Xem bói qua giờ sinh

Hoaibui2395 Hoaibui2395 @Hoaibui2395

Xem bói qua giờ sinh

19/04/2015 01:01 PM
1,316
Người xưa tin rằng tùy vào giờ sinh, cuộc đời bạn sẽ khó khăn hay ngập tràn may mắn. Bạn có biết giờ sinh của bạn nói lên điều gì về mình không ?


Tất cả phụ thuộc vào việc bạn được sinh ra ở nơi nào trên cơ thể của Hoàng Đế. Vị trí này cho biết vào giai đoạn nào của cuộc đời bạn sẽ gặp may mắn và nhận được sự hỗ trợ của Hoàng Đế (còn gọi là Hiên Viên Hoàng Đế, trị vì trong khoảng 2690 TCN đến 2599 TCN).
Truyền thuyết cho rằng lịch cổ Trung Quốc là do Hoàng Đế, một nhân vật huyền thoại của lịch sử Trung Hoa, phát minh. Ông được coi là người sáng lập ra nền văn minh Trung Quốc. Lịch này có ghi những vần thơ về 4 mùa gắn với Hiên Viên Hoàng Đế. Dựa vào những vần thơ này, người ta đưa ra phán đoán chung về số phận của mỗi người, tùy theo vị trí dành cho người đó trên cơ thể ông. Vị trí này phụ thuộc mùa sinh cũng như giờ sinh của đứa trẻ.

Giờ sinh tính chung:

Đầu giờ Hợi

Đầu giờ mẹ sớm qui thiên,
Tính hay rộng rãi lại thương người nghèo.
Tiền vận vất vả lao đao,
Hậu vận sung sướng được nhiều người yêu.

Giữa giờ Hợi

Giữa giờ, cha mẹ tuổi cao,
Thông minh nói được người theo ngay về.
Anh em hòa thuận vui tươi,
Hậu vận giàu có không hề sai ngoa.

Cuối giờ Hợi

Cuối giờ, cha đã khắc rồi,
Lòng lành quảng đại lắm người ngợi khen.
Tiền vận vất vả truân chuyên,
Vợ chồng sớm khắc, duyên sau mới thành.

Đầu giờ Tý

Đầu giờ khắc mẹ còn cha,
Tính nóng vội vã cùng là khắc thê.
Hào con không hạp nam nhi,
Họ hàng xung khắc, tha hương bồng bềnh.

Giữa giờ Tý

Giữa giờ, cha mẹ song toàn,
Tính tình vui vẻ thanh nhàn chung thân.
Anh em gia đạo sung vinh,
Tài hoa lại gặp má hồng yêu đương.

Cuối giờ Tý

Cuối giờ mồ côi mẹ cha,
Anh em thì ít, ở cùng người dưng,
Phu thế khắc đến hai lần,
Nổi trôi số phận gian nan nhiều bề.

Đầu giờ Sửu

Đầu giờ, cha mẹ song toàn,
Anh em đắc lực, họ hàng đông vui.
Hai mươi tuổi đã nên người,
Kiêm toàn văn võ nên trang anh tài.

Giữa giờ Sửu

Giữa giờ, cha mẹ song toàn,
Tiền vận vất vả, gian nan nhiều lần.
Anh em nào kẻ cậy trông,
Một mình xung đột, lập thân vẫy vùng.

Cuối giờ Sửu

Cuối giờ, khắc cha tuổi nầy,
Tiền vận cực khổ, gian truân hiểm nghèo.
Bốn mươi tuổi, lộc tốt tươi,
Trở về hậu vận, vinh hoa hơn người.

Đầu giờ Dần

Đầu giờ, cha sớm khắc rồi,
Số cao phát muộn đã đành hậu lai.
Tiền vận khổ sở mọi điều,
Ngoài ba mươi tuổi hiển vinh, hiển tài.

Giữa giờ Dần

Giữa giờ, phú quí thiên ban,
Đến ba mươi tuổi, công danh lẫy lừng.
Anh em hòa thuận sung vinh,
Thật là con một cháu đông đầy đàn.

Cuối giờ Dần

Cuối giờ, khắc mẹ chẳng hay,
Vợ đầu con sớm, có rồi như không.
Tiền vận vất vả không ngờ,
Ba mươi sáu tuổi lập nên gia đình.

Đầu giờ Mão

Đầu giờ, khắc mẹ còn cha,
Tính hay nông nỗi chẳng nên trò gì.
Anh em lãnh đạm vô nghì,
Vợ chồng phải khắc đến lần thứ ba.

Giữa giờ Mão

Giữa giờ, cha mẹ chung cùng,
Dù trai hay gái cũng là hiền nhân.
Giàu sang phú quí vô ngần,
Đến ba mươi tuổi lên đài vinh hoa.

Cuối giờ Mão

Cuối giờ, cha mẹ không toàn,
Bôn nam tẩu bắc, lắm ngày tiêu tan.
Hậu vận tài lộc phát liền,
Vợ hiền con thảo một nhà thêm xuân.

Đầu giờ Thìn

Dầu giờ, cha mẹ an toàn,
Tính hay nóng nảy, kém người muộn sinh.
Anh em không kẻ trung thành,
Tiền vận bất lợi, giữ mình mới yên.

Giữa giờ Thìn

Giữa giờ, cha khắc lo phiền,
Bạn bè sang trọng cơ đồ lập nên.
Tiền vận du lịch giang hồ,
Hậu vận thu xếp để cho vững bền.

Cuối giờ Thìn

Cuối giờ, khắc mẹ còn cha,
Thông minh trí sáng việc lành làm nên.
Bậu bạn lắm kẻ trung thành,
Giàu sang cũng có, môn đình cũng vui.

Đầu giờ Tỵ

Đầu giờ, khắc mẹ chẳng sai,
Vợ đầu con sớm không người đảm đương.
Sau này phú quí vinh xương,
Gái trai đều đủ thọ trường dài lâu.

Giữa giờ Tỵ

Giữa giờ cha mẹ song toàn,
Có tài, có của sang giàu lắm phen.
Họ hàng đông đủ như nêm,
Lắm con nhiều cháu, căn nguyên vững vàng.

Cuối giờ Tỵ

Cuối giờ, cha khắc không toàn,
Giàu sang phú quí, họ hàng kém xa.
Anh em nào kẻ cậy nhờ,
Tiền vận vất vả, sau đà mới nên.

Đầu giờ Ngọ

Đầu giờ, cha mẹ diên niên,
Anh em hòa thuận lại thêm họ hàng.
Trong nhà sẵn lắm của sang,
Con con, cháu cháu, khôn ngoan đủ điều.

Giữa giờ Ngọ

Giữa giờ, cha đã sớm lìa,
Lộc tài chẳng có ê chề nhiều phen.
Ngoài ba mươi tuổi việc thành,
Gái lấy chồng đẹp, trai thêm vợ hiền.

Cuối giờ Ngọ

Cuối giờ, mẹ khắc không toàn,
Vợ chồng sớm khắc, sau này mới nên.
Con đầu cửa sớm chưa yên,
Hậu vận tiến đạt làm nên gia đình.

Đầu giờ Mùi

Đàu giờ, cha mẹ hội kỳ,
Giàu sáng mà lại có bề thanh danh.
Anh em lắm kẻ tốt lòng,
Sau này phú quí vinh hoa hơn đời.

Giữa giờ Mùi

Giữa giờ, cha sớm lìa trần,
Tính hay rộng rãi, nhiều người mến yêu.
Vợ đầu con sớm khắc xung,
Hậu vận phát đạt đặng nhiều hiển vinh.

Cuối giờ Mùi

Cuối giờ, mẹ đã về Tây (chết),
Anh em lãnhđạm không hay thương mình.
Tiền vận như nước lao xao,
Hậu vận phát đạt tự nhiên lập thành.,

Đầu giờ Thân

Đầu giờ, cha mẹ an khương,
Thông minh mà lắm người khen đức dầy.
Anh em vinh hiển giàu sang.
Ruộng nương, của cải chất đầy trong kho.

Giữa giờ Thân

Giữa giờ, cha khắc phải lo,
Anh em dòng họ chẳng yêu, chẳng hòa.
Tiền vận khắc cả thê nhi,
Tha phương xa xứ, sau thì lập nên.

Cuối giờ Thân

Cuối giờ, mẹ khắc khó yên,
Họ hàng lãnh đạm, chẳng hay thương tình.
Sinh con phá hại gia đình,
Phải đi buôn bán một mình mới nên.

Đầu giờ Dậu

Đầu giờ, cha mẹ song toàn,
Thông minh mà lại đặng ngay bạn hiền.
Anh em dòng họ đến cầu,
Vinh hoa phú quí an nhàn tự do.

Giữa giờ Dậu

Giữa giờ, cha khắc chẳng yên,
Tính hay rộng rãi lại chuyên làm nghề.
Trước thì khắc cả thê nhi,
Hậu vận sẽ đặng vu qui có ngày.

Cuối giờ Dậu

Cuối giờ, khắc mẹ chẳng may,
Khắc vợ lâu ngày rồi lại khắc con.
Tiền vận chìm nổi luôn luôn,
Ngoài ba mươi tuổi bán buôn sang giàu.

Đầu giờ Tuất

Đầu giờ, mẹ khắc lo phiền,
Tính hay mau mắn, ai cầu được ngay.
Có quyền, có tước mới nên,
Tiền vận khó nhọc hậu lai thanh nhàn.

Giữa giờ Tuất

Giữa giờ, sớm đã khắc cha,
Anh em chẳng đặng thuận hòa cùng nhau.
Phu thê khắc đứa con đầu,
Ngoài bốn mươi tuổi làm giàu tự nhiên.

Cuối giờ Tuất

Cuối giờ cha mẹ an khương,
Tính hay lanh lẹ vui cười như hoa.
Anh em dòng họ gần xa,
Lộc tài được giữ đề đa thọ trường.


Sau đây là các bước tính để dự đoán tương lai theo mùa và giờ sinh:.
Bước 1: Xác định mùa sinh
Đầu tiên bạn cần xác định mùa sinh của mình: xuân, hạ, thu hay đông. Mùa xuân gồm: tháng 3, tháng 4, tháng 5; Mùa hạ gồm: tháng 6, tháng 7, tháng 8; Mùa thu gồm: tháng 9, tháng 10 và tháng 11; Mùa đông gồm: tháng 12, tháng 1 và tháng 2.
Tháng ở đây được tính theo lịch mặt trời của Trung Quốc (với ngày bắt đầu của năm là 4/2 dương lịch), mốc chính là 24 điểm gọi là tiết khí, đánh dấu sự thay đổi 4 mùa để hỗ trợ nông dân trồng trọt. Các tiết khí rơi vào xấp xỉ cùng một ngày trong mọi năm dương lịch (có thể xê dịch một ngày). 24 tiết khí của năm (theo dương Lịch)
 
Tiết khí Ý nghĩa Ngày Tiết khí Ý nghĩa Ngày
1 Lập xuân Bắt đầu mùa xuân 4/2 2 Vũ thủy Mưa ẩm 19/2
3 Kinh trập Sâu nở 5/3 4 Xuân phân Giữa xuân 21/3
5 Thanh minh Trời trong sáng 5/4 6 Cốc vũ Mưa rào 20/4
7 Lập hạ Bắt đầu mùa hè 6/5 8 Tiểu mãn Lũ nhỏ 21/5
9 Mang chủng Chòm sao tua rua mọc 6/6 10 Hạ chí Giữa hè 21/6
11 Tiểu thử Nóng nhẹ 7/7 12 Đại thử Nóng oi 23/7
13 Lập thu Bắt đầu mùa thu 7/8 14 Xử thử Mưa ngâu 23/8
15 Bạch lộ Nắng nhạt 8/9 16 Thu phân Giữa thu 23/9
17 Hàn lộ Mát mẻ 8/10 18 Sương giáng Sương mù xuất hiện 23/10
19 Lập đông Bắt đầu mùa đông 7/11 20 Tiểu tuyết Tuyết xuất hiện 22/11
21 Đại tuyết Tuyết dầy 7/12 22 Đông chí Giữa đông 22/12
23 Tiểu hàn Rét nhẹ 6/1 24 Đại hàn Rét đậm 21/1
 


Dựa vào bảng trên, ta có thể hiểu được cách tính tháng và mùa theo lịch mặt trời Trung Quốc (ngày bắt đầu và kết thúc tính theo dương lịch):
 
Mùa Tháng Bắt đầu Kết thúc
Mùa xuân Tháng 3 5/4 5/5
Tháng 4 6/5 5/6
Tháng 5 6/6 6/7
Mùa hạ Tháng 6 7/7 6/8
Tháng 7 7/8 7/9
Tháng 8 8/9 7/10
Mùa thu Tháng 9 8/10 6/11
Tháng 10 7/11 6/12
Tháng 11 7/12 5/1
Mùa đông Tháng 12 6/1 3/2
Tháng 1 4/2 4/3
Tháng 2 5/3 4/4


Bước 2: Xác định giờ sinh

Ngày được chia làm 12 múi giờ, theo tên 12 con giáp.

23g - 1g Ngọ 11g -13g
Sửu 1g - 3g Mùi 13g -15g
Dần 3g - 5g Thân 15g -17g
Mão 5g - 7g Dậu 17g -19g
Thìn 7g - 9g Tuất 19g - 21g
Tỵ 9g -11g Hợi 21g - 23g
 

Bước 3: Xác định vị trí của bạn trên bức tranh Hoàng Đế

 
Hoangde.jpg

 
Hãy chọn bức tranh Hoàng Đế tương ứng với mùa sinh của bạn: Mùa xuân: màu xanh lá cây; mùa hè: màu đỏ; mùa thu: màu vàng; mùa đông: màu xanh nước biển. Rồi xác định vị trí dành cho bạn trên cơ thể Hoàng Đế dựa vào giờ sinh.
 
 
Bước 4: Đối chiếu với bảng để xem dự báo tương lai

Mùa xuân (sinh tháng 3, 4 và 5)
Giờ sinh Vị trí được sinh Ý nghĩa
Đầu Hoàng Đế Bạn sẽ có địa vị cao trong cuộc đời, có quyền lực và trí thông minh. Bạn là người sáng suốt, có tinh thần trách nhiệm. Những người như bạn cần được nuôi dậy tốt.
Tị và Mùi Bàn tay Hoàng Đế Thành công của bạn ở mức trung bình. Bạn nên bắt đầu công việc ở vị trí "phó", không phải người đứng đầu. Bạn có thể tiến cao và trở thành ‘cánh tay phải’ của một nhân vật quyền lực, giàu có.
Dậu và Mão Vai Hoàng Đế Bạn sẽ có cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn những vật chất cơ bản. Bạn có nhà cửa và tài sản.
Ngọ Dạ dày Hoàng Đế Vận may thực sự chỉ đến với bạn vào tuổi trung niên, khi đó bạn sẽ được hưởng những xa hoa của cuộc sống. Bạn được ăn ngon mặc đẹp và hưởng những thú vui vật chất khác trong cuộc đời này.
Sửu và Hợi Ngực Hoàng Đế Bạn sẽ trải qua rất nhiều thay đổi trong cuộc đời, và khi đạt địa vị cao hơn trong xã hội, bạn sẽ thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi này có thể là tốt hoặc xấu. Nếu rơi vào hoàn cảnh này, bạn cần cố gắng thay đổi theo hướng tốt lên và khiêm tốn hơn khi có vị trí quan trọng trong gia đình và xã hội.
Thìn và Tuất Đầu gối Hoàng Đế Bạn sẽ di chuyển rất nhiều trong cuộc đời. Nhìn nhận điều này là tốt hay xấu hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn có thích đi lại hay không. Về nghề nghiệp, cuộc đời bạn sẽ đầy những chuyến đi. Và giống như người lang thang, cuộc sống thường không ổn định và tạm bợ.
Dần và Thân Bàn chân Hoàng Đế Bạn sẽ kết hôn 2 lần trong cuộc đời. Điều này đặc biệt đúng với phụ nữ sinh ra ở vị trí này. Với nam giới, sinh ra nơi bàn chân Hoàng Đế đồng nghĩa với bản tính hiếu động, khó chiều.
 

Mùa hạ (sinh tháng 6, 7 và 8)

Giờ sinh Vị trí được sinh Ý nghĩa
Ngọ Đầu Hoàng Đế Đây là dấu hiệu tốt vì bất cứ ai sinh ra ở đầu Hoàng Đế vào mùa hạ sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng. Không có khó khăn và trở ngại trong toàn bộ cuộc đời bạn. Bạn có trí thông minh tuyệt vời, giỏi về chiến lược và lập kế hoạch.
Tị và Sửu Bàn tay Hoàng Đế Bạn sẽ có thừa tiền và may mắn trong làm ăn. Sự may mắn gia tăng cùng năm tháng và bạn sẽ thành công lớn trong những giai đoạn cuối của cuộc đời.
Mão và Dậu Vai Hoàng Đế Bạn thật may mắn vì vị trí này mang lại của cải và tài sản cho bạn trong suốt cuộc đời, sẽ chẳng thiếu thốn gì. Bạn tích lũy được nhiều tài sản trong suốt cuộc đời, và khi về già sẽ rất giàu có. Nếu biết sống một cuộc đời phẩm hạnh, bạn sẽ rất đông con cháu và sống lâu hưởng vui thú tới đầu bạc răng long.
Dạ dày Hoàng Đế Bạn có thừa cái ăn và chẳng thiếu thứ mặc. Vận may đến nhiều hơn khi bạn ngoài 40. Bạn chẳng phải lo cho tuổi già vì sẽ được chăm sóc chu đáo.
Mùi và Hợi Ngực Hoàng Đế Cha mẹ bạn là những người đáng mến. Bạn được bao bọc bởi những người quyền quý, quan trọng. Khai thác những may mắn này thế nào là tùy thuộc hoàn toàn vào nỗ lực của bạn.
Thìn và Tuất Đầu gối Hoàng Đế Công việc của bạn rất khó được người khác nhìn nhận. Sẽ có trở ngại trên đường đời. Nếu không vượt qua sự không được nhìn nhận này, tới tuổi trung niên bạn sẽ thấy kiệt sức.
Dần và Thân Bàn chân Hoàng Đế Vị trí này mang lại cho bạn một cuộc sống dễ chịu, mọi thứ đến một cách dễ dàng, đặc biệt là với nam giới. Hơn nữa, nếu là nam, nhiều khả năng là bạn sẽ có nhiều hơn một vợ. Phụ nữ khó cưỡng lại bạn. Bạn sẽ được may mắn nếu có thái độ đứng đắn và động cơ trong sáng.

Mùa thu (tháng 9, 10 và 11)

Giờ sinh Vị trí được sinh Ý nghĩa
Hợi Đầu Hoàng Đế Vị trí này đặc biệt tốt cho con gái, nó cho thấy bạn sẽ có cuộc sống rất tiện nghi và yên ổn với rất nhiều may mắn, thịnh vượng. Nói chung, cả nam và nữ đều gặp nhiều may mắn khi sinh ra ở đầu Hoàng Đế vào mùa thu.
Tị và Sửu Bàn tay Hoàng Đế Đây là vị trí đặc biệt may mắn, của cải sẽ đến từ bốn phương. Mỗi lần di chuyển, bạn sẽ gặp người có vị trí cao và được họ giúp đỡ. Bạn sẽ gặp may mắn nếu ra nước ngoài học tập hoặc làm việc.
Tý và Ngọ Vai Hoàng Đế Có vận may của cải và bạn sẽ trở nên giàu có vào tuổi trung niên. Bạn cũng nhận được sự giúp đỡ từ anh chị em, nhất là anh em trai. Bạn có rất nhiều người bạn thực thụ.
Thân Dạ dày Hoàng Đế Bạn sẽ đồng hành cùng rất nhiều người giỏi giang. Họ là những người vượt trội trong sự nghiệp và việc học hành cũng như sự hiện diện của họ sẽ là nguồn cảm hứng cho các tham vọng của bạn. Hạnh phúc mang lại may mắn, vì vậy bạn cần tự tạo nên hạnh phúc và luôn mỉm cười.
Mão và Mùi Ngực Hoàng Đế Bạn sẽ có đầy thức ăn đồ mặc khi đến tuổi trung niên. Con cháu sẽ mang lại cho bạn rất nhiều hạnh phúc và sự mãn nguyện. Bạn sẽ được lợi nhiều nếu xây dựng gia đình sớm khi ngoài hai mươi.
Dần và Dậu Đầu gối Hoàng Đế Thời trẻ bạn sẽ phải làm việc cật lực và có thể gặp một số thất bại, nhưng vận may sẽ đến với bạn sau này. Hãy vui vẻ và đừng bao giờ nản chí. Thành công mà bạn gặt hái khi có tuổi sẽ dư sức bù đắp lại những thất bại của thời thanh niên.
Tuất và Thìn Bàn chân Hoàng Đế Trọn cuộc đời bạn luôn được an toàn và bình yên, không bị ai gây hại. Nếu có tham vọng và quyết tâm thành công, bạn có thể đạt được đỉnh cao trong nghề nghiệp. Kể cả nếu không lên tới đỉnh, bạn cũng sẽ hài lòng với những gì mình đạt được. Đó chính là bí quyết hạnh phúc của bạn.

Mùa đông (tháng 12, tháng 1 và 2)

Giờ sinh Vị trí được sinh Ý nghĩa
Tị Đầu Hoàng Đế Nếu sinh ở đầu Hoàng Đế vào mùa đông, bạn sẽ có cuộc hôn nhân tuyệt vời. Bạn đời sẽ là người danh giá, đến từ gia đình cao quý. Bạn sẽ biết đến những thứ xa hoa, được ăn ngon mặc đẹp.
Hợi và Ngọ Bàn tay Hoàng Đế Bạn sẽ được bao bọc bởi những người thân trong gia đình, và luôn được tham gia các sự kiện vui vẻ. Bạn sẽ đặc biệt thành công khi ngoài 60.
Dậu và Mão Vai Hoàng Đế Bạn có vận may đường con cái, có nhiều con trai và cháu trai. Bạn có thể gặp một vài rắc rối và thất bại ở tuổi mới lớn và những năm đầu sự nghiệp, nhưng bạn sẽ được may mắn về hậu vận. Rất nhiều vận may sẽ đến từ người bạn đời của bạn, và sau này là từ các con các cháu.
Dạ dày Hoàng Đế Bạn là người thích ca hát, giao tiếp và những bữa tiệc hoành tráng. Bạn có may mắn được sống những điều bạn yêu thích vì bạn vừa thành công về kinh tế vừa sống lâu. Tuy nhiên cần chú ý làm một số công việc từ thiện hoặc góp tiền từ thiện trong những năm trung niên. Điều này sẽ mang lại cho bạn nhiều điều may mắn hơn nữa.
Dần và Thân Ngực Hoàng Đế Bạn sẽ đặc biệt may mắn về hậu vận, với vàng bạc, tài sản tích lũy và công việc kinh doanh phát đạt trong gia đình. Bạn có may mắn được sống tới già bên người mình yêu thương.
Sửu và Mùi Đầu gối Hoàng Đế Bạn sẽ có đủ thức ăn để sống sót, nhưng chẳng mấy dư thừa, và vào những năm của tuổi trung niên, sẽ có những giai đoạn bạn thực sự mệt mỏi. Điểm sống còn với bạn là làm công việc từ thiện và dành một phần thời gian chăm sóc người khác. Điều này giúp hóa giải phần lớn năng lượng xấu tích tụ quanh bạn.
Thìn và Tuất Bàn chân Hoàng Đế
Bạn cần sống xa cha mẹ và ông bà vì sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn có nơi ở riêng. Khi sống riêng, bạn sẽ gặp nhiều may mắn. Càng sống xa ngôi nhà của tổ tiên bao nhiêu càng tốt cho bạn bấy nhiêu.


(St)

Xem tướng qua làn da
Xem tướng nốt ruồi toàn thân
Xem tướng mũi của phụ nữ
Xem tướng phụ nữ giàu sang thành đạt
Xem tướng phụ nữ qua mái tóc

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
Mình sinh 5gìơ sáng ngày 13 tháng 1 năm 1971 dương lịch
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý