Cách tính lương ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước

Hoaibui2395 Hoaibui2395 @Hoaibui2395

Cách tính lương ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước

19/04/2015 01:04 PM
3,739


Hiện nay, khi doanh nghiệp áp dụng tính lương đối với nhân viên dựa theo ngày làm việc thưc tế trong tháng. Một yếu tố quyết định đến tiền công cuả nhân viên là Ngày công chuẩn đươc chọn để làm căn cứ tính lương. Thông thường có hai phương pháp để tính ngày công này và tương ứng theo đó là cách tính tiền công cho nhân viên như sau:
Quy định số ngày công tính lương như thế nào hợp lý?


1.Phương pháp 1: Tính căn cứ theo Ngày làm việc thực tế trong tháng
Hằng tháng, tùy theo tháng dương lịch và ngày nghỉ hằng tuần mà Doanh nghiệp tính đươc ngày công chuẩn trong tháng.
Ví dụ: Giả sử doanh nghiệp quy định ngày nghỉ hằng tuần là Chiều thứ bảy và Ngày Chủ nhật.. Kỳ lương đươc tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc cuả tháng lương đó
-Tháng 06/2008: trừ đi ngày nghỉ hằng tuần, DN tính được ngày công chuẩn là 23 công.
-Tháng 07/2008: trừ đi ngày nghỉ hằng tuần, DN tính được ngày công chuẩn là 25 công.
Lương cuả nhân viên được tính như sau:
(Lương + Các khoản phụ cấp khác nếu có)*Ngày công làm việc trong tháng/Ngày công chuẩn

2.Phương pháp 2: Cố định ngày công chuẩn cho các tháng tính lương
Hằng tháng, khi tính lương doanh nghiệp không quan tâm tới tháng dương lịch có bao nhiêu ngày và cố định ngày công chuẩn là một giá trị bất biến.
Ví dụ: ngày công chuẩn quy định trong tháng để tính lương thông thường hiện nay các Doanh nghiệp chọn là 24công
Lương cuả nhân viên được tính như sau:
(Lương + Các khoản phụ cấp khác nếu có) – [(Lương + Các khoản phụ cấp khác nếu có)*Ngày nghỉ không hưởng lương/Ngày công chuẩn]

Vậy mỗi phương pháp tính có khác nhau gì không? Chúng ta cùng phân tích:
1.Với phương pháp 1: Lương cuả nhân viên sẽ biến động tùy theo từng tháng làm việc do ngày công chuẩn thay đổi nếu giả sử trong mỗi tháng họ đều có nghỉ một ngày không hưởng lương.
Theo ví dụ trên lương cuả nhân viên trong tháng 06/2008 sẽ nhiều hơn tháng 07/2008. Nếu so sánh tháng 02/2008 với tháng 07/2008 thì tiền lương của nhân viên sẽ càng chênh lệch lớn do tháng hai số ngày công chuẩn là nhỏ nhất trong trường hợp tháng hai nhân viên có nghỉ một ngày không hưởng lương dù lương hưởng theo quy định không thay đổi.

2.Với phương pháp 2: Lương của nhân viên sẽ không biến động trong mọi tháng khi có số ngày nghỉ bằng nhau nếu lương hưởng theo quy định không thay đổi

Xét về mặt tổng quỹ lương doanh nghiệp phải chi thì cả hai phương pháp này đều bù trừ qua lại và dẫn tới kết quả như nhau. Tuy nhiên chúng ta đều thấy:
1.Với Phương pháp 1: khi nghỉ không hưởng lương người lao động cần cân nhắc nên nghỉ tháng nào để làm sao thu nhập của họ ít ảnh hưởng nhất, điều này có thể ảnh hưởng tới tình hình sản xuất cuả doanh nghiệp khi nhiều nhân viên cùng chọn nghỉ vào những tháng có ngày công chuẩn lớn nhằm giảm thiểu tiền công bị trừ.

2.Với Phương pháp 2: rõ ràng hơn, người lao động không hề boăn khoăn vì mức thu nhập cuả mình trong mỗi tháng bởi số tiền trừ cho mỗi ngày công không lương là cố định, nghỉ bao nhiêu ngày thi họ bị trừ bấy nhiêu tiền trong trường hợp không có biến động về lương và ngươc lại tháng nào làm đi làm đủ ngày theo quy định thì hưởng đủ mức tiền lương.

Lựa chọn phương pháp nào là tuỳ theo Doanh nghiệp, tuy nhiên khi mà chi phí dành cho Quỹ lương là không khác biệt lắm giữa hai phương pháp trên, thì tính ổn định, rõ ràng trong thu nhập sẽ làm tăng mức độ hài lòng cuả nhân viên và góp phần tạo nên năng suất lao động mà doanh nghiệp mong đợi


Cách tính tiền lương ngày


Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời ông Kiên như sau:

Điểm c, khoản 1, Điều 7 Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương quy định, tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế. Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp, cơ quan lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày.

Tại Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999, Thủ tướng Chính phủ đã quy định về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày, nghỉ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần đối với cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 2/10/1999.

Theo các quy định trên, tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc trong tháng (không tính ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật của tháng đó).

Ví dụ 1: Tháng 6/2012 có 30 ngày, trong đó có 5 ngày thứ bảy, 4 ngày chủ nhật, thì số ngày làm việc trong tháng 6/2012 là 21 ngày. Tiền lương ngày của tháng 6/2012 bằng tiền lương tháng chia cho 21 ngày công.

Ví dụ 2: Tháng 7/2012 có 31 ngày, trong đó có 4 ngày thứ bảy, 5 ngày chủ nhật, số ngày làm việc trong tháng 7/2012 là 22 ngày. Tiền lương ngày của tháng 7/2012 bằng tiền lương tháng chia cho 22 ngày công.

Ông Cao Trung Kiên có thể vận dụng cách tính tiền lương ngày nêu trên để tính 1 ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong trường hợp vận động, tham gia ủng hộ quỹ xã hội, từ thiện 1 ngày lương.

Cách tính tiền làm thêm ngày lễ và nghỉ bù lễ

Làm thêm giờ vào ngày lễ sẽ được trả lương bằng ít nhất 300% tiền lương thực trả
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Đoàn Luật sư TPHCM, trả lời:

Pháp luật lao động quy định nếu ngày nghỉ lễ (theo Điều 73 Bộ Luật Lao động) trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo.

Theo đó, nếu ngày lễ rơi vào thứ 7, chủ nhật (là ngày nghỉ hằng tuần) thì người lao động tại đơn vị bạn sẽ được nghỉ bù vào thứ 2, thứ 3. Trong trường hợp này, thứ 2, thứ 3 sẽ được xem là ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, người lao động sẽ được trả tiền lương làm thêm giờ theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả của công việc đang làm ít nhất bằng 300% nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ chính lễ và ít nhất bằng 200% nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù lễ (ngày nghỉ hằng tuần).

Theo em được biết thì khi làm việc ngày chủ nhật phải được tính gấp đôi ngày thường, ngày lễ thì tính gấp 3 ngày thường.
Tuy nhiên, tại công ty em đang làm, trên quyết định phân công công tác có ghi "lương mỗi tháng 3 triệu 500 ngàn, 26 ngày công".
Nhưng khi em làm trọn 30 ngày, tức là bao gồm 4 ngày chủ nhật, công ty chỉ tính công 4 ngày chủ nhật bằng 4 ngày thường.
Như vậy, công ty có vi phạm luật lao động hay không? Nếu có, em nên làm gì để đấu tranh quyền lợi cho mình.

Trong môi trường em làm việc, phải tiếp xúc thường xuyên với hóa chất chlorine 50 ppm, trong khi chỉ mức 4 ppm, chlorine có tác dụng tiêu diệt sự sống của các sinh vật. Như vậy, em có quyền được đề nghị phụ cấp độc hại hay không và mức phụ cấp đề nghị như thế nào là hợp lý?


1. Đúng như bạn nói, việc bạn làm vào ngày chủ nhật mà công ty chỉ cho hưởng lương như ngày bình thường là trái mục V Thông tư12/2003/TT-BTBLĐXH về chế độ trả lương

2/ Trả lương làm thêm giờ:


Trả lương khi người lao động làm thêm giờ theo khoản 1, 2 và 3, Điều 10, Nghị định số114/2002/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:


a) Đối với lao động trả lương theo thời gian, nếu làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn thì doanh nghiệp phải trả lương làm thêm giờ theo cách tính sau:


Tiền lương
làm thêm giờ

=

Tiền lương
giờ thực trả

x

150% hoặc 200%
hoặc 300%

x

số giờ
làm thêm


Trong đó:


- Tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có tính chất lương) chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm) nhưng không quá 208 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường hoặc 156 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Trường hợp trả lương ngày, thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có tính chất lương) chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày (không kể số giờ làm thêm) nhưng không quá 8 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường hoặc 6 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;


- Mức 150%, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;


- Mức 200%, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần quy định tại Điều 72 của Bộ Luật Lao động;


- Mức 300%, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương (trong mức 300% này đã bao gồm tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ Luật Lao động);


- Thời giờ làm thêm được quy định tại Nghị định số109/2002/NĐ-CPngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.


Trường hợp làm thêm giờ nếu được bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm thì doanh nghiệp chỉ phải trả phần chênh lệch 50% tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm, nếu làm thêm giờ vào ngày bình thường; 100%, nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần; 200%, nếu làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương."

Vì vậy, bạn có quyền khiếu nại công ty về việc tính lương như trên. Bạn cũng đề nghị công đoàn công ty hoặc liên đoàn lao động huyện, quận vào cuộc để bảo vệ người lao động

2. Về phụ cấp độc hại, bạn tham khảo tại đây:
Theo Thông tư 28/2007/TT-BLĐTBXH có quy định như sau
- Mức lương của nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của nghề, công việc có điều kiện lao động bình thường. Danh mục nghề, công việc độc lại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm thực hiện theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Như vậy, mức phụ cấp như thế nào là phụ thuộc vào việc xây dựng thang lương, bảng lương của doanh nghiệp bạn và cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của nghề, công việc có điều kiện lao động bình thường.
Cách tính giá thành sản phẩm
Chế độ nghỉ thai sản 2012 - 2013
Tính thâm niên của nhà giáo nghỉ hưu sau ngày
Bảo hiểm thai sản 2012(ST)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
cho em hỏi bên em làm cho công ty vốn 100% là vốn đầu tư của nước ngoài.nhưng em đi làm ca (3 ca 4 kíp) bọn e đi làm ngày lễ tết chỉ được công ty trả cho bọn em 1 ngày lương 1 ngày nghỉ đổi .cho em hỏi công ty em trả lương như vậy có đúng với luật lao động không?
hơn 1 tháng trước - Thích (20) - Trả lời
E làm công ty của Hàn Quốc tại khu công nghiệp quế võ bắc ninh. E đi làm thêm mùng 5, 6 tết.nhưng công ty tính lương có 200% thêm.vì bảo là tính 100% ở lương cơ bản. vậy người đi làm và người không đi làm hơn nhau có 200% thôi. tính lương như vậy có đúng không?
hơn 1 tháng trước - Thích (3) - Trả lời
theo luật ngày lễ tết mức lương sẽ là 200% hoặc 300% mức lương cơ bản.Cty tính cho bạn như vậy là đúng rồi.Có những nơi nếu đi làm tết sẽ là 200% -300% 1 ngày lương thực lĩnh(lương cứng trong hợp đồng), còn không đi làm ngày lễ tết chỉ được lương thực lĩnh.Bạn nên hỏi rõ vấn đề này với kế toán hay cty vifd không phải nơi nào cũng giống nhau
Chấm công hàng tháng trong đơn vị sự nghiệp công lập được tính công là HÀNH CHÍNH (gồm những ngày bình thường đi làm, trừ ngày Lễ, thứ 7 và CN) thì được gọi là CÔNG HÀNH CHÍNH có đúng không? Vậy cơ quan tôi có cách tính CÔNG HÀNH CHÍNH cộng NGÀY LỄ có nghĩa là: ví dụ tháng 4 có 30 ngày - trong đó có 8 ngày thứ 7 và CN, ngoài ra có thêm 2 ngày Lễ là: 28-giỗ tổ và 30-GPMN. vậy mà đơn vị tôi tính công cho người lao đội là: những ai làm vào ngày lễ sẽ phải làm 22 công mới đủ công. còn những ai không phải làm vào ngày Lễ thì chỉ cần 20 công là đủ công. Như vậy có đúng với luật lao động không? Thực tế là đơn vị tôi chỉ có một người làm hành chính và còn lại đều trực ca. biết rằng ngày Lễ là ngày nghỉ có hưởng lương.... nhưng số ngày công của chúng tôi được chấm như vừa nói ở ý trên. thì trong bảng chấm công của chúng tôi chỉ có 20 công như công hành chính vậy tại sao những người đi làm đúng ngày Lễ lại phải hoàn thành 22 ngày công mới gọi đủ công? và thực tế là những người đi làm đúng ngày Lễ được hưởng 300% (trong đó 100% là ngày làm việc đó và 200% gọi là đi làm vào ngày Lễ) như vậy có đúng không? Tôi được biết: Trong luật Lao Động quy định là; người đi làm vào ngày Lễ sẽ được hưởng 300% lương theo quy định chưa kể tiền công của ngày hôm đó và tiền phụ cấp (như ca ba, độc hại, thêm giờ…) vậy cách tính nào là đúng luật Lao Động ?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý