Tử vi trọn đời tuổi Bính Tý nữ mạng

Nhanluu1294 Nhanluu1294 @Nhanluu1294

Tử vi trọn đời tuổi Bính Tý nữ mạng

18/04/2015 12:33 PM
7,699


Nữ Mạng - Bính Tý


Sanh năm: 1936, 1996 và 2056
Cung CHẤN
Mạng GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương)
Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON RẮN

Bà Chúa Ngọc độ mạng

Bính Tý Cung Càn sinh ra,
Mạng Thủy là nước mà ta nhờ nguồn.
Đàn bà sanh thuận Thu Đông,
Kẻ đưa người rước người mong chuyện tình.
Tuổi này lúc nhỏ khó nuôi,
Hai lần chết hụt nổi trôi nhiều lần.
Cũng nhờ âm đức cha ông,
Nghi đâu có đó khó mong ai lường.
Bính Tý người nữ thì sang,
Nhưng mà lở dở chẳng an một đời.
Đầu tiên trắc trở lôi thôi,
Duyên sau mới họp, mới thôi lỡ làng.
Số này cách trở mẹ cha,
Ly hương tổ quán cửa nhà làm nên.


CUỘC SỐNG
C uộc sống có nhiều may mắn, khôn lanh, nhưng năm 31 tuổi lại gặp nạn hay trở ngại về cá nhân và thân thể. Năm này tức là năm 31 tuổi, không được hay đẹp lắm. Cuộc đời gặp nhiều may, nhưng ít rủi, có thể tạo được công danh một thời gian, đời sống có phần sung túc, việc gia đình êm ấm và thuận hòa.

Tóm lại: Cuộc đời nhiều sung sướng về cá nhân và thể xác. Bao giờ cũng có thể hưởng được những ân huệ của bạn bè. Tình thương yêu bạn bè cũng như tình thương yêu gia tộc. Số tốt gặp nhiều may mắn trong cuộc đời sắp tới.

Tuổi Bính Tý có nhiều cơ hội phát triển về sự nghiệp. Số hưởng thọ trung bình từ khoảng 54 đến 64 tuổi, nhưng ăn ở hiền lành thì gia tăng niên kỷ, gian ác thì giảm kỷ, đó là luật định của tạo hóa vậy.

TÌNH DUYÊN
V ề vấn đề tình duyên, tuổi Bính Tý có qua một giai đoạn khổ lòng hồi tuổi nhỏ. Nhưng qua giai đoạn đó, tuổi Bính Tý cũng gặp nhiều trường hợp may mắn về vấn đề nầy. Tuy nhiên theo sự nghiên cứu về khoa học chiết tự và huyền bí thì tuổi Bính Tý có ba trường hợp như sau:

Nếu sanh vào những tháng nầy thì tình duyên và hạnh phúc phải có ba lần thay đổi, đó là bạn sanh vào những tháng: 4 và 9 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời sẽ phải hai lần thay đổi về tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 5,8 và 10 Âm lịch. Và nếu bạn sanh vào những tháng sau đây bạn sẽ được hưởng trọn hạnh phúc, cuộc đời không có thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng: 3, 6, 7 và 11 Âm lịch.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH
P hần gia đạo, lại gặp nhiều trớ trêu, nhưng có thể giải quyết được tất cả, cuộc sống về phần gia đạo không đến đỗi phải đau buồn, tuy nhiên được hưởng nhiều thú vui của tình hạnh phúc, gia đạo được yên hòa phải ở vào năm mà tuổi bạn ở vào tuổi 36 trở đi. Công danh nếu có cũng chỉ ở trong mức độ bình thường, nếu không có công danh, thì việc tâm tư không có gì mới lạ.

Sự nghiệp phải do một người khác phụ giúp mới làm nên, cá nhân khó mà hoàn thành sự nghiệp. Tiền bạc vẫn trong mức bình thường của cuộc sống, có khi thâu nhiều kết quả về vấn đề này. Nhưng sau đó lại hao tài tốn của. Tuổi nhỏ khó cầm tiền. Phải ở vào 34 tuổi sắp lên mới có thể nắm chắc về vấn đề tiền bạc được.

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
T rong việc làm ăn hay bất cứ việc gì có liên quan đến, nhất là sự làm ăn, nên lựa được những tuổi hạp với tuổi mình thì tốt. Những tuổi nầy rất hạp với tuổi Bính Tý bất kỳ trong công việc làm ăn hay những việc liên quan đến cuộc đời, đó là những tuổi: Bính Tý đồng tuổi, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ. Những tuổi này là những tuổi rất hạp với tuổi Bính Tý trong bất cứ công việc gì có liên quan đến cuộc đời mà không bao giờ sợ thất bại.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
T rong cuộc hôn nhơn nếu gặp những tuổi nầy, thì sự làm ăn được phát đạt, cuộc đời có nhiều sung sướng, kết quả và thành công trong mọi công việc. Theo sự nghiện cứu về chiêm tinh học, thì tuổi Bính Tý hợp với những tuổi nầy, chẳng những hợp về lương duyên mà còn hợp về đường tài lộc, đó là các tuổi: Bính Tý đồng tuổi, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Ất Dậu, Ất Hợi, Quý Dậu. Những tuổi nầy rất hợp với tuổi Bính Tý, nếu kết hôn sẽ có nhiều dịp may trong cuộc sống, cũng như đẩy mạnh cuộc sống của hai tuổi lên đến mức độ tột cùng của danh vọng và tiền bạc.

Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy, cuộc sống bạn chỉ có thể sống một đời tầm thường. Nghĩa là chỉ đủ sống mà thôi, vì tuổi này chỉ hợp về lương duyên mà không hợp về đường tài lộc, đó là bạn kết hôn với các tuổi: Mậu Dần, Giáp Thân. Kết hôn với những tuổi trên bạn chỉ có thể tạo lấy được một cuộc sống trung bình mà thôi.

Nếu kết hôn với những tuổi nầy, cuộc sống của bạn khó tạo ra nhiều hy vọng mà chỉ sống trong sự nghèo khổ triền miên, làm ăn không bao giờ tạo được cơ hội, đó là các tuổi: Canh Thìn, Bính Tuất, Giáp Tuất.

Trên đây là các tuổi nếu bạn kết duyên sẽ xảy ra hoàn cảnh thiếu thốn và cuộc đời khó mà có thể thảnh thơi được.

Có những năm rất xung khắc tuổi, nếu tính việc hôn nhơn sẽ không thành tựu, hay thành thì về sau phải chịu cách xa, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 15, 21, 26, 27, 33, 38 và 39 tuổi. Nếu những năm này kết hôn sẽ có thể xảy ra những trường hợp trên.

Sanh vào những tháng nầy, có số đa phu hay ít ra cũng phải qua đau khổ về chồng con, đó là bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 4 và 5 Âm lịch.

Bản nhận xét tuổi Bính Tý qua những năm khó khăn, gặp nhiều trở ngại trong cuộc đời, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 21, 24, 28 và 32 tuổi. Những năm nầy nên đề phòng bịnh hoạn và tai nạn.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
S au đây là các tuổi đại kỵ với tuổi bạn, nếu kết hôn hay hợp tác làm ăn sẽ gặp nhiều cay đắng, cuộc đời ở vào vì sao tuyệt mạng hay gặp cảnh biệt ly ở giữa cuộc đời, đó là các tuổi rất đỗi xung khắc trong việc kết hôn và trong mọi công việc khác có liên quan đến cuộc đời, đó là những tuổi: Đinh Sửu, Kỷ Mão, Quý Mùi, Tân Mão và Tân Mùi. Nên tránh những tuổi này thì tốt hơn.

Gặp tuổi kỵ trong vấn đề tình duyên nên tránh việc làm lễ hôn nhân hay ra mắt gia đình thân tộc. Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn nên tránh việc giao dịch về tiền bạc. Trong gia đình nên cúng sao giải hạn thì sẽ được giải hạn ngay.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
T uổi Bính Tý xuất hành vào những ngày chẵn, giờ chẵn thì tốt, làm ăn hay giao dịch đều được có nhiều kết quả, không sợ bị thất bại. Và ngày, giờ và tháng như trên được áp dụng trong suốt cuộc đời sẽ luôn luôn được toại nguyện như ý.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
T ừ 21 đến 25 tuổi: Năm 21 tuổi, có tài lộc đôi chút, toàn năm đều tốt cho mạng số, năm này không có thay đổi nhà cửa, việc làm. Nhưng sẽ có bịnh hoạn vào tháng tám trở đi. 22 tuổi, năm này gặp nhiều xung khắc trong những tháng 4, 7 và 10 Âm lịch, ngoài ra, những tháng khác bình thường. Ba tháng nói trên kỵ đi xa, có hao tài tốn của, 23 và 24 tuổi, năm 23 nên đề phòng cẩn thận sẽ hao tài, hay tốn hao nhiều cách khó hiểu. Không thì gặp tai nạn, hay cũng bịnh hoạn, nhứt là những tháng giêng, 4 và 7 Âm lịch. 24 tuổi mới được yên vui và mới có cơ hội phát triển nghề nghiệp. 25 tuổi, toàn năm đều tốt, trừ những trường hợp nhỏ nhen trong gia đình, không quan trọng.

T ừ 26 đến 30 tuổi: Năm 26 tuổi, có nhiều lợi to vào những tháng 8 và 11 Âm lịch. Năm 27 tuổi bình thường, việc làm ăn được điều hòa, không có gì quan trọng trong cuộc đời. Năm 28 tuổi, hy vọng thành công về sự nghiệp gia đình. Năm nầy nếu lập gia đình có sanh quý tử thì phát tài mau. Năm 29 và 30 tuổi, không lo ngại gì nữa, cuộc sống cứ như thế mà tiến lên mức độ cao của sự nghiệp, tiền tài.

T ừ 21 đến 35 tuổi: Năm 31 tuổi xấu, có hao tài và bịnh nặng. Năm 32 tuổi được khá, năm này nên đi xa hay làm ăn thì kết quả tốt. Năm 33 và 34, không nên làm việc lớn có liên quan đến tiền bạc, hai năm này nên kỹ lưỡng để mang tai tiếng không tốt. Năm 35 tuổi, được việc, cứ tiếp tục phát triển thì làm ăn tốt.

T ừ 36 đến 40 tuổi: Năm 36 tuổi, năm này có 6 tháng đầu năm tốt, sáu tháng sau xấu, nên làm ăn những việc tầm thường mà thôi. Năm 37 và 38 tuổi, hai năm này không có những biến chuyển mạnh mẽ trong cuộc đời. Năm 39 và 40 tuổi, không được tốt về bổn mạng, nên cẩn thận thì hơn, tài lộc hơi sút kém.

Từ 41 đến 45 tuổi: Khoảng thời gian năm năm nầy có phần phát triển về tài lộc tình cảm, cần mẫn và nên đề phòng con cái trong gia đình. Cá nhân có bịnh liên miên. Coi chừng bị thiệt hại về tài lộc trong những năm nầy.

Từ 46 đến 50 tuổi: Khoảng thời gian nầy không có gì đáng nói, về phần tình cảm, gia đình thì nhiều hơn, nên nhẫn nại và nhịn nhục tránh những điều tiếng thị phi để cho gia đình thân tộc được vui vẻ hơn.

(Theo tetviet.com.vn)
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
chau sinh nam 1996 va chau yeu mot anh sinh nam 1993 chau muon hoi la lieu chung chau co the song voi nhau tron doi khong a
hơn 1 tháng trước - Thích (15) - Trả lời
tuoi mau thin nam mang co hop ve tinh duyen hay co duyen no gi voi binh ty nu mang ko
hơn 1 tháng trước - Thích (5) - Trả lời
Ngay sinh 12-11-1996 am lich se co nhung gi tot dep
hơn 1 tháng trước - Thích (4) - Trả lời
chau sinh nam 1996 chau yeu anh 1993 chau co song tron doi voi anh ay duoc khong
hơn 1 tháng trước - Thích (6) - Trả lời
giong t the
hop chau a.
cháu sinh nam 1996.chau yêu anh 1993 chau co thể sống trọn đời vói anh ấy không
hơn 1 tháng trước - Thích (15) - Trả lời
Cho chau hoi chau sinh nam 1996 va vua roi chau da ket hon voi chong chau sinh nam 1990. Ho bao? 2 tuoi nay kho co con .ckau lay duoc 2 thang roi nhung chua co em be. Phai khong a. Moi chau co hop moi a day khong. Giup chau moi a. Chau cam on!
hơn 1 tháng trước - Thích (12) - Trả lời
tuoi binh ty hop tuoi quy dau o diem gi?
hơn 1 tháng trước - Thích (20) - Trả lời
Tại sao ngu0j ta thuờg n0í 2 nguời bằng tuổj không hợp nhau..không nên xảy ra hôn nkân..ma tr0ng tử vi lai ns ngu0c laj vớj ý kjến đó..trả lời chj tjết va ck0 lời khuyên đu0c k a.
hơn 1 tháng trước - Thích (2) - Trả lời
Chau sinh ngay 30.5.1996 va nguoi yeu chau sinh ngay 18.1.1991 lieu hai tuoi nay co the lay nhau duoc khomg. Neu lay nhau thi hanh phuc gia dinh chuyen lam an va chuyen con cai co duoc suon se hay khong. Xin giup chau voi a. Chau cam on
hơn 1 tháng trước - Thích (9) - Trả lời
truong thi phuong thao sinh ngay 17 thang 10 am lich.va ngay 27 thang 11 duong lich nam 1996 chau xin hoi cuoc doi chau sinh vao ngay thang nam sinh nay nhu the nao
hơn 1 tháng trước - Thích (22) - Trả lời
chau sinh nam 1996 nhung yeu nguoi sinh nam 1989 lieu co song hanh phuc voi nhau khong ak
hơn 1 tháng trước - Thích (9) - Trả lời
xin chuyen cho toi duoc biet toi tuoi quy hoi sinh nam1982 neu ket hon voi tuoi binh ty nho hon toi 13 tuoi thi duoc ket hon gan nhat va tot nhat la nam nao ?
hơn 1 tháng trước - Thích (6) - Trả lời
Bạn đi gặp thầy tử vi thôi. Vì còn phụ thuộc vào ngày giờ sinh nữa.
Cko hoj.chau sjh ngay 25 thang 5 nam 1996 va 10 thang 7 nam 1996.thj vjec hoc hanh,cong vjc sau nay co tot k ak.gdjh sau nay kjeu co hp k ak.
hơn 1 tháng trước - Thích (22) - Trả lời
Chau muon hoi la tuoi binh ty sinh ngay 30 thang 10 nam 1991 va tuoi 19 thang 11 nam 1991.co hop nhau khong va neu lay nhau thi co hanh phuc duoc khong a?
hơn 1 tháng trước - Thích (4) - Trả lời
Hic! Hỏi thiếu rồi, nhưng không quan trọng nếu 2 người hiểu và chia sẻ được chp nhau thì tuổi tác đâu phải điều quan trọng
chau va nguoi yeu chau cung sinh nam 1996 lieu 2 dua chau ket duyen voi nhau thi co hop khong a
hơn 1 tháng trước - Thích (6) - Trả lời
Tre ranh cu thu lay nhau di roi biet
Người ta nói cùng tuổi nằm duỗi mà ăn không sai đâu em ạ. Nhưng mà còn hơi ít tuổi để kết hôn đấy nhé
Chau 9-7-1996 va ng yeu chau 7-7-1991.cho hoj chau va a ay lay nhau co hop va co hah phuc sau nay k ak.
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
Yêu sớm thế ;)
chau sinh nam 1996.nguoi ay sinh nam 1995.lieu chung chau co hop nhau ko?
hơn 1 tháng trước - Thích (9) - Trả lời
chau tuoi binh ty nu mang 1996 sinh mung 5 thang 5 thang nay tinh duyen va su nghiep chau ra xao
hơn 1 tháng trước - Thích (11) - Trả lời
em sinh nam 3-1-1996 nguoi ay sinh nam 21-2-1994 thi co hop nhau khong ak
hơn 1 tháng trước - Thích (20) - Trả lời
hợp nà m cũng lấy vk 96 nè
Nam sinh 18/2/91 nữ 29/10/96 Có hợp nhau không. Xem ở tử vi nam là hợp. Nhưng xem bên nữ lại trung bình . Giải thích dùm em với
hơn 1 tháng trước - Thích (15) - Trả lời
Nu sibg 26/11/1996 nam sinh 24/10/1986 co hop nhau k
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Nữ 25/10/1996 có hợp với nam 7/7/1991 không ạ
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Cháu sinh ngày 05/12/1996(dương lịch)thì phần tình duyên và sự nghiệp của cháu như thế nào ạ.nếu tình duyên thì cháu kết hôn được với những tuổi nào ạ?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Em sinh 25-11-1996. Người ấy sinh 02-11-1992. Xin hỏi em và người ấy có hợp nhau không?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
E sinh nam 1996 , ban nam singmh nam 1984, 2 nguoi deu la tuoi ty, vay co hop nhau khong vay ad ?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
6-9-1996
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
tôi sinh ngay19/11/1996 va người ấy sinh 09/11/1986 liệu có hơp không , có đên đc với nhau khôg
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
nữ sinh năm 1996 có hợp với nam sinh năm 1989 ko ạ
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Nữ sinh năm 1996 co lây dc nam 1994 không
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Nam sinh 30/10/1987 nữ 15/07/1996 có hợp nhau không??xem dùm em với
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý