Cách làm hộ chiếu ở Vũng Tàu

Hoaibui2395 Hoaibui2395 @Hoaibui2395

Cách làm hộ chiếu ở Vũng Tàu

19/04/2015 01:08 PM
1,305
Thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Bà Rịa Vũng Tàu (passport in Ba Ria Vung Tau) là điều mà những ai mới làm hộ chiếu lần đầu tai Bà Rịa Vũng Tàu đều quan tâm.Sau đây xin sẽ hướng dẫn bạn thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Bà Rịa Vũng Tàu đồng thời đưa ra 1 bộ hồ sơ hoàn chỉnh để tạo nên bộ đơn xin cấp hộ chiếu hợp lệ.
Thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Bà Rịa Vũng Tàu

Địa điểm và nơi làm hộ chiếu xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh, thành phố

Địa chỉ làm hộ chiếu tại Bà Rịa Vũng Tàu: Phòng  xuất nhập cảnh Bà Rịa Vũng Tàu: Số 02 Đường Thống Nhất, Phường 1, TP Vũng Tàu -

Thủ tục cấp hộ chiếu passport tại Bà Rịa Vũng Tàu được thực hiện tại phòng xuất nhập cảnh, việc làm hộ chiếu trên địa bàn áp dụng cho những người có hộ khẩu thường trú tại Bà Rịa Vũng Tàu hoặc những người không có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa bàn tỉnh.

Người dân làm hộ chiếu cấp mới, thủ tục gia hạn hộ chiếu, thủ tục cấp đổi hộ chiếu, đổi passport xin làm theo các hướng dẫn sau:

thu tuc xin cap ho chieu tai ba ria vung tau, thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Bà Rịa Vũng Tàu

Cơ quan cấp hộ chiếu là Phòng nhập cảnh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

số 15 đường Trường Chinh,

Phường Phước Trung, Thị xã Bà Rịa,

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Sau khi biết địa điểm rồi, bạn cần phải chuẩn bị gì để tiết kiệm thời gian để chỉ đến 1 lần là xong.

Thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Bà Rịa Vũng Tàu

Để làm hộ chiếu tại Bà Rịa Vũng Tàu theo quy định nhà nước, cần các giấy tờ sau:

-    Chuẩn bị 4 hình 4x6cm, phông nền trắng, chụp nhìn thẳng, không đeo kính, không đội nón, dán 1 ảnh vào tờ khai làm hộ chiếu, 3 ảnh còn lại dán vào tờ cấp thông tin (khi mua hồ sơ sẽ có trong đó)

-    Chuẩn bị hộ khẩu và cmnd gốc

-    Chuẩn bị 200.000 đ

-    Chuẩn bị thông tin cá nhân, thông tin của bố, mẹ

-    Download mẫu tờ khai làm hộ chiếu tại Bà Rịa Vũng Tàu và điền thông tin đầy đủ.

Sau khi chuẩn bị xong, các bạn có thể đến địa điểm trên từ 8-9h sáng, như vậy sẽ tiện giải quyết khi có vấn đề phát sinh. Bạn ghé vào phòng hướng dẫn, mua bộ hộ sơ cấp hộ chiếu phổ thông, chỉ 2.000 đ. Sau đó dùng bìa hồ sơ vừa mua, kẹp hồ sơ mà bạn đã điền và in sẵn ở nhà. Thế là vào bốc số thứ tự.

 

thu tuc xin cap ho chieu tai ba ria vung tau, thủ tục xin cấp hộ chiếu tại Bà Rịa Vũng Tàu


CẤP HỘ CHIÊU XUẤT CẢN
H  <Thực hiện theo Nghị định 136/2007 NDCP ngày 17/08/2007>

 I.THỦ TỤC CẤP, SỬA ĐỔI HỘ CHIẾU:

1. Hồ sơ đề nghị cấp Hộ chiếu (cấp lần đầu, cấp lại, cấp đổi):

a. Cấp lần đầu:

- 01 tờ khai theo mẫu quy định <mẫu TK/XC>

- 04 ảnh mới chụp, cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng.

* Đối với trẻ em dưới 14 tuổi:

- Tờ khai đề nghị cấp Hộ chiếu theo mẫu quy định (kể cả cấp chung Hộ chiếu với mẹ, cha hoặc cấp riêng) phải được công an xã, phường, trị trấn nơi trẻ em thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh.

- Trường hợp đề nghị cấp chung Hộ chiếu với mẹ hoặc cha thì nộp 01 bản sao giấy khai sinh (mang theo bản chính để đối chiếu) và 04 ảnh cỡ 3x4 cm.

- Trường hợp đề nghị cấp riêng Hộ chiếu thì nộp 01 tờ khai theo mẫu quy định (mẹ, cha khai và ký vào bản khai); 01 bản sao giấy khai sinh và 04 ảnh cỡ 4x6 cm.

- Trường hợp không còn mẹ, cha thì mẹ, cha nuôi hoặc người đỡ đầu (có giấy tờ chứng minh là người đỡ đầu hoặc mẹ, cha nuôi hợp pháp) khai và ký tên vào tờ khai.

b. Cấp lại Hộ chiếu (Hộ chiếu bị mất; hư hỏng; còn thời hạn dười 30 ngày hoặc đã hết thời hạn; tách trẻ em trong hộ chiếu của mẹ, cha) ngoài quy định tại tiết a trên đây, phải bổ sung giấy tờ các trường hợp sau:

- Trường hợp mất Hộ chiếu thì nộp giấy đã trình báo mất Hộ chiếu theo quy định.

- Trường hợp Hộ chiếu bị hư hỏng hoặc Hộ chiếu còn thời hạn dưới 30 ngày thì nộp lại Hộ chiếu đó.

- Trường hợp tách trẻ em trong Hộ chiếu của mẹ, cha thì nộp Hộ chiếu, 01 tờ khai theo mẫu quy định và 04 ảnh của mẹ hoặc cha để cấp lại Hộ chiếu, nộp 01 tờ khai theo mẫu quy định và 04 ảnh của trẻ em để cấp riêng Hộ chiếu cho trẻ em đó (tờ khai do mẹ hoặc cha khai ký tên)

c. Đổi Hộ chiếu (Hộ chiếu còn hạn ít nhất 30 ngày; Hộ chiếu còn hạn nhưng hết trang dành cho thị thực, hoặc vì lí do khác) ngoài giấy tờ quy định tại tiết a trên đây, phải nộp Hộ chiếu đó để làm căn cứ cấp đổi.

  Tờ khai đề nghị cấp đổi Hộ chiếu không phải xác nhận của CA xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú.

2. Hồ sơ đề nghị sửa đổi Hộ chiếu (điều chỉnh họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số CMND trong Hộ chiếu, bổ sung trẻ em vào Hộ chiếu của mẹ hoặc cha)

- Trường hợp điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số CMND thì nộp một tờ khai theo mẫu quy định, kèm bản sao giấy CMND hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đó.

- Trường hợp bổ sung trẻ em vào Hộ chiếu mẹ hoặc cha thì nộp thêm 04 ảnh 3x4 cm của trẻ em. Việc khai và xác nhận vào tờ khai thực hiện theo tiết a điểm 1 mục I.

- Hộ chiếu đề nghị sửa đổi còn thời hạn ít nhất 01 năm.

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:

a. Người đề nghị cấp Hộ chiếu lần đầu, cấp lại, sửa đổi Hộ chiếu nộp hồ sơ tại phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh – CAT.Bà Rịa Vũng Tàu số 15 đường Trường Chinh, Phường Phước Trung, Thị xã Bà Rịa, Tỉnh BRVT theo một trong 03 cách sau:

- Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả:

            Tờ khai không phải xác nhận của CA xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú. Khi đến nộp hồ sơ và nhận kết quả phải xuất trình chứng minh nhân dân (hợp lệ) để đối chiếu.

- Ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả:

Người uỷ thác khai và ký tên vào tờ khai đề nghị cấp Hộ chiếu, sửa đổi Hộ chiếu theo mẫu quy định, có dấu giáp lai ảnh và xác nhận của thủ trưởng cơ quan, tổ chức được uỷ thác.

Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức được uỷ thách khi nộp hồ sơ và nhận kết quả đề nghị cấp, sửa đổi Hộ chiếu của người uỷ thác phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức; CMND của bản thân và của người uỷ thác để kiểm tra đối chiếu.

- Gửi hồ sơ và đề nghị nhận kết quả qua đường bưu điện:

Tờ khai phải được CA xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh kèm theo bản photocopy CMND.

Địa điểm, cách thức gửi hồ sơ, tiền lệ phí Hộ chiếu và nhận kết quả qua đường bưu điện thực hiện theo hướng dẫn của tập đoàn bưu chính viễn thông.

b. Người đề nghị đổi, sửa đổi Hộ chiếu nộp tờ khai cho Cục QL XNC - Bộ Công An. Cách thức nộp hồ sơ, tiền lệ phí Hộ chiếu và nhận kết quả qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Cục QL XNC- Bộ Công An.

c. Những trường hợp sau đây có nhu cầu cấp Hộ chiếu gấp có thể trực tiếp hoặc uỷ thác cho cơ quan tổ chức có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Cục QL XNC - Bộ Công An.

- Người cần đi nước ngoài để chữa bệnh nếu có giấy tờ chỉ định của bệnh viện cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc bệnh viện của các Bộ, các Ngành.

- Người có thân nhân ruột thịt ở nước ngoài bị tai nạn, bệnh tật, bị chết cần phải đi gấp để giải quyết, nếu có giấy tờ chứng minh những sự việc đó.

- Cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên trong quân đội nhân dân và công an nhân dân, nếu có văn bản của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân nơi người đó đang làm việc đề nghị.

- Trường hợp có lý do cấp thiết khác để căn cứ thì Cục XNC xem xét, cấp Hộ chiếu theo đúng quy định của pháp luật.

4. Về thời hạn trả kết quả của cơ quan QL XNC:

a. Nếu nộp hồ sơ tại phòng QL XNC CAT thì trả kết quả trong thời hạn không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

b. Nếu hồ sơ nộp tại Cục QL XNC thì trả kết quả trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

c. Nếu nộp hồ sơ tại Bưu điện thì trả kết quả theo quy định của Tập đoàn bưu chính viễn thông.

5. Lệ phí Hộ chiếu: Thực hiện theo thông tư 60/2005 TT-BTC ngày 01/08/2005

- Cấp mới Hộ chiếu                                                                               200.000 đ/cuốn

- Cấp lại Hộ chiếu do mất, hư hỏng                                                      400.000 đ/cuốn

- Bổ sung, sửa đổi Hộ chiếu, trẻ em đi kèm Hộ chiếu                             50.000 đ/cuốn

 II.GHI CHÚ:

- CMND có giá trị: không mờ số, rách nát, quá hạn 15 năm, không trùng số CMND của CA Đồng Nai, công dân có hộ khẩu tỉnh nào thì CMND do tỉnh đó cấp.

- Công dân có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh thành khác nếu có nhu cầu làm Hộ chiếu tại phòng QL XNC – CAT.BRVT thì phải có sổ tạm trú do CA phường xã, thị trấn nơi tạm trú cấp.

- Hộ chiếu co giá trị 10 năm, khi mất Hộ chiếu phải kịp thời khai báo với cơ quan cấp Hộ chiếu hoặc Phòng QL XNC <không quá 48 giờ>

- Biểu mẫu: tờ khai TK/XC ban hành theo quyết định 7747/QĐ/A18P3 được dán kèm theo.

 MỜI BẠN THAM KHẢO THÊM:

B/ THỦ TỤC NHẬP CẢNH.

1. Cấp, gia hạn tạm trú, thị thực:

a/ Điều kiện cấp, gia hạn tạm trú, thị thực.

Người nước ngoài, Việt kiều được cấp gia hạn trong những trường hợp sau:

- Trường hợp đặc biệt: ốm đau, đặc biệt khác.
- Đang làm việc trong các cơ quan doanh nghiệp được cấp phép tại Việt nam có phép tạm trú và thị thực phù hợp.

b/ Thủ tục: Có đơn hoặc công văn đề nghị của cơ quan, doanh nghiệp được cấp phép đúng pháp luật.

c/ Lệ phí: Có biểu thu thông báo tại cơ quan xuất nhập cảnh Công an tỉnh.

e/ Thời gian giải quyết: Ba ngày làm việc.

2/ Đăng kí tạm trú:

- Người nước ngoài, Việt kiều chỉ cần trình hộ chiếu đăng kí tạm trú tại cơ quan Công an phường, xã nơi tạm trú.
- Người nước ngoài, Việt kiều tạm trú tại khách sạn đã nối mạng, thì khách sạn đăng kí với Công an địa phương qua mạng, nếu chưa nối mạng thì khách sạn đăng kí cho khách.
 

Thủ tục cấp hộ chiếu công vụ


( Căn cứ Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17-08-2007 của Chính phủ 

qui định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. )

I/ Đối tượng đề nghị cấp hộ chiếu công vụ:

Hộ chiếu công vụ cấp cho công dân Việt Nam thuộc diện sau đây, được cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 32, Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17-08-2007, cử ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng của cơ quan đó:

1. Cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

3. Nhân viên cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; phóng viên thông tấn và báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài.

4. Vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi của những người nêu tại khoản 3 Điều này cùng đi theo hoặc đi thăm những người này trong nhiệm kỳ công tác.

5. Trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào yêu cầu và tính chất của chuyến đi, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện việc cấp hộ chiếu công vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc xét quyết định cấp hộ chiếu công vụ theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam nêu tại khoản 1 Điều 32  Nghị định này cho những người không thuộc diện quy định từ khoản 1 đến khoản 4 Điều này.

II/ Cấp có thẩm quyền ký quyết định cử hoặc cho phép cán bộ, công chức ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ chính thức của nhà nước:

Các cấp có thẩm quyền ký quyết định cử hoặc cho phép cán bộ, công chức ra nước ngoài  thực hiện nhiệm vụ chính thức của nhà nước bao gồm:

1.Thủ tướng Chính phủ

2.Thủ trưởng cấp Bộ, Tỉnh

3.Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ hoặc Sở, Ban, Ngành thuộc Tỉnh. (Phải có văn bản của Thủ trưởng cấp Bộ, Tỉnh thông báo quyết định ủy quyền, phạm vi ủy quyền, con dấu và chữ ký của người được ủy quyền cho Bộ Ngoại giao và Bộ Công an)

4.Cán bộ, công chức, nhân viên thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Toà án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổ chức Chính trị - Xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) thực hiện theo qui định của Bộ Chính trị và qui chế quản lý cán bộ công chức của các cơ quan tổ chức này.

III/ Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu công vụ

Bao gồm:

Quyết định cử đi công tác của cơ quan chủ quản: bản chính, chữ ký mực

Quyết định cần ghi rõ và chính xác số quyết định, ngày tháng năm cấp quyết định; tên họ, chức vụ; nước đến; ngày đi ngày về; kinh phí chuyến đi (do ai chịu trách nhiệm)

 • Thư mời (của phía nước ngoài): bản photocopy

 • Tờ khai để cấp hộ chiếu công vụ: bản chính, dán hình 4 x 6 có đóng dấu giáp lai, có ghi đầy đủ xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp với dấu và chữ ký rõ ràng, tờ khai phải được in hai mặt trên một tờ A4, hoặc phải đóng dấu giáp lai 2 trang tờ khai khi in một mặt)

Lưu ý điền đầy đủ vào tờ khai:

Giấy giới thiệu của cơ quan nơi công tác (đối với người đến làm hộ chiếu): bản chín

Số Chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh, nơi sinh (theo tên địa phương hiện nay)

Tên cha, mẹ, tên vợ (chồng), con cái (đang sống, đã chết hoặc đang ở nước ngoài)

Địa chỉ hộ khẩu thường trú

Đã đi nước ngoài gần đây nhất mang hộ chiếu gì và ngày cấp

Hình 4x6 để làm hộ chiếu: 02 tấm (hình mới nhất, chụp thẳng, không đeo kính, nền trắng)

Phiếu đề nghị: khai tại chỗ đối với người đến làm hộ chiếu.

Hộ chiếu cũ (nếu có): nộp lại nếu đã hết hạn hoặc chưa hết hạn nhưng có nhu cầu cấp mới.

IV/ Trường hợp bị mất hộ chiếu, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu

1. Mất hộ chiếu:

  • Có đơn cớ mất (được cơ quan Công An chứng nhận) để Sở Ngoại vụ thông báo cho các cơ quan chức năng, sau thời hạn 15 ngày mới cấp lại hộ chiếu mới

  • Cung cấp đầy đủ thông tin của cuốn hộ chiếu bị mất (họ tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, ngày cấp)

  • Làm thủ tục cấp hộ chiếu mới

  • Nộp tiền phạt bằng gấp đôi lệ phí cấp hộ chiếu. 

2. Gia hạn hộ chiếu:

Trường hợp cần gia hạn hộ chiếu, nộp hồ sơ gồm:

  • Quyết định cử đi công tác nước ngoài của cơ quan chủ quản (bản chính, chữ ký mực)

  • Thư mời của phía nước ngoài (bản photocopy)

  • 01 bản chính tờ khai gia hạn hộ chiếu (tờ khai phải được in hai mặt trên một tờ A4, hoặc phải đóng dấu giáp lai 2 trang tờ khai khi in một mặt)

  • Hộ chiếu đã /sắp hết hạn sử dụng

  • Giấy giới thiệu của cơ quan nơi công tác (đối với người đến làm thủ tục gia hạn)

  • Phiếu đề nghị: khai tại chỗ đối với người đến làm thủ tục gia hạn.

3. Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu:

Trường hợp hộ chiếu phải bổ sung hoặc sửa đổi những chi tiết quan trọng, cần nộp hồ sơ gồm:

  • Quyết định cử đi nước ngoài (bản chính, chữ ký mực)

  • 01 bản chính tờ khai sửa đổi, bổ sung hộ chiếu

  • Hộ chiếu còn giá trị sử dụng

  • 02 ảnh 4x6 (mới chụp, nhìn thẳng, không đeo kính, nền trắng)

  • Giấy tờ chứng minh lý do yêu cầu sửa đổi, bổ sung hộ chiếu. 

V/ Thủ tục xin cấp công hàm để xin thị thực nhập cảnh tại các cơ quan đại diện lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với những nước phải xin thị thực và có yêu cầu phải làm công hàm

Nộp hồ sơ bao gồm:

 • Giấy giới thiệu của cơ quan nơi đang công tác (cho người đến làm công hàm)

 • Quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền: bản chính, chữ ký mực

 • Hộ chiếu: bản chính

 • Thư mời: bản photocopy

Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh không có thẩm quyền cấp công hàm để xin thị thực nhập cảnh tại các cơ quan đại diện ngoại giao tại Hà Nội. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao (40 Trần Phú, Qu���n Ba Đình, Hà Nội) nếu có nhu cầu.

VI/ Lệ phí và thời gian thực hiện thủ tục:

1. Lệ phí

Cấp hộ chiếu:

200.000 VNĐ

Cấp lại hộ chiếu mới (đối với hộ chiếu bị mất, hỏng):

400.000 VNĐ

Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu:

50.000 VNĐ

Gia hạn hộ chiếu:

100.000 VNĐ

Cấp công hàm:

10.000 VNĐ

Trẻ em đi cùng:

50.000 VNĐ

2. Thời gian thực hiện: Theo quy định của Nghị định 136/2007 NĐ-CP:


Cấp hộ chiếu:

05 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ)

Cấp công hàm:

02 ngàym việc

 

Kinh nghiệm xin visa du lịch New Zealand
Kinh nghiệm xin visa du lịch Úc
Trang phục khi đi phỏng vấn xin visa
Kinh nghiệm phỏng vấn đi du lịch Mỹ
Kinh nghiệm phỏng vấn đi Mỹ
Kinh nghiệm phỏng vấn đi Mỹ diện vợ chồng(ST)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý