán, thu chi ngoài đó, bạn sẽ chọn một ngân hàng ở Hà Nội để mở tài khoản các
chi nhánh mới. Cuối mỗi ngày, để vǎn phòng chính tại TPHCM có thể theo dõi tiền bán hàng ở phía Bắc đã chuyển vào tài khoản là bao nhiêu, bạn yêu cầu nhân viên chi nhánh báo cáo. Hay mỗi khi muốn dùng số tiền trong tài khoản này để thanh toán cho một khoản nào đó, bạn sẽ phải viết lệnh, có con dấu công ty và gửi bưu điện ra cho chi nhánh Hà Nội. Có tờ lệnh này, nhân viên đem tới ngân hàng mới có thể thực hiện yêu cầu của bạn.

Nếu bạn là khách hàng của Ngân hàng HSBC, họ sẽ đưa ra một giải pháp hoàn toàn khác. Bạn không cần phải mở thêm một tài khoản mới cho chi nhánh. Chỉ cần một tài khoản tại HSBC, ngân hàng sẽ giúp bạn làm công việc gom tiền bán hàng về tài khoản này vào cuối mỗi ngày. Tiền bán hàng ở phía Bắc chỉ cần chuyển vào tài khoản của HSBC tại ngân hàng được chỉ định trước, cuối ngày tài khoản của bạn sẽ tự động được ghi có. Và khi cần thanh toán ở phía Bắc bạn chỉ cần chuyển lệnh cho HSBC ngay tại TPHCM, ngân hàng sẽ làm giúp bạn việc này. Nếu bạn có nhu cầu ngân hàng cũng sẽ cung cấp một tài khoản phụ để bạn theo dõi riêng về doanh thu của chi nhánh phía Bắc.

Với những giải pháp kể trên, ngân hàng đang gián tiếp hỗ trợ bạn quản lý nguồn tiền sao cho hiệu quả nhất. Tiền mặt được tập trung về một đầu mối sẽ giúp công ty chủ động trong việc thanh toán những khoản tiền lớn. Bên cạnh đó công ty cũng sẽ chủ động hơn trong việc quản lý tiền lãi phát sinh trên tài khoản sao cho có lợi nhất. Theo lời khuyên của ông Joha Nyvene, Giám đốc Nghiệp vụ tài chính toàn cầu của HSBC Việt Nam, một khi đã là khách của ngân hàng bạn đừng ngần ngại cho ngân hàng biết kế hoạch sử dụng nguồn tiền của mình. Bởi vì từ cơ sở đó ngân hàng sẽ tư vấn cho bạn những loại đầu tư thích hợp thay vì tiền để trên tài khoản thanh toán.

Thông tin ngay đầu ngón tay


Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tiền mặt của HSBC không chỉ dừng lại ở đó, HSBC cũng cung cấp cho khách hàng một dịch vụ ngân hàng điện tử toàn cầu - Hexagon. Một khi chiếc máy tính xách tay của bạn đã được cài đặt chương trình Hexagon chạy trên nền Windows, thì dù đi bất cứ nơi nào, chỉ cần với một đường dây điện thoại bạn đã có thể thực hiện mọi giao dịch với ngân hàng, giám sát tình hình tài chính của công ty vào bất kỳ ngày giờ nào bạn muốn.

Vào Hexagon, thông tin tài khoản ngay đầu ngón tay bạn. Nhờ hệ thống này, dù không có mặt tại văn phòng công ty, bạn vẫn xem được các bản quyết toán trong ngày, có thể biết được tình hình cân đối cuối ngày của công ty, bao gồm kết toán sổ cái, tồn quỹ có sẵn, tiền quỹ bị giữ lại, các khoản thanh toán, số dư tài khoản tại từng thời điểm, nắm được những thông tin cập nhật về tình hình thanh khoản. Hexagon cũng cho phép bạn thanh toán tiền cho bên thứ ba hay chuyển tiền giữa các tài khoản thuộc công ty bạn. Nếu bạn là nhà xuất nhập khẩu Hexagon còn cung cấp những thông tin mới nhất về tỷ giá giao ngay, kỳ hạn và lãi suất vay liên ngân hàng cho tất cả các loại ngoại tệ chính.

Hiện nay, Hexagon và dịch vụ quản lý tiền mặt của HSBC chi nhánh Việt Nam chỉ mới dành để hỗ trợ cho khách hàng là doanh nghiệp. Tùy vào từng loại hình hoạt động và quy mô của doanh nghiệp mà ngân hàng đưa ra những mức phí dịch vụ khác nhau

Cách Quản Lý Tài Chính Hiệu Quả Của Phụ Nữ

Nhiều phụ nữ dành dụm tiền với mục đích mua được đôi giày hiệu, chai nước hoa đắt tiền hay bộ đầm mới. Thế nhưng, nhiều khi về, họ chẳng sử dụng, cứ để từ năm này qua tháng nọ, đến khi hàng hết hạn sử dụng hoặc cũ lại mang đi bỏ. Trường hợp này, không thể gọi là tiết kiệm mà chỉ là cái vỏ bọc cho tính nghiện mua sắm.

Đã gọi là để dành, bạn phải có những mục tiêu lớn, dài hạn. Chẳng hạn, bạn có kế hoạch mua đất trong 2 năm nữa, xây nhà trong ba năm tiếp theo... Chỉ như vậy, bạn mới có được một khoản tiết kiệm đúng nghĩa.

2. Tiết kiệm là hạn chế chi tiêu hoang phí chứ không chỉ là bỏ tiền dư vào heo đất

phụ nữ làm kinh doanh


Hãy để ý đến những tính năm sản phẩm bạn chọn

Rất nhiều phụ nữ hàng ngày luôn cân nhắc trong việc chi tiêu nhưng khi mua hàng lại không để ý đến những tính năng của sản phẩm.

Với họ, tiết kiệm đồng nghĩa với việc mua những đồ rẻ. Vì thế, họ sẵn lòng chọn mua sản phẩm với giá thấp nhất mà không để ý rằng hạ giá thường được sản xuất theo công nghệ cũ, lỗi mốt và tiêu tốn nhiều năng lượng.

Bên cạnh đó, những sản phẩm giá rẻ, không có thương hiệu sẽ thường xuyên gặp sự cố khi vận hành. Chúng không có chế độ hậu mãi, bảo hành tốt.

Vì vậy, khi đồ dùng hỏng hóc, chủ nhân phải tốn thêm một khoản tiền và không ít thời gian để sửa chữa. Nhiều trường hợp, họ phải bỏ tiền mua sản phẩm mới. Như thế, chính sách tiết kiệm xem như hoàn toàn thất bại.

3. Luôn giữ tay hòm chìa khóa nếu có ông chồng rộng rãi, phóng khoáng

Một số phụ nữ thích giao khoán toàn bộ việc quản lý tiền bạc cho người chồng giỏi giang của mình. Chỉ khi cần đến mới vỡ lẽ. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng chồng họ đã bỏ vào những buổi chiêu đãi đối tác, cho bạn bè, nhân viên vay mượn...

Bạn đừng để mình rơi vào hoàn cảnh như thế. Người ta thường nói, đàn ông kiếm tiền, đàn bà giữ tiền. Đây cũng là một cách để tiết kiệm. Có như vậy, tương lai của gia đình, con cái mới được đảm bảo.

Dù không muốn dính dáng đến chuyện tiền bạc, bạn cũng cần phải làm quen với nó.

4. Chuyện hôm nay chớ để ngày mai

phụ nữ làm kinh doanh


Hãy giải quyết việc của hôm nay trong ngày hôm nay. Ảnh: internet

Đừng bao giờ cho rằng tiết kiệm là công việc lâu dài, lúc nào để dành mà chẳng được, hay dư lúc nào để dành lúc đó.

Nếu có suy nghĩ như vậy, bạn sẽ chi tiêu đến đồng xu cuối cùng và chẳng bao giờ bạn có thể thực hiện được những kế hoạch đã đề ra. Hãy bắt đầu bỏ ống heo càng sớm càng tốt và phải cương quyết không đụng đến chúng khi chưa thật cần thiết.

5. Tiết kiệm một cách khôn ngoan, sáng suốt

Một số người có thói quen bỏ tiền mua đất, nhà như một khoản tiết kiệm cho tương lai. Điều này hoàn toàn hợp lý nếu xét theo thực tế, quỹ đất, đặc biệt là ở các thành phố lớn, ngày càng hẹp lại và giá nhà đất ngày càng tăng.

Nhưng đừng vì thế mà cứ nhắm mắt mua đại đất hoặc nhà chỉ vì nó phù hợp với ngân sách của bạn. Hãy tính đến những yếu tố như địa thế , điều kiện hạ tầng trong khu vực để có thể dễ dàng bán ngay khi cần tiền mặt.

Bạn cũng chớ dại dột mang hết số tiền đã dành dụm bao nhiêu năm cho người khác vay trong khi chẳng biết rõ về họ. Những người này thường dùng mức lãi suất cao làm mồi nhử, khiến bạn siêu lòng. Bạn có thể sẽ mất trắng số tiền tiết kiệm chỉ trong chốc lát.Kỹ năng

Ngành tài chính ngân hàng

Câu hỏi phỏng vấn nhân viên hành chính

Những câu hỏi phỏng vấn kế toán thường gặp

Sự trung thực

Kế hoạch kinh doanh


(st)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý