Tử vi trọn đời tuổi Mậu Thìn nữ mạng

Hoaibui2395 Hoaibui2395 @Hoaibui2395

Tử vi trọn đời tuổi Mậu Thìn nữ mạng

18/04/2015 12:56 PM
7,203

Tử vi trọn đời TUỔI THÌN: Nữ Mạng - Mậu ThìnNữ Mạng - Mậu Thìn


Sanh năm: 1928, 1988 và 2048
Cung ĐOÀI
Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn)
Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON QUA

Phật Bà Quan Âm độ mạng

Đoán xem số mạng Mậu Thìn,
Lâm Mộc cây lớn có tàng mái to.
Đông Xuân sanh đặng thời sang,
Mùa Xuân vượng Mộc chẳng an đặng mùa.
Mùa Hạ như tù chẳng an,
Dầu làm có của muôn ngàn cực thân.
Anh em cô bác chẳng gần,
Người dưng giúp của ân cần độ ta.
Tuổi này vô số đ àn bà,
Gặp chồng mạng lớn phải là nhịn ngay.
Buổi đầu chồng vợ đổi thay,
Nhiều chổ đi nói ngại nàng chẳng ưng.
Tuổi sanh biết đặng nhiều nghề,
Phiêu lưu xứ khác xa quê ông ba.


CUỘC SỐNG

Tuổi Mậu Thìn vào tiền vận lắm vất vả long đong, trung vận lại có thêm nhiều đau xót cho đến hậu vận mới được vui tươi và êm ấm. Số hưởng lộc vào tuổi 40 trở đi, cuộc sống trung vận cũng có phần dễ chịu hơn thời tiền vận. Số nếu có phúc đức, thì cũng hưởng được nhiều vui vẻ về tiền bạc cũng như về vấn đề nghề nghiệp.

Tóm lại: Tuổi Mậu Thìn tiền vận thì vất vả, có đau xót về tâm hồn, trung vận cũng được hoàn toàn tốt đẹp, hậu vận mới an nhàn sung sướng.

Tuổi Mậu Thìn số thụ hưởng được nhiều hay đẹp, công danh hay buôn bán thì khá tốt. Số hưởng thọ trung bình từ 58 đến 69 là mức tối đa. Tuy nhiên, nên làm đều phước đức, ăn ở hiền lành để có thể được gia tăng thêm niên kỷ.

TÌNH DUYÊN

Về vấn đề tình duyên cũng có trải qua nhiều sầu tư và thương đau trong cuộc đời, rồi mới xây dựng được hạnh phúc. Tuy nhiên, về vấn đề tình duyên, tuổi Mậu Thìn được chia ra làm ba trường hợp như sau:

Nếu sanh vào những tháng sau đây, tuổi Mậu Thìn cuộc đời sẽ có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 3, 7 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời bạn sẽ có thay đổi hai lần về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là sanh vào những tháng: 4, 5, 8 và 11 Âm lịch. Và nếu bạn sanh vào những tháng nầy về tình duyên bạn được hưởng hoàn toàn hạnh phúc và không có thay đổi trong suốt cuộc đời, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 6, 9 và 10 Âm lịch.

Trên đây là những diễn tiến về tình duyên của bạn qua những tháng sanh. Nếu bạn ở vào những trường hợp trên, số bạn phải chịu vậy.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH

Phần gia đạo, tuổi nhỏ có nhiều bề bối, vào trung vận cũng chưa được vẹn toàn, cho đến hậu vận mới được an nhàn sung sướng và phần gia đạo mới được yên vui. Công danh nếu có cũng chỉ ở vào mức độ bình thường mà thôi.

Sự nghiệp được phát triển mạnh mẽ vào tuổi 40 trở đi, tiền bạc cũng có cơ hội tạo nên rất dễ dàng vào thời trung vận và hậu vận. Tiền tài vào hậu vận thì quá nhiều và vững chắc.

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
Sau đây là những tuổi hạp làm ăn của bạn. Trong vấn đề hợp tác, cũng như cộng tác hay bất cứ việc gì có liên quan tiền bạc và sự sống thì nên hợp tác hay cộng tác với những tuổi nầy, đó là các tuổi: Kỷ Tỵ, Quý Dậu và Ất Hợi.

Trong cuộc đời bạn nên cộng tác hay hợp tác với những tuổi nầy thì sẽ có nhiều kết quả tốt về nghề nghiệp cũng như về tài lộc.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong sự kết hợp lương duyên, hay lựa chọn người để kết hôn, bạn cũng nên cần có những tuổi hạp với tuổi mình mới có thể phát triển được sự nghiệp và cuộc đời, kết hôn với những tuổi nầy bạn có nhiều cơ hội thuận tiện và sống được một cuộc đời sung sướng, đó là bạn kết hôn với những tuổi: Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Đinh Mão, Ất Sửu. Nếu bạn kết hôn với tuổi Kỷ Tỵ và Quý Dậu, cuộc đời có chức phận và sống được giàu sang phú quý, con cái đầy đủ vui tươi. Với tuổi Ất Hợi và Đinh Sửu, bạn sẽ trở nên hoàn toàn tốt đẹp và gặp nhiều may mắn trong cuộc đời, có tiền tài và có cả danh vọng. Với tuổi Đinh Mão, Ất Sửu, cuộc sống được đẩy mạnh lên cao và có thể tạo nên sự vui sướng của cuộc đời, vì những tuổi trên hạp về đường tình duyên và hạp về đường tài lộc. Nên kết hôn với những tuổi nầy sẽ không bao giờ có nghèo khổ hay thiếu thốn về tiền bạc.

Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy đời sống của bạn có thể chỉ tạo được đến mức độ trung bình mà thôi, vì những tuổi sau đây chỉ hạp về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc, đó là bạn kết hôn với các tuổi: Mậu Thìn đồng tuổi, Canh Ngọ, Giáp Tuất, Bính Tý.

Bạn kết hôn với những tuổi trên chỉ tạo được một cuộc sống vừa đủ ăn đủ mặc là cùng.

Nếu bạn kết duyên với những tuổi sau đây, cuộc đời bạn có thể sẽ có nhiều khó khăn trong cuộc sống, cuộc đời không tạo được cơ hội phát triển về tiền bạc, gia đình luôn luôn gặp cảnh túng quẫn triền miên, đó là nến bạn kết hôn với những tuổi: Nhâm Thân, Bính Dần, Canh Thân, Mậu Dần. Vì nếu kết hôn với những tuổi nầy sẽ không hạp về đường tình duyên và cũng không hạp cả về đường tài lộc, nên có thể sẽ phải chịu cảnh nghèo khổ hoặc lận đận suốt đời.

Có những năm tuổi bạn rất xung khắc việc kết hôn, nếu kết hôn cuộc đời bạn phải chịu cảnh xa vắng triền miên hay ít ra cũng luôn luôn phải lo buồn về việc gia đình, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 18, 20, 26, 30, 32, 38 và 42 tuổi.

Những năm ở vào tuổi trên, không nên kết hôn, nếu kết hôn sẽ có thể gặp rủi nhiều hơn là may.

Nếu bạn sanh vào những tháng nầy cuộc đời bạn sẽ có nhiều thay đổi về việc lập gia đình hay có số đa phu, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 4, 5, 7 và 8 Âm lịch. Nếu sanh vào những tháng nầy, bạn nên cẩn thận về việc lập gia đình để tránh sự dang dở.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ

Về việc kết hôn hay hợp tác làm ăn, bạn không nên giao dịch hay kết hôn với những tuổi nầy, vì gặp tuổi xung kỵ, nếu kết hôn hay hùn hạp làm ăn, sẽ xảy ra cảnh tuyệt mạng hay biệt ly vào giữa cuộc đời, đó là các tuổi: Tân Mùi và Quý Mùi, hai tuổi nầy rất xung kỵ, không nên kết duyên hay hợp tác làm ăn, sẽ gặp những trường hợp trên.

Gặp tuổi kỵ về tình duyên thì nên âm thầm ăn ở với nhau, kỵ làm lễ hôn nhơn hay ra mắt bà con thân tộc. Về việc làm ăn không nên giao dịch về tiền bạc. Về gia đình con cài thì nên dùng sao giải hạn cho cả ba tuổi và phài tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT

Tuổi Mậu Thìn có những năm khó khăn nhứt, làm ăn không được phát đạt, tiền bạc khó khăn, thiếu hụt, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 25, 28, 34 và 37 tuổi. Những năm nầy bạn nên đề phòng có hao tài hay đau bịnh.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT

Tuổi Mậu Thìn có những ngày, giờ xuất hành hạp nhứt là những ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn. Xuất hành theo những ngày, giờ và tháng nói trên bạn sẽ gặp được nhiều thắng lợi hoàn toàn, không sợ thất bại về tiền bạc cũng như về tình cảm và tài lộc.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM

Từ 19 đến 25 tuổi: Năm 19 tuổi, có tài lộc, phát triển mạnh mẽ về đường tình cảm, tiền bạc điều hòa, năm nầy kỵ tháng chạp. 20 tuổi, năm nầy gặp nhiều trở ngại trong làm ăn cũng như về vấn đề công danh sự nghiệp. 21 tuổi, có nhiều hay đẹp, chỉ cần nên cẩn thận vào tháng 6 trở đi. 22 tuổi, chắc chăn sẽ không bao giờ có thất bại về đường tài lộc và tình cảm, tháng 4 đại phát. 23 tuổi, năm này trung bình, nên cẩn thận, có hao tài hay đề phòng bệnh hoạn. Năm 24 tuổi, năm nầy tài lộc được khá, có thể phát triển về nghề nghiệp, thâu nhiều thắng lợi cho bạn. 25 tuổi, năm nầy được trung bình, mọi công việc làm ăn nên hoãn lại vào giữa năm thì tốt.

Từ 26 đến 30 tuổi: Năm 26 tuổi có nhiều triển vọng trong việc làm ăn. 27 tuổi, năm nầy cũng được khá về đường tài lộc và sự nghiệp. Kỵ tháng 10, không nên đi xa hay giao dịch về tiền bạc. 28 tuổi, khá tốt về con đường tài lộc, được tốt về phần tiền bạc, cẩn thận vào tháng 8. 29 tuổi, năm nầy khá tốt vào tháng Giêng và Hai, riêng những tháng khác được bình thường. Năm 30 tuổi, năm nầy kỵ tháng 6; tháng 8 có tài lộc, tháng 10 và 12 phát tài.

Từ 31 đến 35 tuổi: 31 tuổi, năm nầy không được hay cho lắm, kỵ đi xa, giao dịch về tiền bạc cũng như về việc làm ăn lớn. 32 tuổi, năm nầy xung kỵ đặc biệt vào tháng 10, những tháng khác bình thường. 33 tuổi, toàn năm đều xấu, nên đề phòng hao của, trong gia đình hay có cá nhân đau bệnh. 34 tuổi, cuộc sống trở lại bình thường, gia đình yên vui và êm ấm. 35 tuổi, phần tài lộc được tốt, phần gia đạo yên vui, phần tình cảm tạm được.

Từ 36 đến 40 tuổi: 36 tuổi không được hay đẹp về tiền bạc vào những tháng giữa năm, những tháng đầu năm và cuối năm dễ chịu. 37 tuổi, năm nầy không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc đời, công việc chỉ xảy ra bình thường mà thôi. 38 tuổi, năm nầy khá tốt đẹp, cuộc sống có nhiều dịp may đưa đến, tháng 4 có xung khắc, không nên đi xa. 39 tuổi, năm trung bình, mọi việc có thể an bài. Năm 40 tuổi, năm nầy tốt, bổn mạng vững, tiền bạc khá dồi dào.

Từ 41 đến 45 tuổi: Năm 41 tuổi, coi chừng bị đau bệnh bất ngờ vào những tháng cuối năm. 42 tuổi có hoạnh tài. 43 tuổi, coi chừng tai nạn về nước. Năm 44 tuổi, hãy đề phòng một sự rắc rối về vấn đề tình cảm. 45 tuổi, một năm khá tốt đẹp, kỵ lửa, kỵ đi xa.

Từ 46 đến 50 tuổi: Đây là khoảng thời gian hưởng an nhàn của tuổi bạn. Trong những năm nầy, việc tài lộc và gia đạo đều được may mắn. Trong số con cái có người đỗ đạt và làm nên danh phận. Suốt mấy năm liền, năm nào gia đình cũng có tin vui bất ngờ. Tuy nhiên hãy đề phòng năm 49 tuổi. Đây là một năm không được may mắn gì cho lắm. Có thể bị đau bịnh vặt.


(Theo tetviet.com.vn)
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
Chào các anh chị minh là nam sinh năm 1989 tháng 1 ngày 23 có người yêu sinh năm 1988 tháng 6 ngày 14 có lấy nhau được không...
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
mình và người sinh năm 1987 nếu lấy nhau sẽ thế nào có hợp không? Sau này sẽ thế nào?
hơn 1 tháng trước - Thích (14) - Trả lời
lay nguoi tuoi at suu co that la khg ngheo kho
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
mình tuổi bính dần nam mạng mà lấy vợ tuổi mậu thìn 1988 có hợp không? và có khắc gì không
hơn 1 tháng trước - Thích (14) - Trả lời
theo mình được biết tuổi Bính Dần nam mạng kết hôn với nữ Mậu Thìn là khá hợp vì nữ Mậu Thìn mệnh Mộc, nam Bính Dần mệnh Hỏa, Mộc sinh Hỏa như vậy là rất tốt cho bạn.
Bạn có thể tham khảo: Năm : Bính Dần [丙寅]Mệnh : Lô Trung HỏaCung : KhônNiên mệnh năm sinh : ThổNăm : Mậu Thìn [戊辰]Mệnh : Đại Lâm MộcCung : ChấnNiên mệnh năm sinh : MộcVề MệnhMệnh chồng : Dương Hỏa - Mệnh vợ : Dương Mộc => Tương SinhVề Thiên CanThiên can chồng : Bính - Thiên can vợ : Mậu => BìnhVề Địa ChiĐịa chi chồng : Dần - Địa chi vợ : Thìn => BìnhVề Bát trạch nhân duyênCung chồng : Khôn - Cung vợ : Chấn => Hoạ Hại (không tốt)Về Niên mệnh năm sinhNiên mệnh năm sinh chồng : Thổ - Niên mệnh năm sinh vợ : Mộc => Tương Khắc
Nư tuoi mau thjn co the ket hon voj nguoj tuoi tan muj k
hơn 1 tháng trước - Thích (17) - Trả lời
Can biet ro them ve tuoi mau thin nu ve tinh duyen va ve cong danh su nghiep
hơn 1 tháng trước - Thích (3) - Trả lời
Cong danh su nghiep tuoi nao cung the.co nguoi thi suon se.co nguoi lan dan, khong xin duoc viec.cho nen cu binh tinh, cho doi cong viec. Tinh duyen cung the tuy tung nguoi, phai sinh dung mua, ngay, gio va tot hon ca la nho phuc duc cua ong ba de lai.cho nen, cuoc song co doi luc thang tram dung keu than vi no khong giai quyet duoc gi, chi lam cuoc song bu6n te dj ma thoi.
Nam nay 26 tuoi co nen sinh con k?
hơn 1 tháng trước - Thích (4) - Trả lời
Nếu muốn thì cứ sinh con chứ nhỉ. việc sinh con hay không còn phụ thuộc vào tuổi chồng bạn nữa
E moi co gia dinh duoc may thang .e rat muon co con som nhung kinh nghiet e k deu nen e rat lo mong bac si tu van giupe
hơn 1 tháng trước - Thích (12) - Trả lời
nam nay minh 26 tuoi, co nen ket hon ko?
hơn 1 tháng trước - Thích (14) - Trả lời
k nen ban oi. vì năm nay là hạn kim lâu k lấy dduwwocj đâu
Mau Thinh kẹt hon voi nham tuat co được khong
hơn 1 tháng trước - Thích (2) - Trả lời
2 tuổi này khắc với nhau, nhưng yêu thì cứ lấy, để ý làm gì...
hai tuoi nay ko hop nhau dau
mình sinh năm 1988 lấy chồng sinh năm 1973 có hợp không?
hơn 1 tháng trước - Thích (15) - Trả lời
minh nu tuoi mau thin co lay chong tuoi nham tuat dc ko?
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
Minh cung the nay
minh sinh 08/11/1988 thi ngay duong la ngay nao nhi
hơn 1 tháng trước - Thích (18) - Trả lời
mình âm là ngày 21/11, dương là 29/12, bạn tính thử xem
nu sinh nhay 21 thang 5 nam 1988 am lich , duong lich la ngay nao nhi
hơn 1 tháng trước - Thích (3) - Trả lời
la ngay 4 thang 7 duong lich, minh cung sinh ngay 21/05/1988 am lich, ma minh thay minh kho qua
mình sinh 27/7/1988(âm). bạn trai mình tuổi giáp tý(1984), 2 tuổi này kết hôn thì thế nào ah!, gia đình mình không cho vì nói rất xấu!minh buồn mà ko biết chia sẽ cùng ai, bạn trai mình ko tin bói nên ko chia se dc! cam on các bạn
hơn 1 tháng trước - Thích (16) - Trả lời
84 mạng kim, mậu thìn mạng mộc, KIm khắc mộc, không hợp mạng thì làm ăn không giàu thôi,k có gì đâu
Ở đây đang trong trường hợp Nam - Giáp Tý (1984) và Nữ - Mậu Thìn (1988). Cho nên khi sinh con út Bính Thân là đã hội đủ Tam hợp rồi (chứ không phải năm Thìn). Việc sinh con năm Bính Thân là tốt và phù hợp ( theo quan điểm của Luận tuổi Lạc Việt ). Đây là việc nên làm và nếu làm được thì rất tốt chứ không phải bắt buộc. Vợ - Chồng lấy nhau rồi, có thể lập kế hoạch để có con vào những năm nào phù hợp và tốt là nên làm. Còn trong trường hợp đặc biệt như hiếm muộn đường con cái thì lại là vấn đề khác nữa.
nếu lấy nhau 2 tuổi này không đẹp lắm vì tuổi giáp tý rất cao số
hơn 1 tháng trước - Thích (2) - Trả lời
Quan trọng là biết yêu thương nhường nhịn bạn ạ. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc không phụ thuộc hoàn vào tuổi tác bạ nhé. Chúc bạn hạnh phúc!
Em sinh nam 1988 chồng em sinh nam 1981 xin hỏi co hợp nhau không a
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Minh tuoi mau thin chong tan dau co song chung tron doi dyoc khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Hai tuoi tan dau mau thin co song tron doi duoc khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Minh sinh9h sang 9/6/1988ket hon voi chong 27/1/1985minh xin hoi vay co anh huong j ko?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Minh xin hoi.minh sinh vao luc 9hsang.ngay 9/6/1988.lay chong tuoi at suu.sn.27/1/1985.co sao ko
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi mau thin lap gia dinh thang 8 2015 tot hay khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi mau ngo va mau thin
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Minh nu 88 lay trong 78 co họp ko
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
xin chào trung tâm, e ngưỡng mộ trung tâm lâu rồi nhưng mãi nay mới mò vào được. vợ chồng e đâng rất khổ tâm về đường con cái, nhờ trung tâm giúp đỡ vợ chồng e. e mậu thìn 5/10/88 chồng 16/3/84. cưới ngày 21/10 /2012 âm lich. 3 năm rồi vẫn k có con. thật sự chạy chữa rất nhiều nơi rồi. trung tâm xem vợ chồng em vướng mắc chỗ nào giúp chúng e với a. e trân trọng cảm ơn.
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Minh tuoi mau thin ong xa tuoi nham tuat co hop ko
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Mình sinh ngày 22.4 năm mậu thìn. Bạn trai sinh 1981. Có hợp tuổi ko?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý