Chế độ nghỉ thai sản 2012 - 2013
//No ads

Hoaibui2395 Hoaibui2395 @Hoaibui2395

Chế độ nghỉ thai sản 2012 - 2013

18/04/2015 11:01 AM
1,669
Chế độ nghỉ thai sản 6 tháng cho năm 2012-2013 vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua trong Bộ Luật lao động bản sửa đổi 2012-2013 trong đó quy định lao động nữ sẽ được nghỉ thai sản 6 tháng bắt đầu từ 1/5/2013. Như vậy trong năm 2012 các lao động nữ sẽ vẫn áp dụng chế độ thai sản 4 tháng.A. Chế độ nghỉ thai sản 4 tháng


I. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản:

Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH. cụ thể các điểm như sau:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

b) Cán bộ, công chức, viên chức;

c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân.

II. Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c ở trên phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

III. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai:

Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai năm lần, mỗi lần một ngày; trường hợp ở xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ hai ngày cho mỗi lần khám thai.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

VI. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu:

Khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mười ngày nếu thai dưới một tháng; hai mươi ngày nếu thai từ một tháng đến dưới ba tháng; bốn mươi ngày nếu thai từ ba tháng đến dưới sáu tháng; năm mươi ngày nếu thai từ sáu tháng trở lên. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

V. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con:

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định sau đây:

a) Bốn tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường;

b) Năm tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc là nữ quân nhân, nữ công an nhân dân;

c) Sáu tháng đối với lao động nữ là người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật;

d) Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc quy định tại các điểm a, b và c ở trên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm ba mươi ngày.

2. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới sáu mươi ngày tuổi bị chết BHXHthì mẹ được nghỉ việc chín mươi ngày tính từ ngày sinh con; nếu con từ sáu mươi ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc ba mươi ngày tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều ; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

3. Trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi.

4. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các điểm 1, 2 và 3 ở trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

VI. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi:

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi.

VII. Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai:

1. Khi đặt vòng tránh thai người lao động được nghỉ việc bảy ngày.

2. Khi thực hiện biện pháp triệt sản người lao động được nghỉ việc mười lăm ngày.

3. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại điểm 1 và2 ở trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

VIII. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

IX. Mức hưởng chế độ thai sản:

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định, mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

X. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con:

1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật BHXH khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sau khi sinh con từ đủ sáu mươi ngày trở lên;

b) Có xác nhận của cơ sở y tế về việc đi làm sớm không có hại cho sức khoẻ của người lao động;

c) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

2. Ngoài tiền lương, tiền công của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật .BHXH

XI. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản:

1. Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 30, khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật BHXHmà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm.

2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.


B. Chính sách nâng thời gian nghỉ thai sản lên 6 tháng

Mới đây Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi, trong đó có chính sách nâng thời gian nghỉ thai sản lên 6 tháng, thay vì 4 tháng như hiện nay. Theo lộ trình, dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm. Nếu nhận được sự ủng hộ thì tại kỳ họp đầu năm 2012, dự luật sẽ được thông qua.

Ông Nguyễn Trọng An, Cục phó Bảo vệ chăm sóc trẻ em cho biết, dự thảo được xây dựng nhằm đảm bảo quyền được bú sữa mẹ của trẻ em theo công ước quốc tế mà Chính phủ đã cam kết. Bên cạnh đó là những lo ngại về vấn đề sức khỏe của em bé sẽ bị ảnh hưởng và nguy cơ mắc bệnh cao nếu trẻ không được bú mẹ.

Ông An cho biết, từ trước năm 1983, bà mẹ chỉ được nghỉ đẻ 2 tháng, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng rất cao, trên 50%. Tỷ lệ trẻ chết dưới 1 tuổi cũng rất cao, trên 81 phần nghìn. Giáo sư Từ Giấy, Viện trưởng Dinh dưỡng quốc gia thời đó đã đưa ra các bằng chứng khoa học thuyết phục về lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ và đệ trình Chính phủ tăng thời gian nghỉ sau sinh lên 6 tháng.

Phó thủ tướng Tố Hữu khi đó đã ký ban hành quyết định vào năm 1985. Nhưng vì sức ép lao động, tiền lương và nhiều lý do khác nên đến đầu những năm 90 Chính phủ lại giảm thời gian nghỉ đẻ xuống còn 4 tháng.

"Hiện đời sống đại bộ phận nhân dân đã được cải thiện. Sức ép lao động, tiền lương cũng không căng thẳng như trước. Vì thế chúng tôi cố gắng đề nghị để chị em được nghỉ 6 tháng vì đây là thời gian tối thiểu để trẻ được hưởng nguồn sữa mẹ theo khuyến cáo của WHO, đồng thời, chị em cũng có đủ thời gian hồi phục sau đẻ, đảm bảo bình đẳng giới... ", ông An nói.

Khi vấn đề này được đặt lên bàn hội nghị tại TP HCM (15/9) và Hà Nội (19/9) vừa qua, có 99% đại biểu ủng hộ đề xuất tăng thời gian nghỉ sinh. Tuy nhiên còn một số ý kiến lo ngại về các vấn đề như: quỹ bảo hiểm xã hội không đủ khả năng chi trả khi thời gian nghỉ đẻ tăng, ảnh hưởng tới tình hình sản xuất của doanh nghiệp, thậm chí ảnh hưởng tới chính quyền lợi của lao động nữ vì nếu họ nghỉ lâu nhà quản lý sẽ không chấp nhận và có thể thay người...

Bình luận về vấn đề này, một đại diện của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, nếu giữ nguyên mức hưởng các chế độ theo quy định hiện hành (chế độ ốm đau, thai sản khi khám thai, nạo/hút thai...) thì dù có tăng thời gian nghỉ thai sản lên 6 tháng, số tiền chi trả trợ cấp cũng chỉ ở mức hơn 85% của nguồn thu. Dự kiến đến năm 2030, số chi bằng 92% số thu và quỹ vẫn còn dự phòng tới 8%, nên bảo hiểm vẫn đảm bảo chi trả mà không lo vỡ quỹ.

Theo khảo sát của Tổng liên đoàn Lao động, hiện ở Việt Nam có 70% lao động nữ tại các khu công nghiệp. Đa phần các chị em sau khi sinh con gặp rất nhiều khó khăn khi nhờ người chăm con. Chỉ có 5,7% số doanh nghiệp có dịch vụ trông trẻ, nhưng hơn 97% trong số đó lại không nhận trẻ dưới 4 tháng tuổi... Điều này khiến không ít lao động nữ ở nhiều khu công nghiệp bỏ việc sau thời gian nghỉ sinh.

Đại diện Cục chăm sóc bảo vệ bà mẹ trẻ em cho biết thêm, nếu được thông qua, chính sách nghỉ thai sản 6 tháng chỉ áp dụng cho chị em tại hưởng lương ở các cơ quan, doanh nghiệp, trong khi còn có rất nhiều phụ nữ lao động tự do, hoàn cảnh khó khăn, người làm nông nghiệp. Vì thế, Cục sẽ kiến nghị hỗ trợ cho các bà mẹ này bằng nhiều hình thức khác nhau.

Quan tâm đến vấn đề này, bác sĩ Trần Ngọc Hải, chuyên khoa 2, bệnh viện Từ Dũ TP HCM cho rằng, về cơ bản, thời gian nghỉ hộ sản càng nhiều càng tốt cho sức khỏe của bà mẹ và sự phát triển của thai nhi. Cá biệt ở một số nước phát triển, thời gian nghỉ sản có thể lên đến 1 hoặc 2 năm và áp dụng cho cả mẹ và cha, đồng thời hưởng nguyên lương.

Bởi theo ông, trong giai đoạn đầu đời, cơ thể trẻ còn non nớt, nhất là hệ thống miễn dịch, hấp thụ dinh dưỡng còn yếu nên rất cần sự chăm sóc của người mẹ. "Nhất là ở Việt Nam hiện nay, tỷ lệ phụ nữ cho con bú sữa mẹ rất thấp và ngày càng giảm đi thì việc tăng thời gian nghỉ sản sẽ tạo điều kiện khuyến khích chị em cho con bú, vừa giúp trẻ khỏe mạnh, giảm bệnh tật và vừa làm gắn bó mẹ con".

Cũng theo bác sĩ Hải, việc quy định thời gian nghỉ sản không đồng nhất giữa các nước trên thế giới và không hề có "chuẩn mực lý tưởng" nào. Trên thực tế, khoảng thời gian này là ngắn hay dài còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, phong tục và chính sách kinh tế - xã hội của từng quốc gia. Với tình hình Việt Nam hiện nay, nếu thời gian này tăng lên 6 tháng thay vì 4 tháng như luật lao động hiện hành, ông Hải cho rằng đây là một dấu hiệu đáng mừng vì sẽ giúp cải thiện tình trạng sức khỏe cộng đồng, nâng cao thể trạng cũng như chất lượng nguồn lực con người.

Vợ sinh, chồng sẽ được nghỉ chăm sóc?

Dự kiến của Chính phủ nâng thời gian nghỉ thai sản lên 5 hoặc 6 tháng được hầu hết thành viên UBTVQH tán thành. Có cả đề xuất chế độ nghỉ vài tuần cho các ông chồng.

Dự kiến của Chính phủ nâng thời gian nghỉ thai sản hiện nay lên thêm từ 1 đến 2 tháng đã nhận được sự tán thành của hầu hết thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Có cả đề xuất chế độ nghỉ vài tuần cho các ông chồng.

Bàn chuyện sửa Bộ luật lao động sáng nay (5/10), rất nhiều ủy viên UBTVQH nhắc lại chuyện luật từng cho phép phụ nữ được nghỉ thai sản 6 tháng để đảm bảo trẻ được nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Không có lý do gì để chủ trương mang tính nhân đạo này không được áp dụng trở lại, thậm chí nhiều người còn đề xuất chế độ nghỉ (đảm bảo lương 100%) một vài tuần cho các ông chồng.

Nghỉ thai sản linh hoạt 4 hoặc 6 tháng

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho hay, dự thảo luật lần này sửa quy định cũ theo hướng tăng thời gian nghỉ thai sản từ 4 tháng lên 5 tháng với người làm việc trong điều kiện bình thường. Riêng lao động khuyết tật và lao động nữ làm các công việc nặng nhọc, độc hại (có trong danh mục) sẽ được nghỉ 6 tháng.


Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lại khẳng định, dù là con của người lao động khuyết tật hay lao động bình thường cũng đều cần phải nuôi bằng sữa mẹ. Do đó, mọi sản phụ đều có quyền được nghỉ thai sản 6 tháng.  

Nhưng, thực tế có nhiều trường hợp người mẹ bị mất sữa sớm hoặc do hoàn cảnh kinh tế khó khăn muốn đi làm sớm kiếm tiền và không có nhu cầu nghỉ tới nửa năm. Bởi vậy, để bao quát được mọi nhu cầu và đối tượng, theo bà Ngân, nên chăng Luật vẫn đưa ra quy định về quyền được nghỉ thai sản 6 tháng, nhưng có thêm một điều kiện mở, đó là, tùy từng trường hợp và nhu cầu mà người mẹ có thể đi làm sớm, và cũng không được sớm quá 4 tháng.

Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cũng đề xuất mức "sàn" (4 tháng) và "trần" (6 tháng) tương đối linh hoạt để dễ dàng phù hợp cho mọi đối tượng. Trên cơ sở đó, người mẹ có quyền lựa chọn và quyết định thời gian nghỉ cho phù hợp với cuộc sống, công việc và hoàn cảnh kinh tế. Theo tính toán của cơ quan Bảo hiểm xã hội hiện nay, nếu nâng thời gian nghỉ lên 6 tháng thì quỹ bảo hiểm vẫn "gánh" được.

Đề xuất nâng thời gian nghỉ lên 6 tháng được đa số ủy viên Thường vụ khác tán thành. Nói như Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển, trong thực tế rất nhiều phụ nữ đã phải xin nghỉ không lương thêm 1, 2 tháng. Phụ nữ làm công việc lao động chân tay hay trí óc thì sau khi sinh đều cần được nghỉ dưỡng, chăm sóc giống nhau. Chủ trương này chẳng những tốt đẹp cho trẻ nhỏ mà còn là sự quan tâm, chăm sóc của xã hội với người phụ nữ.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước còn bổ sung, ngoài việc quan tâm đến mẹ, nên chăng cũng cần có ưu đãi nào đó dành cho người cha. Đặc biệt với những người cha phải "gà trống nuôi con".

Theo giải trình của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nhiều cơ quan, tổ chức khi đóng góp ý kiến cho dự thảo luật thậm chí còn kiến nghị bổ sung chế độ cho người chồng được nghỉ từ một đến hai tuần sau khi vợ sinh (hưởng 100% lương).

"Chốt" lại vấn đề, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, nên nghiên cứu phương án nâng quyền được nghỉ của người mẹ lên 6 tháng và mức sàn phải là 5 tháng. Người mẹ có thể được quyền lựa chọn đi làm sớm, nhưng không được sớm hơn 5 tháng.

Vấn đề này sẽ được Quốc hội thảo luận trong kỳ họp thứ hai diễn ra vào cuối tháng mười.
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
Tôi sinh em bé 27.11.2012 vậy tôi có đựơc hưởng chế độ nghỉ 6 tháng không?
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
Toi sinh em be vao 16 thang 10 nam 2012 toi co duoc nghi 6 than khong
em bat dau nghi hau san ngay 3 thang 9 nam 2012 thi e co duoc nghi 6 thang khong ?
hơn 1 tháng trước - Thích (18) - Trả lời
bx tui nghi cong tac sanh em be vao ngày 7/1/2013. co dươc nghi 6áng k?
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
Bạn được nghỉ 4 tháng. từ 1/5/2013 mới được nghỉ 6 tháng
Tôi nghĩ sinh đến 17/1/2013 là đủ 4 thang, vây theo luat moi tôi có được nghi tiếp 2 tháng (đủ 6 tháng ) nữa không?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Bạn được nghỉ 4 tháng. từ 1/5/2013 mới được nghỉ 6 tháng
toi sinh vao 16 thang 12 co dc nghi 6 thang ko
hơn 1 tháng trước - Thích (15) - Trả lời
Bạn được nghỉ 4 tháng. từ 1/5/2013 mới được nghỉ 6 tháng
Thưa ba'c sy:tôi sinh be' nga'y 17.02.2013 đươc ngi? thai sa?n 6 tha'ng không.
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
tùy thuộc vào công việc hiện tại của ban là nặng nhọc hay không. nếu công việc nặng nhọc thì được nghĩ 6 tháng vi tới ngày 01 tháng 05 bạn vẫn trong thời gian nghi.
Bạn được nghỉ 4 tháng. từ 1/5/2013 mới được nghỉ 6 tháng
Tôi là giáo viên cấp 3, tôi nghỉ thai sản từ ngày 02/01/2013 thì có được nghỉ chế độ thai sản 6 tháng ko?
hơn 1 tháng trước - Thích (12) - Trả lời
Bạn được nghỉ 4 tháng
Thưa bac sy:tôi sinh 17_2_2013 Co đươc nghi 6 thang không cam ơn bac sy <926>
hơn 1 tháng trước - Thích (18) - Trả lời
Bạn được nghỉ 4 tháng. Từ 1/5/2013 mới chính thức nghỉ 6 tháng
tôi sinh 3/12/2012 nhưng sinh đôi vậy tôi nghỉ được mấy tháng
hơn 1 tháng trước - Thích (11) - Trả lời
Bạn vẫn được nghỉ 4 tháng.
e nghi thai san 2/1/2013 vay co dc nghi 6 thang khong bac si \
hơn 1 tháng trước - Thích (22) - Trả lời
cho toi hoi neu toi nghi thai san ngay 20/5/2013 neu nhu cong ty chi cho nghi 5 thang thi toi co duoc huong luong 6thang va muc tinh luong nhu the nao co duoc huong luong 100 ko
Bạn được nghỉ 4 tháng. 1/5/2013 mới áp dụng chinh sách này
TÔI LÀM VIỆC Ở MÈO VẠC HÀ GIANG TÔI SINH VAO NGAY 22/12/2012 CÓ ĐƯỢC NGHỈ 06 THÁNG KHÔNG
hơn 1 tháng trước - Thích (5) - Trả lời
Vẫn nghỉ 4 tháng, vì 01/5/2013 mới áp dụng chính sách mới
Tôi dư tinh sinh ngay 9/1/2013.nhưng vi không đươc khoe nên tôi đa xin nghi sơm tư ngay20/12/2012 như vây tôi co đươc nghi 6thang ko.?
hơn 1 tháng trước - Thích (10) - Trả lời
1/05/2013 mới chính thức được nghỉ 6 tháng bạn ạ.
cho tôi xin hoi?tôi sinh con vao ngày 20/11/2012.tôi thuộc diện si quan công an nhân dân,vậy theo che độ moi toi được nghi bao lâu vayl
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
ban chi duoc nghi 4 thang vi tinh theo luat giay khai sinh cua con ban phai tu ngay 2/1/2013 tro di
BẠN VẪN ĐƯỢC NGHỈ 4 THÁNG, VÌ 1/5/2013 MỚI ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH MỚI
VO toi la giao vien dang di lam thi dau de va sinh con vao ngay 04/01/2013. xin hoi vo toi duoc nghi may thang theo luat hien hanh nam 2013
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
sao bua truoc o thoi su keu la tu 1-1-2013 la dc huong rui ma
1/05/2013 mới áp dụng chính sách mới, vì vậy vợ bạn vẫn được nghỉ 4 tháng theo luật hiện hành
cho mình hỏi mức hỗ trợ sinh con của nhà nước năm 2012 là bao nhiêu tiền 1 tháng và năm 2013 nữa nhé.Mình cảm ơn trước nhé
hơn 1 tháng trước - Thích (5) - Trả lời
Tùy theo từng trường hợp àm áp dụng tính thế nào nhé bạn: Điều 28 Luật BHXH quy định: người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp lao động nữ sinh con, với điều kiện phải đóng BHXH từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con. Theo quy định tại Điều 31 Luật BHXH, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định sau đây: 4 tháng nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường. Theo quy định tại Điều 34 Luật BHXH, lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con. Điều 35 Luật BHXH quy định người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại điều 31 của Luật BHXH thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Theo quy định tại Điều 94 Luật BHXH, trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có); tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung. Theo Điều 17 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định về dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản theo khoản 1 Điều 37 Luật BHXH như sau:
Toi la giao vien, du tinh ngay sinh la 15.03.2013. Vay toi co duoc nghi 6thang khong? Va cach tinh che do bao hiem nhu the nao? Toi bat dau dong bao hiem la ngay 27.01.2011, va he so luong hien tai cua toi la 2.34
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
toi mang thai 41 nhung em be bi mat trong bung me vay toi co nhan duoc tien bao hiem khong
toi sin toi sinh con song muon nghi duong suc lieu co duoc khong?nghi vay lieu co duoc che do duong suc khong?
Từ 1/5/ 2013 mới bắt đầu áp dụng chính sách mới nghỉ 6 tháng.
toi nghi om 4 thang truoc khi nhan con nuoi khi toi nhan con nuoi duoi 4 thang tuoi co duoc nghi viec theo che do khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau: Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc trường hợp sau đây: là lao động nữ sinh con nhưng phải đóng BHXH từ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Như vậy nếu chị đảm bảo đủ các yêu cầu tên thì được hưởng chế độ thai sản
toi co thai vao thang 11 nam 2012, du tinh thang 8 nam 2013 thi sinh. nhung toi moi di lam den thang 3 toi moi duoc tham gia bao hiem, vay toi co duoc huong tro cap thai san ko?
hơn 1 tháng trước - Thích (6) - Trả lời
Theo quy định là đóng trước 6 tháng bạn ạ. Nếu mình chưa đóng được thì có thể nhờ đóng trước rồi khi nào ở công ty bắt đầu thì mình chuyển về cty đóng. Như vậy bạn sẽ được hưởng trợ cấp :)
CHUNG TOI LA CAN BO NU CONG TAC TRONG NGANH LỤC LUONG CONG AN NHAN DAN.CHO TOI HOI CHE DO THAI SAN SAU SINH VOI NU CONG AN NHAN DAN LA BAO NHIEU THEO LUAT HIEN HANH 2013 VAY A?
hơn 1 tháng trước - Thích (2) - Trả lời
6 tháng kể từ ngày 1/5/2013
cho toi hoi che do nghi mat suc duoc tinh nhu the nao? doi voi nhan vien y te hoc duong
hơn 1 tháng trước - Thích (17) - Trả lời
Giống như nhân viên ở các ngành khác thôi bạn ạ
xin hoi em toi sinh chau ngay 1/1/2013 nhu vay em toi co duoc nghi che do 6 thang ko?
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
toi muon hoi khi sinh con t­hu 3 vao thang 8/2013 che do nghi thai san va huong luong nhu the nao? thoi gian nghi thai san co duoc dong bao hiem lien tuc khong? rat mong nhan duoc cau tra loi cua quy vi.toi xin chan thanh cam on
hơn 1 tháng trước - Thích (12) - Trả lời
doanh nghiệp không giải quyết cho nhười lao động nghỉ phép cuối năm trả cho người lao động bằng một ngày lương có đúng không
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
Sai. Doanh nghiệp phải trả cho bạn tối thiểu là 12 ngày. Thâm niên công tác cứ 5nawm bạn được cộng thêm 1 ngày nữa.
toi dang lam viec trong nghanh y te tai khu vuc 0,7 hien tai toi da nghi het che do thai san la 5 thang.cho toi hoi sau bao lau thi toi phai di truc?
hơn 1 tháng trước - Thích (7) - Trả lời
em co thai 10 tuan thi bi thai luu .em mun hoi thoi gian nghi duoc tinh tu luc ra vien hay thoi gian nhap vien.va neu em di lam khi chua het thoi gian duoc nghi thi co duoc huong che do bhxh khong
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
em xin hoi? em tham gia BHXH bat dau tu ngay 1-1-2013.Em du kien sinh la ngay 20-7-2013 nhu vay em co duoc huong che do thai san khong?
hơn 1 tháng trước - Thích (18) - Trả lời
cho em hoi em mang thai gan 5 thang ma che do tang luong vao 01/01/2013 va ngay du sinh cua em la 14/07/2013 thi em co duoc huong muc luong moi khong
Pháp luật BHXH chỉ quy định để được hưởng chế độ thai sản, người lao động phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
tôi dự kiến sinh con vào tháng 4 năm 2013 .xin hỏi tôi sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm như thế nào?
hơn 1 tháng trước - Thích (4) - Trả lời
Toi sinh con vao thang 5 nam 2013 . xin hoi toi co duoc nghi bu vao 2 thang he k?
cho e hỏi:tại sao lại không được nghỉ trước khi sinh mà lại tính thời gian nghỉ khi có giấy chứng sinh?như vậy có đảm bảo sức khỏe không ạ?
hơn 1 tháng trước - Thích (14) - Trả lời
Được nghỉ trước khi sinh chứ nhỉ, nghỉ trước thì sau đó thời gian nghỉ thai sản sẽ giảm đi tùy theo bạn nghỉ trước bao lâu. Nhiều người sức khỏe không tốt mà
toi ngung tham gia bhxh thang 4/2012 va bat dau tham gia bhxh lai tu thang 4 nam 2013. toi dang co em be va du sinh vao thang 11/2013, vay toi co dc huong tien tro cap thai san khong?
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
Cộng năm vào đủ vẫn được hưởng bình thường bạn ạ
Toi la can bo phu nu xa cua mot xa vung cao thuoc tinh lao cai, toi duoc huong cac loai phu cap theo quy dinh cua nha nuoc. Bac luong hien toi dang huong la bac 2 he so: 2,25= 5200.000 chua tinh tham nien. ngay 16/11/2012 toi nghi che do sinh con, toi chi duoc huong 735000dong/thang. toi hoi ke toan, ke toan tra loi la toi khong lam viec nen khong duoc huong cac khoang khac va toi duoc ke toan bao la ben BHXH se chi tra cho toi gan 14000.000dong nhu vay so voi lam viec binh thuong toi bi thiet gan chuc trieu. Toi xin hoi toi duoc huong che do la 73500/ thang co dung khong, neu khong dung toi phai lam nhung thu tuc nao, gap co quan nao de giai quyet? Toi rat mong nhan duoc hoi am cua quy bao xin cam on
hơn 1 tháng trước - Thích (11) - Trả lời
mình dự kiến sinh vào 01/4/2013 vậy có được hưởng chế độ 6 tháng không?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
cha hieu the nao ca
V toi de thang 2 nhung vao vien van ghi dc huong 4 thang
vo được hưởng 6 thang chong được hưởng 1 thang nữa yen tam ma sinh
theo quy dinh thi cu di lam , cu dua cho cha no giu la xong
tôi là giáo viên hiện nay tôi xin nuôi con nuôi trong giấy khai sinh em bé sinh ngày 19-12-2012 nhưng quyết định cho tôi nuôi con nuôi là tháng o2-2013 nhưng tôi đã nghỉ từ ngày 19-12-2013 vậy tôi được tính nghỉ theo chế độ cũ hay mới
hơn 1 tháng trước - Thích (16) - Trả lời
Bạn vẫn được tính theo chế độ cũ
Tôi sinh con vào tháng 10/2012 vậy tôi có được nghỉ 6 tháng ko ạ?
hơn 1 tháng trước - Thích (11) - Trả lời
Toi sinh be duoc 8 thang 7ngay thi be benh va nhap vien.sao 13 ngay thi be chet. Trong thoi gian do toi phai cham soc va lo tang le cho be.nen toi da nghi phep 20 ngay.vao cong ty chi cho toi lanh duoc 3ngay luong va 17 ngay khong luong va khong nhan duoc mot che do nao het .vay cong ty lam vay la dung hay sai
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
Tôi sẽ sinh con vào tháng 8 năm 2013. Tôi có đóng bảo hiểm từ tháng 1 năm 2012 đến hết tháng 2 năm 2013 (từ tháng 3 năm 2013 trở đi tôi không đóng bảo hiểm nữa). Vậy tôi có được hưởng tiền bảo hiểm 6 tháng nghỉ sinh con không? (hay là phải đóng bảo hiểm đến tháng 8 năm 2013 thì mới được hưởng bảo hiểm sinh con).
hơn 1 tháng trước - Thích (18) - Trả lời
tôi là giáo viên mầm non, tôi xin ngỉ sinh con bắt đầu từ ngày 1/1/2013 nhưng đến ngày 6/1/2013 tôi mới sinh. Vậy xin hỏi tôi có được nghỉ 6 tháng không vì tôi tìm hiểu được biết luật áp dụng băt đầu từ ngày 2/1/2013?
hơn 1 tháng trước - Thích (2) - Trả lời
tôi sinh ngày 24/1/2013 hiện làm công ty trong khu công nghê cao quận 9. hợp đồng lao động làm việc theo chế độ 3 ca (trong thời gian mang thai có thực hiện đi làm ca 3 1 tháng ) vậy chế độ hưởng bhxh, chế dộ nghỉ thai sản là mấy tháng
hơn 1 tháng trước - Thích (10) - Trả lời
Vo toi sinh chau thu 2 vao ngay 30/12/2013 vay Vo toi dc huong che do Thai. San 6 thang ko va 2 con Gai toi cung con rat nho vay VO toi co dc ho tro sinh 2 con Gai ko
hơn 1 tháng trước - Thích (14) - Trả lời
Toi sinh be vao 14/12/2012, toi sinh doi theo quy dinh cu toi duoc nghi den 14/5/2013. Vay toi co duoc ap dung nghi 6 thang theo quy dinh cua luat moi khong? xin gui ve hom thu gaumebacon@gmail.com. Toi xin chan thanh cam on
hơn 1 tháng trước - Thích (12) - Trả lời
ban chi duoc nghi 4 thang boi luat quy dinh 4 thang chu dau phan biat vung mien toi cung vay ne.huhu
Nếu lao động nữ đã nghỉ thai sản trước ngày LLĐ 2012 có hiệu lực mà đến ngày 1/5/2013 vẫn còn nghỉ thai sản thì đương nhiên áp dụng quy định của Luật mới, tứ là nghỉ 6 tháng thay vì nghỉ 4 tháng
tôi sinh con vào ngày 11/1/2013.nhưng tôi nghỉ trươc 1thang .vậy tôi có được hưởng chế độ 6 tháng không ?
hơn 1 tháng trước - Thích (9) - Trả lời
Toi cung vay.sinh be ngay 11-1-2013.may hom vua roi toi da lanh duoc tien thai san ,chi duoc co 4 thang thoi.luong can ban *4+1050*2
Tôi sinh con vào ngày 11/01/2013 .nhưng tôi nghỉ trước một tháng,bắt đầu nghỉ vào ngày 01/12/2012.như vậy tôi đã nghỉ trước một tháng.vậy tôi có được nghỉ 6 tháng không ?
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
môt doanh nghiệp có quyền ra qui định trong hợp đồng khi nhận nhân viên nữ phài làm việc từ 3 năm trở lên thì mới được nghỉ thai sản ko
hơn 1 tháng trước - Thích (14) - Trả lời
Đó chắc là quy định riêng của công ty. Còn luật lao động thì là gì có. Sao vô nhân đạo thế nhỉ
toi nghi thai san vao dau thang 5 lieu toi co xin duoc nghi qua he roi moi tinh thoi gian nghi khong?
hơn 1 tháng trước - Thích (20) - Trả lời
cho em hoi em co thai 2 lan nhung đều bị sẩy thai hiện nay em dang mang thai được 9 tuần nhưng tinh trạng sức khỏe không tốt lắm em lại di lam xa đương đi lại rất khó khăn em muốn nghỉ dưỡng thai vậy em có được hưởng chế độ gì không a.anh chị giúp em với.em làm giáo viên.
hơn 1 tháng trước - Thích (17) - Trả lời
toi nghi sinh trong thoi gian 1nam tap su bien che.toi xin hoi toi co duoc che do nghi thai san nhu binh thuong ko
hơn 1 tháng trước - Thích (4) - Trả lời
ko vi khi do bnan chua duoc dong bhxh
Tôi bị sẩy thai 6 tuần, đã điều hòa nhưng không nằm viện và xin nghỉ bảo hiểm được 20 ngày. Vậy tôi có cần phải có giấy ra viện không ạ?
hơn 1 tháng trước - Thích (22) - Trả lời
toi co bau trong thoi gian nghi che do hoi toi co duoc huong che do thai san khonv
hơn 1 tháng trước - Thích (10) - Trả lời
toi sinh vao 28/12/2012 thi nghi thai san duoc may thang
hơn 1 tháng trước - Thích (15) - Trả lời
TÍNH RA THÌ BẠN ĐC NGHỈ 4 THÁNG. TRÂN TRỌNG
thủ tục để khẳng định sau thời gian thai sản phải dưỡng sức, phục hồi sức khỏe để làm chế độ?
hơn 1 tháng trước - Thích (16) - Trả lời
Chả cần thủ tục gì, sau khi bạn đi làm lại trong vòng 30 ngày người phụ trách làm chế độ BHXH trong công ty phải báo tăng và làm chế độ thôi. Nếu họ ko làm thì bảo họ đền tiền cho bạn. Sinh thường 5 ngày sinh mổ thì 7 ngày cứ theo luật qui định à.
toi la giao vien day vung 3.toi moi sinh con thu 2 nay da den thoi gian di lam lai toi xin hoi neu toi lam don xin nghi duong suc toi duoc nghi thoi gian bao lau va che do bhxh chi tra la bao nhieu(hien toi dang duoc huong khu vuc la 0,7)
hơn 1 tháng trước - Thích (10) - Trả lời
tôi đang mang bầu 3 tháng,dự sinh vào tháng 11-2013. Theo tôi được biết công ty đang nợ bảo hiểm rất nhiều từ năm 2012.Nên việc trả tiền thai sản cho lao động là rất khó khăn. Luật sư cho tôi hỏi,khi sinh xong tôi tiếp tục đi làm mà không được công ty tiếp nhận cho đi làm thì tôi sẽ phải làm thế nào,Trường hợp của tôi là năm 2012 ký hợp đông 1 nam. Nhưng giờ sang năm 2013 vẫn chưa thấy công ty ký HĐLĐ. Nếu khi đi làm tôi vẫn được tiếp tục công việc,nhưng tôi viết đơn xin nghỉ việc thì được giải quyết chế độ thai sản trong thời gian là bao lâu.Vì công ty tôi giải quyết rất lâu sớm nhất là 1 nămTôi xin cảm ơn
hơn 1 tháng trước - Thích (10) - Trả lời
Thanh toán tiền thai sản khi công ty nộp đủ tiền thai sản 6 tháng trước khi sinh. Nếu công ty không nộp đủ bảo hiểm cho chị thì bảo hiểm sẽ không trả và chị sẽ không nhận được tiền bảo hiểm (trường hợp công ty nợ tiền với bên bảo hiểm). Về hợp đồng lao động, nếu là hợp đồng tái tục thì tới hết thời hạn hợp đồng sẽ tự động gia hạn lại. Tốt nhất trường hợp này chị nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư. Chúc chị mẹ tròn con vuông
Tôi sinh con vào ngày 27/12/2012, tính đến ngày 28/4 tôi phải đi làm lại. Tuy nhiên, do tôi còn ngày phép năm chưa nghỉ hết nên tôi được nghỉ đến hết ngày 9/5/2013 và bắt đầu đi làm vào ngày 10/5/2013.Luật sư cho tôi hỏi trường hợp của tôi có thể áp dụng chế độ thai sản 6 tháng không a?xin cám ơn và mong được phúc đáp sớm ạ.
hơn 1 tháng trước - Thích (14) - Trả lời
Trường hợp của chị không được hưởng chế độ nghỉ thai sản 6 tháng vì chị nghỉ sinh năm 2012
cho toi xin duoc hoi. vo toi la giao vien, sinh con ngay 01/01/2013. nhu vay vo toi co duoc nghi che do thai san 6 thang khong
hơn 1 tháng trước - Thích (6) - Trả lời
vo ban van duoc nghi 6 thang, da co huong dan moi roi
đã có lầ đài truyền hình đưa tin thời hạn nghỉ 6 tháng bắt đầu được tính từ 1/1/2013, vậy có chính xác không? chúng tôi thực hiện theo văn bản nào?
Toi la giao vien dang mang thai thang thu 6 vay moi thang toi duoc phep nghi di kham thai may lan va tinh ngay nghi nhu the nao?
hơn 1 tháng trước - Thích (11) - Trả lời
Chào chị! Chị sẽ được nghỉ khám thai 5 lần trong suốt thai kỳ, mỗi lần 1 ngày.Nếu cơ sở y tế xa hoặc người mang thai có bệnh lý sẽ được nghỉ 2 ngày cho 1 lần,thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản tính theo ngày làm việc không kể lễ tết, cuối tuần nhé! Thân!
toi lam trong luc luong vu trang.vo toi sinh con thu nhat. vay toi co duoc nghi de cham soc vo khong?
hơn 1 tháng trước - Thích (5) - Trả lời
Chào anh! Hiện nay ở nước ta chưa có chính sách nghỉ để chăm sóc vợ sinh con, mà chỉ nghỉ theo các chỉ tiêu đã có thôi.
neu nghi thai san 6 thang vay sau khi di lam co dc nghi moi ngay 60 phut khong
hơn 1 tháng trước - Thích (19) - Trả lời
toi la nhan vien tram y te hien dang mang thai .vay toi nghi truc dem vao thang thu may?
Đúng rồi bạn à.Sẽ phải làm làm 7h.1 ngày thôi
toi nghi thai san tu thang 9 nam 2012 den thang 12 nam 2012 la het che do . vay nam 2013 toi co duoc xet lao dong tien tien khong
hơn 1 tháng trước - Thích (15) - Trả lời
Tùy từng cơ chế của công ty chị nhé, cũng chưa thấy luật nhà nước ban hành việc này
Toi du kien sinh vao ngay 2/9/2013,thoi gian duoc nghi thai san hien nay theo quy dinh cua nha nuoc la 6 thang.Thoi gia nghi sinh cua toi trung vao dip tet.Nhu vay tôi nghi duoc bao nhieu ngay?
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
tôi sinh con vào ngày 01/01/2013 vậy tôi có được nghỉ 6 thags không
hơn 1 tháng trước - Thích (12) - Trả lời
Cách tính thời gian nghỉ sinh là từ khi bạn chính thức nghỉ làm chứ không phải từ khi sinh con, theo quy định mới phải nghỉ sinh từ 2/1/2013 mới được nghỉ 6 tháng bạn à. ban thiệt quá hic
Ko được chị ạ. Ko được chị ạ. C sinh ngày 1/1/2013 thì nghỉ sinh đến 30/4/2013 là hết. kể sinh ngày 2/1/2013 thì được
Mấy hôm trước mình đi tập huấn, theo hường dẫn nếu bạn chỉ nghỉ thai sản 4 tháng thì ko được vì tính đến 30/4 là đã đủ 4 tháng, trường hợp sinh đúng 12 giờ đêm thì đang chờ xem xét... he he. Phải chi mà em bé sinh trể 1 ngày thì mẹ được nghỉ thêm 2 tháng chăm con rồi. Tiếc thật!
Chung toi la nhung Giap vien cong tac o khu vuc biên giới. khi nghi thai san khong duoc tinh tra thu hut. Nhu vay dung không?
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
Tất cả mọi cơ quan Nhà nước đều có chế độ nghỉ thai sản như nhau và tính lương cơ bản những ngày nghỉ đó.chị có thể xem lại thật kỹ trong bài và các điều luật mới về chế độ này nhé
cho tôi hỏi tôi đi làm từ tháng 9/2009 đến 29/12/2012 tôi sinh con và nghỉ tới ngày 29/04/2013 tôi phải đi làm do chưa tìm được người giữ con nên tôi làm đơn xin nghỉ thêm 1 tháng không hưởng lương thì cơ quan không cho nghỉ nên tôi làm đơn xin nghỉ việc từ ngày 7/5/2013 đến ngày 20/5/2013 thì kế toán báo với tôi rằng tôi không được hưởng tiền thai sản, tả lót, dưỡng sức do đã xin nghĩ việc có đúng không ?
hơn 1 tháng trước - Thích (21) - Trả lời
E sanh be ngay 10/01/2013 e nghi lam tu ngay 26/12/2012 nhung e viet don nghi tu ngay 26/12/2012 den ngay 03/01/2013 la nghi duong thai va tu ngay03/01/2013 tro di la nghi thai san vay e co dc nghi 6th ko
Chị đã xin nghỉ việc thì đúng là chị sẽ không còn được hưởng các chế độ đó nữa.những chế độ đó chỉ dành cho người đang lao động tại các cơ quan mà thôi.bây giờ phụ nữ nào cũng nghỉ việc ở nhà rồi xin hưởng chế độ thì có vô vàn, chị có thấy vô lý không.
Tôi làm việc từ tháng 9/2009 cho đến 29/12/2012 tôi sinh và nghỉ hộ sản tới ngày 29/04/2013 vào làm lại nhưng tôi chưa tìm được người giữ con tôi làm đơn xin nghỉ 1 tháng không hưởng lương thì cơ quan không cho nghỉ và đến ngày 07/05/2013 tôi làm đơn xin nghỉ việc cho đến ngày 20/05/2013 thì kế toán báo với tôi là không được hưởng chế độ thai sản , tả lót, dưỡng sức do tôi làm đơn xin nghỉ việc cho tôi hỏi có đúng vậy không ? Xin cảm ơn .
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Khi chị còn là nhân viên của công ty chị vẫn sẽ được hưởng chế độ thai sản mang thai gì đó.Nhưng khi đã xin nghỉ việc thì không công ty nào lại chi cho chị một khoản hậu hĩnh được cả
em nghỉ chế độ thai sản vao cuối năm vậy năm đó em có phải đánh giá, xếp loại viên chức của năm đó không?
hơn 1 tháng trước - Thích (12) - Trả lời
Khi chị nghỉ chế độ thai sản nhưng tất cả quyền lợi nghĩa vụ chị vẫn có đặc quyền được hưởng và thực hiện.TUY NHIÊN NÓ KHÔNG QUÁ NẶNG NỀ VÌ CÓ THỂ THAY THẾ ĐƯỢC
em nghỉ thai sản cuối năm có phải đánh giá, xếp loại không?
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
Chào chị! Nghỉ thai sản thì đánh giá ,xếp loại bình thường.Vì chị có đi làm cũng có cống hiến được gì đâu.cũng còn tùy từng chế độ của từng công ty nữa
toi sinh ngay28/12/2012ma den ngay 10/5/2013moi di lam vay toi co duoc huong 6 thang khong
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
Dĩ nhiên là được rồi.Chị vẫn được hưởng lương như khi chị đi làm, đây là chế độ và quyền lợi của sản phụ, thậm chí khi đi làm trong khoảng 2 tháng chị chỉ phải làm 6-7h/1 ngày sau đó mới phải làm đủ 8g/1 ngày nữa
co quan toi co mot nu sinh den khi nao phai ditruc ca dem chung toi la tram y te xa phai truc dem
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Đó là công việc ở địa phương bạn đâu thể tránh được, nếu là cơ quan nhà nước thì bạn vẫn được hưởng như bình thường và tùy theo từng cơ quan bạn nhé
toi tham gia bhxh tu thang 10 nam 2011 den nay la thang sau 2013.toi dang mang thai va du sinh vao thang 12 nam 2013.neu neu sang thang 7 nam 2013 toi nghi viec,lieu toi co duoc huong tro cap thai san khong?
hơn 1 tháng trước - Thích (21) - Trả lời
Thai sản được trợ cấp chỉ khi chị vẫn còn đang công tác tại một cơ quan, doanh nghiệp nào đó.Khi chị nghỉ việc chị được lấy lại tiền bảo hiểm đã đóng trước đó và không được hưởng thêm các chế độ thai sản khác
Toi la giao vien o huyen thuoc vung dac biet kho khan cua tinh Cao Bang. Khi toi mang thai cung la luc toi duoc chuyen ve gan nha hon. Nhung chua len lop duoc ngay nao thi toi lai phai nghi sinh con. Phong giao duc noi toi chuyen ve khong thanh toan cho toi khoan tien phu cap dung lop va khu vuc. Coi nhu toi nghi khong luong ( Khong duoc mot dong tro cap nao ) phai noi la trong thoi gian toi nghi cham soc con nho rat kho khan. Cho den khi toi di lam phong GD moi tra luong cho toi. Va den nay con toi da duoc 8 thang thi moi duoc thanh toan cho khoan tien bao hiem. Va toi co hoi ve khoan phu cap dung lop va khu vuc do thii nghuoi ta tra loi la do toi chua len lop ngay nao da nghi thai san nen khong duoc thanh toan. Vay toi xin hoi nhu vay co dung khong?
hơn 1 tháng trước - Thích (5) - Trả lời
Chào chị! Cảm ơn chị đã gửi thắc mắc tới chuyên mục.vấn đề của chị chúng tôi xin giải đáp như sau/ Dù là chuyển công tác hay di dịch đi bất cứ đâu nhưng chị vẫn đang trong quá trình làm việc, chưa thôi việc thì vẫn được hưởng các chế độ thai sản như bình thường theo pháp luật.Và được hưởng tiền công đóng bảo hiểm 6 tháng trước khi nghỉ thai sản.Thời gian nghỉ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.Như vậy, cơ quan chị không trợ cấp cho chị một đông nào là không đúng.
E nghỉ lam tu ngaỳ 26/12/2013 toi ngày 10/01/2013 e sanh bé. Nhung e viet don nghỉ tu ngày 26/12/2012 den ngay03/01/2013 nghỉ duong thai va tu ngay 03/01/2013 tro di là nghỉ thai san vay e co dc nghi 6th ko
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
Theo mình biết thì chế độ nghỉ 6 tháng chỉ có hiêu lực từ ngày 1/5/2013. Thế nên bạn không được nghỉ chế độ 6 tháng mà chỉ được nghỉ 4 tháng thôi
Chào chị! Theo quy định của pháp luật về chế độ nghỉ thai sản chị vẫn được nghỉ dao động từ 4-6 tháng tùy vào sức khỏe và quy định tại nơi chị làm việc.Vẫn được hưởng lương cơ bản như bình thường chị à
tôi là giáo viên vùng 3 vùng đặc biệt khó khăn được hưởng 100% biên giới của huyện mèo vạc, năm 2012 tôi có nghỉ chế độ thai sản, và sau đó tôi nghỉ hết chế độ thai sản tôi được nhà trường chỉ thanh toán cho tôi tiền 0,7% ưu đãi nghành , và tôi có hỏi lãnh đạo tại sao tiền biên giới và các khoản tiền trợ cáp khác không được. nay cho tôi hỏi như vậy là có đúng không ?
hơn 1 tháng trước - Thích (3) - Trả lời
Theo quy định của tại điều 157 – Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 01/5/2013, thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ được tăng lên từ 4 tháng thành 6 tháng. Toàn bộ thời gian nghỉ thai sản được bảo hiểm xã hội chi trả. Đối với trường hợp sinh con trước ngày Bộ luật có hiệu lực, mà đến ngày 1/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh theo luật cũ (4 tháng), người lao động sẽ được nghỉ thêm 2 tháng và 2 tháng nghỉ thêm này cũng được bảo hiểm xã hội chi trả như đối với các trường hợp sinh con sau ngày 1/5/2013. Về mức hưởng chế độ thai sản, theo quy định tại Điều 34, 35 Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nữ được 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Như vậy nếu bạn nghỉ thai sản năm 2012 thì nhà trường làm như trên là đúng nhưng khi sinh năm 2013 thì sẽ được hưởng 100% lương và các phụ cấp khác nhé
Chào chị! Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau: - Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. - Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Như vậy chị được hương 0,7 % ưu đãi ngành là đúng Điểm c, Khoản 1, Điều 8 Thông tư Liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn, cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP trong các khoảng thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Vì vậy khi chị được hưởng chế độ thai sản+ bảo hiểm của xã hội sẽ không được hưởng thêm các khoản trợ cấp khác và tiền biên giới, Chỉ đến khi đi làm trở lại sẽ được trợ cấp bình thường.như vậy nhà trường đã làm đúng chị nhé Tuy nhiên,ở 1 vài cùng đặc biệt khó khăn có những nơi họ vẫn được hưởng 100% lương và các trợ cấp khác.
tôi là cán bộ hội phụ nữ chỉ được hưởng phụ cáp 1.050.000 đ/tháng, trong thời gian nghĩ sinh tôi có được nhân phụ cấp cấp.
hơn 1 tháng trước - Thích (6) - Trả lời
Nếu như chị nghỉ thai sản năm 2012 thì sẽ không được, nhưng nếu chị nghỉ chế độ thai sản năm 2013 thì vẫn sẽ được trợ cấp thì phải
Tôi là CBCC NN, vậy vợ tôi sinh thì tôi có được nghĩ không
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
hien gio em co thuong mot nguoi .em thuong va yeu co ay rat nhieu . truoc ngay co ta con di hoc thi van wan tam em .den khi ra truong co ta it goi dien va it wan tam den em nua .theo chi em phai lam sao bay gio
Toi nghi sinh em be vqo 12/01/2013; va0 ngay 28/6/2013 toi duoc nang luong, theo quyet dinh nang luong co hieu luc tu ngay 01/01/2013. vay toi xin duoc hoi: thoi gian truy linh 6 thang len luong cua toi do co quan nao chi tra?
hơn 1 tháng trước - Thích (17) - Trả lời
toi co thai 26 tuan de non con tu vong toi duoc nghi che do bao nhieu ngay
hơn 1 tháng trước - Thích (15) - Trả lời
Tôi là cán bộ xã thuộc vùng 3 hưởng phụ cấp 0,7 đến tháng 11 tôi sinh con thứ hai, theo chê độ nghỉ 2013 là được nghỉ thai sản 6 tháng, ở vùng 3 như tôi có được nghỉ thêm 1 tháng không?
hơn 1 tháng trước - Thích (3) - Trả lời
Chị có thể tham khảo kế toán xã
ngày 25/5/2013 toi viet dơn nghi theo che do thai san 6 tháng de sinh con, nhung ngày 23/5/2013 toi sinh nhung con chet thì toi duoc nghi che do bao nhiêu ngày, xin cảm on/
hơn 1 tháng trước - Thích (12) - Trả lời
Xin chia buồn với chị và gia đình. Với trường hợp của chị, đã được quy định rõ như sau: Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 60 ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 90 ngày tính từ ngày sinh con; con từ 60 ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 30 ngày tính từ ngày con chết, nhưng không được vượt quá thời gian nghỉ sinh con quy định tại Điểm 1, Điều 157 Bộ luật Lao động.
Tôi sinh con vào ngày 27 tháng 2 năm 2013. Đến ngày 1 tháng 3 tôi được nâng bậc lương từ 3.0 lên 3.33. Tôi đã nhận tiền nghĩ thai sản theo hệ số lương là 3.0. Vậy tôi có được truy lĩnh tiền nghĩ thai sản theo hệ số lương 3.33 hay không?
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
Theo mình biết thì bên bảo hiểm sẽ căn cứ vào mức đóng bảo hiểm 6 tháng trước khi bạn hưởng chế độ nghỉ thai sản. Vì vậy bạn chỉ được hưởng tiền nghỉ thai sản theo hệ số lương là 3.0
tháng 9/2010 đến tháng 12/2012 tôi có đóng BHXH. nhung đến thang 1/2013 do bị cắt hợp đồng lao động nên tôi không tham gia đóng BHXH nữa. Đến tháng 9/2013 tôi lại tiếp tục được hợp đồng lao động và tham gia đóng BHXH. đến tháng 01/2014 thì tôi nghi sinh con. Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi có được hưởng chế độ thai sản không? xin chân thành cảm ơn?
hơn 1 tháng trước - Thích (5) - Trả lời
Nếu bạn đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm Xã hội. Vậy nếu bạn đóng bảo hiểm đến hết tháng 1/2013 thì tròn 6 tháng và được hưởng chế độ thai sản.
Ngoài tiêu tã lót và 6 tháng tiền lương thì còn có tiền dưỡng sức sau khi sinh con nữa phải không.nhờ trả lời giúp tôi.xin cảm ơn nhiều
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
toi la cong chuc xa và dang nghi che do thai sản, tien luong thi duoc BHXH chi trả, toi co duoc huong tien phu cap cong vu 2% khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Nguoi cha co đuoc nghi khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Cho em hỏi là sau khi sinh và đã đi làm trở lại.cty cho nghĩ dưỡng sức 5ngay cộg cả ngày chủ nhật đúng không ak.Và có được hưởng tiền dưỡng sức không? Mức lương 4600000 thì lãnh được bnhiêu? Số tiền đó ai chi và lảh ơ đâu?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý